Publicat în cultura, PREZENTARE DE CARTE, Sociologie

Omul secolului XX, volum coordonat de Ute FrevertOmul secolului XX
/ coord.: Ute Frevert, Heinz-Gerhard Haupt; trad.: Maria Magdalena Anghelescu. – Iași : Polirom, 2002. – 320 p.

Cînd vine vorba de secolul XX, instantaneu ne duce gîndul la revoluția bolșevică din 1917, sfîrșitul dominației sovietice și căderea zidului Berlinului. Existența oamenilor din secolul XX este marcată de inovații și reguli noi. Cartea include 14 capitole în care se vorbește despre omul-muncitor, omul-sportiv, omul-turist, omul-consumator, omul-intelectual, omul-jurnalist etc.

În comparaţie cu „lungul” secol al XIX-lea, se vorbeşte despre „scurtul” secol XX. Începutul său este fioxat la revoluţia bolşevică din 1917, iar sfîrşitul o dată cu prăbuşirea blocului de dominaţie sovietică şi căderea zidului Berlinului, în toamna lui 1989. Unitatea acestei epoci este confirmată de faptul că în ea au concurat, cu rezultat diferit, cele trei mari ideologii: comunismul, fascismul şi democraţia liberală.În această epocă se încadrează pierderea predominanţei politice şi a puterii modelatoare a Europei. Secolul XX subliniază şi semnificaţia centrală pe care a avut-o Al Doilea Război Mondial şi dualismul SUA – URSS în politica mondială pentru experienţa de viaţă şi structurile politice nu doar din Europa, ci şi din Asia şi SUA.
Această periodizare nu a rămas incontestabilă, căci se orientează prea puternic către momentele cruciale şi face să dispară încet-încet istoria precedentă a Primului Război Mondial, ca şi ultimii unsprezece ani ai secolului. Dacă ne întrebăm cînd au început modificările sociale şi mentale de lungă durată, atunci este util să considerăm începutul secolului XX încă din 1880, o dată cu apariţia societăţii de masă, să observăm începutul une ifaze de schimbări intense încă din anii ’60 şi să înglobăm tot în acest secol incertitudinea evoluţiilor sociale şi politice din ultimii ani – în formularea lui Jurgen Habermas „noua dezordine”. Articolele de faţă cu privire la tipurile sociale ale secolului XX arată în ce grad diferit s-au format acestea, încă din secolul al XIX-lea, şi cît de diferenţiale au fost fazele lor de dezvoltare în secolul XX.
Existenţa oamenilor din secolul XX este marcată de inovaţii, reguli noi şi fracturi majore. Ca în nici un alt veac, viaţa privată şi înţelegerea societăţiimajore: războaiele mondiale, fascismul, comunismul, democratizarea, războiul rece, şomajul, inflaţia, crizele economice etc. Din cele 14 capitole-portret ale acestui volum rezultă o imagine plurală a epocii, cu toate contradicţiile, incertitudinile, firescul şi nefirescul ei.