Contribuţiile culturale ale Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni  în istoria Basarabiei şi a Chişinăului


Mitropolit-Gavriil-Banulesu-Bodoni_2Gavriil Bănulescu-Bodoni (n. Grigorie Bănulescu-Bodoni, 1746, Bistriţa, jud. Cluj – d. 30 martie 1821, Chişinău)  a fost Mitropolit ortodox al Moldovei, Poltavei, Kievului şi al Basarabiei, scriitor eceziastic.

Studii generale în Bistriţa, Academia Teologică din Kiev (1771-1773), Şcolile Duhovniceşti din Grecia: Chios, Athos, Smirna (1773-1776), studii la Patmos (1779-1780).

Funcţii deţinute: profesor la Năsăud şi la Şcoala Domnească din Iaşi, episcop de Bender (1789), profesor de limbă greacă, ieromonah şi predicator la Catedrala Mitropolitană din Iaşi (1781-1782), profesor al seminarului din Poltava, Rusia (1782-1784), rector al seminarului din Poltava (1786-1791), episcop al Moldovei şi Valahiei (1792), arhimandrit al Lavrei Pecerska şi mitropolit al Kievului şi Haliciului (1799), membru al Sinodului din Sankt Petersburg (1801) mitropolit al Basarabiei (1812) ş.a. Este fondatorul Seminarului Teologic din Chişinău şi al unei tipografii de carte religioasă (1814).

În cei peste şapte ani de cârmuire a eparhiei Chişinăului, mitropolitul Gavriil a avut mari realizări. Nici o latură a existenţei şi activităţii bisericii din Basarabia nu a fost lipsită de atenţie. Toate planurile de educare a enoriaşilor, înfruntând grele obstacole, au fost realizate.

Cunoscându-şi apropierea sfârşitului vieţii sale, obişnuia să spună: „Acum aştept liniştit plecarea mea. Degrabă vocea Domnului Milostiv mă va chema”. Aşa a fost că din timp a arătat unde să fie înmormântat – lângă biserica Adormirii Maicii Domnului din Mănăstirea Căpriana, ceea ce s-a şi întâmplat.

În dimineaţa zilei de 30 martie 1821, la vârsta de 75 de ani de viaţă închinată lui Dumnezeu, îşi dă sufletul Creatorului Său cu nădejdea şi credinţa în înviere şi viaţa cea veşnică.

DSC_0269

Întru comemorarea aniversării de 270 de ani de la naştere şi 195 de ani de la trecerea în nefiinţă a Mitropolitului Chişinăului şi Hotinului Gavriil Bănulescu-Bodoni, la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu” a fost organizată o activitate ştiinţifico-cognitivă despre importanţa acestei personalităţi în dezvoltarea Chişinăului şi a Basarabiei. În faţa publicului cititor al bibliotecii noastre au conferenţiat mai mulţi cercetători istorici, fiecare reuşind să capteze atenţia asupra celor mai importante etape din viaţa şi activitatea Mitropolitului.

DSC_0297

Nicolae Fuştei, dr. în teologie,  a prezentat laconic date biografice din bogata biografie a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. În deosebi a accentuat informaţia despre bogata bibliotecă care a rămas moştenire Seminarului Teologic din Chişinău, care a fost nu doar înfiinţat  la iniţiativa lui, ci practic, construit în mare parte pe banii lui personali. Mai amănunţit s-a oprit la activitatea de pedagog, apoi la cea de bun  administrator al învăţământului bisericesc din Basarabia, menţionând că anume la insistenţa lui se introduce, pentru prima dată, studierea unui curs de medicină în seminarele teologice. Pentru că feţele bisericeşti din sate trebuiau să poarte de grijă nu doar de sufletele enoriaşilor, ci şi de sănătatea lor, să le poată veni în ajutor, în caz de îmbolnăvire.

