Arhive zilnice: 1 Iulie 2017

Ştefan cel Mare şi Sfînt, domn al Moldovei medievale


Ștefan al III-lea (n. 1438-1439, Borzești – d. 2 iulie 1504, Suceava), supranumit Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost domnul Moldovei între anii 1457 și 1504. A fost fiul lui Bogdan al II-lea, domnind timp de 47 de ani, cea mai lungă domnie din epoca medievală din Țările Române.

Ștefan cel Mare este considerat o personalitate marcantă a istoriei noastre, fiind înzestrat cu multe calități de om de stat, diplomat și conducător militar. În timpul domniei sale Moldova atinge apogeul dezvoltării sale statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială.

Cu această, vă propunem o expoziţie virtuală de carte, avînd ca tematică personalitatea domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Expoziţie virtuală de carte

Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare : Catalogul expoziţiei : Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Chişinău, 27 august – 10 septembrie 2011. – Chişinău : In-tul cultural român, 2011. – 120 p.

Lucrarea include o expoziţie organizată la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei cu participarea României şi a Republicii Moldova care au un trecut comun, o istorie comună şi o limbă comună. Lucrarea este scrisă în limbile română, rusă şi franceză.

SimbolurileMischevca, Vlad. Simbolurile Ţării Moldovei : (O istorie a steagurilor pe parcursul secolelor XV-XX) / Vlad Mischevca, Ion Negrei. – Chişinău: Ed. Elan Inc, 2010. – 141 p.

Lucrarea oferă informaţii cu privire la heraldica moldovenească medievală, modernă şi contemporană având trei capitole. Primul capitol tratează heraldica moldovenească din secolele XV-XIX, al doilea de la începutul secolului XX până la Independenţa de Stat, iar al treilea capitol aduce informaţii simbolurile actuale ale Republicii Moldova.

Însă cea ce ne interesează cel mai mult din această lucrare este capitolul 1.2. Cele mai vechi steaguri moldoveneşti paginile 30-37, unde găsim informaţii preţioase privind steagurile lui Ştefan cel Mare, el fiind cel care a ridicat la o valoare superioară a steagurilor domneşti. De exemplu în anul 1473, oastea trimisă de Ştefan cel Mare împotriva lui Radu cel Frumos cuprindea 48 de steaguri cu un efectiv de ostaşi aproximativ 12 000-15 000 ostaşi.

 

Umbre şi luminiMămăligă, Dumitru. Umbre şi lumini : din viaţa oamenilor de geniu / Dumitru Mămăligă. – Chişinău: Ed. Ancestrala, 2008. – 273 p.

 

Lucrarea de faţă include mari personalităţi ai istoriei: Cezar, Alexandru Macedon, Decebal, Petrarca, Eminescu, Mozart, Byron, Heine şi marele domnitor Ştefan cel Mare – personalitate marcantă a istoriei Moldovei.

Referinţa la Ştefan cel Mare o puteţi găsi la paginile 64-66.

 

 

Manole NeagoeNeagoe, Manole. Campania din 1467 și lupta de la Baia / Manole  Neagoe. – Bucureşti: Ed. Roza Vânturilor, 2007. – 156 p.

 Pentru prima dată un istoric român a-ncercat ca să demonstreze, să convingă pe ai săi, dar și pe acei din străinătate că la Baia, în anul 1467,  Ștefan cel Mare și Sfânt  a avut de suferit o mare înfrângere din partea regelui Ungariei Matias Corvin. Redactat în limba franceză și  fost publicată atât în România, la Iași, sub egida Academiei Române, precum și în Franța, acest studiu este singura sursă accesibilă pe internet pentru cei ce vor să se informeze asupra acestui eveniment, din istoria românilor dar precum și a relațiilor române-ungare.

 

Anghel, Valeriu. Moldova lui Ştefan cel Mare = La Moldavie dEtienne le Grand / Valeriu Anghel. – Focşani: Ed. Pallas, 2006. – 141 p.

Lucrarea de faţă este o ediţie bilingvă în limbile română şi franceză. Lucrarea este formată dintr-un Cuvânt înainte scris de Nicolae Iorga şi două capitole: Dinastia Muşatinilor în Moldova / La dynastie de la famille des Musat; Românii dintre Prut şi Nistru / Les Rumains d’entre le Prout et le Dnistr. La sfârşt este o listă bibliografică.

 

AtletȘtefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine: simpozion. – Suceava: Mușatinii, 2004. – 514 p. + foto.

