Publicat în LISTE BIBLIOGRAFICE, literatura romana

Literatura română: recomandări de lectură. Listă bibliografică virtuală de carte


Vă recomandăm spre lectură autorii literaturii române. Cărțile le puteți consulta la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău.

Afanas, Tatiana. Am uitat să uit de tine. – Chișinău : Ancestrala, 2011. – 87 p.

Ajder, Tudor. Hour of love. – Chișinău : Studio H2Ro, 2010. – 111 p.

Banu, George. Trilogia înoptării. – București : Cartea Românească, 2010. – 170 p.

Baștovoi, Ștefan. Iepurii nu mor. – Iași : Polirom, 2007. – 255 p.

Bicec, Lilia. Testamentul necitit. – Chișinău : Cartier, 2009 – 320 p.

Buzura, Augustin. Fețele tăcerii. – București : Jurnalul Național, 2011.
Vol. 1. – 350 p.
Vol. 2. – 332 p.

Caragiale, Mateiu. Sub pecetea tainei. – București : Simplu, 2008. – 148 p.

Cărtărescu, Mircea. Travestit. – București : Humanitas, 2010. – 142 p.

Costenco, Nicolae. 101 poeme. – București : Biodova, 2010. – 95 p.

Dumbrăveanu, Victor. Primăvara fără noi: nuvele. – Chișinău : Bons Offices, 2010. – 268 p.

Eliade, Mircea. Domnișoara Christina. Șarpele. – București : Jurnalul Național, 2011. – 317 p.

Ghițulete, Dragoș. Gluma rusească : roman. – București : Cartea românească, 2010. – 208 p.

Ilea, Letiția. Blues pentru cei verzi. – București : Cartea românească, 2010. – 85 p.

Ionesco, Eugène. Căutarea intermitentă. – București : Humanitas, 2004. – 183 p.

Liiceanu, Aurora. La Taifas. – Iași : Polirom, 2011. –285 p.

Mahdi, Salah. Sala de așteptare. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 125 p.

Manea, Norman. Fericirea obligatorie. Iași : Polirom, 2011. – 205 p.

Meniuc, George. Delfinul. – Chișinău : Cartea moldovei, 2008. – 198 p.

Mihail, Paul. Jurnal (1940-1944) și corespondența. – București : Paideia.
Vol. 1. – Jurnal. – 1998. – 378 p.

Mariano, Adrian. Viața unui om singur. – Iași : Polirom, 2010. – 528 p.

Matei, Valeriu. Elegiile fiului risipitor : operap oetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 589 p.

Matei, Valeriu. Somn de lup. – Iași : Feed Back, 2010. – 120 p.

Micle, Veronica. Raze de lună. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 156 p.

Odobescu, Alexandru. Opere alese. – București : Exigent, 2008. – 287 p.

101 epigramiști străini : antologie. – București : Biodova, 2010. – 122 p.

Oțoiu, Adrian. Coaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita. – Iași : Polirom, 2010. – 525 p.

Paraschivu, Radu. Cîntece țigănești și alte poeme. – București : Jurnalul național, 2011. – 340 p.

Paraschivu, Radu. Cu inima smulsă din piept. – București : Humanitas, 2010. – 202 p.

Pendefunda, Elleny. Îngerul meu. – Iași : Princeps Edit, 2011. – 166 p.

Romanescu, Ioanid. Halabuș. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 240 p.

Rusu, Mihai, Prafuri mentale. – Chișinău : Prafuri mentale. – Chișinău : Pontos, 2011. – 195 p.

Șiman, Augustina. Încercări de a trăi sau Prin prisma ochilor albaștri. – Chișinău : Editura Ancestrală, 2011. – 105 p.

Stolojan, Sanda & Vlad. Să nu plecăm toți odată. – 178 p.

Suceavă, Bogdan. Noaptea cînd cineva a murit pentru tine. – Iași : Polirom, 2010. – 300 p.

Țepeneag, Dumitru. Camionul bulgar. – Iași : Polirom, 2010. – 220 p.

Topîrceanu, George. Poeme alese. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 145 p.

Topîrceanu, George. Opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 500 p.
Ursachi, Mihai. Din reveriile domnului R. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 186 p.

Ursachi, Mihai. Arca : opera poetică. – Iași : Princeps Edit, 2006. – 584 p.

Vianu, Ion. Amor intellectualis: romanul unei educații. – Iași : Polirom, 2010. – 406 p.

Zografi, Vlad. America și acustica. – București : Humanitas, 2007. – 295 p.

Publicat în critică literară, LISTE BIBLIOGRAFICE, literatura romana

Critica literaturii române la Biblioteca Centrală a BM


În continuare vă prezentăm o listă de cărți din domeniul Critica și istoria literaturii române. Cărțile le puteți consulta în sala de lectură a Bibliotecii Centrale a BM.

Bădărău, George. Suprarealismul românesc în context european. – Iași : Feed Back, 2008. – 195 p.
Steinhardt, N. Geo Bogza: un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnității, Exuberanței și Patetismului. – Iași : Mănăstirea Rohia, 2011. – 240 p.
Braga, Corin. Psihobiografii. – Iași : Polirom, 2011. – 318 p.
Boutiére, Jean. Viața și opera lui Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 356 p.
Cristea, Valeriu. Despre Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 123 p.
Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru: poetul arhietipurilor. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 224 p.
Codreanu, Theodor. Duminica mare a lui Grigore Vieru. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 351 p.
Crișan, Radu Mihai. Mihai Eminescu : gîndirea economică. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 400 p.
Eugen Lovinescu în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 255 p.
Furtună, Dumitru. Cuvinte și mărturii despre Ion Creangă. – Iași : Princeps Edit, 2009. – 147 p.
Gîrneț, Vasile. Interviu la „Contrafort”. – Chișinău : Rotonda, 2010. – 343 p.
Holban, Ioan. Ion Creangă: spațiul memoriei. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 159 p.
Husar, Al. Solilocvii în public. – Iași : Princeps Edit, 2010. – 129 p.
Ion Creangă : metafora umorului / T. Vianu; Șerban Cioculescu; Pompiliu Constantinescu; Vladimir Streinu; prefață: Mihaai Cimpoi; ediție îngrijită: Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2008. – 182 p.
Mălăncioiu, Ileana. Exerciții de supraviețuire. – Iași : Polirom, 2010. – 395 p.
Moraru, Anatol. Ion Druță : opera epică și dramatică. – Chișinău : Arc, 2010. – 52 p.
Negrici, Eugen. Literatura română sub comunism: 1948-1964. – București : Cartea românească, 2010. – 330 p.
Șchiopu, Constantin. Arghezi, Barbu, Blaga : poezii comentate. – Chișinău : Arc, 2010. – 63 p.
Mihai Ursachi în amintirile contemporanilor / antologie de Daniel Corbu. – Iași : Princeps Edit, 2007. – 253 p.