Publicat în ENCICLOPEDIA CĂRȚILOR, EXPOZIȚII DE CARTE, expozitie virtuala, istorie, literatura

Literatură şi istorie pe suport electronic


În contextul în care în colecţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” sunt şi acest tip de documente, am decis să organizăm o expoziţie virtuală. În continuare veţi vedea o parte din CD-rile şi DVD-urile prezente în colecţiile bibliotecii.

Expoziţie virtuală de carte

Ion Creangă: Viaţa şi opera / coord.: Al. Husar şi Daniel. – Iaşi: Princeps Edit, 2002. (B-ca virtuală Mari scriitori români)
Ion Creangă rămîne viu prin creaţia sa. Amintirile din copilărie şi poveştile pline de subînţeles rămîn actuale pentru generaliţiile actuale, dar şi celor care vin. Totodată, fascinaţia lucrărilor lui Creangă ne face să ne întrebăm care sunt valorile morale ale societăţii, iar Amintirile din copilărie să ne întoarcem cu gîndul, oricînd, cu gîndul la copilăria pe care am avut-o noi.
Informaţiile incluse în lucrarea în cauză este pe suport CD şi cuprinde următoarele: itinerariu biografic (text şi imagini), opera antumă şi postumă, manuscrise (Amintiri din copilărie şi poveşti), studii critice asupra operei, Creangă în amintirile contemporanilor, ediţii ale operei şi glosar, locuri peregrinate de Creangă (fotografii, ilustrate şi film), Ion Creangă în arta plastică, Interpretări artistice ale operei (secvenţe din filmul „Un bulgăre de humă”; lecturi din operă Ştefan Ciubotăraşu şi Mihail Sadoveanu). Coordonatorii proiectului sunt: Al. Husar şi Daniela Corbu.

Topîrceanu, George: viaţa şi opera. – Iaşi: Princeps Edit, s.a.
Versurile lui Topîrceanu sunt reprezentative prin simplitatea lor, dar în acelaşi timp pline de sens, fapt pentru care sunt mereu în actualitate şi te impresionează.
Informaţiile incluse în lucrarea în cauză este pe suport CD şi cuprinde următoarele: itinerariu biografic (text şi imagini), opera antumă şi postumă, manuscrise, studii critice asupra operei, ediţii ale operei şi glosar, locuri peregrinate de G. Topîrceanu (fotografii, ilustrate de epocă şi film), G. Topîrceanu în arta plastică, Interpretări artistice ale operei (recital din poeme de Dionisie Vitcu, Radu Beligan, Cristina Anca Ciubotaru, Horaţiu Mălăiele).
Coordonatorii proiectului sunt: Al. Husar şi Daniela Corbu.

Druţă, Ion: academician, prozator, dramaturg, publicist, cetăţean. – Chişinău, 2008.
Înregistrările care sunt incluse pe CD au caformat mp3 şi sunt înregistrări radiofonice din fondurile Companiei IPNA „Teleradio Moldova”. Pe CD sunt incluse 30 de înregistrări, care presupune fragmente din lucrările lui Ion Druţă: Spovedania de sfîrşit de veac, Apostolul Pavel, Horodişte, Frunze de dor (Trofimaş şi Rusanda), Samariteanca, Sofia Vicoveqanca. Vocaliza Spectacol „Casa mare”. Teatrul Naţional „M. Eminescu”, Păsările tinereţii noastre, Horia (teatrul Luceafărul), etc.

Grimm, fraţii. Poveştile fraţilor Grimm. – Iaşi, 2007.
Häsel şi Gretel, Cenuşăreasa, Scufiţa Roşie, Frumoasa din pădurea adormită, Alba-ca-Zăpada sunt cîteva poveşti ale fraţilor Grimm, care au fost pus pe CD pentru a fi prezentate copiilor într-o altă manieră. Poveştile sunt în lectura actorilor Adrian Păduraru şi Alexandrina Daniela Şerban.

