Arhive zilnice: 10 Mai 2017

Perspectivele Moldovei de aderare la UE


18406272_10203203566526370_1640531199_oProblemele unităţii europene au devenit deosebit de actuale, datorită situaţiei noi, cu care se confruntă Uniunea Europeană. O dovadă în acest sens este decizia Marii Britanii de a părăsi această structură, declaraţiile unor lideri de partide din alte state-membre ale UE de a urma exemplul Marii Britanii, poziţia unor mari puteri de a dezmembra UE. Toate acestea (şi altele) se întâmplă pe fundalul tendinţei de extindere a UE, de aderarea la Uniunea Europeană a noilor membri, inclusiv a Republicii Moldova.

La data de 10 mai 2017, în cadrul Clubului Istoricilor au fost discutate perspectivele Moldovei de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, cu ocazia Zilelor Europei a fost lansat volumul Vremurile în care am trăit de Efim Şalin. Amintirile autorului i-au copleşit pe cei prezenţi în sală…

18452270_10203205712980030_586993519_o

O altă carte lansată a fost Arhitectura fântânilor din Moldova de Anatol Munteanu. Despre acest volum-album a vorbit istoricul Alexandru Moraru, şef serviciu la Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

18426277_10203203547245888_1502392524_oColonelul în rezervă Anatol Munteanu  menţionează: „…Încă în tinerețe, în anii 70 ai secolului al XX-lea am încălecat pe o bicicletă, mai târziu și pe o motocicletă de epocă și am colindat Basarabia în lung și în lat în căutarea de izvoare, fântâni originale și desigur meșteri fântânari. Am stat față în față cu acești oameni, care au o intuiție neobișnuită de a descoperi izvoarele din adâncime. După descoperirea  de către meșter a izvorului, se trece la săpatul manual al fântânii cu clădire și îmbrăcarea ei în piatră, după care se ajunge la darul meșterului către oamenii care au nevoie de apa fântânii. Funcțional fântânile sunt diferite și anume fântânile cu cumpănă, fântânile cu roată, cu scripete, cu manivelă, cu ciutură,  cu funie, cu lanț, etc.”

Sigur,  cartea- album semnată de domnul Anatol Munteanu  prezintă un interes deosebit atât pentru specialiţti cât şi pentru publicul larg.

18426934_10203203564766326_1977682606_o

Anunțuri

15 mai – Ziua Internațională a Familiei


Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993, cu rezoluția A / RES / 47/237, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. Anul 1994 a fost declarat An Internațional al Familiei, iar începând cu anul 1995, Ziua Familiei este sărbătorită în multe țări de pe planetă cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei.

Cu această ocazie, Biblioteca Centrală, vă recomandă câteva cărţi ce fac referinţă la familie. Cărţile sunt selectate din domeniul psihologiei, sociologiei, pedagogiei şi medicinei.

Expoziţie virtuală de carte

mintea familialaBoghiţoi, Bogdan. Mintea familială / B. Boghiţoi. – Bucureşti : Editura Trei, 2010. – 279 p.

„Mintea familială reprezintă o evaluare filosofică a credibilităţii ştiinţifice a psihologiei de simţ comun. Astfel, pornind de la literatura filosofică de ultimă oră, lucrarea urmăreşte să răspundă la o întrebare fundamentală: îşi au locul în cadrul ştiinţei practicile explicative şi predicative obişnuite, care fac apel la stări mentale precum intenţia sau opinia? Este un subiect evident de interes pentru oricine este preocupat de filosofia minţii sau cea a psihologiei” afirmă autorul.

Mitrofan, Iolanda. Elemente de psihologie a cuplului / I. Mitrofan, N. Mitrofan. – Ed. a II-a revăzută şi adăugită. – Bucureşti : Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., 1996. – 253 p.

E o carte despre dragoste: ce ştim, cât ştim şi cum ştim.

Autorii fac referinţă la alegerea partenerului conjugal, relaţiile erotice iniţiatice, iubirea conjugală, mariajul convieţuirii sexelor, dialogul familial etc.

abc-ul familiei.jpg

Caras-Cumpenici, Maria. ABC-ul familiei / M. Caras-Cumpenici. – Chişinău : Pontos, 2010. – 260 p.

„Cartea pe care o propun atenţiei dvs e şi un apel către cei ce vor să făurească binele. Ea vă poate învăţa cum să luaţi o atitudine, atunci cînd se cere, să influenţaţi benefic caracterul propriu sau cel al copilului, să demonstraţi verticalitate, demintate etc.” afirmă autoarea în Cuvînt înainte.

