Arhive zilnice: 27 august 2016

Republica Moldova la 25 de ani de Independenţă!


            „Dintre toate documentele adoptate de Parlamentul anilor 1990-1994, Declaraţia de Independenţă a exprimat cel mai fidel aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională ale românilor de la est de Prut, valori dobândite de aceştia prin luptă şi sacrificii.”

Alexandru Moşanu, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

(sept. 1990-febr. 1993)

            La data de 27 august a fiecărui an celebrăm Independenţa Republicii Moldova şi oportunitatea de a ne afirma în societate, de a ne exprima gândurile şi de a alege ceea ce ne reprezintă cu adevărat. 

               Prilejuiţi de această sărbătoare atât de importantă, atât pe plan naţional, cât şi pe cel personal, Biblioteca Centrală a organizat o listă de cărţi care dezvăluie detaliat munca şi curajul prin care s-a obţinut independenţa statală a ţării noastre.

 1. jhdbubvnvnbbnbgbk.jpgAnikin, Vladimir. Republica Moldova: alegerile, puterea, societatea civilă / Vladimir Anikin. – Chişinău : S.n., 2011. – 112 p.

 Subiectul abordat în cartea de faţă vizează puterea politică a Republicii Moldova şi ponderea pe care o are societatea civilă pentru un proces de guvernare democratică. Autorul consideră studierea fenomenelor politice ca alegerile, puterea şi societatea civilă ne-ar putea ajuta să înţelegem mai profund principiile de bază ale modului în care cetăţenii acţionează în cadrul procesului democratic.

 1. jhdbubvvbbbgbkBuga, Ion. Basarabia română la cumpănă de milenii / Ion Buga. – Chişinău : Litera, 2011. – 656 p. : foto

Antologia “Basarabia română la cumpănă de milenii” cuprinde circa 200 de lucrări ale autorului, proprii sau în colaborare, (studii, articole eseuri, recenzii, prefeţe, discursuri, proiecte de legi, interviuri, memorii, apeluri, demersuri, declaraţii etc.), care au fost publicate în perioada anilor 1988-2010 cu tiraje de zeci de mii de exemplare şi au avut o influenţă benefică asupra maselor, antrenându-le în mişcarea democratică de renaştere şi eliberare naţională din Republica Moldova. Cartea este, de fapt, o cronică veridică a multor evenimente importante din istoria Basarabiei de la cumpăna mileniilor II-III. Ea reflectă realităţi basarabene marcate de o participare civică enormă a poporului din anii de avânt ai mişcării democratice de renaştere şi eliberare naţională din Basarabia şi Transnistria şi ai perioadei de tranziţie (după prăbuşirea URSS) de la totalitarismul comunist spre democraţie avansată şi integrare euroatlantică a Republicii Moldova.

 1. jhdbubgkBurcă, Rodion. Afară din întuneric / Rodion Burcă. – Ploieşti : Libertas , 2010. – 91 p.

Volumul este o primă apariţie editorială despre protestele din aprilie 2009, o încercare de a analiza acţiunile violente ale protestatarilor.
Autorul oferă detalii relevante despre fraudele comise în alegerile din 5 aprilie 2009, formalitatea cu care observatorii internaţionali şi-au îndeplinit obligaţiunile pentru care au fost delegaţi, starea de spirit în rândurile adolescenţilor în momentul când au fost anunţate rezultatele scrutinului din 5 aprilie 2009, precum şi alte detalii importante care au precedat protestele din 6–7 aprilie. Autorul dezvăluie modalitatea în care au fost difuzate apelurile la proteste prin internet şi telefon.
Deosebit de importante sunt consemnările acestuia privind cronica protestelor, ciocnirile dintre protestatari şi poliţişti şi comportamentul celor care au dat tonul violenţelor. Autorul vorbește și despre torturile îngrozitoare la care au fost supuşi protestatarii și condiţiile inumane de detenţie.

 1. jhdbubvbgkConstituţia Republicii Moldova: Publicată: 18.08.1994 în MO nr. 1 art. nr. 1. Data întrării în vigoare 27.08.1994. – Chişinău : S.n., s.a. – 80 p.

Constituția este legea fundamentală a unui stat în care sunt consemnate principiile de bază ale organizării lui, drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor. Constituția Republicii Moldova este legea supremă și principală a Republicii Moldova și a societății statului. Constituția a fost adoptată pe 29 iulie 1994. Constă din 7 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni.

