Publicat în drept criminal, PREZENTARE DE CARTE

Mecanismul comportamentului criminal: material didactic de Valeriu Bujor și Octavian Bejan


Bujor, Valeriu. Mecanismul comportamentului criminal: material didactic / Valeriu Bujor, Octavian Bejan. – Chișinău : Univ. de Criminologie, 2003. – 35 p.

Criminologia a devenit știință în toiul ascensiunii din sec. XVIII, datorită revoluției științifice de atunci. În criminologe, cercetarea conduitei criminale nu se reduce la studiul faptei penale, deși îl include, așa cum este ea prevăzută în normele penale, în vigoare la un moment dat pe un anumit teritoriu.
Cartea o puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Sediul Central).

Publicat în drept de autor

Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe


Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. – Chișinău : AGEPI, 2005. – 112 p.

Este o ediție bilingvă: română și rusă. Sunt incluse legile cu privire la drepturile de autor și conexe, care pot fi puse în practică pe teritoriul Republicii Moldova.

Sunt opt părți: Dispoziții generale; Dreptul de autor; Limitarea drepturilor de autor; Contractele de autor; Drepturi conexe; Administrarea colectivă a drepturilor patrimoniale; Răspunderea pentru violarea drepturilor patrimoniale; Protecția social-juridică a drepturilor autorilor și titularilor drepturilor conexe.

Publicat în presă, mass-media, PREZENTARE DE CARTE

Presa în oglinda presei


Presa în oglinda presei / coord.: Victor Moraru. – Chișinău : Multicolor: Presa, 2005. – 115 p.

Se afirmă că mass-media e a patra putere în stat. Informațiile oferite publicului sunt din diverse domenii, iar unele știri sunt pe prima pagină a ziarelor cîteva ediții la rînd. Cartea în cauză e o retrospectivă a presei din punct de vedere al presei. Sunt incluse diverse articole din diverse ziare editate în Republica Moldova, sau diverse puncte de vedere pe marginea unui subiect venite din partea diferitor jurnaliști.

Publicat în datini şi credinţe românești, PREZENTARE DE CARTE

Studii de folclor: din datinile și credințele poporului român


Candrea, Ion-Aureliu. Iarba fiarelor. Studii de folclor: din datinile și credințele poporului român / Ioan Candrea. – București, 2001. – 229 p.

Fiecare popor este distinct cu obiceiurile și credinețele sale, care sunt unice în felul lor. Acest fapt e valabil și în cazul poporului român. Cartea în cauză are trei părți. În prima parte se vorbește despre facerea lumii, ziua ursului, eclipse, caloian, Sfîntul Gheorghe, calendarul babelor, strănutul, broasca, lupul; partea a doua – Preminte Solomon – e vorba despre legendele solomoniene în basmele și credințele noastră; respective Poreclele la români.
La sfîrșitul cărții este inclusă o anexă: O inițiativă editorială bine primită de critica despecialitate: Colecția „Folcloriști și etnografi evrei din România”: Referințe critice.

Publicat în economia de piață, economie, PREZENTARE DE CARTE

Crepuscul miracolului: 4 decenii de economie de piață în Germania


Giersch, Herbert. Crepuscul miracolului: 4 decenii de economie de piață în Germania / Herbert Giersch, Karl-Heinz Paqué, Holger Schmieding. – Chișinău: Tehnica-Info, 2000. – 307 p.

Cartea este o lucrare de economie aplicată și nu de istorie economică. Este destinată studenților de economie și celor interesați de acest subiect. Sunt descrise activitățile politicii economice din Germania de Vest, începînd cu sfîrșitul anilor ’40 și pînă în anii 2000. Sunt înregistrate cinci perioade diferite: sărăcia imediat după război; creșterea miraculoasă a economiei în anii ’50; anii de aur ai angajării complete a forței de muncă și a problemelor de management al cererii de la începutul anilor 1960 pînă în momentul recesiunii mondiale, datorate primei crize a petrolului din 1973; cei 15 ani de creștere anevoiasă economice ce au urmat; unificararea politică și economică.