Publicat în Aniversări (scriitori în ceas aniversar), critică literară, EXPOZIȚII DE CARTE, Expoziție aniversare, literatura romana

Vasile Alecsandri – rege al poeţilor români. S-a născut la 21 iulie 1821 în ţinutul Bacăului


Recomandăm atenţiei Dvs un articol ce face referinţă la biografia şi activitatea scriitroului Vasile Alecsandri! Scriitorul Vasile Alecsandri s-a născut 21 iulie 1821 undeva în ţinutul Bacăului.

Scriitorul Vasile Alecsandri a apărut în literatura română atunci când aceasta avea cel mai mult nevoie de un sprijin şi de un punct de pornire. Cu o vocaţie artistică de nestăvilit a invadat toate genurile literare, a răspuns la toate chemările culturii: prin cultivarea limbii române şi a unui limbaj literar, prin promovarea valorilor naţionale, prin activizarea patriotică a cetăţenilor, prin culegerile de folclor, prin înfiinţarea şi dezvoltarea teatrului naţional. Activitatea sa de literat este incontestabilă, el fiind unul din promotorii culturii noastre, pe care a încercat să o resusciteze mulilateral. S-a dedat în întregime poporului, a dat dovadă că fiecare neam îşi are eroii săi, iar aceştia nu luptă numai cu săbii în mână, ci şi cu arma cuvântului. Or, cu această armă, Alecsandri a reuşit să învingă nu numai degradarea culturală, dar şi timpul, spiritul său dăinuind în toată opera lui.

Expoziție virtuală de carte

Alecsandri, Vasile. Balta albă şi alte scrieri în proză / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : ed. Art, 2008. – 256 p.

Dacă vreţi să surprindeţi Iaşii anilor 1844 sau Italia de la mijlocul secolului XIX, atunci cartea de faţă este exact ceea ce trebuie să citiţi. Cu descrieri ample şi amănunţite, fiecare detaliu îşi găseşte atenţia în proza pe care o aveţi prezentată aici. Acest titlu î-l mai găsiţi editat şi de Jurnal Naţional din Bucureşti în anul 2012.

Alecsandri, Vasile. Cântecul Gintei Latine / Vasile Alecsandri. – Oradea : ed. Mihai Eminescu, 1991. – 48 p.

Un volum mic, dar cu o importanță patriotică enormă. Cartea de față cuprinde mai multe variante ale „Cântecului Gintei Latine”, atât în limba română, cât și în alte limbi, preponderent romanice, fapt care demonstrează că Vasile Alecsandri este un scriitor cu statut european.

Alecsandri, Vasile. Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Litera, 1997 – 2001. – 264-272 p. Volum editat în cadrul colecţiei Biblioteca Şcolarului, cele două ediţii ale acestuia vin să prezinte întreg ciclul literar al Chiriţelor: Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă (reluat în titlul cărţilor), Chiriţa în provincie, Cucoana Chiriţa în balon, Cucoana Chiriţa în voiaj, Rualiile şi Iorgu de la Sadagura sau Nepotu-i salba dracului. Sunt incluse şi o serie de referinţe critice / istorico-literare, care estimează valoare acestor opere.

Alecsandri, Vasile. Comedii. Ed. a 2-a, a 3-a / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : ed. Minerva, 2005 – 2007. – 284 p. Volumul de faţă este unul concentrat pe piesele de comedie: Iaşii în carnaval sau Un complot în vis, Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă, Chiriţa în provincie, Cucoana Chiriţa în balon, Cucoana Chiriţa în voiaj, Clevetici, Ultra-Demagogul, Sandu Napoilă, Ultra-Retrogradul, Haimana, Gură-cască, Om politic, Sânziana şi Pepelea. Cartea se deschide cu o prefaţă (Comediile lui Alecsandri) şi cu Indice bio+bibliografic de Mircea Ghiţulescu şi cu un Indice cronologic al operei dramatice.

Alecsandri, Vasile. Despot-Vodă. Sânziana şi Pepelea / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Litera, 1997 – 2003. – 256 – 272 p.

Dramaturgia de inspiraţie folcloric-istorică se materializează prin două piese cu nuanţe legendare şi baladice: Despot-Vodă şi Sânziana şi Pepelea. Acestea urmează programul scriptural al revistei programatice Dacia Literară, reprezentând, la vremea apariţiei lor, un model scriitoricesc pentru colegii de breaslă care abia îşi începeau calea literară.

Alecsandri, Vasile. Doine. Pasteluri / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Silvius Libris, 2008. –104 p. Cartea conţine versuri de un lirism covârşitor, care vin să sensibilizeze cititorul. Doinele conţin o dominantă cultă, fiind prelucrate de Alecsandri şi publicate după o muncă titanică asupra lor. Pastelurile lui Alecsandri au un rol aparte în literatura autohtonă, mai ales că acestea au fost un început de sincronizare cu literatura europeană, prin adaptarea unor tehnici specifice.

