Publicat în cultura italiana, dicționar, gramatică, limba italiana, medicină, Ziua Europeană a Limbilor

Învaţă limba italiană fără profesor: cărți de gramatică, dicţionar explicativ pentru afaceri, dicţionar juridic şi economic, verbul italian, limba italiană pentru medici şi asistente


În contextul în care azi începe Săptămîna Culturii Italiene în Republica Moldova, vă recomadăm o expoziţie virtuală ce face referinţă la studierea limbii italiene în mod individual.

Expoziţie virtuală de carte

Florin Savu_Italiana fara profesorSavu, Florin. Învăţaţi italiana fără professor: curs practic / Florin Savu. – Constanţa : Steaua Nordului, 2010. – 495 p.

Cursul conţine 30 de lecţii, cu nivele de dificultate diferite, şi este recomandat ca procesul învăţării să urmeze structura manualului. Lucrarea conţine toate temele care sunt necesare studierii unei limbi străine: alfabetul, probleme de pronunţie, accentul, substantivele, conjugările verbelor, numeralele, pronumele, conjuncţia.

Manualul conţine un set de exerciţii, lecturi suplimentare, tabelul verbelor neregulate, dicţionar român-italian şi italian-român.

Mic dicţionar explicativ pentru afaceri : Român-Francez-Spaniol. Italian-Englez-German /Ileana Constantinescu, Gabriela Dijmărescu, Anne-Laure Stamminger, Elena Bălan-Osiac, Irina Adrian. – Bucureşti : Niculescu, 1997. – 100 p.

Dicţionarul explciativ pentru afaceri este util oamenilor de afaceri care colaborează cu firme italiene ori utilizează această limbă ca limbă de utlizare, dar şi studenţilor, profesorilor şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea limbii italiene în afaceri.

Hanganu, Aurelia. Cuvinte latine în limbile europene de largă circulaţie: română,Aurelia Hanganu_Cuvinte latine in lb europene italiană, franceză, spaniolă, germană, engelză, rusă / A. Hanganu, E. Varzari, V. Negru. – Chişinău : S. n., 2007. – 499 p.

Lucrarea vizează un cerc larg de utilizatori: specialişti în diferite ramuri ale ştiinţei, studenţi, elevi care învaţă nu doar latina, ci şi una sau mai multe limbi moderne, persoane ale căror îndeletniiciri se situează departe de sfera ştiinţei. Sunt propuse circa 1500 de cuvinte titlu în limba latină, în baza cărora a fost selectat şi materialul din limbile moderne vizate.

Balaci, Alexandru. Dicţionar român-italian / Alexandru Balaci. – Bucureşti : Gramar, 1994. – 424 p.

Dicţionarul este util tuturor celor interesaţi în studierea acestei limbi. Deşi majoritatea cărţilor de studiere a limbii italiene au un vocabular, acest dicţionar vă poate fi util în căutarea cuvintelor adiţionale.

Limba italiana pt medici si asistenteLimba italiană pentru medici şi asistente / coord.: Dana Grasso. – Iaşi : Polirom, 2005. – 385 p.

Cei care doresc să lucreze în domeniul sanitar în Italia, studenţii şi medicii interesaţi de burse de studiu sau de stagii de specializare vor găsi în această lucrare infromaţii complete, atît în limba română, cît şi în italiană: un curs de anatomie şi fiziologie a corpului uman, numeroase detalii cu privire la munca specifică asistentelor şi medicilor şi la modul de organizare a sistemului sanitar italian. Cele două dicţionare (italian-român şi român-italian) de la sfîrşitul cărţii îi vor ajuta să fixeze mai bine termenii învăţării pe parcurs. În acest manual, veţi afla vocabular din anatomie şi fiziologie, patologie şi boli, activitatea asistentei medicale, funcţiile vitale şi vegetative, proceduri diagnostice, organizarea spitalului, terminologie de specialitate etc.

Colaneri, John. 501 verbe italiene / J. Colaneri, V. Luciani. – Iaşi : Polirom, 2008. – 676 p.

Cartea include 501 verbe, ordonate alfabetic şi conjugate la toate modurile şi timpurile.
Cartea mai include: pronunţia, timpurile şi modurile limbii italiene şi echivalentele din limba română, conjugarea unui verb atît în limba română cît şi italiană – diateza pasivă. La finalul cărţii sunt incluse anexe.
La fel, cartea conţine şi un CD. Pe CD găsiţi: exerciţii de completare a propoziţiilor cu formele verbale corecte; puzzle-uri; exerciţii de completare a formelor verbale corspunzătoare celor din limba română şi răspunsuri la exerciţii.
Este un instrument de lucru util pentru elevi, studenţi, profesori şi autodidacţi.

