15 mai – Ziua Internațională a Familiei


Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 20 septembrie 1993, cu rezoluția A / RES / 47/237, ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. Anul 1994 a fost declarat An Internațional al Familiei, iar începând cu anul 1995, Ziua Familiei este sărbătorită în multe țări de pe planetă cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei.

Cu această ocazie, Biblioteca Centrală, vă recomandă câteva cărţi ce fac referinţă la familie. Cărţile sunt selectate din domeniul psihologiei, sociologiei, pedagogiei şi medicinei.

Expoziţie virtuală de carte

mintea familialaBoghiţoi, Bogdan. Mintea familială / B. Boghiţoi. – Bucureşti : Editura Trei, 2010. – 279 p.

„Mintea familială reprezintă o evaluare filosofică a credibilităţii ştiinţifice a psihologiei de simţ comun. Astfel, pornind de la literatura filosofică de ultimă oră, lucrarea urmăreşte să răspundă la o întrebare fundamentală: îşi au locul în cadrul ştiinţei practicile explicative şi predicative obişnuite, care fac apel la stări mentale precum intenţia sau opinia? Este un subiect evident de interes pentru oricine este preocupat de filosofia minţii sau cea a psihologiei” afirmă autorul.

Mitrofan, Iolanda. Elemente de psihologie a cuplului / I. Mitrofan, N. Mitrofan. – Ed. a II-a revăzută şi adăugită. – Bucureşti : Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., 1996. – 253 p.

E o carte despre dragoste: ce ştim, cât ştim şi cum ştim.

Autorii fac referinţă la alegerea partenerului conjugal, relaţiile erotice iniţiatice, iubirea conjugală, mariajul convieţuirii sexelor, dialogul familial etc.

abc-ul familiei.jpg

Caras-Cumpenici, Maria. ABC-ul familiei / M. Caras-Cumpenici. – Chişinău : Pontos, 2010. – 260 p.

„Cartea pe care o propun atenţiei dvs e şi un apel către cei ce vor să făurească binele. Ea vă poate învăţa cum să luaţi o atitudine, atunci cînd se cere, să influenţaţi benefic caracterul propriu sau cel al copilului, să demonstraţi verticalitate, demintate etc.” afirmă autoarea în Cuvînt înainte.

Cuzneţov, Larisa. Etica educaţiei familiale / L. Cuzneţov. – Chişinău : Complexul editorial-poligrafic al A.S.E.M., 2000. – 297 p.

Lucrarea intenţionează să contureze un ansamblu de tendinţe şi particularităţi ale raporturilor familiale în procesul de educaţie a copilului şi elucidează următoarele subiecte: familia în secţiunea sociopsihopedagogică, stilurile şi conţinuturile educative ale familiei contemporane, interdependenţa şi dintre tipul familiei şi stilul intercomunicării familiale, aspecte psihopedagogice ale relaţiilor părinţi-copii, părinţi-adolescenţi, rolul şi locul bunicilor în educaţia copiilor.

tratat de educatie pt famCuzneţov, Larisa. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei / L. Cuzneţov. – Chişinău : CEP USM, 2008. – 624 p.

„Volumul Pedagogia familiei redă familia în secţiune sociopsihopedagogică, aspectele creării optimului familial în corelaţie cu autocunoaşterea şi autoeducaţia. Problematica educaţiei familiale, arta înţelegerii şi educaţiei copilului şi adolescentului plasează în centrul atenţiei devenirea personalităţii individului prin strategii şi tehnologii moderne, originale şi coerente, accesibile pentru a fi aplicate în cadrul familiei şi în educaţia pentru familie” afirmă experţii în prefaţa cărţii.

Volumul face referinţă la fundamentele teoretice şi metodologice ale educaţiei pentru familie, pedagogia familiei şi conţinutul educaţiei pentru familie.

Gagauz, Olga. Familia contemporană între tradiţional şi modern / O. Gagauz. – Chişinău : S. n., 2012. – 280 p.

În a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI-lea în majoritatea ţărilor familia contemporana intre.jpgeuropene, inclusiv în Republica Moldova, s-au produs schimbări esenţiale în comportamentul demografic, familial şi în relaţiile familiale. Familia tradiţională, bazată pe căsătorie în prezent nu mai este un model familial dominant, suportând concurenţa cu diferite forme de convieţuire, mai mult sau mai puţin acceptate. Modificarea rolurilor conjugale, reducerea dimensiunilor familiei şi reorganizarea structurii ei, redimensionarea contribuţiei soţilor la bugetul familiei, schimbarea relaţiilor dintre generaţii, a normelor morale în sfera familiei şi căsătoriei au creat o imagine nouă asupra familiei contemporane.