Chiar dacă seminariştii învăţau în limba rusă, ei erau obligaţi să scrie şi să citească predici în limba română. Mitropolitul obliga, prin ordin, ca preoţii să-şi trimită copiii la şcoală. Deoarece era îngrijorat de ridicarea nivelului cultural al acestui popor, tot la iniţiativa lui a fost deschis primul Liceu de băieţi din Chişinău, apoi a deschis şi şcoli laice, unde puteau obţine un minimum de studii mai mulţi copii. Unor elevi mai talentaţi, dar cu puţine surse materiale de existenţă, însuşi mitropolitul le plătea burse din banii săi proprii.

DSC_0267

În comunicarea sa Igor Cereteu, dr. în istorie, conferenţiar universitar, cercetător al Institutului de Istorie al AŞM a accentuat faptul că Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni nu a avut intenţia să rusifice Basarabia, aflată după anul 1812 sub stăpânirea Imperiului Rus. Prin acţiunile sale, a demonstrat tocmai contrariul acestor afirmaţii ale unor istorici. Văzând lipsa acută de cărţi, la 1813 a construit şi a deschis prima tipografie din Chişinău, unde a tipărit un număr mare de cărţi în limba română pentru bisericile din Basarabia şi Ţinutul Hotinului, ultima fiind editată în 1820, cu un an înainte de trecerea în nefiinţă. Oprindu-se mai amănunţit asupra analizei tipăriturilor din acea perioadă, aceasta fiind una din temele sale de cercetare,  dr. Igor Cereteu şi-a exprimat regretul, că s-au păstrat doar câteva cărţi până în zilele noastre, totuşi, unele fiind retipărite în facsimil, se regăsesc în mai multe biserici.

DSC_0304

Maria Danilov, dr. în istorie,  şi-a axat comunicarea pe prezentarea studiilor despre viaţa şi activitatea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Realizate de diverşi cercetători în diverse etape ale istoriei,  în fiecare din aceste studii se menţionează meritul deosebit al mitropolitului ca editor de cărţi în limba română şi întemeietor de şcoli în Basarabia, destul de puţin dezvoltată cultural în acea perioadă. În mod deosebit a apreciat cartea semnată de Nicolae Popovschi, care a realizat un amănunţit şi corect studiu istoric, bine documentat. Furtunoasa dezvoltare ulterioară a Chişinăului s-a datorat anume faptului că a fost ales ca loc de reşedinţă pentru Mitropolia Basarabiei. Un mare merit al Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni rămâne a fi faptul că, pe un teritoriu alipit Rusiei Ţariste, nu a permis rusificarea Basarabiei, a ţinut să mai menţioneze, încă o dată dr. Maria Danilov.

DSC_0307„Numele mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni îl poartă astăzi una din arterele situate în centrul Chişinăului. Strada a primit numele la începoutul secolului XIX, pe un loc viran, la marginea vechiului târg. Iniţial s-a numit strada Seminarului. În secolul trecut a avut mai multe denumiri: Gogolevskaia, Mitropolit Gavriil, Mitropolit Gavriil Bănulescu, mareşal Constantin Brezan, strada Universităţii, Mitropolit Bănulescu Bodoni, Gogol (1945-1990). La actuala denumire s-a revenit în 1990 respectându-se tradiţiile istorice ale neamului. Pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni din Chişinău în 2001 a fost instalat un basorelief dedicat mitropolitului.

Cu aceste   informaţii a venit în faţa publicului Margareta Cebotari, bibliotecar principal al BC, reiterând importanţa contribuţiei culturale ale Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni în istoria Basarabiei şi a Chişinăului

La finele activităţii a fost demonstrat un material video,   realizat de bibliotecarele Maria Bivol şi Cristina Mocanu, despre istoria străzii Mitropolit Gavriil-Bănulescu Bodoni, menţionând casele de patrimoniu naţional situate pe această stradă, care rămâne a fi una din cele mai frumoase artere ale Chişinăului de azi,

DSC_0273 

Listă bibliografică selectivă din colecţiile Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu”

„…hărăzit unei vieţi „foarte vrednică de însemnat” Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni avea să facă din Eparhia Chişinăului şi Hotinului, înfiinţată după propriul său proiect, dar integrată în biserica rusească, un reazăm al românilor din Basarabia răpită, căutând, pe cât se putea să le asigure păstrarea fiinţei naţionale, cu tot ce înţelegeau ei „legea strămoşească”. (Boris Buzilă. Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia).

