Publicat în LISTE BIBLIOGRAFICE, literatura romana

Literatura română: recomandări de lectură. Listă bibliografică virtuală de carte


Vă recomandăm spre lectură autorii literaturii române. Cărțile le puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău.

Afanas, Tatiana. Am uitat să uit de tine. – Chișinău : Ancestrala, 2011. – 87 p.

Ajder, Tudor. Hour of love. – Chișinău : Studio H2Ro, 2010. – 111 p.

Banu, George. Trilogia înoptării. – București : Cartea Românească, 2010. – 170 p.

Baștovoi, Ștefan. Iepurii nu mor. – Iași : Polirom, 2007. – 255 p.

Bicec, Lilia. Testamentul necitit. – Chișinău : Cartier, 2009 – 320 p.

Buzura, Augustin. Fețele tăcerii. – București : Jurnalul Național, 2011.
Vol. 1. – 350 p.
Vol. 2. – 332 p.

Caragiale, Mateiu. Sub pecetea tainei. – București : Simplu, 2008. – 148 p.

Cărtărescu, Mircea. Travestit. – București : Humanitas, 2010. – 142 p.

Costenco, Nicolae. 101 poeme. – București : Biodova, 2010. – 95 p.

Dumbrăveanu, Victor. Primăvara fără noi: nuvele. – Chișinău : Bons Offices, 2010. – 268 p.

Eliade, Mircea. Domnișoara Christina. Șarpele. – București : Jurnalul Național, 2011. – 317 p.

Ghițulete, Dragoș. Gluma rusească : roman. – București : Cartea românească, 2010. – 208 p.

Ilea, Letiția. Blues pentru cei verzi. – București : Cartea românească, 2010. – 85 p.

Ionesco, Eugène. Căutarea intermitentă. – București : Humanitas, 2004. – 183 p.

Liiceanu, Aurora. La Taifas. – Iași : Polirom, 2011. –285 p.

Mahdi, Salah. Sala de așteptare. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 125 p.

Manea, Norman. Fericirea obligatorie. Iași : Polirom, 2011. – 205 p.

Meniuc, George. Delfinul. – Chișinău : Cartea moldovei, 2008. – 198 p.

Mihail, Paul. Jurnal (1940-1944) și corespondența. – București : Paideia.
Vol. 1. – Jurnal. – 1998. – 378 p.

Mariano, Adrian. Viața unui om singur. – Iași : Polirom, 2010. – 528 p.

Matei, Valeriu. Elegiile fiului risipitor : operap oetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 589 p.

Matei, Valeriu. Somn de lup. – Iași : Feed Back, 2010. – 120 p.

Micle, Veronica. Raze de lună. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 156 p.

Odobescu, Alexandru. Opere alese. – București : Exigent, 2008. – 287 p.

101 epigramiști străini : antologie. – București : Biodova, 2010. – 122 p.

Oțoiu, Adrian. Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita. – Iași : Polirom, 2010. – 525 p.

Paraschivu, Radu. Cîntece țigănești și alte poeme. – București : Jurnalul național, 2011. – 340 p.

Paraschivu, Radu. Cu inima smulsă din piept. – București : Humanitas, 2010. – 202 p.

Pendefunda, Elleny. Îngerul meu. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 166 p.

Romanescu, Ioanid. Halabuș. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 240 p.

Rusu, Mihai, Prafuri mentale. – Chișinău : Prafuri mentale. – Chișinău : Pontos, 2011. – 195 p.

Șiman, Augustina. Încercări de a trăi sau Prin prisma ochilor albaștri. – Chișinău : Editura Ancestrală, 2011. – 105 p.

Stolojan, Sanda & Vlad. Să nu plecăm toți odată. – 178 p.

Suceavă, Bogdan. Noaptea cînd cineva a murit pentru tine. – Iași : Polirom, 2010. – 300 p.

Țepeneag, Dumitru. Camionul bulgar. – Iași : Polirom, 2010. – 220 p.

Topîrceanu, George. Poeme alese. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 145 p.

Topîrceanu, George. Opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 500 p.
Ursachi, Mihai. Din reveriile domnului R. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 186 p.

Ursachi, Mihai. Arca : opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2006. – 584 p.

Vianu, Ion. Amor intellectualis: romanul unei educații. – Iași : Polirom, 2010. – 406 p.

Zografi, Vlad. America și acustica. – București : Humanitas, 2007. – 295 p.

Publicat în critică literară, LISTE BIBLIOGRAFICE, literatura romana

Critica literaturii române la Biblioteca Centrală a BM


În continuare vă prezentăm o listă de cărți din domeniul Critica și istoria literaturii române. Cărțile le puteți consulta în sala de lectură a Bibliotecii Centrale a BM.