      5.  bDabija, Nicolae. Icoană spartă, Basarabia: harta noastră care sângeră / Nicolae Dabija. – Craiova : Fundaţia „Scrisul românesc”, 1999. – 380 p.

Textele din prezentul volum sunt preluate din revista săptămânală Literatura şi Arta şi se constituie în al treilea volum ce poartă semnătura reputatului scriitor, după volumul Libertatea are chipul lui Dumnezeu (1997) şi Icoana spartă, Basarabia (1998).

 1. jhbubgkDulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită / Valeriu Dulgheru. – Chişinău : Ed. UTM, 2003-2013. – 224 p.

Profesorul Valeriu DULGHERU, adevărat savant cu renume internațional, și-a vărsat cu patimă durerea neîmplinirii unității de neam, ajungând cu „Basarabia răstignită” la al XII-lea volum. Să fie al XII-lea ceas ? Să fie 2016 pentru Basarabia, anul scoborârii de pe cruce ? De fapt, similitudini sunt între cele 12 volume de „Basarabie răstignită” cum sunt numărul căderilor sub cruce ale Mântuitorului, tot răstignit pe nedrept, cu asumare deplină a suferinței răstignite, în perspectiva restaurării neamului românesc. Păstrând tradiția volumelor precedente, se poate desluși și în acesta din urmă, fierberea poporului basarabean în practica exercițiului democratic, având scena politică mereu invadată de lideri mânați din spate de alte interese și obligații ce nu coincid totdeauna cu năzuințele populației.

 1. jhdbubvvbbgbkEvoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008); coautor: Şarov, Igor . – Chişinău : Cartdidact, 2010. – 192 p.

Aceast studiu a apărut în cadrul proiectului „Marile teme ale politicii externe a Republicii Moldova”, realizat de Asociaţia pentru Politică Externă, cu sprijinul Fundaţiei Friedrich Ebert. Volumul a fost editat de: Igor Şarov, Igor Ojog. Acesta conţine informaţii cu privire la relaţiile Republicii Moldova cu România, cu Ukraina, cu Federaţia Rusă, cu SUA, cu Uniunea Europeană, cooperarea Republicii Moldova în cadrul Consiliul Europei, cooperarea Republicii Moldova în cadrul Comunităţii Statelor Independente, cooperarea regională a Republicii Moldova în Sud-Estul Europei, de asemenea evoluţia reglementării conflictului transnistrean şi perspectivele  politicii externe în viziunea liderilor politici.

 1. jhdbubvbgbkGhimpu, Gheorghe. Conştiinţa naţională a românilor moldoveni : (Lucrare de sinteză cu texte antologice) / Gheorghe Ghimpu. – Chişinău : Garuda-Art, 2002. – 500 p.

„Conștiința națională a românilor moldoveni” este o lucrare de sinteză cu texte antologice scrisă de Gheorghe Ghimpu și publicată de editura „GARUDA – ART” în anul 2002, când s-au împlinit doi ani de la decesul acestuia. Cartea a fost reeditată cu suportul Fundației Culturale Române și al lui Mihai Ghimpu, fratele autorului. Cu scopul de demonstra populației din Basarabia (Republica Moldova) că încă din Evul Mediu, locuitoriiPrincipatului Moldovei erau conștienți de originea lor romanica, autorul aduce sute de dovezi stiințifice, printre care se numară: scrisori ale domnitorilor, scrieri ale cărturarilor moldoveni cât și ale celor străini (ruși, italieni, polonietc.) din care se înțelege sau deduce că populația de atunci se numea români, sau cum spuneau străinii – valahi.

 1. jhdbubvnvnbbbgbkJohansson, Andreas. Disidenţa democratică : Naţiune şi democraţie în Republica Moldova / Andreas Johansson. – Chişinău : ARC, 2013. –  282 p.

Republica Moldova a devenit un teren de luptă pentru diverse forme de naţionalism chiar de la proclamarea independenţei. În literatura de specialitate se consideră ca o naţiune divizată se ciocneşte de grave pericole în calea ei spre democratizare. Democraţia în genere poate avea o bază solidă doar în cazul unei naţiuni unite. Deşi pericolul divizării mai persistă, Moldova a reuşit să se impună totuşi ca un stat cu principii democratice. Lucrarea de faţă se opreşte îndeosebi asupra acestei probleme – divizarea naţională, fenomen care a devenit una dintre temele principale ale cărţii. Autorul urmăreşte impactul pe care îl are respectivul fenomen asupra dezvoltării politice, în general, şi al democratizării în special.