Aioane, Mirela. Dicţionarul principalelor verbe italieneşi construcţiile lor specifice. Mirela Aioane_Dictionarul principalelor vb italienePentru elevi şi studenţi / Mirela Aioane. – Iaşi : Polirom, 2005. – 214 p.

Dicţionarul este destinat elevilor şi studenţilor cunoscători ai limbii italiene, precum şi profesorilor de specialitate, dar şi tuturor ce interesaţi să-şi consolideze cunoştinţele de limbă italiană şi posibilităţile de exprimare.

Dicţionarul cuprinde un inventar de construcţii cerute de regimul celor uzuale verbe italiene şi oferă tuturor celor care vor să se exprime corect în limba italiană cunoştinţe pe care nu le găsesc astfel sistematizate în dicţionarele obişnuite. Verbele care reprezintă construcţii în general echivalente cu cele ale limbii române nu au fost incluse în această lucrare.

Roşoiu, Anda. Dicţionar juridic şi economic român-italian / italian-român / Anda Roşoiu. – Bucureşti : Ed. C. H. Beck, 2009. – 413 p.

Dicţionarul e util specialiştilor în drept şi economie. De asemenea, studenţii pot utliza acest dicţionar pentru a învăţa corect terminologia. Dicţionarul poate fi consultat şi de cei interesaţi în îmbunătăţirea şi actualizeze cunoştinţelor în domeniul juridic şi economic.

Mirela Aioane_Lb italianaAioane, Mirela. Limba italiană: exerciţii de gramatică şi vocabular / Mirela Aioane. – Iaşi : Polirom, 2005. – 189 p.

Lucrarea este o culegere de 195 de exerciţii gramaticale cu grad de dificultate mediu. Cele mai multe exerciţii sunt dedicate verbului italian, avînd în vedere dificultăţile întîmpinate de elevi şi studenţi în folosirea corectă a formelor verbale neregulate.

La sfîrşitul volumului se află cheia exerciţiilor, care facilitează studiul şi munca individuale.

Flonta, Teodor. Dicţionar englez-italian-român de proverbe echivalente = English-Italian-Romanian Dictionary of Equivalent Proverbes / Teodor Flonta. – Bucureşti : Teora, 1993. – 398 p.

Proverbul este o vorbă înțeleaptă, un cuvânt (mai rar) sau o succesiune de cuvinte pline de înțeles profund, de obicei exprimat(e) într-o formă compactă, chiar minimalistă, sub forma unei expresii, a unei propoziții sau chiar a unei fraze scurte, sintetice. Dicţionarul în cauză vă oferă proverbe echivalente în limbile engleză, italiană şi română.

Sălişteanu Cristea, Oana. Limba italiană. Corespondenţă comercială. 111 modele deOana Saliste_Limba italiana. Corespondenta comerciala scrisori / Oana Sălişteanu Cristea. – Iaşi : Polirom, 2004. – 214 p.

Concepută ca manual, lucrarea constituie un instrument de lucru deosebit de util în relaţiile cu parteneri de afaceri italieni. Pentru o bună însuşire a tehnicilor de redactare, sunt analizate elementele obligatorii unei scrisori comerciale, de la indicaţiile de pe plic pînă la componentele sale interne. Cele 111 modele de scrisori  sunt redactate de specialişti şi însoţite de scheme generale, îl familiarizează pe cititorul interesat cu lexicul specializat şi frazele standard folosite în diferite situaţii comunicaţionale ce apar în raporturile de afaceri.

Sunt două capitole: Structura scrisorilor de afaceri şi Modele de scrisori comerciale. În modelele de scrisori veţi afla cum se fac indicaţiile de pe plic, cererea de ofertă, oferta, comanda, docuemtne privitoare la expediere şi transport, documente privitoare la plată. Urmează abrevieri şi sigle italiene folosite în comerţ şi economie, mic glosar român-italian de termeni coemrciali, economici şi financiari.

Italiana practicaItaliana practică pentru viaţa de zi cu zi / Perre Noaro, Paolo Cifarelli, Henri Louette, Vincenzo DUrso. – Bucureşti : Niculescu, 2003. – 352 p.