Monografii

 1. Stadniţki, Arsenie. Viaţa şi nevoinţele Înalt Prea Sfinţitului Gavriil Bănulecu-Bodoni, Exarh al Moldovei şi al Valahiei (1808-1812), Mitropolit al Chişinăului şi Hotinului (1813-1821) : Ediţie dedicată împlinirii a 200 de ani de la întemeierea Mitropoliei Chişinăului şi Hotinului (1813-2013). – Chăşinău : Ed. Lumina lui Hristos ; Kiev : Sihăstria Acoperământul Maicii Domnului”, 2013. – 296 p.
 2. Stadniţchii, Axentie. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni Exarh al Moldovei şi al Valahiei (1808-1812), Mitropolit al Chişinăului şi Hotinului (1813-1821). – Chişinău, 2004. – 224 p.
 3. Филипенко, Артем. Первый архипастырь : Жизнь и дела Митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони). – Одесса, 2009. – 144 с.
 4. Флоринский, Николай. Жизнь и деятельноость митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. – Кишинэу : Парагон, 2013. – 198 с.

Informaţii în enciclopedii şi culegeri 

 1. Bănulescu Bodoni, Gavriil (1746, Bistriţa, jud Cluj – 30.III.1821, Chişinău, înmormântat în curtea Mănăstrii Căpriana) : [biogr.] // Chişinău : [enciclopedie] / ed. : Iurie Colesnic. – Chişinău, 1997. – P. 66.
 2. Bănulescu Bodoni, Gavriil : [biogr.] // Literatura şi arta Moldovei : [enciclopedie]. – Chişinău, 1985. – P. 121.
 3. Buzilă, Boris. Gavriil Bănulescu-Bodoni : [biogr.] // Buzilă Boris. Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia. – Bucureşti ; Chişinău, 1996. – P. 11-14.
 4. Cimpoi, Mihai. Cultură şi literatură. Rădăcini şi coroană : [st biogr. despre Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni] // Cimpoi Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. – Bucureşti, 2009. – P. 18-19.
 5. Colesnic, Iurie. Gavriil Bănulescu-Bodoni : [biogr.] // Colesnic Iurie. Basarabia necunoscută. – Chişinău, 1993. – Vol. 1. – p. 6-11.
 6. Colesnic, Iurie. Mitropolitul Gavriil Bănulesczu-Bodoni // Colesnic Iurie. Chişinăul din amintire. – Chişinău, 2011. – P. 119-23 : fot.
 7. Colesnic, Iurie. O inimă încoronată cu dor : [st biogr. despre Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi anii de studii ale lui Alexei Mateevici la Seminarul Teologic din Chişinău] // Colesnic Iurie. Doina dorurilor noastre. – Chişinău, 2007. – P. 34-45.
 8. Colesnic, Iurie. Strada Mitropolit Gavriil Bănulesczu-Bodoni // Colesnic Iurie. Chişinăul şi chişinăuienii. – Chişinău, 2012. – P. 15-22 : fot.
 9. [Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni] // Colesnic Iurie. Chişinăul nostru necunoscut. – Chişinău, 2015. – P. 13,20,21,24,25,26,31-35.
 10. Păcuraru, Mircea. Bănulescu-Bodoni Gavriil : [biogr.] // Păcuraru Mircea. Dicţionarul teologilor români. – Bucureşti, 2002. – P. 42-43.
 11. Popovschi, Nicolae. Mitropolitul Gavriil ca arhipăstor // Popovschi Nicolae. Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruşi ; Din negura trecutului : Crâmpeie de amintiri. – Chişinău, 2000. – P. 79-90.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s