Bădărău, George. Suprarealismul românesc în context european. – Iași : Feed Back, 2008. – 195 p.
Steinhardt, N. Geo Bogza: un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnității, Exuberanței și Patetismului. – Iași : Mănăstirea Rohia, 2011. – 240 p.
Braga, Corin. Psihobiografii. – Iași : Polirom, 2011. – 318 p.
Boutiére, Jean. Viața și opera lui Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 356 p.
Cristea, Valeriu. Despre Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 123 p.
Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru: poetul arhietipurilor. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 224 p.
Codreanu, Theodor. Duminica mare a lui Grigore Vieru. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 351 p.
Crișan, Radu Mihai. Mihai Eminescu : gîndirea economică. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 400 p.
Eugen Lovinescu în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 255 p.
Furtună, Dumitru. Cuvinte și mărturii despre Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 147 p.
Gîrneț, Vasile. Interviu la „Contrafort”. – Chișinău : Rotonda, 2010. – 343 p.
Holban, Ioan. Ion Creangă: spațiul memoriei. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 159 p.
Husar, Al. Solilocvii în public. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 129 p.
Ion Creangă : metafora umorului / T. Vianu; Șerban Cioculescu; Pompiliu Constantinescu; Vladimir Streinu; prefață: Mihaai Cimpoi; ediție îngrijită: Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 182 p.
Mălăncioiu, Ileana. Exerciții de supraviețuire. – Iași : Polirom, 2010. – 395 p.
Moraru, Anatol. Ion Druță : opera epică și dramatică. – Chișinău : Arc, 2010. – 52 p.
Negrici, Eugen. Literatura română sub comunism: 1948-1964. – București : Cartea românească, 2010. – 330 p.
Șchiopu, Constantin. Arghezi, Barbu, Blaga : poezii comentate. – Chișinău : Arc, 2010. – 63 p.
Mihai Ursachi în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 253 p.

Publicat în LISTE BIBLIOGRAFICE, literatura artistica, literatura romana

CĂRŢI NOI DE LITERATURA UNIVERSALĂ


Vă prezentăm o listă a cărţilor apărute la Editura Polirom, Iaşi, din domeniul literaturii universale, care le puteţi găsi la Biblioteca Centrale a BM.

Appelfeld, Aharon. Pe neaşteptate, dragostea / Aharon Appelfeld, trad. din l.ebraică şi note de Any Shilon. – Iaşi: Polirom, 2010. – 232 p.

Gregory, Philippa. Regina albă / Philippa Gregory; trad. de Anacaona Mîndrilă-Sonetto. – Iaşi: Polirom, 2010. – 431 p.
Maugham, W. Somerset. Pe muchie de cuţit / W. Somerset Maugham; trad.din l.engl. Ioana Văcărescu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 456 p.
Oz, Amos. Să cunoşti o femeie / AmAos Oz; trad. din l.engl. de Antoaneta Railean. – Iaşi: Polirom, 2011. – 276 p.
Raccasi, Mauro. Domnia lui Conan / Mauro Raccasi; trad. din l.ital. de Geo Vasile. – Iaşi: Polirom, 2010. – 399 p.
Miller, Henry. Plexus / Henry Miller; trad. din l.engl. de Antoaneta Railean. – Iaşi: Polirom, 2010. – 632 p.
Papini, Giovanni. Un om sfîrşit / Giovanni Papini; trad. din l.ital. de Ştefan Augustin Doinaş. – Iaşi: Polirom, 2009. – 280 p.

Fitzegerald, F. Scott. Dragostea ultimului magnat / F. Scott Fitzegerald; trad. din l.engl. de Ciprian Şiulea. – Iaşi: Polirom, 2010. – 232 p.
Huxley, Aldous. Minunata lume nouă / Aldous Huxley; trad. şi note de Suzana şi Andrei Bantaş. – Iaşi: Polirom, 2011. – 276 p.
Boll, Heinrich. Partida de la ora nouă şi jumătate / Heinrich Boll; trad. din l.germ. şi note de Mihai Isbăşescu. – Iaşi: Polirom, 2008. – 420 p.
Saramago, Jose. Călătoria elefantului / Jose Saramago; trad. din l. portugheză de Mioara Caragea. – Iaşi: Polirom, 2010. – 216 p.
Bryce Echenique, Alfredo. Amigdalita lui Tarzan / Alfredo Bryce Echenique; trad. dim l.span. şi note de Lavinia Similaru. – Iaşi: Polirom, 2010. – 277 p.

