Constantin Stamati, un cărturar al neamului nostru


Constantin Stamati

Constantin Stamati

Anul 2011 aniversează 225 ani de cînd marele cărturar Constantin Stamati a trecut în nefiinţă. A fost un mare scriitor român din spaţiul dintre Nistru şi Prut şi unul din membrii fondatori ai Societăţii Academice Române ca reprezentat al Moldovei. Totodată a fost şi membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Moldova, precum şi al Societăţii Imperiale de Istorie şi Antichităţi din Odesa. Era un bun cunoscător de franceză, rusă şi greacă ceia ce ia permis să deţină mai multe funcţii publice în Moldova. Prin opera sa a încercat să renască trecutul glorios al poporului român pentru „luminarea neamului său”. A fost un autor iluminist, care a rămas în literatura română prin creațiile: Suceava şi Alexandru cel Bun în sec. XV, Marele Ștefan şi bravul său hatman Arbore, Neneaca, cuconaşul ei şi dascălul, Geniul vechi al romanilor si românii de astăzi, Despre Basarabia şi cetățile ei vechi ş.a. Dacă doriţi să lecturaţi lucrările date atunci treceţi pragul Biblioteci Municipale „B.P.Hasdeu” şi veţi cunoaşte trecutul lingvistivc al neamului nostru.

Smeîh, V. Constantin Stamati.- Chişinău: Cartea Moldovenescă, 1978.- 100 p.
Lucrarea dată ne vorbeşte despre viaţa şi activitatea social- politică a marelui cărturar Constantin Stamati, scriitor moldovean din secolul al XIX-lea, unul dintre gînditorii progresişti ai poporului moldovenesc. În lucrarea este determinat locul lui C. Stamate ca gînditor, iluminist progresist din secolul al XIX-lea, care a abordat în creaţia sa o serie de probleme, ce au contribuit la dezvoltarea continuă a gîndiri sociale înaintate din acele timpuri. Cartea e destinată lucrătorilor ştiinţifici, lectorilor, învăţătorilor, studenţilor, precum şi cercurilor largi de cititori.

Grecul, I.D. Constantin Stamati.- Chişinău: Cartea Moldovenescă, 1957.- 113 p.
Grecu, prin lucrarea dată, a încercat să trateze toate aspectele economice şi politice din perioada lui C. Stamati. Tot aici el ne vorbeşte şi despre lupta maselor norodnice împotriva iobăgiei, cît şi un şir de alte procese obişnuite ce au dus la dezvoltarea culturii şi literaturi în statele europene şi în particular în Moldova.

Ciocanu, Vasile. Constantin Stamati:Viaţa şi opera.- Chişinău: Ştinţa, 1981.- 156 p.
Lucrarea este o monografie consacrată cunoscutului scriitor moldovean din secolul XIX- lea Constantin Stamati. Pe baza unui bogat material faptic, în parte pus pentru întîia dată în circulaţie ştinţifică şi calea de creaţie a lui Stamati, dezvălue contribuţia scriitorului la statornicirea unor specii literare, la lărgirea ariei tematice şi democratizarea literaturi moldoveneşti. Cartea e destinată studenţilor, învătătoriloe, tuturor celor care se interesează de istoria literaturi moldoveneşti şi de moştenirea literară a scriitorului.

Stamati, Constantin. Imnul Lăutei Româneşti.- Chişinău:Litera, 1997.- 319 p.
Este o lucrarae ce are la bază operele lui Constantin Stamati şi un tabel cronologic care fac trimitere la viaţa şi activitatea autorului. Lucrarea este destinată în mare masură elevilor, studenţilor şi profesorilor.

Stamati, Constantin. Scrieri.- Chişinău: Ştiinţa,1993.- 516 p.
Volumul de faţă cuprinde toate screrile lui C. Stamate cunoscute la ora actuală, inclusiv cele cîteva scrieri ce-au ajuns pînă la noi, adresate de el cu diferite ocazii persoanelor apropiate şi unor oameni de cultură. E pentru prima oară cînd moştenirea literară a scriitorului basarabean vede lumina tiparului în republica noastră cu caractere latine.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s