 1. jhdbubvccnvngbnbnnbgbkMoldova – spaţiu european = Moldova – european space. – Chişinău : S. n., 2007. –  160 p.

“Moldova – spaţiu European” este un album cu fotografii, editat de Mişcarea ecologistă din Moldova, cu contribuţia Fondului Ecologic Naţional. “Moldova – spaţiu European” poate, cu uşurinţă face faţă unui ghid turistic, deoarece prezintă detalii descriptive alcătuind cadrul general de caracteristici ale unei ţări. Scriitorii Constantin Mihăilescu, Alecu Reniţă şi Vitalie Sochircă au adunat fotografii şi texte ce vizează teritoriul, poziţia geografică, clima, apele, cadrul natural, populaţia, economia etc.

 1. jhbugkMoraru, Anton. Integrarea europeană : retrospectivă istorică / Anatol Moraru. – Chişinău : Labirint, 2007. – 52 p.

Problema intergrării europene este actuală şi prezintă un interes politic, economic, teoretic şi practic. Această problemă este frecvent abordată şi discutată în literature contemporană. Anton Moraru abordează tema din perspectiva istorică: despre cum a apărut ideea integrării europene, despre subiectul integrării europene în evul mediu, în perioada modernă, cât şi despre necesitatea obiectivă a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar şi despre cine luptă împotriva integrării RM în UE.

 1. downloadParlamentul Independenţei. – Chişinău : Comb. Poligr., 2010 . – 432 p. : il.

Această carte este dedicată aniversării a 20-a a constituirii, la 17 aprilie 1990, a Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (R.S.S.M) – primul Parlament de la Chişinău. Cartea cuprinde o cronică selectivă a activităţii Parlamentului şi un grupaj de documente ce reflectă etapele principale ale transformărilor din societate, ale proceselor de tranziţie spre un regim democratic şi o economie de piaţă. Acest volum, întocmit de un grup de oameni energici şi de profesionişti devotaţi, este un omagiu adus tuturor colegilor parlamentari, celor ce au fost şi celor ce mai sunt, care în anii 1990-1994 au muncit cu abnegaţie pentru libertate şi democraţie, pentru idealuri naţionale şi pentru o viaţă demnă a cetăţenilor noştri.

 1. jhdbubvbbgbkPopescu, Nicu. Politica externă a Uniunii Europene şi conflictele post-sovietice / Nicu Popescu. – Chişinău : Cartier, 2013. – 224 p.

Cartea de față reprezintă un ghid fundamental al politicilor UE de gestionare a conflictelor din spaţiul post-sovietic. Lucrarea se focalizează asupra politicilor UE legate de conflictele din Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria și Karabahul de Munte și explică o mare parte a interacţiunilor dintre instituţiile UE, statele membre, Rusia și statele post-sovietice.
Aceasta nu este o carte bazată pe cercetări efectuate într-un birou călduros și confortabil. Nicu Popescu a cutreierat regiunile afectate de conflicte, a luat pulsul procesului intern de elaborare a politicilor de la Bruxelles și a vorbit cu multe persoane care contează în procesul de rezolvare a conflictelor – de la președinţi și mediatori, până la soldaţi și refugiaţi. 

 1. jhdbubvccnvnbnbnnbgbkRepublica Moldova. Patrimonial = Republic of Moldova. Heritage. – Chişinău : Princeps, 2011. – 293 p. : foto

Este un album-foto, în care sunt incluse cele mai reprezentative locuri din Republica Moldova, locuri cu care ne putem mândri şi care pot lăsa o impresie bună potenţialilor turişti. Fiecare imagine are un mic comentariu: locaţie şi scurt istoric. „Starea actuală a patrimoniului naţional se află în relaţie directă cu parcursul istoric al actualului stat Republica Moldova. La un moment dat s-a dorit lichidarea a tot ce era moldovenesc, românesc în acest teritoriu, adică ştergerea cvasitotală a memoriei istorice. Tot ceea ce constituie şi reprezintă patrimoniul unui popor – vestigii arheologice, edificii, opere de artă, credinţă, limbă, tradiţii, folclor – a fost demolat, devastat, vandalizat, pîngărit, înstrăinat” afirmă prozatorul, publicistul şi traducătorul Ioan Mânăscurtă în prefaţa albumului.

 1. jhdbubvnvbbbgbkRepublica Moldova şi integrarea europeană : Cooperarea în pactul de stabilitate. – Chişinău : In-tul de Politici Publice, 2003. – 324 p.

