Publicat în Activitate expoziţională, critică literară, literatura romana

Ion Heliade Rădulescu – cel dintâi mare filolog al Valahiei


Pe 6 ianuarie 1802 se naşte la Tîrgovişte Ioan Rădulescu, fiul lui Ilie Rădulescu, mic  boiernaş, funcţionar militar (căpitan de poteră, polcovnic de dorobanţi) şi proprietar, care, mai tîrziu, va participa la mişcarea lui Tudor Vladimirescu, şi al Eufrosiniei, fiica lui Al. Danielopol, fost colonel în armata ţaristă.

În 1811, în timp ce învăţa carte grecească, după moda timpului, cu un dascăl Alexe, descoperă Alexandria populară şi învaţă să citească româneşte cu un argat. În anii 1813-1815 învaţă mai departe, la Bucureşti, cu dascălul Naum, călugăr la Sf. Niculae (probabil Naum Râmniceanu).

Expoziție virtuală de carte

Heliade Rădulescu, Ion. Fata lui Chiriac: versuri şi proză / I. H. Rădulescu.  – Chişinău : Litera, 1997. – 335 p.

           Volumul de faţă include cîteva capitole: Versuri, Traduceri şi Proză.  La începutul cărţii  fata-lui-chiriac1găsiţi Notă asupra ediţiei şi Tabel  cronologic, iar la finalul volumului, un Glosar şi Aprecieri critice.

Referinţă critică:

        După D. Cantemir a doua mare personalitate a literaturii române este fără îndoială I. Heliade Rădulescu.

(George Călinescu)

Heliade Rădulescu, Ion. Pagini alese / I. H. Rădulescu. – Bucureşti : Regis, 2004. – 159 p.

Volumul include un set de poezii (Portret, Destăinuirea, Vulturul şi bufa, Zburătorul, La Elena, La Maria etc), traduceri (Suvenirul, Corbul şi vulpea, Seara, Toamna (A. de Lamartine), Poema didactică după Boileau şi Horaţiu (Boileau), Foile şi cărbunele (P. Viennet), Proză (Jupîn Ion, Coconu Drăgan, Domnul Sarsailă autorul) şi Articole literare – scrieri lingvistice (Pentru poezie, Critica, Scrisoare către C. Negruzzi).

În final, găsiţi un Tabel cronologic şi Aprecieri critice.

Heliade Rădulescu, Ion. Scrieri alese / I. H. Rădulescu; ediţie îngrijită: Vl. Drîmba; postfaţă şi cronologie: C. Măciucă. – Bucureşti : Albatros, 1984. – 263 p.

„În literatura noastră, personalitatea complexă a lui I. Heliade Rădulescu a provocat,
incontestabil, una dintre cele mai ample controverse, scindînd spiritele între acceptări entuziaste, encomiastice chiar, şi contestări severe, traiectoria interpretărilor străbătînd , în succesiunea  epocilor, sau în interiorul generaţiilor, cînd apogeul cînd perigeul.”

Constantin Măciucă

Volumul de faţă include cîteva capitole: Poezii, Traduceri, Proză, Articole literare şi Scrieri lingvistice. În final, citiţi o postfaţă scrisă de C onstantin Măciucă, o notă asupra ediţiei, cronologie, aprecieri critice şi o bibliografie.

Heliade Rădulescu, Ion. Versuri / I. H. Rădulescu; text ales şi stabilit de Vladimir Drîmba; prefaţă şi tabel cronologic de Mircea Anghelescu. – Bucureşti : Minerva, 1986. – 262 p.

„Dacă poezia lui Heliade oscilează mereu între clasicismul ei structural şi romantismul modelor, proza sa este un fenomen despontaneitate, care nu se poate subsuma cu uşurinţă nici unei formule artistice, pe care dealtfel nici nu a avut-o în vedere” afirmă Mircea Anghelescu la începutul volumului de versuri. Versurile incluse sunt dispuse în ordinea cronologică a publicării lor.

Volumul e împărţit în două părţi: Versuri şi Traduceri. La începutul volumului, găsiţi o prefaţă, un tabel cronologic şi o notă asupra ediţiei.