Tălăncuţa. Ansamblul etnofolcloric: Ici în vale la izvoare. – Chişinău, 2003.
Ansamblul etnofolcloric, întotdeauna, s-a manifestat prin prestaţia pe care a avut-o. Membrii ansamblului pun suflet în ceea ce fac, oferind publicului larg melodii autentice care reprezintă originalitatea şi autenticitatea neamului pruto-nistrean. În această casetă sunt inlcuse 27 de melodii: Cîntecul ciobanului, Dans păstoresc, Chemarea oilor, Bordeiaş, Săraca inima mea, Paparudă, De ce, mîndro, n-ai venit etc.

Boboc, Dora. Învăţaţi franceza fără profesor. – Constanţa: Steaua Nordului, 2004.
Acest CD este anexat cărţii cu acelaşi titlu. Acest CD îi va ajuta pe cei ce doresc să înveţe individual această limbă. CD-ul este un curs practic şi un auxiliar şi conţine pronunţia celor 30 de lecţii. În lecţiile incluse în carte sunt explicate sunetele limbii franceze, accentele, Le présentatif, interogaţia parţială, numeralul cardinal şi orinal etc.

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 7: Lucrezia Borgia, Attila. – Bucureşti: s. a.
Lucrezia Borgia. Fiică a papei Alexandru al VI-lea, Lucrezia a devenit încă de la 13 ani, la primul mariaj, o jucărie politică a familiei sale. De-a lungul vieţii a fost acuzată de crime, incest şi infidelitate. S-a spus despre ea că ar fi avut relaţii incestuase cu tatăl şi cu fratele său, că scăpa de duşmani otrăvindu-i cu arsenic, dar şi că a fost o victimă a dorinţei de putere a familiei ei, un pion politic, incapabil să-şi decidă propriul viitor.
Attila (406-d.Hr.-453 d.Hr.) A fost ultimul şi cel maiputernic rege al hunilor, domnind între anii 433 d. Hr. – 453 d. Hr. Pentru mulţi, simpla pomenire a numelui trimite cu gîndul la trecerea prin foc şi sabie a Europei. Există şi părţi ale lumii unde e văzut ca un bun domnitor. Documentarul îl przintă ca pe un conducător viclean, un om dur, cu tăriede caracter şi cu o deosebită inteligenţă, o minte strategică de temut la vremea sa.

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 9: Genghishan, Mata Hari. – Bucureşti: s. a.
Genghishan (1162-1227). Unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile: cel care a pus temeliile Imperiului Mongol. O personalitate asemănătoare cu cea a lui Alexandru cel Mare. S-a spus că a fost crud, dur, sîngeros, dar şi că aceste atribute au stat la baza geniului său politic şi militar.
Mata Hari (1876-1917). Pe numele adevărat Margartha Geertruide Zelle, dansatoare şi curtezană în timpul Primului Război Mondial, condamnată pentru spionaj. Vestită pentru dansurile nud şa blamată pentru acâventurile cu ofiţeri de înalt rang din ambele tabere comatante în Primul Război Mondial. A fost executată de francezi pentru că le vînduse secrete germanilor. Dar oare a fost cu adevărat agent dublu sau doar o femeie cu prea mulţi amanţi?

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 10: Cristofor Columb; Maria Magdalena. – Bucureşti: s. a.
Cristofor Colum (1451-1506) este un navigator italian-spaniol, care a călătorit spre vest peste Oceanul Atlantic în căutarea unei rute spre Asia, descoperin un nou continent, America.
Deşi a schimbat lumea, în timpul vieţii sale, nu s-a bucurat de recunoaştere, murind falit şi uitat de toţi apropiaţii săi. Fascinat de povestirile despre Marco Polo, a creat o teorie despre drumul spre Asia prin Vest, prin Atlanticul încă necunoscut. A descoperit America, dar nu a onorat promisiunea de bogăţii făcută regilor Spaniei, ieşind din graţiile acestora.
Maria Magdalena. Femeia-discipol a lui Iisus Hristos, venerată ca sfîntă în creştinism. În Evanghelia după Luca (8, 2) este menţionată ca prima femeie vindecată de Iisus. Timp de aproape 2000 de ani s-a crezut că Maria Magdalena era o femeie uşoară, o prostituată care s-a căit şi a dovedit discipol al lui Iisus. S-a descoperit că nu era nici pe de parte o stricată, ci o femeie înstărită care a susţinut de la bun început creştinismul.

