Publicat în istoria Basarabiei, istoria localității, PREZENTARE DE CARTE, Republica Moldova

Oraşul Bălţi şi oamenii lui


Baciu, Gheorghe. Oraşul Bălţi şi oamenii lui / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2010. – 495 p.

Fiecare localitate are o istorie frumoasă: cum a apărut, de unde a apărut numele localităţii. Istoria municipiului Bălţi, de exemplu, şi-a găsit reflectarea şi în unele publicaţii din ultimele decenii, conţinutul cărora s-a axat pe aspectele vieţii social-culturale, economico-financiare. Despre oraşul Bălţi s-a scris puţin, doar cîteva referinţe în revista „Viaţa Basarabiei, într-un articol al lui Dumitru Iov sau în cartea lui P. Cruşevan „Basarabia”, scrisă în limba rusă. Dar şi Gh. Ghibănescu, cunoscut istoric, membru corespondent al Academiei Române, publică la Iaşi o schiţă istorică (1931) cu denumirea „Slobozia Bălţilor”, care conţine suficiente date despre originea oraşului, etapele lui de dezvoltare.
Cartea include doisprezece capitole în care se vorbeşte despre localitatea Bălţi pe timpul Imperiuuli Rus; oraşul Bălţi în perioada sovietică; învăţămîntul public şi sportul, viaţa culturală, nasc şi la Bălţi personalităţi etc.

Publicat în enogastronomie, hotele și restaurante, PREZENTARE DE CARTE

Arta serviciilor în restaurante, baruri şi hoteluri


Stavrositu, Stere. Arta serviciilor în restaurante baruri şi hoteluri / Stere Stavrositu. – Constanţa : Dobrogea, 2001. – 479 p.

Servirea în restaurante, baruri şi hoteluri reprezintă o artă. Maniera în care chelnerul întîmpină oaspeţii, atitudinea, calitatea deservirii, dar şi localul propriu-zis motivează clientul să revină, dar şi să creeze o imagine bună a localului.
Cartea în cauză include cinci părţi: Organizarea unităţilor de alimentaţie; Alimentele şi preparatele culinare în gastronomie; Oferta sortimentelor de băuturi în alimentaţie; Oferta serviciilor din restaurante şi baruri; Arta serviciilor de hotelărie.

Fiecare capitol include informaţii cu privire la profesionalismul personalului de restaurnt, băuturi nealcoolice, alimente, aranjarea mesei, istoria activităţii de cazare etc.
La finalul fiecărei părţi sunt incluse plnaşe color, unde sunt incluse tehnici de mînuire a platourilor, amenajarea bucatelor de la divrse concursuri internaţionale, aranjamente, feţe de masă, modele şi forme de pahare pe destinaţii de servire, săpecialităţi de prăjituri, torturi şi patiserie etc.

Publicat în Campanie electorală, manual, PREZENTARE DE CARTE

Campania electorală eficientă : teorie şi practică


Andrievschi, Vitalie. Campania electorală eficientă : teorie şi practică / Vitalie Andrievschi, Bogdan Ţîrdea. – Chişinău : Elan Poligraf, 2010. – 368 p.

Lucrarea de faţă reprezintă o încercare de studia şi e generaliza tehnologiile electorale utilizate în spaţiul postsovietic, în special în Republica Moldova, Rusia, Ucraina şi în România din perspectiva experienţei universale în domeniu. Abordarea unui astfel de subiect nu a mai fost făcută şi din acest condierent cei doi autori ai acestei cărţi abordează un astfel de subiect ce ţine de campanie electorală.
Sunt şase capitole

În capitolul I Formarea echipei electorale. Responsabilităţile funcţionale ale membrilor Staff-ului şi direcţiile principale de activitate, autorii analizează structura, funcţiile şi responsabilităţile staffu-lui electoral naţional şi raional.

În capitolul II, Strategia Campaniei Electorale sunt oferite modele de segmentare a pieţii politice şi depistarea propriului alegător, metode de completare a paşaportului raionului, de elaborare a strategiei electorale.

Capitolele III Regulile elaborării planului şi graficul campaniei electorale şi IV Fundraisingul (Acumularea de fonduri) sunt consacrate planului grafic al campaniei electorale, metodelor de fundraising. În capitolul V tactica campaniei electorale. Zece „contacte” cu alegătorul, autorii analizează detaliat noţiunea de tactică electorală, metode de contact a alegătorului, de organizare a întîlnirilor, a campaniilor „de la uşă la uşă”, a contactelor telefonice, a campaniei mediatice etc.

Capitolul VI Culoarea politică – ca element al strategiei electorale: probabil că acest aspect are, involuntar, cel mai mare impact asupra alegătorilor. Dar ce înseamnă culorile şi mesajul publicistic sunt importante. Manualul conţine tabele, anexe, scheme, poze, comentarii şi explicaţii.

Publicat în istoria Basarabiei, mănăstirile din Republica Moldova, PREZENTARE DE CARTE, religie, Republica Moldova

Istoria Mănăstirii Hâncu (1677-2010) de Alexei Agachi


Agachi, Alexei. Istoria Mănăstirii Hâncu (1677-2010) / Alexei Agachi. – Chişinău : Pontos, 2010. – 245 p.

Mănăstirea Hîncu e cea mai veche din Moldova din spaţiul pruto-nistrean. A fost întemeiată în anul 1677 de către boierul moldovean Mihalcea Hâncu. Această mănăstire are 334 de ani de la întemeiere. În cele peste trei secole de existenţă, acest locaş monahal a trecut prin perioade de declin, dar a cunoscut şi perioade de bunăstare. Informaţii despre această mănăstire au apărut la mijlocul secolului XIX în lucrările consacrate mănăstirilor şi schiturilor din Basarabia.
Lucrarea în cauză e un studiu monografic, în care autorul încearcă să expună întreaga istorie a Mănăstirii Hâncu. Cercetările s-au bazat pe documentele de arhivă şi literatura de specialitate.

Informaţiile expuse în carte sunt structurate în cinci capitole: Schitul Hâncu de la fondare pînă în 1812; Viaţa spirituală în Mănăstirea Hâncu şi modurile de viaţă monahală; Mănăstirea Hâncu în perioada anilor 1812-1944; Mănăstirea Hâncu în perioada sovietică; Reactivarea Mănăstirii Hâncu (1990-2009).
La finalul cărţii sunt incluse un epilog, bibliografie, anexe şi indice de nume şi locuri.

Publicat în PREZENTARE DE CARTE, psihologia relaţiilor personale, psihologie

El e cu minciuna, ea vorbeşte-ntruna de Allan şi Barbara Pease


Pease, Allan. El e cu minciuna, ea vorbeşte-ntruna / Allan Pease, Barbara Pease; trad.: Elena Neculcea. – Bucureşti: Curtea Veche, 2007. – 361 p.

Titlu original: Why men Lie and Women Cry
De ce mint bărbaţii? De ce simt ei că trebuie să aibă întotdeauna dreptate? De ce fug de angajamente? Pe de altă parte, de ce femeile plîng ca să obţină ceea ce doresc? De ce nu iniţiază ele mai des partidele de sex?
Neînţelegerile şi conflictele dintre sexe sunt prezente tot mai des în viaţa cotidiană. De ce? De unde pornesc toate acestea? Care este motivul generării acestor conflicte?

Allan şi Barbara Pease încearcă să ofere răspunsurile la astfel de întrebări, punînd în discuţie, în acelaşi timp, relaţiile dintre bărbaţi şi femei, dar şi încearcă să elucideze misterul caracterelor atît a femeilor cît şi a bărbaţilor.