,,Despre Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt s-a scris mult, prea mult, dar, după cum spun specialiști din domeniu, nu prea s-a scris îndeajuns; sunt încă prea multe documente și biblioteci de cercetat. În anul 2004, închinat Slăvitului Voievod, care a comemorat 500 de ani de la strămutarea sa la locașul de  veci, s-au scris mai mult decît  oricând; s-au scris cu inima și cu mintea, care au fost stăpinite de conștiința faptelor dar și precum al mărețiilor Slăvitului Voievod” afirmă Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor în Cuvântul înainte,

Scrie Sfântul Apostol Pavel „ Toate sunt curate pentru cei curați; pentru cei întinați și necredincioși nimic nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Ei mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl Tăgăduiesc, urâcioși fiind, nesupuși și la orice lucru bun, netrebnicii”(  Tit, 71 , 15-16).

 

Boldur, Alexandru V.  Ștefan cel Mare Voievod al Moldovei (1457-1504): studiu  de Bolduristorie socială și politică / Alexandru V.  Boldur;  ed. îngrijită de Cătălina Chelcu și Mariu Chelcu. – Ed. a  2-a. – Iași: Junimea, 2004. – 382 p. 

            Editorii cărţii de faţă afirmă precum că tipărirea cărţii ,,Ștefan cel Mare Voievod al Moldovei (1457-1504)  în anul 1970, la Editura „Carpații” din Madrid, i-a oferit autorului o satisfacție parțială, lucrarea sporind  doar numărul scrierilor interzise care nu puteau să fie citate sau fiind supuse unui examen critic obiectiv. Într-o lume care este împărțită prea lesne în buni și răi, și în care nu voia Domnului, ci doar a unora semeni croiau destine, Alexandru V. Boldur a refuzat să accepte soarta condamnatului la  la uitare ce-i fusese rezervat  de către regim. A avut, așa după cum reiese din corespodența care a fost publicată recent, credința că pricepea sa mai putea să mai slujească scrisul istoric și că „monopolul de interpretare” care a fost practicat atuncea de către adepții „spiritului lui M. Roller” nu putea decât  impieta felul în care era înfățișat trecutul. Pregătirea manuscrisului pentru o iluzorie reeditare în țară ni-l dezvăluie pe Alexandru Boldur capabil ca să spere până în clipa din urmă la o reabilitare care însă nu i-a fost acordată.”

 

 

DragnevȘtefan cel Mare şi Sfânt în contextul epocii sale și al posterității / Demir Dragnev, Igor Cașu,  Emil Cașu, Virgil Pâslariuc. – Chişinău: Civitas, 2004. – 208 p.

Timpul i-au pus cununa de argint, Țara de aur

Și gloria măreață i-au pus cunună de laur.

Vasile Alecsandri

În Introducerea cărţii de faţă autorii afirmă: ,,Domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt a avut o domnie lungă din istoria Țării Moldovei, cuprinzând, conform relatării cronicii anonime a Moldovei, ”47 de ani, două lunii și trei săptămânii”, înglobând un interval dintre 12 aprilie 1457-2 iulie 1504. Această  domnie a constituit o epocă istorică, care s-ar putea caracteriza printr-o prosperitate economică, printr-o consolidare ale structurilor sociale,  a statului, ale forțelor lui militare, a Bisericii Ortodoxe, printr-o dezvoltare ale unei culturii originale.”

 

Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare / Pentru poporul român/. / Nicolae Iorga.Iorga – Bucureşti; Chişinău: Litera Internaţional, 2004. – 305 p.

Alături de scrierile memoraliste, de portrete sau de articole de ziar, de discursuri sau evocari de peisaje, Iorga aduce, ca pagini de înviere istorică, într-o gamă atât de largă  a resurselor sale artistice, care-i asigură un un mare capitol din istoria literaturii române, mai înainte  mai înainte de orice aceste pagini de Istoria lui Ștefan cel Mare. Înflorate și grave, calde și luminoase ele sunt scrise într-una dintre cele mai frumoase limbi româneşti, de aceea nu a îmbătrânit nici ca formă, cum nu a îmbătrânit ca cuprins.

 

 

Guşă, Ştefan. Ștefan cel Mare și Sfânt: mit și adevăr / Ștefan Gușă. – Iași: Ed. Ştefan GuşăVasiliana ’98; Ed. Arhipiscopie Suceava și Rădăuților, 2003. – 206 p.

Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor în Cuvântul înainte al cărţii afirmă despre Ştefan cel Mare: ,,Veacul domniei lui Ștefan cel Mare a fost veacul cucerii Constantinopolului  de către puterile armate ale sultanului Mahomed; a fost un veac al confruntărilor ale oștilor moldovene, care a fost condusă de către slăvitul voievod  Ștefan cel Mare și Sfânt, cu prea puternicile armate cuceritoare ale unui imperiu; a fost  o confruntare  cu biruința atât pe câmpul de luptă, dar în deosebi și prin diplomație, înțelepciunea marelui voievod Ștefan, și înțelepciunea omului vine din frica lui de Dumnezeu.„Frica de Dumnezeu este începutul ințelepciuni” ( Psalmul 110, vers 10).”

Ștefan cel Mare și Sfânt (1504-2004). Portret în istorie. – Suceava : Mușatinii, 2003. – 617 p. + anexe.

În Cuvântul înainte al cărţii, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor afirmă următoarele: ,,Documentele istorice ni-l înfățișează pe Ștefan cel Mare și Sfânt  ca pe o adevărată personalitate: omul care s-a dovedit pilduitor  cu prisosință pentru toate vremurile dar și precum pe toate domeniile de activitate: strateg, diplomat, trăitor, mărturisitor dar și apărător al credinței creștine, promotor și constructor, cu fata, al artei și culturii epocii sale, care lasând ca  o marturie a celui de mai sus afirmate cetăților de apărare, precum bisericile și mănăstirile cu arhitectura, pictura, broderiile și podoabele lor ce fac ca o dovadă atingerii ultimei culmii a desăvîrșirii.”

 

Viaţa legendarăȘtefan cel Mare și Sfânt. Viața legendară și faptele sale extraordinare pentru elevii care învață istoria de Boris Crăciun. – Iaşi: Editura Porţile Orientului, 2003. – 167 p.

Boris Crăciun în primul capitol I al cărţii Povestea vieţii în imagini îl descrie în felul următor: ,,Nu se cunoaște cu exactitate data și locul nașterii lui Ștefan, voievodul care va fi supranumit,  mai apoi, „ cel Mare și Sfânt”.  În 1457, când s-a ridicat în tronul dinastiei Mușat din Cetatea Sucevei, era tînăr. Dacă să presupunem că, la urcarea în scaunul Moldovei avea 20 de ani, Ștefan a văzut lumina zilei (poate că în Țara Românească, poate la Borzești)  înainte de 1440, atuncea când numeroasele sale rude au început sângeroasa luptă pentru domnie.” Cartea are 140 de portrete, desene, hărți, fotografii.

 

Ștefan cel Mare și Sfânt. 500 de ani de nemurire / alcătuitor: Tudor Colac. – 500 de aniChișinău: Litera Internațional, 2004.  – 760 p.

În Introducere: Ştefan cel Mare legend şi mit autorul afirmă că: ,,La data de 2 iulie anul 7012 conform calendarului de la facerea lumii sau 2 iulie 1504 din corespundere cu sistemul gregorian al erei noastre, deci de la nașterea lui Isus Hristos, și-a dat sfârșitul obștesc Ștefan cel Mare. Această dată este considerată de către creștinătate Ziua Memorii al strălucitului domnitor și a tuturor eroilor naționali ai Patriei. În istoria nescrisă, adică în creația orală a  poporului, sunt nenumărate poeme care sunt închinate celor mai vrednici fii ai săi.”

 

 

Blazoane domneştiJitaru, Grigore. Blazoane domneşti în Ţara Românească şi Moldova sec. XII-XV / Grigore Jitaru. – Chişinău: Ed. Uniunii Scriitorilor, 1997. – 213 p. : il.

Această lucrare aduce în atenţia publicului o culegere de blazoane a înalţilor demnitari din secolele XII-XV.

Aici veţi găsi stema regelui Valahiei, stema Basarabilor, Blazoane dinastice şi stema de stat a Moldovei şi cel mai important găsiţi blazoane de ale lui Ştefan cel Mare (paginile 180-191).

 

 

 

Zbârciog, Vlad. Ștefan cel Mare și Sfânt – voievodul românelor / Vlad Zbârciog.  – Vlad ZbirciocChișinău: Pontos, 2004. – 176 p.

Ștefan cel Mare n-a murit. Ștefan cel Mare este viu, este Zeul care este ascuns în inimele și conștiinţa noastră, care așteptând clipa renașterii. Asemenea lui Dumnezeu, care stă ascuns în spatele ochilor omului sau altfel sar putea de menționat: privind lumea cu ochii omului, Ștefan cel Mare și Sfânt s-a integrat în ființa neamului românesc, care însuflețind-o și luminând-o.

 

Papacostea, Ştefan. Stephen the Great Prince of Moldavia. – Bucharest: Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. – 79 p.

