Managementul lecției între teorie şi practică


Managementul educaţiei reprezintă teoria şi practica, ştiinţa şi arta proiectării, organizării,coordonării, evaluării, reglării elementelor activităţii educative (nu numai a resurselor), ca activitate dedezvoltare liberă, integrală, armonioasă, a individualităţii umane, în mod permanent, pentru afirmareaautonomă şi creativă a personalităţii sale, conform idealului stabilit la nivelul politicii educaţionale.Managementul educaţional ar reprezenta o metodologie de abordare globală – optimă –strategică a activităţii de educaţie, dar nu şi un model de conducere a unităţii de bază a sistemului de învăţământ, aplicabil la nivelul organizaţiei şcolare complexe. Managementul educaţiei/pedagogic, apare ca disciplină pedagogică interdisciplinară, carestudiază ,,evenimentele ce intervin în decizia organizării unei activităţi pedagogice determinate şi îngestiunea programelor educative”.


Cristea, Gabriela C. Managementul lecţiei / Gabriela C. Cristea.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2003.- 204 p.  

gabr-1Lucrarea sub titlul Managementul lecţiei are o deschidere pedagogică spre toate formele de activitate didactică ce se află la dispoziţia cadrelor didactice din învăţămîntul primar şi secundar, ea include module de studiu şi capitole. Textul lucrări ne vorbeşte despre conducerea managerială a lecţiei fără aexludecelelalte forme de organizarea activităţolor didactice. Managementul lecţiei se referă , în principal la managementul clasei de elevi, ştiinţă a educaţiei dezvoltată , cu precădere, în uttimii ani, introdusă deja în pachetul de discipline opţionale psihopedagogice, produs de Departamentul pentru Pregatirea personalului Didactic.

Cristea, Gabriela C. Managementul lecţiei / Gabriela C. Cristea.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2007.- 212 p.

gabriela-man„Solicitările pe care le-am avut pentru reeditarea cărţii intitulate Managementul lecţiei confirmă  interesul cititorilor pentru problematica pusă în dezbatere. Este de apreciat interesul cadrelor didactice pentru abordarea activităţilor de instruire dintr-o perspectivă managerială. Ceea ce înseamnă un mai amre acces pus pe înţelegerea legăturilor şi a unităţii dintre acţiunile de predare, învăţare şi evaluar” afirmă autoarea în Cuvîntul introductiv la ediţia a II-a.

În această lucrare, veţi citi despre noţiuni generale de management, Analiza conceptului de management, management pedagogic, mpdele de conducere a lecţiei etc.

Cristea, Sorin. Managementul organizaţiei şcolare / Sorin Cristea.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2003.-223 p.
Cartea Mnagementul organizaţiei şolare abordează o problemă de actualitate, cu mijloace specifice teoriei generale a educaţiei. Orientarea sa pedagogică urmăreşte, în acelaş timp, perfecţionarea, continuă a practicii educaţiei, printr-o acţiune socială deschisă, la nivelul sistemuli şi al procesului de învăţămînt. Structura cărţii acoperă trei teme de politică a educaţiei, semnificative din punct de vedere pedagogic şi social, în perspectiva reformei şcolare. Propunînd dezbaterea lor într-o ordine care permite valorificarea experienţei dobîndite în activitatea didactică şi în activitatea de conducere a învăţămîntului.

Ţoca, Ioan. Managementul calităţii pentru învăţămîntul preuniversitar / I. Ţoca, L. E. Spuză. – Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2010. – 122 p.

ion-managementul-caliLucrarea Managementul calităţii pentru învăţămînt preuniversitar este concepută ca un real ghid, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în orice instituţie de învăţămînt preuniversitar, ghid care are la bază experienţa teoretică şi practică a unei echipe, formată dintr-un director cu o bogată experienţă în arta managerială ţi un responsabil cu managementul calităţii tînăr, ambiţios, foarte bine pregătit în domeniul psihologiei.

În această lucrare veţi citi despre management strategic, organigramă, managementul schimbării, managementul calităţii, managementul evaluării, manualul calităţii, responsabilităţile managementului, managementul resurselor etc.

Ţoca, Ioan. Managementul educaţional / Ioan Ţoca.- Bucureşti: Editura Didactică şu pedagogică, 2007.- 208 p.

ioan-toca-management-edLucrarea urmareşte sa contribuie la conturarea unei imagini mai clare asupra conceptului de management educaţional în cunoaşterea actuală, din prisma managerului teoretician, practician şi a experienţei de conducere. Prin tematica pe care o conţine poate constitui un material ştiintific, didactic şi practic atât pentru profesori, directori ai instituţiilor educaţionale preuniversitare, inspectori şcolari, cât şi un material bibliografic pentru studierea diferitelor aspecte ale managementului educaţional.

Baza metodologică a lucrării a constituit-o abordarea conceptului de management educaţional în sistemul educaţional preuniversitar, în complexitatea sa, prin prisma teoreticianului, practicianului şi a experienţei manageriale acumulate.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s