Publicat în Expoziție tematică, istoria Basarabiei, istoria românilor, epoca contemporană, istoria românilor, epoca medievală, istoria românilor, epoca modernă, literatura romana, personalităţi istorice

Nicolae Iorga – 145 de ani de la naştere


Scriitorul Nicolae Iorga s-a născut la 5 iunie 1871 în oraşul Botoșani. A fost un istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român. Este cunoscut în lume ca medievist, bizantinist, romanist, slavist, istoric al artelor și filozof al istoriei.

După cum a afirmat George Călinescu, Iorga a jucat în cultura românească, în primele decenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”. Cu această ocazie, recomandăm atenţiei dumneavoastră o expoziţie virtuală ce face referinţă la cărţile acestui mare publicist şi istoric literar, Nicolae Iorga.

Expoziție virtuală de carte

Iorga, Nicolae. Cugetări / Nicolae Iorga. – Chișinău : Prometeu, 2005. – 332 p.

Acest volum de Cugetări reprezintă sinteză de gîndire a lui Nicolae Iorga, fiind esența întregii sala opere, totodată una dintre cele mai de seamă cărți din întreaga cultură românească. Alături de Poeziile lui Eminescu, Cugetările domină și luminează prin generații și peste generații. În același timp, ne ajută să lămurim omul și savantul, ideologul politic și istoricul Iorga. El s-a consacrat cărților mai bune și mai rele, pe care soarta prielnică i le-a scos înainte, că sunt om adevărat, că oamenii din țările unde nu s-a intrerupt niciodată cultura, și de aceea, cu toată lipsa unei averi, moștenită sau cîștigată, cu cătă nesfărșită iubire, cu cătă nesățioasă patimă v-am cules de pe toate drumurile, din toate tristele colțuri ale părăsirii voastre, din împrăștierea atîtor furtuni și catastrofe casnice, pentru a face din voi, ce a lăsat mai prețios omenirea de pretutindeni și de oriunde în casa mea, deseori mutată, pînă la permanență unui dar prietenesc biserica celor patruzeci de mii de glasuri care înalță același imn, peste marginile morții cui v-a scris, acelui mare și nobil sfînt, martir totdeauna, care e idealul uman!

Iorga, Nicolae. Din faptele străbunilor / Nicolae Iorga. – București : Chișinău; Litera Internațional, 2004. – 232 p.

Nicolae Iorga este în aceași măsură omul întregului, cît și al părților. El este asemenea constructorului cumulînd toate meseriile. Căci personalitatea sa extravertită nu poate concepe o distribuție a muncii; el vrea să facă totul. Iorga se vroia un întemeietor și un deschizător de drum. El a reluat și reașezat totul de la capăt, într-o nouă viziune: în viziunea Iorga. A dat o istorie a românilor, o istorie a literaturii, o istorie a armatei, o istorie a comerțului, o istorie a presei, a comunicățiilor, a culturii, a religiei, a învățămîntului etc. Toate aceste operații le-a conceput prin prisma sa de istoric, de trudnică adunare și coordonare a datelor, pe baza cărora să se poată înălța mai tîrziu edificiile viitoare. Om predestinat să fondeze, Iorga este un cititor; nu e domeniu unde să nu fi intrat, pe care să nu-l fi abordat, în interiorul căruia să nu fi ridicat un altar de piatră zeilor mani.

Iorga, Nicolae. Oameni cari au fost / Nicolae Iorga. – Craiova, 2009. – 750 p.

Nicolae Ioga a zugrăvit o cronică a societății românești cu fapte, atitudini și personalități, bine relaționate, fiecare cuvînt nefiind de prisos. O oglindă în care poți privi adînc de la fruntașii țării la cei ce formau talpa țării. Parcurgerea fișierului sonor al ediției vă va îngădui să judecați sau să comentați interpretarea pe care a oferit-o istoricul Nicolae Iorga lumii sale. „Oamenii cari au fost” continuă să fie chiar și în variantă de trei volume – astăzi, patru în ediția Priceps din 1934, un model de analiză psihologică al maselor ori individualităților, scrisă cu nerv pe alocuri umor de situație, dar și de un dramatism subliniat prin mesajele și învățămintele desprinse dintr-o lectură liniștită.

Iorga, Nicolae. Opinii sincere și pernicioase ale unui rău patriot / Nicolae Iorga; trad., introd. și note: Andrei Pippidi. – Humanitas, București. 2008 – 266 p.

Apărută într-o publicație bucureșteană de limbă franceză, articolele tînărului profesor N. Iorga apar iarăși la iveală, după mai bine de o cută de ani, traduse și adnotate. Chiar după atîta vreme, cititorul va descoperi o surprinzătoare asemănare cu starea instituțiilor culturale din România contemporană. Cînd sunt deosebiri, ele sunt în avantajul  celor care, la sfîrșitul secolului XIX, se străduiau să construiască o națiune, să modernizeze o societate și să intregească o țară. Ar fi nevoe de curajul pe cere-l avea atunci Iorga de a denunța superficialitatea și egoismul personal în școli, universități, academie, teatru muzee și presă.    De aceea, lectura textelor lui Iorga poate să inspire critica unor situații din vremea noastră și evocă, în același timp, un înaintaș exemplar.

Iorga, Nicolae. O viață de om așa cum a fost / Nicolae Iorga. – București, Ed. Minerva. – 823 p.