Lucrarea este o abordare a vieţii şi activităţii lui Ştefan cel Mare în limba engleză. Cea ce face ca personalitatea lui Ştefan cel Mare să fie bine cunoscută în toată lumea. Iar spre final vă prezentăm două bibliografii ale lui Ştefan cel Mare:

 

Ştefan cel Mare şi Sfânt : (1457-1504); alcăt. : Parascovia Calev, Vasilisa Nechiforneac; red. şt. Andrei Eşanu. – Chişinău: Ed. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2004. – 264 p.

Bibliografie: Ştefan cel Mare şi Sfânt (1504-2004). – Suceava: Ed. Muşatinii, 2004. – 192 p.  

Anunțuri

Ziua  Independenţei Statelor Unite ale Americii


Ziua Independenței, cunoscută și ca 4 iulie, este o sărbătoare federală în Statele Unite, care comemorează adoptarea Declarației de independență de pe 4 iulie 1776, în care a fost declarată independența față de Regatul Marii Britanii. Ziua Independenței este deseori asociată cu focuri de artificii, parade și evenimente private care sărbătoresc istoria, guvernul și tradiția Statelor Unite. Ziua Independenței este ziua națională a Statelor Unite ale Americii.

În acest sens, recomandăm atenţiei DVS un articol ce face referinţă la cărţi ce ţin de istoria, limba şi cultura acestei ţări.

Cultură

Giugureanu, Adina. Efectul de bumerang : Eseuri despre cultura populară americană a secolului XX / Adina Giugureanu; trad.: Nicoleta Stanca; pref.: Felicia Campbell. – Iaşi: Institutul European, 2008. –  252 p.

Administraţie publică

Weiner, Tim. CIA : o istorie secretă / Tim Weiner; trad. Raluca Puşdercă. – Bucureşti : Litera International, 2011. – 719 p. : foto.

Statele Unite, mare putere europeana

Politică

Albright, Madeleine. Memorandum către preşedintele ales : Cum putem restaura reputaţia şi conducerea Americii / Madeleine Albright; trad. Teodora Moldovanu. – Iaşi: Institutul European, 2009. – 335 p.

Chaudet, Didier. Imperiul în oglindă : Strategii de mare putere în Statele Unite şi în Rusia / obamaDidier Chaudet, Benoît Pelopidas; trad. din lb. fr.: Gabriela Şiclovan. – Chişinău : Cartier, 2008. – 336 p.

Durandin, Catherine. Statele Unite, mare putere europeană / / Catherine Durandin; trad. din lb. fr.: Gabriela Şilcovan. – Chişinău : Cartier, 2007. – 335 p.

Durandin, Catherine. Statele Unite şi lume moştenite de Obama / Catherine Durandin; trad. din lb. fr.: Corina Iftimia. – Chişinău : Cartier, 2009. – 174 p.

Thomas, Evan. Barack Obama – o alegere istorică / Evan Thomas; trad. din lb. engl.: Graal. – Bucureşti: Litera Internaţional, 2009. – 157 p. : foto

 

Arhitectură

Olsson, Sussanne. The American House / Sussanne Olsson. – London, New York : Phaidon Press, 2008. – 111 p. : il.

Muzică

Michael jacksonJackson, Michael. Moonwalk / M. Jackson. – Bucureşti : Ed. Venus, 1992. – 336 p.

Jones, Aphrodite. Complotul împotriva lui Michael Jackson; trad.: Laura Blaga , Mirela Iliescu, Raluca Popescu. – Oradea : Aquila, 2009. – 289 p.

Taraborrelli, J. Randy. Michael Jackson: magie şi nebunie 1958-2009 / J. Randy Taraborrelli; trad. din lb. engl.: – Bucureşti : Litera, 2009. – 566 p. + 8 p. foto

 

 

 

Limba engleză

Vedeţi aici o parte din cărţi de studiere a limbii engleze pe care le puteți consulta la biblioteca noastră.

Literatura română

În cele două cărţi propuse, vedeţi nişte impresii despre Statele Unite ale Americii scrise se autori români.

Rusan, Romulus. America ogarului cenuşiu / Romulus Rusan. – Bucureşti : Univers, 2000. – 399 p.

Băciuţ, Nicolae. De la San Francisco la Muntele Athos / Nicolae Băciuţ. – Alba Iulia : Ed. Reîntegirea, 2004. – 365 p.

Geografie

California: Pe țărmul însorit al Pacificului. – Bucureşti : DeAgostini Hellas, 2010. – 1 DVD.

