Publicat în dicționar, enciclopedie, literatura romana, PREZENTARE DE CARTE

Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani : dicţionar, 1945-2008


Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani : dicţionar, 1945-2008 / N. Busuioc, Fl. Busuioc. – Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. – Iaşi : Vasiliana ’98, 2009. – 738 p. : portr.

Lucrarea Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani : dicţionar 1945-2008 este o publicaţie a editurii Vasiliana ’98 din Iaşi. Actualul dicţionar include scriitorii şi publiciştii ieşeni, care include puţină bibliografie, dar şi operele care au fost scrise de ei.

După cum se afirmă şi la începutul acestei opere, se simte nevoia unor lucrări circumscrise în plan local, provincie istorică sau judeţ, care să investigheze în amănunt fenomenul literar. Acestea vor fi fundamentul viitoarelor dicţionare literare naţionale şi în final al marii enciclopedii literare române.

Publicat în corespondenţa comercială, managementul afacerilor, PREZENTARE DE CARTE

Corespondenţa comercială în limba germană


Corespondenţa comercială în limba germană / J. Boelcke, B. Straub, C. Carrère, P. Thiele; trad.: A. Bărbulescu. – Bucureşti : Niculescu, 2001 . – 271 p.

Manualul de Corespondenţa comercială în limba germană este o publicaţie a editurii Niculescu, Bucureşti, fiind publicată în 2001.
Această carte vizează facilitatea studiului individual, dar, în egală, măsură poate fi utilizată în cadrul unui învăţămînt colectiv (brevete tehnice superioare, şcoli de secretariat, de comerţ, formare permanentă etc.).

Manualul Corespondenţa comercială în limba germană se doreşte a fi o lucrare de referinţă pentru toţi cei care se confruntă cu corespondeţa comercială.

Publicat în corespondenţa comercială, managementul afacerilor, manual, PREZENTARE DE CARTE

Limba franceză: manual de corespondenţă comercială şi de corespondenţă în domeniul turismului


Constantinescu, Ileana. Limba franceză : manual de corespondenţă comercială şi de corespondenţă în domeniul turismului / Ileana Constantinescu. – Bucureşti : Ed. Economică, 1999. – 112 p.

Lucrarea a fost editată în Bucureşti de Editura Economică în anul 1999.

Manualul include reguli de gramatică și etichetă în corespondenţa de afaceri în limba franceză. Cartea este utilă tuturor celor ce sunt interesaţi de studierea limbii franceze, inclusiv întreprinderilor care colaborează cu instituţii franceze.

Publicat în corespondenţa comercială, limba spaniolă, managementul afacerilor, manual, PREZENTARE DE CARTE

Limba spaniolă : Corespondenţa de afaceri


Loria-Rivel, Gustavo-Adolfo. Limba spaniolă : Corespondenţa de afaceri / Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. – Iaşi : Polirom, 2005. – 198 p.

Scurtă Introducere
Manualul de corespondeţă comercială în limba spaniolă îşi propune să familiarizete vorbitorii de limbă română cu termeni şi exemple ce ţin de termeni comerciali în limba spaniolă. Sunt prezentate şi ilustrate cele mai importante categorii ale corespondenţei comerciale, ce includ întrgul proces de vînzare-cumpărare – începînd cu oferta produsului, continuînd cu comanda şi documentele de expediere şi terminînd cu documentele de plată -, precum şi alte tipuri de scrisori comerciale, între care : reclamaţii, corespondenţa legată de asigurări, resurse umane, bănci, şi închirierea de imobile.

Un capitol este dedicat unei noi ramuri a corespondenţei de afaceri: e-mail-urile comerciale şi textele folosite în paginile web şi în vînzările on-line.

Publicat în limba spaniolă, manual, PREZENTARE DE CARTE

El español en serio : Curs practic de limba spaniolă


Loria-Rivel, Gustavo-Adolfo. El español en serio : Curs practic de limba spaniolă / Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. – Ed. a 2-a, rev. – Iaşi : Polirom, 2005. – 190 p.

Spaniola este a patra limbă din lume din punctul de vedere al numărului de vorbitori (400 de milioane de oameni).
Lucrarea în cauză presupune 18 lecţii, care la rîndul lor, fiecare lecţie cuprinde vocabular, expresii, gramatică, exerciţii. Prin gramatică se înţelege noţiuni de fonetică, pronunţie, morfologie şi sintaxă.
Manualul sintetizează gramatica limbii spaniole clasice şi moderne şi poate fi folosit cu succes de către cei care doresc să înveţe această limbă. Vocabularul utilizat în texte este cel întrebuinţat zilnic în diferite situaţii de comunicare şi domenii de activitate. Exerciţiile, însoţite de răspunsuri, constituie un excelent mijloc de autoevaluare.