Cuzneţov, Larisa. Etica educaţiei familiale / L. Cuzneţov. – Chişinău : Complexul editorial-poligrafic al A.S.E.M., 2000. – 297 p.

Lucrarea intenţionează să contureze un ansamblu de tendinţe şi particularităţi ale raporturilor familiale în procesul de educaţie a copilului şi elucidează următoarele subiecte: familia în secţiunea sociopsihopedagogică, stilurile şi conţinuturile educative ale familiei contemporane, interdependenţa şi dintre tipul familiei şi stilul intercomunicării familiale, aspecte psihopedagogice ale relaţiilor părinţi-copii, părinţi-adolescenţi, rolul şi locul bunicilor în educaţia copiilor.

tratat de educatie pt famCuzneţov, Larisa. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei / L. Cuzneţov. – Chişinău : CEP USM, 2008. – 624 p.

„Volumul Pedagogia familiei redă familia în secţiune sociopsihopedagogică, aspectele creării optimului familial în corelaţie cu autocunoaşterea şi autoeducaţia. Problematica educaţiei familiale, arta înţelegerii şi educaţiei copilului şi adolescentului plasează în centrul atenţiei devenirea personalităţii individului prin strategii şi tehnologii moderne, originale şi coerente, accesibile pentru a fi aplicate în cadrul familiei şi în educaţia pentru familie” afirmă experţii în prefaţa cărţii.

Volumul face referinţă la fundamentele teoretice şi metodologice ale educaţiei pentru familie, pedagogia familiei şi conţinutul educaţiei pentru familie.

Gagauz, Olga. Familia contemporană între tradiţional şi modern / O. Gagauz. – Chişinău : S. n., 2012. – 280 p.

În a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI-lea în majoritatea ţărilor familia contemporana intre.jpgeuropene, inclusiv în Republica Moldova, s-au produs schimbări esenţiale în comportamentul demografic, familial şi în relaţiile familiale. Familia tradiţională, bazată pe căsătorie în prezent nu mai este un model familial dominant, suportând concurenţa cu diferite forme de convieţuire, mai mult sau mai puţin acceptate. Modificarea rolurilor conjugale, reducerea dimensiunilor familiei şi reorganizarea structurii ei, redimensionarea contribuţiei soţilor la bugetul familiei, schimbarea relaţiilor dintre generaţii, a normelor morale în sfera familiei şi căsătoriei au creat o imagine nouă asupra familiei contemporane.

Autoarea abordează următoarele subiecte: bazele teoretico-metodologice ale studierii familiei din perspectiva sociodemografică, evoluţia familiei şi căsătoriei, tranziţia demografică şi tendinţele de lungă durată ale natalităţii şi familia ca obiet şi subiect al politicilor demografice.

Bolovan, Sorina Paula. Familia în satul românesc din Transilvania / S. P. Bolovan; cuvînt înainte: Simion Retegan. – Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane Fundaţia Culturală Română, 1999. – 394 p.

familia in satul romanesc.jpg„Istoria demografică a populaţiei săteşti transilvănene, istoria evoluţiei ei numerice, a avântului sau a reculului său de-a lungul mai multor generaţii, a mutaţiilor care se produc în interiorul comunităţilor şi familiilor ţărăneştii, a mobilităţii geografice a acestei popualţii a fost prea puţin practicată până acum la noi” afirmă Simion Retegan în prefaţa lucrării.

În lucrare veţi găsi informaţii despre evoluţia şi structura populaţiei Transilvănene înre Revoluţia Paşoptistă şi Primul Război Mondial (1850-1910), legislaţia cu caracter matrimonial la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, reconstituirea familiei în satul românesc din Trasilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, familia şi relaţiile matrimoniale în satul românesc transilvănean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În final, veţi găsi nişte concluzii, anexă, abstract şi biobibliografie.

Goody, Jack. Familia europeană. O încercare de antropologie istorică / J. Goody, trad.: S. Doboş. – Iaşi : Polirom, 2003. – 250 p.familia europeana

Lucrarea Familia europeană se constituie într-un studiu de interes pentru istorici, sociologi şi antropologi, oferind o lectură plăcută şi instructivă oricărui cititor pasionat de domeniu.