Pasteluri mai puteţi găsi editate şi la editurile Cartea Moldovei din Chişinău şi Minerva din Bucureşti, 2007 (Pasteluri şi alte poezii).

Alecsandri, Vasile. Dramaturgie / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Cartea Moldovei, 2004. – 276 p.

Volumul de faţă se axează pe cele mai populare piese de dramaturgie, care astăzi se situează pe o treaptă valorică înaltă în teatru. Este vorba de două comedii şi o dramă, pe care critica le apreciază drept repere de început al gustului estetic teatral.

Alecsandri, Vasile. Dridri / Vasile Alecsandri. – Chișinău : ed. Litera, 1996. – 304 p.

Dridii… aduce cîteva lucruri interesante. În primul rînd, în cel dintîi capitol, imagini din lumea teatrelor pariziene în perioada din jurul anului 1848.

G. Nicolescu

Proză exotică, ce descrie tablouri pariziene, vieți ale unor scriitori contemorani epocii lui Alecsandri, împreună cu care a conlucrat în marele regat al literaturii noastre. Se observă o notă de admirație îmbinată subtil cu nuanțe de ficțiune și fabulozitate , care sunt sintetizate în multitudinea de momente autobiografice și autobibliografice.

Alecsandri, Vasile. Înşiră-te, mărgărite / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Litera, 1996. – 320 p.

În legende, deşi fără imaginaţia luxuriantă a lui Hugo şi viziunile lui ciclopice, inspirîndu-se din cronici şi din basme, Alecsandri rămîne cel mai bun poet epic român.

Al. Piru

Este o culegere de poezii originale şi populare care merită să fie savurată în lectură cu plăcere. Destinată, în fond, elevilor, oricine citeşte acest volum va cădea în plasa lirismului de calitate, a unei poezii şlefuite până la perfecţiunea clasică, dar, de altă parte, în ambianţa poeticului mitico-legendar inspirat din folclor.

Insirate margaritare1Alecsandri, Vasile. Înşiră-te, mărgărite / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Prut International, 2004. – 184 p.

O variantă înnoită a volumului, în care este inclusă lirică din seria Doine (1842 – 1852), Lăcrimioare, Suvenire, Mărgăritărele (1852 – 1862), Pasteluri (1862 – 197?), Varia (A), Legende, Legende nouă, Ostaşii noştri, Din periodice şi Postume.

Alecsandri, Vasile. Muntele de foc / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Litera, 1996. – 320 p.

Odată cu Alecsandri dramaturgia românească a căpătat conştiinţa existenţei sale ca gen cu trăsături specifice şi autonome. Odată cu Alecsandri teatrul românesc şi-a definit însăşi raţiunea existenţei sale: repertoriul naţional.

Valeriu Rîpeanu

Volumul cuprinde exclusiv lucrări de proză și dramaturgie, opere dintre cele mai rezistente în fața timpurilor şi care au avut o largă circulaţie în arealul românesc. Printre acestea: „Despot-Vodă”, „Istoria unui galbîn”, „O plimbare la munţi”, „Balta albă” etc.

Alecsandri, Vasile. Opera poetică: în 3 vol. / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Cartier, 2000.

Vol. I. – 216 p.

Vol. II. – 200 p.

Vol. III. – 152 p.

Echipa editorială de la Cartier aduce în faţa cititorilor trei volume „gemene”, concepute pentru a cuprinde toată opera poetică a lui Alecsandri. Astfel, fiecare volum şi-a „asumat” câte o perioadă de creaţie lirică, incluzând poezii mai puţin cunoscute, dar în care veţi găsi nu mai puţin talent decât în cele pe care le cunoaşteţi.

Alecsandri, Vasile. Ostaşii noştri / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : Ed. Ştefan, 2007. – 96 p.

Din colecţia „Cărţilor de aur ale copilăriei”, echipa editorială a acestei ediţii pune în faţa cititorilor poezii cu substrat patriotic, cu care Vasile Alecsandri a trezit naţiunea epocii sale la spiritul identităţii naţionale. Aparent simple, aceste poezii mizează pe verticalitatea naturii în faţa timpului şi a poporului român în faţa cotropitorilor.

Alecsandri, Vasile. Ostaşii noştri / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : ed. Corint, 2007. – 248p.

Dragostea pentru ţara natală i-a creat scriitorului un dor nespus pentru ţară şi meleagurile mioritice, iar această inspiraţie s-a materializat poeziile sale ca nişte mărgăritare. Spiritul patriotic vine în tandem cu alte poezii, care nu fac parte din ciclul „Ostaşii noştri”, dar au acelaşi suflu românesc al neamului.