Autoarea abordează următoarele subiecte: bazele teoretico-metodologice ale studierii familiei din perspectiva sociodemografică, evoluţia familiei şi căsătoriei, tranziţia demografică şi tendinţele de lungă durată ale natalităţii şi familia ca obiet şi subiect al politicilor demografice.

Bolovan, Sorina Paula. Familia în satul românesc din Transilvania / S. P. Bolovan; cuvînt înainte: Simion Retegan. – Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane Fundaţia Culturală Română, 1999. – 394 p.

familia in satul romanesc.jpg„Istoria demografică a populaţiei săteşti transilvănene, istoria evoluţiei ei numerice, a avântului sau a reculului său de-a lungul mai multor generaţii, a mutaţiilor care se produc în interiorul comunităţilor şi familiilor ţărăneştii, a mobilităţii geografice a acestei popualţii a fost prea puţin practicată până acum la noi” afirmă Simion Retegan în prefaţa lucrării.

În lucrare veţi găsi informaţii despre evoluţia şi structura populaţiei Transilvănene înre Revoluţia Paşoptistă şi Primul Război Mondial (1850-1910), legislaţia cu caracter matrimonial la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, reconstituirea familiei în satul românesc din Trasilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, familia şi relaţiile matrimoniale în satul românesc transilvănean în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În final, veţi găsi nişte concluzii, anexă, abstract şi biobibliografie.

Goody, Jack. Familia europeană. O încercare de antropologie istorică / J. Goody, trad.: S. Doboş. – Iaşi : Polirom, 2003. – 250 p.familia europeana

Lucrarea Familia europeană se constituie într-un studiu de interes pentru istorici, sociologi şi antropologi, oferind o lectură plăcută şi instructivă oricărui cititor pasionat de domeniu.

Sunt incluse 11 capitole: Începuturile, moştenirea Greciei şi a Romei, teritoriile germane, modele europene şi regimuri medievale, femei, părinţi şi copii în perioada Refromei şi a Contrareformei, Zestrea şi drepturile femeii, Proto-industrializarea şi industrializarea, Modernizarea şi familia: teoriile, Familia contemporană în practică.

Lucrarea finalizează cu Note, Glosar, Bibliografie şi Indice.

introducere in sociologia familiei.jpgPopescu, Raluca. Introducere în sociologia familiei: familia românească în societatea contemporană / R. Popescu. – Iaşi : Polirom, 2009. – 197 p.

Lucrarea abordează problematica familiei dintr-o perspectivă integrativă, incluzînd aspecte teoretice legate de calitatea vieţii şi stilurile de viaţă, sociologia valorilor, demografie sau politici sociale.

Lucrarea face referinţă la familia între schimbare şi stabilitate, profilul familiei româneşti, modele alternative ale familiei, politici familiale în România şi în Europa. La final, veţi găsi concluzii, două anexe (Uniunile consensuale în România, Fertilitatea în Europa) şi o bibliografie.

Educaţia pentru sănătate în familie şi în şcoală / sub redacţia: Gheorghe-Eugeniu bucur, Octavian Popescu. – Ediţia a III-a revizuită şi adăugită. – Bucureşti : Fiat Lux, educatia pt sanatate i nfamilie.jpg2004. – 271 p.

Familia, şcoala şi biserica reprezintă „sanctuare” în care copilul creşte, se dezvoltă, se instruieşte şi se educă pentru a se forma ca om şi a reuşi pe deplin în viaţă. Autorii lucrării şi-au propus să ofere familiei şi şcolii un veritabil ghid într-un domeniu de o extraordinară complexitate. Pornind de la faptul că educaţia pentru sănătate în familie trebuie să înceapă de la cea mai fragedă vîrstă. Autorii fac referinţă la sănătatea şi dezvoltarea copilului, factorii de risc din mediul de activitate şi de viaţă asupra sănătăţii şcolarilor,educaţia în familie şi în şcoală, legislaţia privind normele igienice ale mediului şi activităţii şcolare.

Litin, Scott. Ghidul sănătăţii familiei / S. Litin; trad.: A. Muşat, D. Radu, A. V. Vasilescu. – Ediţia a treia. – Bucureşti : All, 2008. – 1448 p.

Medicina în familie: ghid complet pentru sănătatea întregii familii / traducere: Dana Mihai, Victor Georgescu. – Bucureşti : Teora, 2002. – 824 p.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s