Sunt incluse 11 capitole: Începuturile, moştenirea Greciei şi a Romei, teritoriile germane, modele europene şi regimuri medievale, femei, părinţi şi copii în perioada Refromei şi a Contrareformei, Zestrea şi drepturile femeii, Proto-industrializarea şi industrializarea, Modernizarea şi familia: teoriile, Familia contemporană în practică.

Lucrarea finalizează cu Note, Glosar, Bibliografie şi Indice.

introducere in sociologia familiei.jpgPopescu, Raluca. Introducere în sociologia familiei: familia românească în societatea contemporană / R. Popescu. – Iaşi : Polirom, 2009. – 197 p.

Lucrarea abordează problematica familiei dintr-o perspectivă integrativă, incluzînd aspecte teoretice legate de calitatea vieţii şi stilurile de viaţă, sociologia valorilor, demografie sau politici sociale.

Lucrarea face referinţă la familia între schimbare şi stabilitate, profilul familiei româneşti, modele alternative ale familiei, politici familiale în România şi în Europa. La final, veţi găsi concluzii, două anexe (Uniunile consensuale în România, Fertilitatea în Europa) şi o bibliografie.

Educaţia pentru sănătate în familie şi în şcoală / sub redacţia: Gheorghe-Eugeniu bucur, Octavian Popescu. – Ediţia a III-a revizuită şi adăugită. – Bucureşti : Fiat Lux, educatia pt sanatate i nfamilie.jpg2004. – 271 p.

Familia, şcoala şi biserica reprezintă „sanctuare” în care copilul creşte, se dezvoltă, se instruieşte şi se educă pentru a se forma ca om şi a reuşi pe deplin în viaţă. Autorii lucrării şi-au propus să ofere familiei şi şcolii un veritabil ghid într-un domeniu de o extraordinară complexitate. Pornind de la faptul că educaţia pentru sănătate în familie trebuie să înceapă de la cea mai fragedă vîrstă. Autorii fac referinţă la sănătatea şi dezvoltarea copilului, factorii de risc din mediul de activitate şi de viaţă asupra sănătăţii şcolarilor,educaţia în familie şi în şcoală, legislaţia privind normele igienice ale mediului şi activităţii şcolare.

Litin, Scott. Ghidul sănătăţii familiei / S. Litin; trad.: A. Muşat, D. Radu, A. V. Vasilescu. – Ediţia a treia. – Bucureşti : All, 2008. – 1448 p.

Medicina în familie: ghid complet pentru sănătatea întregii familii / traducere: Dana Mihai, Victor Georgescu. – Bucureşti : Teora, 2002. – 824 p.

Bătălia Cărților, ediția a III-a pentru adolescenți (15-18 ani)


       Picture1  Am dat start unei noi ediții a Bătăliei Cărților – 2017 la Biblioteca Centrală a BM B.P.Hasdeu, pentru adolescenții de la 15 la 18 ani. Toți doritorii de a lectura  o poveste zguduitoare de iubire sau pierdere, cea a Băiatului Echo, de Matt Haig sau o emoționantă poveste de dragoste despre o fată care învață să trăiască de la un băiat care vrea să moară Toate acele locuri minunate  scrisă de Jennifer Niven,  sau și mai mult o frumoasă poveste a unei regine, Regina Adevărată de Erika Johansen.

     Cărțile care sunt puse la îndemână cititorului pentru a putea fi lecturate sunt următoarele:

Haig, Matt. Băiatul Echo / Matt Haig; trad. din engl. de Luminița Gavrilă. – București : Ed. Trei, 2015. – 447 p.Picture2

        Audrey s-a înconjurat mereu de cărţi şi muzică, filosofie şi visuri. E ceea ce o deosebeşte de fiinţele Echo, nişte maşinării misterioase, lipsite de emoţii, alcătuite în aşa fel încât să semene cu fiinţele omeneşti şi să servească stăpânilor umani. Daniel e un Echo – dar e diferit de cei din specia lui. Simte o puternică legătură cu Audrey; un sentiment pe care n-a fost programat să-l aibă şi pe care nu şi-l poate explica. Dar e hotărât să încerce. O poveste zguduitoare despre iubire, pierdere şi ceea ce ne face cu adevărat umani. Băiatul Echo este o carte care oferă o viziune unică asupra unei lumi de mâine care ajunge să îşi piardă valorile umane din cauza dorinţei de comfort, trai îndelungat şi evoluţie dusă până la extremă.

