Publicat în Aniversări (scriitori în ceas aniversar), Expoziție aniversare, Expoziție tematică, literatura romana, PREZENTARE DE CARTE

Grigore Vieru – o comoară ce a existat, un Orfeu ce a cîntat şi o dăinuire veşnică pentru neamul nostru


Dacă cineva iubeşte berea ca să-şi potolească setea, îmbracă o haină bună ca să facă o impresie bună, cinevă face dezbateri politice ca să-și facă un nume, atunci Grigore Vieru a iubit trei lucruri: mama, limba şi neamul. A fost cel înveşnicit prin frumos, asupra lui au cântat lire de înţelepciune, slova lui a fost însăşi neamul nostru, a fost cel care nu poate fi înlocuit, dar care poate fi înţeles şi apreciat. El nu mai este, dar oricum există, prin marea sa creaţie, o infinitate ce nu are desluşire deoarece a căutat mereu Absolutul: l-a atins, l-a venerat şi l-a trimis nouă ca să existăm prin el…

Am organizat o expoziţie virtuală în care expunem cărţile poetului nostru naţional, aflate în colecţiile Bibliotecii Centrale a BM.

Expoziție virtuală de carte

cintec-de-iubireVieru, Grigore. Cîntec de iubire / Grigore Vieru. – Chişinău: Prut Internaţional, 2015.- 284 p.

Este o culegere de versuri împărţită în două părţi: Lumina ochilor tăi şi Făguraşi (versuri pentru copii). În final, este un capitol dedicat aforismelor, intitulat Poeme din bătrîni.

La începutul lucrării veţi citi o referinţă critică a operei scriitorului Grigore Vieru scris de poetul şi eseistul Arcadie Suceveanu, Receptarea lui Grigore Vieru.

Vieru, Grigore. Opera poetică: în 2 vol. – Chişinău : Cartier, 2015.

Vol. 1. – 200 p.

vol. 2. 176 p.

Volumul 1 include versurile scrie de poetul Grigore Vieru în anii 1965-1974, iar volumul 2 include versurile scrise în anii 1980-1983. De asemenea, volumul 2 mai conţine Litanii pentru orgă, versuri din antologii şi un indice alfabetic al poeziilor.

Vieru, Grigore. Limpede ca lacrima / Grigore Vieru. – Chişinău : Prut, 2013. – 160 p.

E o culegere de versuri şi includ poezii despre mamă, patrie, femeie etc.

Am rupt acest trandafir limpede-ca-lacrima

Rostesc cuvinte

Ca să iau aer.

Adorm, Ca să nu mai ştiu.

Tai pîine,

S-o bucur pe mama.

Ascult mierla,

Ca să nu mint

Mă uit la tei,

Ca să nu uit.

Am rupt acest

Trandafir. De ce?

Referinţă critică

A păstra sistematic prospeţimea senzorială a  copilăriei, a imprima discursului evlavie, pasiune şi nobleţe, a pune în mişcare un ceremonial vizionar persuasiv – iată dimensiuni prin care poezia lui Grigore Vieru, intens comunicativă, colocvială, se situează în galeria clasicilor. Destinul său (realizat exemplar) a fost al unui Re-întemeietor.

Constantin CIOPRAGA

cele-mai-frumoase

Vieru, Grigore. Cele mai frumoase poezii / Grigore Vieru. – Bucureşti: Jurnalul, 2009.- 285 p.

Un divin al neamului nostru, un mare nume al literaturii române, Grigare Vieru, a cărui poezie se va eterniza prin străfulgerările de geniu care o să susţină şi o să lumineze pe dinăuntru orce suflare, orce susur de izvor sau o simplă adiere de vînt. Lucrare are la bază trei caracteristici de divizionare a creaţiilor sale: Făgăduindu-mă iubire ce se acsează pe lirică, Pod peste lacrimi ce are la bază dedicaţii şi Moşul din leagăn ce se bazează pe versuri pentru copii.

Vieru, Grigore. 101 poeme / Grigore Vieru. – Bucureşti : Ed. Biodova, 2010. – 104 p.