McEwan, Ian. Durabila iubire / Ian McEwan, trad. din l. engl. de Cornelia Bucur. – Iaşi: Polirom, 2011. – 327 p.
Murakami, Haruki. În noapte / Haruki Murakami; trad. din l. japoneză şi note de Iuliana Oprina. – Iaşi: Polirom, 2007. – 224 p.
Eco, Umberto. Cimitirul din Praga / Umberto Eco; trad. din l. ital. de Ştefania Mincu. – Iaşi: Polirom, 2010. – 456 p.
Bodor, Adam. Vizita arhiepiscopului / Adam Bodor; trad. din l.maghiară de Mariana Tabacu. – Iaşi: Polirom, 2010. –184 p.

Vă mai recomandăm şi alte cărţi, tipărite la Editura Humanitas, Bucureşti

Barbellion, W.N.P. Jurnalul unui om dezamăgit / W.N.P. Barbellion; trad din engl. şi note de Anca Bărbulescu. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 360 p.
Koestler, Arthur. Întuneric la amiază / Arthur Koestler; trad. din engl. de Sanda Aronescu. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 252 p.

Lagerkvist, Par. Baraba / Lagerkvist, Par; trad. din suedeză de Liliana Donose Samuelsson. – Bucureşti: Humanitas, 2008. – 144 p.
Dickens, Charles. Viaţa Domnului nostru / Charles Dickens; trad. din engl. de Luana Stoica. – Bucureşti: Humanitas, 2007. – 100 p.

Bulgaru Natalia

Publicat în cărți de educare a copiilor, EXPOZIȚII DE CARTE, psihologie

Cunoaşterea psihologică a copilului şi a sinelui


Vă prezentăm cărţile, intrate recent, din domeniul psihologiei. Unele cărţi sunt dedicate în totalitate educării copiilor. Aici puteţi găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale părinţilor şi sfaturi practice care vă ajută să găsiţi soluţiile optime în problemele dificile legate de educaţia copiilor şi adolescenţilor. Iar celelalte sunt dedicate cunoaşterii de sine şi a celor din jur şi dezvoltării personalităţii.

Renaud, Helene. 8 metode eficiente pentru educarea copiilor / Helene Renaud, Gagne Jean-Pierre; trad. de Aurora Irimia. – Iaşi: Polirom, 2011. – 232 p.

O metodă inovatoare de educare a copiilor şi adolescenţilor, bazată pe încurajare şi învăţarea rolului lor în familie şi în comunitatea civilă sau şcolară. Pornind de la nevoia copiilor – nevoile copiilor – de securitate de recompensă, de acceptare -, autorii au elaborat tehnici educative dinamice, care să le dezvolte stima de sine şi sentimentul responsabilităţii. Numeroase informaţii sistematizate, studii de caz şi sfaturi practice sînt utile atît părinţilor, cît şi consilierilor şi psihologilor care lucrează cu copii şi adolescenţi.

Wilson, Jim. Terapia centrată pe copil: Ghid practic / Jim Wilson; trad. de Claudia Koblicica. – Iaşi: Polirom, 2011. – 231 p.

Adept al abordării problemelor psihologice specifice într-un cadru mai larg, Jim Wilson prezintă o amplă paletă de tehnici aplicabile în cazul copiilor de diferite vîrste. Tehnicile sunt ilustrate cu numeroase exemple şi studii de caz ce pun în evidenţă componentele-cheie ale oricărei terapii eficiente: o relaţie copil-terapeut bazată pe încredere, o bună comunicare, jocul ca metoda terapeutică, evitarea unei posibile dependenţe afective a copilului de psihologul său. Informaţiile prezentate într-o manieră accesibilă sunt utile pentru studenţii de la facultăţile de psihologie care doresc să se specializeze în domeniu, precum şi pentru psihoterapeuţi, psihologi sau psihopedagogi.

Vallieres, Suzanne. Trucuri psihologice pentru părinţi: Cum să ne educăm copilul(3–6 ani) / Suzanne Vallieres; trad. de Aurora Irimia. – Iaşi: Polirom, 2010. – 255 p.

Cum să-i determinăm pe copiii noştri să meargă la culcare? Cum îi convingem să mănănce anumite alimente? Certurile între fraţi sunt un lucru normal? Cum să reacţionăm cînd copilul minte? Ce consecinţe poate avea asupra personalităţii sale faptul că îi alintăm? Cele mai frecvente întrebări ale părinţilor îşi găsesc răspunsul în acest volum în care sunt descrise toate etapele de dezvoltare a copilului între 3 şi 6 ani şi problemele lor specifice. Sfaturile practice vă ajută să-i asiguraţi copilului dumneavoastră un mediu familial armonios, să-i formaţi personalitatea şi să-l pregătiţi pentru noile etape din viaţa lui: grădiniţa şi şcoala.