Jonasson, Jonas. Analfabeta care știa să socotească / Jonas Jonasson; trad. din suedezăPicture3 de Laura von Weissenberg. – Bucureşti : Ed. Trei, 2015. – 511 p.
Un roman savuros despre noroc, dragoste, bombe nucleare și relații internaționale. Analfabeta care știa să socotească e povestea unei fete care a încercat să-și schimbe viitorul, sfârșind prin a produce tulburări majore la nivel mondial. Nombeko Mayeki fuge de cel mai nemilos serviciu secret internațional împreună cu trei surori chinezoaice, doi frați gemeni care sunt, oficial, aceeași persoană, și un fermier bătrân. Iar soarta regelui Suediei – și a lumii – stă pe umerii ei.

Valea, Roxana. Prin prab și vise / Roxana Valea; trad. din engl. de Daria Protopopescu. – București : Ed. RAO International Publishing Company, 2008. – 448 p.Picture4

La un moment de răscruce în viața sa, Roxana hotărăște să facă un safari de zece zile în Africa. Aici întâlnește un ghid de safari care vorbește despre “curajul de a deveni cine ești” și care îi spune că “lumea este a celor care visează”. Vacanța se termină, dar Roxana rămâne cu vraja cuvintelor lui în suflet. Șase luni mai târziu, renunță la carieră și pornește să-și îndeplinească un vechi vis: să străbată Africa de la nord la sud. Prin intermediul internetului îl cunoaște pe Richard și pe Peter, doi englezi excentrici, și împreună pleacă într-o călătorie care le va arăta p nouă dimensiune a vieții. Prin praf și vise este povestea călătoriei lor, o poveste despre curaj și prietenie, despre îndrăzneala de a pune întrebări și de a căuta răspunsuri și despre descoperirea de sine în mijlocul unui drum lung și prăfuit spre Sud.

Silvestru, Aurelian. Și tu ești singur? / Aurelian Silvestru; – Chișinău : Ed. Prut Internațional, 2014. – 284 p.

Picture5E o carte a cărei eroină e o fată simplă cu o dorință de a avea două mari fericiri: dragoste și vocație. Era o fire delicată și suplă a cărei voce interioară o făcea puternică, curajoasă și răbdătoare. Pentru început, avea ochi numai pentru întunericul interior. Nu avea oameni care s-o susțină, să o îmbărbăteze deoarece a crescut în orfelinat. O avea doar pe așazisa Bătrâna, profesoara lor, care, și ea lovită de soartă din frageda copilărie vedea doar zidul nesiguranței. Într-o zi fiind la discotecă, stând într-un colț întunecat a atras atenția unui tînăr optimist, cu o voce profundă. O forță stranie puse stăpînire pe ei. Înnaripați dansau acel prim tangou lin ca adierea vîntului primăvăratic. Manole și Ana – două simboluri ale păcii și eternității.

Haddon, Mark. O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții / MaPicture6rk Haddon; trad. din engl. de Constantin Dumitru-Palcus. – Bucureşti : Ed. Trei, 2014. –
287 p.

Christopher, un băiat de 15 ani, suferă de sindromul Asperger, o formă de autism. Are o memorie fotografică. Înțelege matematica. Înțelege știința. Ceea ce nu poate înțelege el sunt oamenii. Când îl găsește pe Wellington, câinele vecinului său, zăcând mort pe o peluză din apropiere, se decide să pornească în căutarea asasinului și să scrie un roman polițist despre aceasta. În incursiunea sa va descoperi însă alte mistere ce pot face ca întreaga lume din jurul său să se prăbușească. Apărut în Anglia, romanul O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții s-a bucurat de un enorm succes, devenind un bestseller absolut în majoritatea țărilor în care a fost publicat și fiind recompensat cu 17 premii literare, printre care Whitbread Award și Los Angeles Times Book Prize.

Niven, Jennifer Toate acele locuri minunate / Jennifer Niven; trad. din eng. de Mihaela Apetrei. – Bucureşti : Ed. Trei, 2015. – 399 p.

Picture7O emoționantă poveste de dragoste despre o fată care învață să trăiască de la un băiat care vrea să moară. Theodore Finch e fascinat de moarte și se gândește neîncetat la tot felul de modalități în care și-ar putea pune capăt zilelor. Violet Markey trăiește pentru viitor, numărând zilele rămase până la absolvire. Când Finch ar putea evada atât din micul ei oraș din Indiana, cât și din suferința copleșitoare provocată de recenta moarte a surorii sale. Când Finch și Violet se întâlnesc pe marginea clopotniței de la școală, nu este foarte limpede cine pe cine salvează. Iar când devin parteneri într-un proiect de descoperire a „minunilor naturale“ din statul lor, amândoi fac descoperiri mult mai importante: Finch poate fi el însuși numai alături de Violet. Iar Violet numai alături de Finch poate uita de număratoarea zilelor și poate începe să le trăiască. Însă, în timp ce lumea lui Violet crește, a lui Finch începe să scadă.

