Publicat în etică și morală, familie, ghid, LISTE BIBLIOGRAFICE, Sociologie

Cărți despre familie: listă bibliografică de carte


Importanţa care i se acordă în prezent familiei a devenit una majoră, îndeplinind diverse roluri la nivel social. Familia este un element important în ceea ce priveşte organizarea umană, elementul care realizează totalitatea funcţiilor societăţii: reproducerea şi asigurarea continuităţii biologice a speciei umane, producerea mijloacelor de subzistenţă, educarea şi socializarea copiilor etc. Actualitatea problemelor familiale este determinată de locul institutului familiei în structura generală a societăţi, de funcţiile şi rolul lui în educaţia generaliilor tinere este de părere A. Timuş, membru corespondent al A. Ş. Moldovei în lucrarea Familia : Probleme sociale, demografice şi psihologie, carte apărută la Chişinău în anul 2005. Cartea are 232 pagini.

Din cauza migraţiei populaţiei Republicii Moldova, în ultimul timp, instituţia familiei a devenit în atenţia autorităţilor centrale prin organizarea diferitor activităţi. Astfel, în acest an, pentru a 2 oară consecutiv se organizează festivalul familiei. Această zi este celebrată pe 15 mai, în conformitate cu decizia Adunării Generale a ONU, adoptată prin Rezoluţia 47/237 din 20 septembrie 1993. Obiectivul principal al acestei zile este de a sublinia importanţa familiilor în societate şi a promova valorile familiei – egalitatea, împărţirea responsabilităţilor casnice, dragostea, respectul, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor bătrâne.
Această zi este celebrată la data de 15 mai, în Despre Ziua Internaţională a Familiei în Republica Moldova. În anul 2009, Ziua Internaţională a Familiei a fost celebrată în Moldova prin organizarea, în premieră, a Festivalului Familia. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), cu suportul agenţiilor ONU în Moldova, în special al UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, UNIFEM, Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei, precum şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM). Festivalul s-a desfăşurat în trei oraşe – Chişinău, Bălţi şi Cahul, reuşind să adune aproape 30 000 de persoane. Mesajul de bază al evenimentului a fost „Valorile creează Familia – Familia Creează Valori”. Această primă iniţiativă de organizare a Festivalului Familia în Republica Moldova a sporit gradul de conştientizare al participanţilor cu privire la valorile de familie, precum şi capacitatea de reacţie a autorităţilor centrale şi locale faţă de problemele cu care se confruntă familiile în ziua de azi. Pentru a menţine subiectul instituţiei familiei pe agenda publică, precum şi a sensibiliza societatea cu privire la importanţa mediului familial sănătos, celebrarea Zilei Familiei trebuie să devină o tradiţie în Republica Moldova. Conceptul Festivalului Familia în 2010.Sursa: http://www.unfpa.md şi http://www.stiri.md
Din considerentele de mai sus, venim cu o listă bibliografică a cărţilor ce refletă acest subiect şi care sunt tratate din punct de vedere psihologic, etic, social, legislaţie. Documentele propuse spre consultare se află în fondul de carte a Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu. Lista prezentată include doar o parte din cărţile existente în colecţiile bibliotecii.

În continuare, vă recomandăm o lsită bibliografică de carte ce face referință la familie

Albu, Adriana. Asistenţa în familie a persoanei cu deficienţă funcţională / Adriana Albu, Constantin Albu, Ioan Petcu, cuv. înainte: I. Haulică. – Iaşi: Polirom, 2001. – 235 p.
Avram, Marieta. Legislaţia familiei / Marieta Avram, Flavius Baias. – Bucureşti: All Beck, 2001. – 648 p.
Banciu, Doina. Adolescenţii şi familia / Doina Banciu, Sorin M Rădulescu, Marin Voicu. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987. – 291 p.
Biblioteca medicală a familiei / trad.: Doina Pienescu. – Bucureşti: Enciclopedia Rao, 2002. – 184 p.
Bolovan, Sorina Paula. Familia în satul românesc din Transilvania / Simion Retegan, Vasile Sălăjan, Leon Leon. – Cluj-Napoca: Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999. – 396 p.
Cercetarea monografică a familiei / contribuţie: Xenia C. Costa-Foru. – Bucureşti: Fundaţia Regele Mihai I, 1945. – 323 p.
Ciutacu, Florin. Codul familiei. – Bucureşti: Oscar Print, 1999. – 158 p.
Codul căsătoriei şi familiei al Republicii Moldova. – Chişinău: S. n., 2000. – 48 p.
Codul familiei al Republicii Moldova. – Chişinău: Elena V. I., 2006. – 83 p.
Colac, Tudor. Familia: valori şi dimensiuni culturale. – Chişinău: Universul, 2005. – 346 p.
Coroliov, Iu. A. Tineretului: Despre căsătorie şi familie. – Chişinău: Lumina, 1984. – 79 p.
Etica şi psihologia vieţii de familie / red.: I. V. Grebennicov, trad.: A. I. Silvestru. – Chişinău: Lumina, 1986. – 282 p.
Familia : Probleme sociale, demografice şi psihologie / red.: Gh. Paladi, A. Timuş. – Chişinău: S. n., 2005. – 232 p.
Goody, Jack. Familia europeană / Jack Goody, trad.: Silvana Doboş. – Iaşi: Polirom, 2003. – 256 p.
Iluţ, Petru. Sociopsihologia şi antropologia familiei. – Iaşi: Polirom, 2005. – 294 p.
Ivanov, M. A. Căsătoria, familia, copii / M. A. Ivanov. – Chişinău: Lumina, 1987. – 128 p.
Kilkelly, Ursula. Dreptul la respectarea vieţii private de familie / Ursula Kilkelly. – Chişinău: S. n., 2003. – 72 p.
Litin, Scott. Ghidul sănătăţii familiei / Scott Linit, trad.: Adriana Muşat, Dragoş Radu, Andrei Vasilecu. – Bucureşti: All, 2008. – 1448 p.
Lozanu, Mina. Educaţia sexuală a tineretului şi problema creării familiei / Mina Lozanu. – Chişinău: Ruxanda, 1998. – 32 p.
Lutkov, B. A. Educaţia prin muncă în familie / B. A. Lutkov, L. V. Lutkova. – Chişinău: Lumina, 1989. – 141 p.