Cărţi despre opera lui Ion Heliade Rădulescu

Anghelescu, Mircea. Ion Heliade Rădulescu: o biografie a omului şi a operei. / M. Anghelescu. – Bucureşti : Minerva, 1986. – 405 p.

           Volumul de faţă include opt capitole şi fac referinţă la: Familia, Curierul românesc, O şcoală de literatură, O mică filologhicească dispută, Pentru opinie, Revoluţia, Nu trebuie să tăcem, Om vechi în ţară nouă.

Volumul mai include un Argument şi Note.

Călinescu, George. I. Eliade Rădulescu şi şcoala sa / G. Călinescu; text stabilit şi adnotat: Al. Piru. – Bucureşti : Editura Tineretului, 1966. – 120 p.

           Autorul face referinţă la I. Eliade Rădulescu, Eufrosin Poteca, Gr. Pleşoianu, C. Aristia.

În final, sunt incluse şi Note.

Cimpoi, Mihai. Ion Heliade Rădulescu: Panhymniul Fiinţei / M. Cimpoi. –  Tîrgovişte: Ed. Bibliotheca, 2008. – 150 p.

           „Sunt cel puţin trei motive pentru care Ion Heliade Rădulescu merită o recitire criticăM. Cimpoi. Ion Heliade1.jpg din perspectiva actualităţii noastre. Cel dintîi este recunoaşterea uei depline identităţi între heliadism şi europenism. El este un intercultural, un introductor, vorba lui Ibrăileannu, a culturii europene în literatura română. Este, aşadar, o primă personalitate europeană a secolului al XIX-lea clasic şi romantic, pregătind solul pentru apariţia lui Eminescu” afirmă Mihai Cimpoi ca argument al cărţii.

           Volumul de faţă este împărţit în trei capitole şi fac referinţă la activitatea lui Heliade Rădulescu, dar şi alţii scriitori români: M. Eminescu, G. Ibrăileanu, D. Caracostea, G. Călinescu etc.

Dugneanu, Paul. I. Heliade Rădulescu, un atlas al poeziei / P. Dugneanu. – Bucureşti : Minerva, 1995. – 114 p.

           „O întrebare simplă şi firească se ridică la sfîrşitul acestei lucrări, întrebare la care critica nu a dat, ci numai a sugerat răspunsuri într-o direcţie sau alta, probabil din motive de strategie şi prudenţă literară. În ce mă priveşte, nu mă voi eschiva de la prova „adevărului”. Deci, este – cum obişnuim să spunem – Heliade un mare poet?” se întreabă autorul cărţii, Paul Dugneanu.

           În volumul dat, autorul, Paul Dugneanu, face referinţă la limbajul poetic, sistema teoretică a lui Heliade, ideile heliadeşti cu privire la menirea poetului naţional etc. Volumul include şapte capitole: Singur printre contemporani, Doctrina poetică: între clasic şi romantic, Poezia erotică şi sentimental-biografică, Meditaţia elegiacă şi poezia social-evenimenţială, Poezia satirică şi fabulele, Epopeile, Încheiere.

Dugneanu, Paul. Poezia lui Ion Heliade Rădulescu – între romantism şi clasicism. / P.
Dugneanu. – Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, 2002. – 204 p.

           Este o ediţie revizuită şi adăugită a volumului I. Heliade Rădulescu, un atlas al poeziei. Şi acest volum include aceleaşi şapte capitole: Singur printre contemporani, Doctrina poetică: între clasic şi romantic, Poezia erotică şi sentimental-biografică, Meditaţia elegiacă şi poezia social-evenimenţială, Poezia satirică şi fabulele, Epopeile, Încheiere. La această ediţie a mai fost inclus un indice de autori.


Petrescu, Ion Benone. 2002. Anul Ion Heliade Rădulescu. Tîrgovişte / I. B. Petrescu. – Tîrgovişte : Cetatea de Scaun, 2002. – 88 p.

           În acest volum veţi citi primele amintiri despre Ion Heliade Rădulescu, biografia în date, Ion Heliade Rădulescu ca pedagog, ziarist, scriitor, istoric, spirit enciclopedic, politician. În final, sunt incluse un set de fotografii cu scriitorul Ion Heliade Rădulescu.