Este o culegere de versuri şi este inclusă în cenaclul literar-artistic IDEAL. Culegerea include versuri despre mamă, patrie şi cîteva versuri dedicate Doinei şi Paul Enigărescu, Mihai Cimpoi, Dumitru Gavrilean etc.

taina-careVieru, Grigore. Taina care mă apără / Grigore Vieru.- Iaşi : Princeps Edit, 2008.- 682 p. 

Este cea mai de amploare lucrare poetică a lui Vieru în această carte e toată existenţa lui, toate trăirile, dorinţele, realizările, orgoliile, clipele de bucuri, nostalgiile şi cel mai important însăşi existenţa lui.Vieru în această operă şi-a prezentat toată mare sa activitate de la prima creaţie pînă la ultima sa suflare.

Vieru, Grigore. Rugăciune pentru mama / Grigore Vieru.- Cricova: Scrisul românesc, 1994. – 190 p.
Este o lucrare ce conţine poeziile dedicate mamei, cea care la ajutat, la ocrotit şi la îndrumat.

Uşoară, maică, uşoară,

C-ai putea să mergi călcând,

Pe seminţele ce zboară,

Între ceruri şi pământ,

În priviri cu-n fel de teamă,

Fericită totuşi eşti,

Iarba ştie cum Te cheamă,

Steaua ştie ce gândeşti.

ghicitoare-fara-sf

Vieru, Grigore. Ghicitoare fără sfârşit / Grigore Vieru. – Chişinău : S. n, 2005.- 226 p. 

Nu a cîntat nimeni ca el limba şi nu a scris nimeni mai frumos de dragul mamei, chipul şi sufletul ei. Lucrare are la bază o plachetă de versuri destul de variată care face trimitere atît la natură, la grai, suflet şi limbă, care a fost pentru el tot ce avea mai scump.

acum-si-in-veacVieru, Grigore. Acum şi în veac / Grigore Vieru. – Bucureşti: Chişinău: Litera Internaţional, 2001.- 311 p.

Grigare Vieru este poetul începuturilor de lume, când finţa e aurorală, nefisurată şi neculpabilizată. Neoromantic prin structură, el îşi înmoaie versul în astfel de ape primordiale, în substanţa plasmatică a originilor- de unde prezenţa constantă din fior sau tremur. Vierul este omul adamic de la începutul lumii care cade în istorie el este potenţat de o putere expresionistă, de un patetism messianic, căci făptura sa trăieşte la pragul frăgezimii, vulnerabilităţii primare, dar şi la punctual de sus al chemării, al gestului justiţiar şi reparator.

Vieru, Grigore. Curăţirea fîntînii / Grigore Vieru.- Galaţi: Porto-Franco, 1993.- 150 p.
Vieru e un poet al simbolurilor artistice naţionalee contemporanul nostru, deci şi al ideilor dominante în conştiinţa noastră naţională. A fost poetul fructuos, mereu sensibil la freamătul inimii şi la zbuciumul timpului. El e poetul epoci noastre, al neamului nostru în creaţia sa find reflectate trăsăturile caracteristice ale specificului nostru naţional.

strigat-amVieru, Grigore. Strigat-am către tine / Grigore Vieru. – Chişinău: Litera internaţional, 2002.- 546 p.

Lucrarea are la bază o diversitate le poezii care sunt nişte poeme lirico- epice, în care caractetul epic aste conturat pe temeiul ideilor şi valorilor dominante ale conştiinţei naţionale.petul sciind aceste versuri e mai mult obosit decît fericit, poetul păşeşte uşor prin frumuseţile lumiiacesteia. Obosit, căci a trudit o viaţă pentru a se integra în Absolut. Mai puţin fericit, căci căutarea Absolutului e veşnicăiar prin tot ce a scris noi deschidem larg ochii spre minunăţiile tulburătoare ale lumii.

Vieru, Grigore. Cine crede / Grigore Vieru. – Chişinău: Literatura artistică, 1989.- 400 p.
Lucrarea dată ca şi celelalte lucrări ale autorului, conţine toată creaţia sa de la primele versuri pînă la cele mai renumite lucrări ale sale. Ca să fie fericit şi cînd a îndulcit măcar pentru o clipă viaţa neamului nostrum.