Manualul Italiana practică prezintă, sub formă de dialog 40 de situaţii din viaţa de zi cu zi în Italia. Dialogurile exprimă dorinţa de autenticitate recurgînd la posibilităţile de expresie ale limbii vorbite azi, deseori diferă de limba „academică”. Lucrarea de faţă este concepută să vă permită învăţarea autonomă, dar – în egală măsură – să poată fi folosită şi în cadrul învăţării în grup. Manualul Italiana practică permite însuşirea vocabularului şi a expresiilor folosite curent în Italia.

Fiecare dintre cele 40 de lecţii conţine 8 secţiuni:

  1. Titlu şi dialog.
  2. Traducerea dialogului.
  3. Observaţii (gramaticale, de vocabular, explicaţii).

4 şi 5. Ambianţă: texte care ilustrează ambianţa italiană urmate de traducere.

  1. Expresii-tip cu traducere. Sunt prezente expresiile de uz curent în contextul ales.
  2. Vocabular: această secţiune reprezintă o recapitulare a vocabularului lecţiei şi uneori mai cuprinde şi o listă complementară.
  3. Exerciţii: această ultimă secţiune reia punctele principale ale lecţiei sau propune o ilustrare complementată a subiectului tratat.

La Anexe veţi citi informaţii socio-culturale (spiritul limbii etc.) sau practice, o listă cu sigle uzuale, un index lexical cu trimitere la vocabularul lecţiilor.

Dima, Gabriela E. Benvenuti! Manual de conversaţie în limba italiană / Gabriela E. Gabriela Fima_Benveuti!Dima, Dragoş Cojocaru. – Iaşi : Polirom, 2003. – 183 p.

Cartea de faţă începe cu oexpunere concentrată a principalelor probleme legate de pronunţia şi de scrierea în limba italiană, elemente indispendabile atunci cînd dorim să facem cunoştinţă cu un nou idiom. Conţinutul principal al manualului îl reprezintă o serie de lecţii prin care elevului îi vor fi utile. Lucrarea conţine toate temele care sunt necesare studierii unei limbi străine: alfabetul, probleme de pronunţie, accentul, substantivele, conjugările verbelor, numeralele, pronumele, conjuncţia.

Manualul conţine un set de exerciţii, lecturi suplimentare.

Gal, Ana Maria. Alimente şi preparate culinare din bucătăria românească şi internaţională / Ana Maria Gal : Dicţionar explicativ român-englez-german-francez-italian. – Bucureşti: Allfa, 2007. – 765 p.

Dicţionarul este destinat specialiştilor din alimentaţia publică, studenţilor, profesorilor, dar şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea corectă a termenilor din bucătăria internaţională.

Condrea Derer, Doina. Limba italiană. Dialoguri. Texte. Exerciţii / Doina CondreaDoina CondreaDerer_Lb italiana Derer. – Bucureşti : Teora, 1999. – 319 p.

Prezenta lucrare a fost concepută ţinîndu-se seama de posibilele lacune şi dificultăţi de ordin lexical, semantic şi gramatical al cunoscătorilor limbii italiene care au depăşit stadiul de începători. Lucrarea poate fi folosită ca material de studiu şi de lucru în cadrul unor forme organizate, sub consucerea unui profesor şi autodidacţi.

Lecţiile cuprind două părţi. Prima este alcătuită dintr-un dialog pe o anumită temă, din care sunt extrase expresiile pentru care se impune transpunerea în limba romţnă şi o listă de antonime. Partea a doua a fiecărei lecţii constă din unul sau două texte reproduse din presă sau din patrimoniul literar italian, alese nu numai pentru caracterul lor atractiv, dar şi pentru că oferă posibilitatea de îmbogăţire a vocabularului.

Gherman_Gramatica lb italieneGherman, Haritina. Gramatica limbii italiene / H. Gherman, R. Sîrbu. – Bucureşti : Ed. Gramar, 1994. – Ed. a II-a. – 364 p.

Prezentul volum încearcă să răspundă celor interesaţi să-şi fundamenteze sau să-şi sistematizeze cunoştinţele de limbă italiană, fiind în egală măsură şi un ghid adresat tuturor celor ce doresc să descifreze tainele limbii italiene.

Lucrarea este structurară pe următoarele capitole: Noţiuni de fonetică şi ortografie, Morfologia, Noţiuni de sintaxă, Limba italiană ieri şi azi, Texte în sprijinul gramaticii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s