Personalităţi care au marcat istoria lumii. Vol. 20: Cristofor Columb; Maria Magdalena. – Bucureşti: s. a.
Iuda Iscarioteanu, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. După răstignirea lui Iisus, cuprins de remuşcări, aruncă cei 30 de arginţi, după care se spînzură de copacul care de atunci îii poartă numele.
Mohamed, unul dintre cei mai importanţi lideri religioşi din istorie. În anul 610 are o viziune în care Dumnezeu, prin vocea arhanghelui Gabriel, îi cere să devină „profetul adevăratei religii”. Revelaţiile care au urmat stau la baza Coranului, cartea sfîntă a religiei iudeo-creştine.

Limba germană: simplu şi eficient. – Iaşi: Polirom, 2009.
CD-ul este un supliment la carte. Conţinutul cărţii, dar şi a CD-ului este destinat elevilor, studenţilor şi autodidacţilor. Cartea include reguli de gramatică a limbii germane: pronunţie, substantivul, articolul, pronumele, verbul, prepoziţiile, adjectiv şi adverb, exerciţii, cheia exerciţiilor etc. În total sunt incluse 22 de lecţii, iar în final anexe. CD-ul cu textele şi vocabularul lecţiilor vă ajută să vă însuşiţi o pronunţie cît mai corectă.


Practical Course of English: 1-2. – Iaşi: Polirom, 2006

CD-urile sunt un supliment la cărţile cu acelaşi titlu. Dacă cartea oferă noţiuni şi explicaţii de gramatică (articol, adjectiv, fonetică, pronunţie) diverse texte propuse spre lectură şi comunicare, teme de discuţii în limba engleză, atunci CD-ul oferă varianta audio a pronunţiei cuvintelor. CD-urile vin în ajutorul celor care doresc să înveţe individual limba enlgeză.

Tomescu Baciu, Sanda. Velkommen!: manual de conversaţie în limba norvegiană. – Iaşi: Polirom, 2006.
CD-ul este un supliment la carte. Studenţii, turiştii, oamenii de afaceri şi toţi cei interesaţi de studierea limbii norvegiene vor găsi în acest manual reguli gramaticale teoretice dobândite, dar şi aplicarea lor în situaţii comunicaţionale concrete. Textele lecţiilor incluse pe CD sunt esenţiale pentru însuşirea unei pronunţii corecte şi autentice.

Franceza rapidă. – Constanţa, 2006.
Acest curs vă asigură o învăţare rapidă şi eficientă a limbii franceze. Cursul în cauză include alfabetul, pronunţia, 27 de lecţii care conţin lexic vehiculat într-o posibilă călătorie, în diverse situaţii, dar şi un compendiu de gramatică. CD-ul, care este un supliment la carte, conţinw texte ce vă va ajuta să însuşiţi mai bine pronunţia aceste limbi.


Învăţaţi limba franceză fără profesor. – Constanţa: Steaua Nordului, 2004.

Este un curs practic de limbă franceză, care vă ajută la o învăţare rapidă şi eficientă, fiind şi un instrument util pentru totţi cei care doresc să-şi însuşească această limbă. Cursul în cauză include noţiuni de gramatică, şi texte şi dialoguri pentru o însuşire eficientă a limbii franceze. CD-ul, care este un supliment la carte, conţinw texte ce vă va ajuta să însuşiţi mai bine pronunţia aceste limbi.

Limba portugheză: simplu şi eficient. – Iaşi: Polirom, 2006.

CD-ul este un supliment la carte. Cartea vă oferă noţiunile fundamentale de gramatică şi vocabular ale limbii portugheze. Sunt incluse reguli de pronunţie, subtantivul, adjectivul, verbul, numeralele, pronumele, exerciţii etc. CD-ul vă oferă textele celor 22 de lecţii ce vă pot ajuta să însuşiţi pronunţia corectă a limbii portugheze.

Limba japoneză: simplu şi eficient. – Iaşi: Polirom, 2007.

CD-ul este un supliment la carte. Pe CD sunt înregistrate textele şi vocabularul din cadrul lecţiilor, în lectura unor nativi japonezi, în vederea însuşirii unei pronunţii corecte. În carte sunt incluse notiuni devocabular şi gramatică, dar şi exerciţii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s