Dumesnil, Francois. Tot ce tebuie să ştie părinţii: 90 de întrebări şi răspunsuri / Francois Dumesnil; trad. de Iulian Moga şi Ioana Aneci. – Iaşi: Polirom, 2010. – 247 p.

În fiecare zi, părinţii se confruntă cu întrebări la care nu pot răspunde bazîndu-se doar pe instinct sau pe experienţă proprie. Poate un copil să aibă secrete? E bine să-i „bîrfim” prietenii? Cum să-l încurajăm să obţină performanţe şcolare? Cum să-l criticăm fără să-i distrugem încrederea în sine? Cum putem contracara efectul negativ pe care unele emisiuni TV îl au asupra celor mici? Cartea oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale părinţilor şi sfaturi practice care vă ajută să găsiţi soluţiile optime în problemele dificile legate de educaţia copiilor şi adolescenţilor.

Rygaard, Niels P. Tulburările severe de ataşament în copilărie: ghid de terapie practică / Niels P. Rygaard; trad. de Florina Angheluţă şi Irina Stanciu. – Iaşi: Polirom, 2011. – 287 p.

Tulburările severe de ataşament apărute la vîrste mici pot afecta grav evoluţia psihologică a copilului şi, implicit, relaţiile acestuia cu cei din jur. Cu o experienţă de peste 25 ani în tratarea copiilor şi adolescenţilor cu astfel de probleme. Niels P. Rygaard prezintă tulburările care pot apărea în fiecare etapă de dezvoltare şi metodele de tratament specifice. Prin îmbinarea secţiunilor teoretice, conţinînd descrierea tulburărilor de ataşament şi a cauzelor acestora, cu cele practice, axate pe terapie şi organizarea mediului tearapeutic, volumul constituie o sursă de informaţii fundamentale atît pentru psihologi, psihoterapeuţi, pedopsihiatri şi asistenţi sociali, cît şi pentru părinţi şi educatori.

Simister, C. J. Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii copiilor / C. J. Simister; trad. de Cezar Petrilă şi Ioana Panţir. – Iaşi: Polirom, 2011. – 271 p.

Şcoala joacă un rol educativ important, dar există lucruri esenţiale pentru viitorul copiilor care nu figurează în programa de învăţămînt. Curiozitatea, gîndirea flexibilă, perseverenţa, determinarea şi disponibilitatea de a-ţi asuma riscuri sînt obligatorii dacă vrei să ai succes. Cartea cuprinde activităţi şi jocuri pentru copii de toate vîrstele, care pot fi adaptate celor mai diverse situaţii: în aer liber sau la biroul de lucru, în excursie, în maşină sau chiar la muzeu. Cu ajutorul lor, părinţii îi pot ajuta pe copii să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă şi creativitatea, să înveţe din greşeli pentru a progresa pentru a progresa şi să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare.

Harwood, Robin. Psihologia copilului / Robin Harwood, Miller Scott A., Vasta Ross; trad. de Ioana Manole, Ioana Avădanei şi Ioan Aneci. – Iaşi: Polirom, 2010. – 944 p.

Volumul prezintă, într-o abordare integrativă, cele mai importante teorii, precum şi principalele controverse ale domeniului, printre care rolul acţiunii în cadrul percepţiei, psihoteratologia, modelul sociocultural al inteligenţei conceput de Vîgotski sau rolul temperamentului în evaluarea ataşamentului. Pe baza celor mai recente date şi cercetări, sunt analizate fundamentele biologice, cognitive, sociale şi emoţionale ale dezvoltării copilului, cu accent pe rolul esenţial al familiei şi şcolii în societatea actuală aflată în continuă schimbare. Sintezele şi exemplele din cadrul capitolelor şi glosarul de la finalul volumului sunt utile atît pentru studenţii de la facultăţile de psihologie, cît şi pentru specialişti în domeniu.

Neculau, Adrian. 29 de teste pentru a te cunoaşte: inteligenţa, sănătatea, creativitatea, familia, cariera, relaţiile cu ceilalţi / Adrian Neculau. – Iaşi: Polirom, 2010. –176 p.