Mitrofan, Iolanda. Cuplul conjugal: Armonie şi dizarmonie / Iolanda Mitrofan; Doru Gheorghe Dumitrescu. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. – 277 p.
Mitrofan, Iolanda. Elemente de psihologie a cuplului / Iolanda, Nicolae Mitrofan. – Bucureşti: Şansa, 1996. – 253 p.
Mitrofan, Nicolae. Dragostea şi căsătoria / Nicolae Mitrofan. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. – 223 p.
Mitrofan, Iolanda. Psihologia relaţiilor dintre sexe: Mutaţii şi alternative / Iolanda Mitrofan. Cristian Ciupercă, Mihai Tonici. – S. l.: Alternative, 1997. – 368 p.
Prevenirea violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane / Ruslana Bezpalcei. – Chişinău: Pontos, 2002. – 240 p.
Psihologia familiei / coord.: Petroman, Pavel. – Timişoara: Eurobit, 2003. – 226 p.
Roudinesco, Elisabeth. Familia în dezordine / E. Roudinesco, trad.: Nicolae Baltă. – Bucureşti: Trei, 2006. – 179 p.
Sălăgean, Viorel. Adolescentul, Familia şi Reproducerea / V. Sălăgean, D. Titieni, I. Vinţi, N. Costin. – Cluj-Napoca: Dacia, 1997. – 189 p.
Seleznev, N. V. În familie creşte un fiu / N. V. Seleznev. – Chişinău: Lumina, 1986. – 122 p.
Spânu, Mariana. Introducere în asistenţa socială a familiei şi protecţia copilului. – Bucureşti: Ed. Tehnică, 1998. – 222 p.
Stănciulescu, Elisabeta. Sociologia educaţiei familiale: în 2 vol. / Elisabeta Stănciulescu, Agnes Pitrou. – Iaşi: Polirom, 2002.
Vol. 1: Familie şi educaţie în societatea românească. – 432 p.
Vol. 2: Strategii educative ale familiilor contemporane. – 278 p.
Ştefan, Cristina. Familia monoparentală / Cristina Ştefan, pref.: Mihaela Miroiu. – Iaşi: Polirom, 2006. – 315 p.
Tînărul în familie / red.: Lucia Pietraru. – Bucureşti: Ed. Medicală, 1979. – 59 p.
Vocaţia familiei în dezvoltarea comunicării interetnice în România / coord.: Ana Bogdan Tucaciov. – Bucureşti: S. n. – 142 p.
Viu este Dumnezeu – Catehism pentru familie / trad.: Broşteanu; Aurel Galeriu, Părinte. – Bucureşti: S. n., 1992. – 558 p.

Recomandare de film

O problemă care a devenit în vizorul autorităţilor publice centrale atît de la noi cît şi în ţările est-europene se datorează migraţiei populaţiei, a copiilor rămaşi în grija rudelor, afectînd, astfel, dezvoltarea psihologică a acestora din urmă. În România a fost turnat un film care relatează tragica realitatea a migraţiei. Weekend cu mama este un film de lungmetraj regizat de Stere Gulea şi produs de MediaPro Pictures cu spirjinul Centrului Naţional al Cinematografiei. Filmul marchează debutul actriţei Adela Popescu în lungmetraj.
În urmă cu 15 ani, Luiza a plecat în Spania, lăsînd-o pe Cristina, fetiţa ei în vîrstă de trei ani, în grija rudelor. Revenită în ţară, femeia descoperă adevăruri şocante, de care a fost ţinută la distanţă: fiica ei a fugit de acasă, e dependentă de droguri şi are o fetiţă de doi ani pe care a lasat-o în grija unui orfelinat. Macinată de vinovaţie, Luiza încearcă să o salveze pe Cristina şi să-şi răscumpere greşelile. Are la dispozitie… un weekend. La editura Rao din Bucureşti a apărut şi cartea, cu acelaşi titlu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s