Publicat în COLECŢII BC, limba română, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Lingvistul şi filologul Eugeniu Coşeriu – 95 de ani de la naştere


ANIVERSĂRI – 2016

Recomandăm spre lectură un articol ce face referinţă la biografia, activitatea şi cărţile filologul Eugeniu Coşeriu.

Lingvistul şi filologul Eugen Coşeriu s-a născut la 27 iulie 1921, în comuna Mihăileni, fostul judeţ Bălţi. A fost doctor în filologie şi filosofie, autorul a unui număr de peste 50 de volume. Eugen Coşeriu a absolvit liceul „Ion Creangă” din oraşul Bălţi, apoi şi-a continuat studiile de filologie la Universitatea din Iaşi şi Roma. Studiile de filosofie le-a urmat la Universitatea din Milano. Între 1950 şi 1963 a predat la Universitatea din Montevidio, Uruguay, iar între anii 1961 şi 1963 a fost invitat în calitate de profesor la Universitatea din Bonn, Germania. Din 1963 şi pănă la sfârşitul vieţii a fost profesor la Tubingen. Titlul de Doctor Honoris Causa i-au acordat circa 50 dintre universităţile lumii. Eugen Coşeriu a fost membru al Societăţii de Lingvistică din Paris, membrul Cercului Lingvistic din New York, membrul de onoare al Societăţii Lingvistice din America, membrul Cercului Lingvistic de la Praga şi la alte multe academii prestigioase din întreaga lume, inclusiv din Japonia. A fost membru de onoare al municipiului Chişinău şi Cavaler al Ordinului Republicii Moldova. S-a stins din viaţă la 7 septembrie anul 2002.

Coşeriu, Eugeniu. Întroducere în lingvistică / Eugeniu Coşeriu. – Cluj : Editura Echinox, 1995. – 143 p.

Cartea de faţă este un act cultural ale cărui semnificaţii se cuvine să fie semnalate. Lucrarea a fost scrisă încă în 1951 şi avea o destinaţie foarte limitată. Pentru cititorul de limbă română, această aparent modestă întroducere se pătrunde, în plus, şi de o relevanţă istoric-culturală. Lecţiile de lingvistică generală vor putea servi, pe de altă parte, ca un manual de bază pentru anii superiori, acest tratat reluînd şi dezvoltînd problematica întroducerii la un nivel mult mai amplu şi mai aprofundat.

Coşeriu, Eugeniu. Lecţii de lingvistică generală / Eugeniu Coşeriu. – Chişinău : ARC: 2000. – 302 p.

Acest volum a fost publicat în 1973 şi a apărut sub fopmă a trei serii de prelegeri ţinute în cadrul cursurilor italiene de perfecţionare destinate profesorilor de literatură şi limbă din învăţămăntului mediu. Prima ediţie a cărţii a fost prezentată, începînd cu 1968, la Madrid, la Şcoala de Cercetare Lingvistică a OFINES (Institutul de Cultură Hispanică). Din această carte s-au publicat pînă în prezent două traduceri: una în japoneză (Tokio, 1979) şi alta în portugeză (Rio de Janeiro, 1980). Ambele s-au făcut pe baza manuscrisului ediţiei a doua italiene. O a treia traducere în germană, actualmente în pregătire, va urma această versiune spaniolă. Apariţia în limba romţnă a lecţiilor de lingvistică generală ale lui Eugeniu Coşeriu marchează un moment important în procesul istoric de recuperarea gîndirii ştiinţifice a marelui savant şi a teoriei lingvistice româneşti. Lecţiile de lingvistică generală se disting, într-un mod deosebit de pregnant, prin atitudinea epistemologică şi vastitatea orizontului investigaţional, prin temeinica inegalabilă cu care sînt evaluate marile doctrine ale lingvisticii contemporane.

Coşeriu, Eugen. Lingvistica din perspectivă spaţială şi antropologică / Eugeniu Coşeriu. – Chişinău: Ştiinţa, 1994. – 181 p.

Cartea prezentă este primul volum de scrieri în limba română (traduse, comentate şi înmănuncheate într-o ediţie separată), apărută la baştina ilustrului nostru compatriot, care s-a impus de mult în ştiinţa lingvistică mondială, ducînd de-a lungul unui remarcabil şir de ani faima omului pornit din Mihăilenii Basarabiei pe toate meridianele lumii. Opera sa e cunoscută practic de toţi cei care, în orice punct al planetei noastre, şi-au consacrat viaţa şi activitatea studierii limbilor istorice concrete şi limbajului ca fenomen. Din scrierile savantului au fost  selectate, cele care tratează, în cronologie problematica generală a varietăţii limbajului propunînd de la perspectiva ariilor geografice şi a metodelor de cercetare specifice acestei abordări. Analiza capătă amploare în planul teoriei, într-o viziune de antropologie culturală sui-generis, prin raportarea la structurile sociale, la cultura materială şi la civilizaţia comunităţilor lingvistice şi prin proiectarea, treptată, a obiectivelor investigaţiei la nivelurile „vorbire”, „limbă”, şi „discurs”, în cadrul unui magistrat demers de discuţii şi definiri succesive, în planul principiilor şi al metologiei.

 Coşeriu, Eugen. Prelegeri şi conferinţe / Eugen Coşeriu. – Iaşi: 1994. – 189 p.

În primăvara anului 1992, cînd Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi a acordat profesorului Eugen Coşeriu titlu de Doctor Honoris Causa, studenţii de la Facultatea de Litere şi profesorii lor, cercetătorii – lingvişti şi literaţi – au avut ptivilegiul de a audia mai multe prelegeri şi conferinţe, în care marele savant a expus esenţa doctrinei sale: Competenţa lingvistică, Filosofia limbajului, Tipologia  limbilor romanice, Arhitectura şi structura limbii, Semantica cognitivă şi semantică structurală, Deontologia culturii, Limbaj şi poezie.

La sfîrşitul lunii octombrie a anului următor, Eugen Coşeriu a ţinut la universităţile din Suceava, Iaşi şi Chişinău următoarele prelegeri şi conferinţe: Cele două direcţii

în filosofia limbajului, Dezvoltarea lingvisticii romanice, Deontologia şi etica limbajului, Principii de sintaxă funcţională, Semantică cognitivă şi semantică structurală, Arhitectura şi structura limbii, Unitate lingvistică – unitate naţională,

Limbajul poetic. Deci punem la dispoziţie lingviştilor şi filologilor români, de pe ambele maluri ale Prutului, Prelegerile şi conferinţele lui Eugen Coşeriu cu speranţa că prin lectura lor vor putea fi mai lesne înţelese şi aprofundate ideile şi principiile lingvistice.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s