Druță, Ion. Clopotnița / Ion Druță; – Iaşi : Ed. Cartier, 2015. – 277 p.Picture8

Clopotnița sau Horia (cum i se mai spune în popor) este un roman pentru toate vârstele ce îmbină istoria și dragostea față de neam și pămîntul natal cu mintalitatea poporului propriu zis. Scris în 1972, în Moscova, Druță ne  relatează o întîmplare cu adevărat tragică pentru poporul nostru, și anume arderea Clopotniței lui Ștefan cel Mare dintr-un sat cu însemnătate istorică – Capriana. Horia Holban – un simplu profesor de istorie cu studii superioare din Bucovina, iși arată atașamentul și dragostea față de acea Clopotniță, ce înseamnă pentru el o adevărată comoară și o dovadă vie a istoriei neamului moldovenesc. Clopotnița pare a fi ca o bătaie de clopot ce trebuie să ajungă la conștiința tuturor cetățenilor acestui meleag. În această proză vom înțelege că nu există nimic mai sfînt ca credința și ca istoria unui neam.

Yousafzai, Malala. Eu sunt Malala / Malala Yousafzai; Patricia Mccormick trad. din engl. de IPicture9ulian Curuia. – Bucureşti : Ed. Youngart, 2015. – 215 p.

Când talibanii au ocupat Valea Swat din Pakistan, printre foarte puțini care au îndrăznit să prote
steze a fost și o fată. Malala Yousafzai a refuzat să tacă și a luptat pentru dreptul ei la educație. Eu sunt Malala este povestea extraordinară a unei familii dezrădăcinate de terorismul global, o poveste despre lupta pentru dreptul fetelor la educație, despre un tată care, înființând el însuși o școală, și-a încurajat permanent fiica să se exprime liber și să continue să învețe. Totodată, este mărturia curajului unor părinți care iși iubesc cu ardoare fiica într-o societate care prețuiește fiii. 
Eu sunt Malala ne întărește credința în puterea oamenilor de a schimba lumea.

Walls, Jeannette. Castelul de sticlă / Jeannette Walls; trad. din engl. de Lorena Lupu. – Bucureşti : Ed. Youngart, 2015. – 376 p.Picture10

Castelul de sticlă este povestea adevarată și tulburătoare a unei familii nonconformiste pentru care aventura, spiritul liber și traiul neîngrădit de reguli inutile sunt mai presus decât confortul unui cămin tipic. Ceea ce face această carte atât de specială, devenită bestseller în numeroase țări, nu este doar curajul lui Jeannette Walls de a scrie lucrurile pe care un om obișnuit le-ar ascunde poate, din jenă, ci faptul că face asta cu tandrețe și dragoste față de familia sa, încercând mai degrabă să-și înțeleagă părinții decât să-i judece.

JohPicture11ansen, Erika. Regina Adevărată / Erika Johansen; trad. din engl. de Laura Sandu. – Bucureşti : Ed. Trei, 2015. – 535 p.

Trecerea, un cataclism misterios, a făcut să piară cea mai mare parte a umanităţii, alături de tehnologia ultramodernă. Regresând în epoca feudală, dar aflându-se totodată undeva în viitor, supraviețuitorii o iau de la capăt pe un teritoriu nou, numit Tearling: un ținut sărăcit, prădat de proprii săi nobili şi de regatul Mortmesne, condus de Regina Roşie. Singura speranţă a poporului îngenuncheat este moştenitoarea tronului, Kelsea Raleigh, o fată de 19 ani care nu cunoaşte decât lumea cărţilor şi, mai ales, istoria omenirii de dinainte de Trecere. Călătoria viitoarei regine este începutul unei iniţieri dure, pe parcursul căreia înfruntă moartea sub diferite chipuri și îşi descoperă darul clarviziunii.

Regulamentul de la Bătălia Cărților îl puteți vedea aici:

https://bibliotecahasdeu.wordpress.com/2017/03/22/participa-la-batalia-cartilor/