În Republica Moldova integrarea europeană a devenit un subiect pe cât de mediatizat, pe atât şi de controvesat. Volumul de faţă include rezultatele studiilor privind procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea europeană şi constituie o continuare a celor publicate de Institutul de Politici Publice în cartea “Moldova şi integrarea Europeană”. Noile materiale reflectă într-o măsură oarecare faza la care se află Republica Moldova în procesul ei de apropiere de Uniunea Europeană.

 1. jhbgkRepublica Moldova şi Uniunea Europeană: problemele şi perspectivele cooperării; coordinator: Victor Moraru. – Chişinău : Ştiinţa, 2010. – 147 p.

Victor Moraru (n. 07.08.1953) este profesor universitar, doctor habilitat în științe politice (2001), coordonator al Secției de Științe Sociale și Economice a Academiei de Științe a Moldovei (din 2013), director al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM (2010-2013), consultant științific la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM (din 2013). Expert în domeniile științei politice, mass-mediei, sociologiei, relațiilor internaționale.

Cartea de faţă conţine articole scrise atât în limba română, rusă, cât şi în limba engleză. Articolele tratează teme privind relaţiile Uniunii Europene cu Republica Moldova, printre titluri se numără: „Opţiunea europeană a Republcii Moldova: contribuţia factorului comunicaţional la nivel societal”; „Procesele integraţionale şi problema suveranităţii de stat”; „ Schimburile comerciale ale Republicii Moldova cu ţările Uniunii Europene”; „Import substitution and export promotion of Moldova’s food products in a globalized world” etc.

 1. jhdbubvgkŞoimaru, Vasile. Căderea comuniştilor / Vasile Șoimaru. – Chişinău : Prometeu, 2010. – 160 p.

Vasile Şoimaru a dedicat multe opere familiei sale. Iată şi “Căderea Comuniştilor” este închinată memoriei părinţilor, care au fost lipsiţi de averea agonisită până la ocupaţia kominternistă a Basarabiei, dar care n-au ajuns să se bucure de căderea comuniştilor.

    18. jgk Ursu, Valentina. Rîul de sînge / Valentina Ursu. – Chişinău : Basarabia, 1993. – 176 p.

Valentina Ursu este o jurnalistă din Republica Moldova care munceşte la postul de radio Europa Liberă. ,,Rîul de sînge” e o carte în care este redată realitatea cruntă a conflictului transnistrean. Cartea inserează dialogurile pe care le-a avut autoarea cu combatanţii, cu diverse persoane aflate la conducere în  localităţile în care se duceau luptele. În viziunea Valentinei Ursu, conflictul transnistrean este ,,ca o rană deschisă, greu de vindecat”.

    19. jhgk Vartic, Andrei. Snegur / Andrei Vartic. – Chişinău : Tip. Centrală, 1996. – 256 p.

Cartea construieşte tabloul evenimentelor anilor 90, iar în prim plan îl are pe Mircea Snegur, primul Preşedinte al Republicii Moldova, omul care a clădit acest post cu succese şi insuccese. Mircea Snegur a susținut proclamarea independenței Republicii Moldova și a acționat pentru recunoașterea noului stat de către Occident. La 27 august 1991, Parlamentul adoptă Declarația de Independență prin care Republica Moldova este proclamată „stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”. Autorul afirmă că „Mircea Snegur e omul acţiunii atente, o ştie toată lumea, iar succesele şi insuccesele lui reflectă sută la sută succeele şi insuccesele noastre, ale tuturor.”

 1. jhdbubvnvnbnbnbgbkVrabie, Gheorghe. Simbolica : Simbolismul heraldic din Moldova : In memoriam Leonid Cemortan fondatorul ISA AŞM / Gheorghe Vrabie. – Chişinău : S.n., 2011. – 208 p.

Gheorghe Vrabie prin lucrarea sa “Simbolica : Simbolismul heraldic din Moldova” a încercat să promoveze valorile și simbolurile autentice ale neamului nostru.

Gheorghe Vrabie este autorul stemei municipiului Chișinău. Acesta a studiat la Academia de Pictură, Arhitectură și Sculptură din Sankt-Petersburg în perioada 1962-1967. Maestrul a ilustrat mai mulți ani la rând volume din literatura română și universală. În 2010, lui Gheorghe Vrabie i-a fost decernată cea mai înaltă distincție din stat, „Cavalerul Ordinului Republicii”.