Vieru, Grigore. Rădăcina de foc / Grigore Vieru.- Bucureşti: Univers, 1988.- 370 p.

Placheta de poezie Rădăcina de foc aşa cum este concepută este imaginea a ceea ce sînt azi în cuvînt şi mai ales a ceea ce năzuiesc să fie ca însăşi supremul judecător să lumineze acest volum şi să dăinue lirismul marelui poet.

Grigore, Vieru. Mama / Grigore Vieru. – Chişinău: Literatura artistică, 1988.- 175 p. mama

Mama, ca simbol, cuprinde însăşi infinitatea. Şi nu nevoie de altceva ci de:

Mama, Tu eşti patria mea!

Creştetul tău – vîrful muntelui acoperit de nea. Ochii tăi – mări albastre,

Palmele tale – arăturile noastre.

Respiraţia ta nor din care curg ploi peste cîmp şi oraş.

Inelul din degetul tău – cărare prin care ochesc în vrăjmaş.

Basmaua – steag, zvîcnind ca inima.

Mamă, tu eşti patria mea!

Critica literaturii române

omul-duminicii

Omul duminicii: Cuvinte înlăcrimate, cuvinte de neuitare pentru poetul Grigore Vieru / ediţie îngrijită de Raisa Vieru. – Chişinău : Prut Internaţional, 2014. – 540 p. 

Este o culegere şi include impresiile contemporanilor despre poetul Grigore Vieru. S-au selectat personalităţi marcante atît din Republica Moldova, cît şi din România: Arcadie Suceveanu, Alexe Rău, Traianus, Niculai Darie, Vitalie Călugăreanu, Spiridon Vangheli, Eugen Doga, Constantin Tănase, Adrian Păunescu,  Theodor Paleologul Steliana Toma etc.

Grigore Vieru, poetul.- Chişinău: Ştiinţa, 2010.- 463 p.  gr-vieru-poetul

Obiectul general al acestei colecţii este reintroducerea patrimoniului ştiinţific, cultural şi artistic în circuitul larg. Cărţile înmănuncheate sub genericul “Academica” vor să familiarizeze cititorul cu operele de referinţă ale înaintaşilor şi contemporanilor noştri, opere create de-a lungul a mai bine de patru secole, adică de la primele izvoare scrise în limba română şi până la ultimile texte recente.

un-discipol-al-lui-orfeu

Un discipol al lui ORFEU: Omagiu poetului Grigore Vieru la 70 de ani.- Chişinău: Prut Internaţional, 2005.- 251 p.

Este Grigore Vieru un discipol al lui Orfeu sau poate e miticul maestru ce nu-şi poate refuza nici propria sa umbră? Măcar o dată, cu toată amărăciunea din viaţă sau cu toată viaţa din viaţă.Fără a destupa în versuri sticle de şampanie ce pocnesc spumos – autorul lasă fluviul inspiraţiei să curgă lin, în matca marilor teme a căror acolire nu se poate face decât cu pericolul uscăciunii şi sterilităţii. Discret, dar ferm şi precis în gusturi şi nuanţe, el îşi clădeşte o lirică trainică sub cupola adevărului.

Grigore Vieru. Omagiul adus memoriei poetului de oraşul marilor uniri – Alba Iulia.- Alba Iulia: Seminţe, 2009 .- 176 p.
Din Basarabia vă scriu, Dulci fraţi de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot şi prea târziu, Mie dor de voi şi vă sarut. Aceste versuri am putea sa le spunem şi noi acum cu nostalgie că ne-a fost frate, ne-a scris la timp şi cu dragoste dar am ajuns să-l sărutăm de adio…

m-cimpoi-gr-vieru

Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru.- Chişinău: Prut Internaţional, 2005.-185 p.

Lucrare este o relecturare a operei lui Gr. Vieru în ciuda schimbării unghiului de receptare, datorită instaurării unei epoci noi a europenizării, globalizări şi a apariţiei unor noi formulemitropetice sub semnul paradigmei relativizate postmoderniste, fenomenul Grigore Vieru a supaveţuit cutezător nu doar prin demersul săi naţional identitar, ci şi prin culoarea lui existenţială.