Alecsandri, Vasile. Pasteluri şi alte poezii / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : Ed. Minerva, 2007. – 232 p.

Ambianţă de eleganţă, creată într-un cadru natural pitoresc, stare de visare, în care eul liric se poate destinde şi se simte ca într-o poveste tipic românească. Acestea sunt dominantele conturate în acest superb şi savuros volum de lirică, cules cu mare atenţie din vasta operă a lui Alescandri.

Alecsandri, Vasile. Pasteluri. Legende / Vasile Alecsandri. – Chişinău : Ed. Cartea Moldovei, 2007. – 88 p.

Pastelurile sunt specia lirică adusă în perimetrul literar românesc de către Vasile Alecsandri, care a îmbinat autenticitatea autohtonă cu exotismul francez-italian. Rezultatul acestui experiment este plăcerea cu care sunt lecturate aceste poezii splendide. Prima dominantă, cea folclorică, a dat naştere unor legende în versuri, unde pot fi atestat spiritul culturii orale a neamului.

Alecsandri, Vasile. Poezii populare are românilor / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Litera, 1998. – 312 p.

O veritabilă colecţie de cântece, doine şi hore populare, adunate din popor, în cadrul expediţiilor prin teritoriul românesc. Alecsandri a depus o muncă enormă pentru a culege şi prelucra o mare varietate de opere folclorice, pe care le-a lăsat moştenire urmaşilor săi.

Alecsandri, Vasile. Poezii populare are românilor / Vasile Alecsandri. – Chişinău : ed. Litera Internaţional, 2004. – 306 p.

Alecsandri mai are un titlu de glorie, pe care se cade să i-l subliniem mai ales acum. Intuiţia lui de artist profund şi delicat l-a făcut să se apropie cu pietate şi înţelegere de depozitul sacru al poeziei noastre populare.

Mihail Savodeanu

O ediţie ulterioară a volumului cu aceeaşi denumire, în care sunt incluse culegeri folclorice: Cântece bătrâneşti, Doine, Hore şi Cântece din Basarabia. Cartea face parte din seria Biblioteca Şcolarului.

Alecsandri, Vasile. Poezii / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : ed. Gramar, 2008. – 248 p.

În acest volum sunt incluse cele mai reprezentative momente lirice din opera vastă a lui Vasile Alecsandri, de la culegeri şi valorificări ale folclorului până la poeziile postume. Colecţia este un reper de eleganţă interioară, în care scriitorul se scufundă şi aduce la suprafaţă tot ce este mai valoros.

Alecsandri, Vasile. Sânziana şi Pepelea / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : ed. Aldo Press, 2003. – 112 p.

În cartea aceasta veţi regăsi o legendă populară mai puţin vehiculată la momentul actual, dar care a circulat şi „i-a făcut cu ochiul” folcloristului Alecsandri, care a valorificat-o într-o minunată piesă de teatru. O reorganizare reuşită i-a asigurat succesul atât pe scenele teatrale, cât şi la cititori, astfel menţinându-şi valoarea inepuizabilă până astăzi.

Alecsandri, Vasile. Teatru / Vasile Alecsandri, alcăt. Daniel Corbu. – Iaşi : ed. Princeps Edit, 2006. – 694 p.

Un volum de referinţă pentru cei interesaţi de domeniul teatrului lui Vasile Alecsandri, prefaţat de criticul literar Constantin Ciopraga. Subiectul în cauză este abordat pe îndelete, conţinând toate piesele care au fost puse pe scena teatrelor.În tratarea activităţii, referinţele se orientează spre dominanta dramaturgică.

Alecsandri, Vasile. Teatru / Vasile Alecsandri. – Bucureşti : ed. Gramar, 2008. – 336p.

Fiind unul dintre cei care au înfiinţat teatrul românesc, Vasile Alecsandri a conştientizat necesitatea de a se juca piese autohtone, originale. Or, această necesitate a determinat scriitorul să scrie propriile piese pe care le-a pus pe scenă, în faţa publicului. Unele din ele sunt jucate şi pe scenele teatrelor contemporane.

Critică la opera lui Vasile Alecsandri

Badea, M. Literatura română. Proza. Vol. I / Mariana Badea. – Bucureşti : ed. Badea & Professional Consulting, 2007. – 352 p. – [Vasile Alecsandri, pp. 110 – 116]. Cercetătoarea tratează fenomenul evoluţiei literaturii române după clasificarea cronologică a curentelor. În acest context, îl găsim pe Vasile Alecsandri printre adepţii Daciei Literare, la al cărui program şi se alătură şi activează. Articolul dedicat lui face referinţă la generalităţi, apoi se face o sinteză critică la povestirea „Balta Albă”.