Care este forma dumneavoastră de inteligenţă? Sînteţi o persoană creativă? V–aţi ales bine profesia? Sînteţi tolerant cu ceilalţi? Vă place viaţa de familie? Sînteţi un introvertit sau un extravertit? Sînteţi un om de acţiune sau un visător? Cît de emotiv sînteţi? Cît de practic sînteţi? Cît de impulsiv sînteţi? Sînteţi un lider? Sînteţi o persoană sociabilă sau solitară? Cum interpretaţi atitudinea celorlalţi şi cum reacţionaţi? Cum vă percep cei din jurul dumneavoastră, cunoscuţi şi necunoscuţi? Vă puteţi autoevalua corect? Testele şi chestionarele din carte vă oferă informaţii practice care vă ajută să vă cunoaşteţi mai bine, să vă exploataţi la maximumcalităţile şi să renunţaţi la ecele aspecte ale personalităţii dumneavoastră pe care ceilalţi le consideră negative.

Neculau, Adrian. 26 de teste pentru cunoaşterea celuilalt: Evaluarea comportamentului celorlalţi, relaţiile cu colegii de serviciu, relaţiile cu prietenii, compatibilitatea cu partenerul de viaţă / Adrian Neculau. – Iaşi: Polirom, 2010. – 176 p.

Testele şi chestionarele din acest volum vă ajută să-i cunoaşte-ţi pe cei din jur şi să vă îmbunătăţiţi relaţiile cu colegii de serviciu, prietenii şi partenerul de viaţă. Aici veţi găsi teste despre acceptarea celorlalţi; moralitate şi ipocrizie în relaţiile interpersonale; cît de bine îi cunoaşteţi pe cei cu care veniţi zilnic în contact?; cum tebuie să reacţionaţi cînd ceilalţi vă atacă?; manipulat sau manipulator; ostilitatea; cît de influenţabil sînteţi?; adaptabilitatea; aveţi o psihologie de învingător?; aveţi încredere în forţele proprii?

Caudal, Marc şi Yann. Teste şi exerciţii pentru dezvoltarea inteligenţei / Marc şi Yann Caudal; trad. şi adaptare de Cristina Livia Vasilescu. – Iaşi: Polirom, 2011. – 231 p.

Inteligenţa presupune o bună intuiţie, dar şi spirit de observaţie, gîndire logică, simţul asocierii. Volumul vă propune să vă amuzaţi cu rezolvarea a peste 100 de exerciţii de matematică, logică sau descriptare a unor texte codate, cu ajutorul cărora vă puteţi dezvolta o serie de aptitudini utile în viaţa de zi cu zi. Soluţiile exerciţiilor, aflate la finalul fiecărui capitol, vă permit să verificaţi corectitudinea răspunsurilor dumneavoastră.

McKenna, Paul. Câştigă acum încredere în tine / Paul McKenna ; trad. Alex Popovici. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2011. – 169 p.

Dacă aş fi avut mai multă încredere în sine… Sunt cuvinte pe care le auzim foarte des şi care întotdeauna prefaţează istoria unui eşec, unul ce nu a fost provocat de circumstanţe exterioare, ci de slaba calibrare a propriilor resurse. În fond, este ceea ce face diferenţa dintre învingători şi învinşi.
Paul McKenna propune un program simplu şi eficient, bazat pe tehnicile hipnoterapiei şi pe cele ale programării neurolingvistice, care te va ajuta să-ţi recîştigi încrederea în forţele proprii şi să depăşeşti obstacole ce altădată ţi se păreau insurmontabile. Tot ce trebuie să faci este să pui în practică exerciţiile recomandate de autor, iar acestea îţi vor reprograma mintea pentru a beneficia de tot potenţialul de care dispui. Fie că ai nevoie să abordezi fără emoţie pe cineva de care te simţi atras, să ţii o prezentare ori să fii sigur pe tine la o întîlnire de afaceri, vei găsi aici răspunsurile de care ai nevoie şi te vei putea bucura de viaţa pe care meriţi cu adevărat.

Publicat în istorie, PREZENTARE DE CARTE

Istoria popoarelor arabeHourani, Albert. Istoria popoarelor arabe / A. Hourani; trad.: Irina Vainovski-Mihai. – Iași : Polirom, 2010. – 567 p.

Subiectul acestei cărți este istoria arabe. Cartea se adresează studenților care au început să studieze acest subiect, dar și toți cei interesați de acest subiect. Informațiile sunt împărțite în patru părți: crearea unei lumi (secolele al VII-lea al X-lea), Societățile arabo-musulmane (sec. XI-XV), perioada otomană (sec. XIV-XVIII), epoca imperiilor europene (1800-1939), epoca statelor-națiuni (începînd cu 1939).