O viață de om – una din cele mai frumoase cărți din cîte s-au scris în limba românească” – cum o definea istoricul Mihai Berza. Dar însă de la apariție, autobiografia lui Iorga a fost privită ca expresie artistică de excepție, plurivalentă: „O viață de om”, așa cum a fost vă impune oricui și va rămîne ca una din cele mai puternice creații ale geniului românesc, prin suflul de sinceritate care animă întreaga lucrare, prin atmosfera de poezie, care învălue toate experiențele celui ce povestește, prin opera de justiție pe care istoricul, cedînd pasul memorialistului o face atîtora din cei cu cari, în pasionata trăire a istoriei, a avut vreo coliziune. Cu prilejul apariției cărții, Șerban Cioculescu remarcă faptul că „O viață de om” este o operă de mare valoare, prin natura de frumusețe a scrisului și prin bogăția materialului documentar, care îmbrățisează șase decenii de viață culturală, literară și politică. Nici o altă lucrare similară, autobiografică, din literatura noastră, nu conține într-o măsură asemănătoare un capitol de experiență personală, N. Iorga nu a scris numai pagini dedicate istoriei, el a scris „O viață de om așa cum a fost”.

În continuare vă prezentăm şi alte cărţi scrise de acest mare publicist şi istoric literar pe care le puteţi consulta la Biblioteca Centrală.

Iorga, Nicolae. Adevărul asupra trecutului şi prezentului Basarabiei / Nicolae Iorga. – Ploieşti: Libertas , 2009 . – 37 p.

Iorga, Nicolae. Istoria bisericii românilor şi a vieţii religioase a românilor : [în 2 vol.]. Vol. 1, 2 . – Bucureşti: Gramar , 1995.- 240 p.

Iorga, Nicolae. Istoria literaturii româneşti: introducere sintetică : (după note stenografice ale unui curs) . – Ch.: Litera , 1997 . – 258 p.

Iorga, Nicolae. Istoria Bucureştilor . – Bucureşti: Vremea , 2008 . – 357 p.

Iorga, Nicolae .Discursuri parlamentare : [în 2 vol. Vol. 1, 2] . – Bucureşti: „Bucovina” Î. E. Toroţoiu , 1939-1940

Iorga, Nicolae.O viaţă de om aşa cum a fost : [în 3 vol. Vol. 1-3] . – Ch.: Universitas , 1991

Iorga, Nicolae. Regele Cristina : Dramă în cinci acte . – Bucureşti: S. n. , 1939. – 81 p.

Iorga, Nicolae. Consideraţii noi asupra rostului Secuilor : Conferinţă la radio (1938) . – Bucureşti: S. n. , 1939

Iorga, Nicolae. Basele populare ale oricării mişcări din Balcani : conferinţa ţinută la 3 mart 1939 . – Bucureşti: S. n. , 1939

Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare : (pentru poporul român) . – Ch.: Litera , 1990 . – 175 p.

Iorga, Nicolae. Ce a fost, ce este, ce poate fi Iaşul : conferinţă ţinută în Aula Universităţii din Iaşi la 6 aprilie 1935 de D-l Prof. N. Iorga ; Fundaţia Culturală Mihail Kogălniceanu . – Bucureşti: Tipogr. Române Unite , 1935 . – 22 p.

Iorga, Nicolae.”Şcoala nouă” de istorie : O lămurire definitivă . – Bucureşti: S. n. , 1936 . – 18 p.

Iorga, Nicolae. Istoria românilor : [în 10 vol.] . – Bucureşti: S. n. , 1939 . – 498 p.

Iorga, Nicolae.Istoria românilor în chipuri şi icoane ; Doina Elisabeta Şteflea. – Bucureşti: Humanitas , 1992 . – 279 p.

Iorga, Nicolae. România cum era până la 1918 : [în 2 vol.] . – Bucureşti: Minerva , 1972./- 145 p.

Iorga, Nicolae. Din faptele străbunilor : [scrieri istorice] . – Bucureşti: Litera Internaţional , 2004 . – 232 p.

Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare : (pentru poporul român) . – Bucureşti: Litera Internaţional , 2004 ( Bucureşti: Comb. Poligr. ) . – 308 p.

Iorga, Nicolae.Neamul românesc în Bucovina . – Bucureşti: Semne , 2006 . – 254 p.

Iorga, Nicolae. Neamul românesc în Basarabia . – Bucureşti: Semne , 2006 . – 237 p.

Iorga, Nicolae. Istoria Bucureştilor . – Bucureşti: Vremea , 2008 . – 357 p.

Iorga, Nicolae. Concepţia românească a ortodoxiei : Conferinţă ţinută în ziua de 13 ianuarie 1940 la societatea „Femeilor ortodoxe” . – S. l.: România , S. a. . – 32 p.

Râpeanu, Valeriu. Nicolae Iorga ; . – Bucureşti: Demiurg , 1994 . – 144 p.

Bârda-Stănciulescu, Al. Nicolae Iorga : concepţia istorică . – Banat: Cugetarea , 1995 . – 270 p.

Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga între dictatura regală şi dictatura legionară . – Bucureşti: Ed. Enciclopedică , 2001 . – 311 p.

Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga. O viaţă pentru neamul românesc . – Bucureşti: Pro Historia , 2001 . – 144 p.

Vaum, Ecaterina. N. Iorga – critic şi istoric literar . – Bucureşti: Sigma , 2005 . – 359 p.

Median, Gheorghe. Nicolae Iorga şi Botoşanii : Legături epistolare . – Botoşani: Agata , 2006 . – 145 p.

Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga la Vălenii de Munte. – Bucureşti: România pur şi simplu , 2008 . – 657 p.

Paralel, în sala de lectură a Bibliotecii Centrale, este organizată o expoziţie tradiţională de carte consacrată istoricului Nicolae Iorga.

DSC_1948

Vă invităm la lectură!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s