Bărboi, C. Vasile Alecsandri: pagini alese, comentarii literare, sinteze, rezumate, noţiuni de teorie literară, personaje literare, aprecieri critice, teste de evaluare / Constanţa Bărboi. – Bucureşti : ed. Universitară, 2007. – 320 p.

Echipa Editurii Universitare propune un manual complex destinat studierii lui Vasile Alecsandri în învăţământul primar, gimnazial şi liceal, un îndrumar perfect pentru toţi cei implicaţi în aceste instituţii. Aici poate fi găsit un material vast, organizat într-un limbaj accesibil pentru toţi, utilizându-se noţiuni literare şi critică apreciativă pentru a valorifica opera lui Alecsandri. Toate aceste instrumente literare sunt menite să susţină învăţământul preuniversitar.

Corbu. H. Vasile Alecsandri şi teatrul. Ed. a 2-a / Haralambie Corbu. – Chişinău : S. n., 2010. – 264 p. Haralambie Corbu etalează critic personalitatea artistică a lui Vasile Alecsandri din perspectivă teatrală, incluzând nemojlocit dominanta dramaturgică. Este tratată evoluţia social-culturală şi rolul lui Alecsandri în dezvoltarea progresivă rapidă în perioada de mijloc a secolului XIX, când literatura şi teatrul îşi iau avânt sub egida Daciei Literare.

Curuci, L. Speciile literare cultivate de V. Alecsandri / Leonid Curuci. – Chişinău : ed. Paragon, 2004. – 236 p.

Venind dintr-un mediu filologic, Leonid Curuci, doctor habilitat în domeniu, a consimțit o clasificare a operei artistice cultivate de Vasile Alecsandri. Acest consimțământ vine şi din faptul că scriitorul clasic a pătruns în literatura română printr-o diversitate de specii cultivate cu succes, care au alimentat aspirațiile literare de la începutul secolului XIX.

Dulfu, P. Activitatea lui Vasile Alecsandri pe tărâmul literaturii române / Petre Dulfu. Baia Mare : Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2006. – 128 p.

Lucrarea de faţă reprezintă teza de doctorat a criticului Petre Dulfu, care a ales scriitorul care a venit în literatură cu o alarmă de „deșteptare”  a națiunii spre cultură şi cu un enorm „cufăr” de opere valoroase, care au servit drept exemplu pentru dezvoltarea celorlalţi tineri scriitori. Acest fenomen a fost surprins cu succes de către critic şi estimat în teza sa de doctor.

Literatura română. Dicţionar – antologie de istorie şi teorie literară. Ed. a 3-a / coord. Iurie Colesnic, alcăt. Lora Bucătaru. – Chişinău : ed. Museum, 2003. – 524 p. – [Vasile Alecsandri, pp. 8 – 30].

Articolul ce îl vizează pe Vasile Alecsandri tratează sintetic şi elucidează aproape exhaustiv viaţa, activitatea şi opera scriitorului. Informaţia este amplă, cu argumentele de rigoare, ţinându-se cont de principiul neutralităţii, astfel încât sunt valorificate mai multe opinii critice. Articolul poate fi consultat cu uşurinţă datorită unui limbaj noţional literar, dar şi accesibilităţii acestuia.

Nicolescu, G. C. Viaţa lui Vasile Alecsandri / George C. Nicolescu. – Chişinău : ed. Hyperion, 1990. – 608 p.

Apreciată de Peressicius, această lucrare vine cu o descriere destul de amplă, cu un caracter sintetic, a vieții (în mare parte, a vieții artistice) a lui Alecsandri. Volumul este catalogat de critică la un nivel apreciativ înalt .

Piru, Al. Surîzătorul Alecsandri / Alexandru Piru. – Chişinău : ed. Ştiinţa, 1993. – 316 p.

Criticul a luat în vizor aspectul mai mult sau mai puțin umoristic al lui Alecsandri, în acest context, reușind să dezvăluie şi să integreze spiritul românesc al gloriei scriitorului cu o pornire de natură universală, o vocaţie fără precedent până la acel moment de literatură. Astfel, această încercare a primit un vot de profundă apreciere din parte lui B. P. Hasdeu.

Scriitori români comentaţi. Vasile Alecsandri / comentat de Gheorghe Mitrache. – Bucureşti : ed. Recif, 1995. – 160 p.

Comentatorul Gheorghe Mitrache face o călătorie virtuală prin capodoperele lui Vasile Alecsandri, încercând să definească dominantele scripturale pe care se axează opera, să nuanţeze trăsături care îl definesc pe scriitor în contextul epocii sale. Încercarea este cu atât mai reuşită, cu cât reprezintă o contribuţie efectivă pentru o pătrundere mai uşoară în universul literar-artistic al lui Alecsandri pentru toţi cititorii.