Perpesicius – 125 de ani de la naştere


Perpessicius – Dumitru S. Panaitescu (n. 21 octombrie 1891, Brăila — d. 29 martie 1971, București) a fost un istoric și critic literar, folclorist, eseist și poet român, cercetător și editor al operei eminesciene, membru titular al Academiei Române.

Perpessicius. Menţiuni critice / Perpessicius. – Chişinău : Litera, 1997. – 335 p.

Dacă eşti interesat de opea poeţilor români Mihai Eminescu şi Vasile Alecsandri,mentiuni-critice această carte te va ajuta să înţelegi mai bine opera poetică a acestor doi poeţi, pentru că veţi găsi două capitole în acest sens, Eminesciana şi Alecsandriana. De asemenea, cei interesaţi de istoriografia românească veţi găsi un capitol ce face referinţă la Menţiuni de istoriografie literară şi folclor. Un capitol aparte este Menţiuni critice şi include critici ale scriitorilor B. P. Hasdeu, I. L. Caragiale, G. Coşbuc, M. Sadoveanu, G. Bacovia şi Camil Petrescu. În final, găsiţi trei prefeţe la sonetele unei iubiri, Mateiu Caragiale şi O carte de înalte delectări şi de mult folos.

De asemenea, cartea include un Tabel cronologic şi Referinţe critice.

Există un protocol al lecturii în critica lui Perpessicius. Mai mult o istorie, o prelectură care anticipează analiza propriu-zisă […] Paginile din menţiuni cursive… se pot citi şi seprat de obiectul lor, ca proză artistică.

Eugen Simion

Perpessicius. Studii eminesciene / Perpessicius; ed. îngrij., prefaţă, nota editorului şi tabel cronologic: Ileana Ene. – Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, 2001. – 487 p.

Printre exegezii de seamă ai operei eminesciene se află şi D. Panaitescu Perpessicius. Încă de pe băncile facultăţii, Perpessicius s-a familiarizat cu manuscrisele eminesciene aflate la Biblioteca Academiei şi s-a legat sufleteşte de obiectul cercetării sale, ceea ce-i trăda dragostea şi pasiunea pentru Eminescu. Istoria noastră a avut excepţionala şansă de a găsi în Perpessicius pe editorul ideal al monumentalei ediţii a Operei lui Eminescu. Cele mai multe studii din volumul Eminesciana se desfăşoară într-o suită de cronici dedicate biografiei poetului cît şia creaţiei acestuia. Mulţi opinează că în Eminesciana, Perpessicius nu este totdeauna la aceeaşi altitudine cu cronicarul şi criticul literar şi nici cu editorul. Unele texte sunt scrise în ocazii conjuncturale: aniversări, comemorări şi apariţii editoriale. Lucrarea în cauză are două capitole: Eminesciana şi Prefeţe şi introduceri la M. Eminescu – Opere, volumele I-IV, VI-VII.

Perpessicius. 12 prozatori interbelici / Perpessicius. – Bucureşti : Editura Eminescu, 12-proyatori1980. – 382 p.  

12 prozatori interbelici se intitulează cea de a doua antologie perpessiciană ce apare în „Biblitoeca Eminescu” şi cuprinde majoritatea articolelor, studiilor şi menţiunilor închinate de Perpessicius prozei semnate de Nicolae Iorga, Hortensia Papadat-Bengescu, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Panait Istrati, Mateiu I. Caragiale, Cezar Petrescu, Gib I. Mihăiescu, Ionel Teodoreanu, George Mihail-Zamfirescu, Anton Holban, Mircea Eliade. Ordinea scriitorilor prezenţi în filele volumului şi aceea a materialelor este cronologică, ţinînd seama de anul naşterii. În acelaşi timp, au fost respectate normele ortografice în vigoare, ţinînd seama de unele particularităţi de limbă proprii lui Perpessicius.

Eugen Simion comentează pe: Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Eugen Ionescu, Eugen Lovinescu, Perpessicius, Tudor Vianu / Eugen Simion. – Bucureşti : Recif, 1993. – 142 p.

„Public în volumul de faţă un număr de texte critice despre scriitorii care intră în programa şcolară. Ideea aparţine editorului, care, socotind că interpretările mele i-ar putea interesa pe elevii din ultimele clase de liceu şi pe profesorii lor, mi-a propus această antologie critică. Am acceptat-o, mărturisesc, iritat şi de opinia unor confraţi care văd în şcoală mormîntul criticii subtile.”

 

mentiuni-de-istoriografie

Perpessicius. Menţiuni de istoriografie literară şi folclor (1948-1956) / Perpessicius. – Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1957. – 558 p.

Cei interesaţi şi pasionaţi de istoriografia literaturii române, vor găsi în această lucrare informaţii utile ce fac referinţă la anul 1848 în literatură, Alexandru Vlahuţă, 29 de ani după moarte, Eminescu şi contemporanii săi, locul lui Dimitrie Cantemir în literatura română, centenarul lui Anton Pann etc.

 

Excurs sentimental: Perpessicius : menţiuni, medalii, memorial / Muzeul Literaturii Române. – Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1971. – 192 p.

mentiuni-medalii-memorial_corectLucrarea are trei capitole: Menţiuni, Medalii şi Memorial. În fiecare capitol sunt incluse note şi impresii despre Perpessicius: Eugen Barbu, Geo Bogza, Ştefan Cioculescu, Zaharia Stancu, Mihai Beniuc, Mircea Zaciu etc.

Ştiu că Dumitru Panaitescu-Perpessicius a fost cîţiva ani profesor la Liceul „Moise Nicoară”  din Arad, dar nu l-am putut cunoaşte în acea vreme din simplul motiv că noi am venit în acest oraş atunci cînd el pleca, iar diferenţa de vîrstă era considerabilă. Dar, urmele activităţii sale arădene au rămas nu numai în prestigioasa şcoală la care m-am referit, ci şi în rafturile biblitoecilor, unde s-a ivit după  după 1925 Repertoriul critic, acele „sugestii critice” cum le numea autorul, apărute în colecţia „Semănătorul” la tipografia „Diecezană”.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s