Los Angeles : Visul gloriei americane . – Bucureşti : DeAgostini Hellas, 2010 . – 1 DVD.

Marele Canion: Natura. Un arhitect unic. – Bucureşti : De Agostini Hellas, 2010 – DVD.new york

New York : Simbol al libertății. – Bucureşti : DeAgostini Hellas, 2010. – 1 DVD.

Parcul naţional Yellowstone : Tărâmul izvoarelor fierbinţi. – Bucureşti : De Agostini Hellas, 2010. – DVD.

Florida: Ținutul soarelui. – Bucureşti : DeAgostini Hellas, 2010 . – 1 DVD

San Francisco: Orașul de pe coline. – Bucureşti : DeAgostini Hellas, 2010. – 1 DVD.

Sălăgean, Viorel. Meridianul Mississippi / Viorel Sălăgean; il. de Florin Ilie. – Bucureşti : Sport-Turism, 1985. – 315 p. : il.

SUA: ghid complet / trad.: Carmen But, Marcela Urs. – Oradea: Editura Aquila ’93, 2002. – 474 p.

SUA. Parcurile Naţionale: Frumusețea sălbatică a naturii. – Bucureşti: De Agostini Hellas, 2010. – 1 DVD.

Istorie

Allen Thomas B. Declasificat: 50 de doc. strict secrete care au schimbat istoria / Thomas B. Allen; cuv. înainte de Peter Earnest; trad. din engl. de Marius Chitoșcă. – Bucureşti : Curtea Veche, 2009. – 320 p. : il.

KennedyDohotaru, Adi. Anii ’60: mişcări contestatare în SUA / Adi Dohotaru; pref.: Ovidiu Pecican. – Cluj-Napoca : Eikon, 2008. – 267 p.

Gala, Marilena. John Fitzgerald Kennedy: un preşedinte devenit mit al tuturor noilor generaţii / Marilena Gala; trad. din lb. italiană: Alina Ştefănescu; prefaţă: Carlo Rossella. – Chişinău : Litera, 2013. – 191 p.

Manchester, William. Moartea unui preşedinte: 20-25 noiembrie 1963 / William Manchester; trad. din lb. engleză: Anda Boldur. – Bucureşti : Ed. Divers-Press, 1992. – 568 p.

Prouty, L. Fletcher. – JFK / L. Fletcher Prouty; trad.: Simona Tudor Căpraru, Silviu Tudor Căpraru. – Bucureşti : Ed. RAO International Publishing Company, 1996. – 474 p.

Quaglia, Roberto. 11 septembrie. Mitul: Culisele unei crize programate / Roberto Quaglia; trad. din lb. ital.: Emanuel Botezatu, Vasile Mitu. – Bucureşti : Ştefan, 2009. – 511 p. + 12 f.il.

Vianu, Alexandru. Istoria S.U.A. / Alexandru Vianu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1973. – 472 p. : 10 f. foto.

 

Această prezentare necesită JavaScript.

Ziua Națională a Canadei


Canada, cu o suprafață de 9.984.670 kmp (a doua țară din lume) și cu o populație de 34.834.841 locuitori (est. iulie 2014), potrivit publicației online The World Factbook (www.cia.gov), sărbătorește la 1 iulie – Ziua națională (Ziua Canadei) – ziua formării ”Dominionului Canada” (1 iulie 1867).

Cu această ocazie, recomandăm atenției  Dvs o expoziție virtuală de carte ce face referință la limba și istoria Canadei. Suportul informațional este atît pe suport tradițional (cărți), cît și pe suport electronic (DVD).

franceza pt CanadaOdoviciuc, Anca-Aura. Franceza pentru Canada: dosarul de emigrare. Pregătirea interviului. Teste de evaluare / Anca-Aura Odoviciuc, Mira-Maria Cucinschi; cuvînt înainte: Iolanda Vasiliu. – Iaşi : Polirom, 2007. – 228 p.

Lucrarea vă oferă informaţii diferite pentru pregătirea dosarului, sfaturi practice legate de desfăşurarea interviului, teste de limbă franceză, antrenamentul lingvisitic şi iniţiere culturală. Exerciţiile de înţelegere orală se regăsesc pe CD, în lectura unor persoane cu pronunţii diferite, pentru a vă obişnui cu diversele accente. Lucrarea conţine un mic dicţionar de termeni specifici francezei din Québec, precum şi indicaţii cu privire la numărul de ore de limbă franceză pe care trebuie să le efectuaţi pentru a susţine cu succes interviul.

Vasilache, Victor. Dicţionar francez-român de canadianisme / Victor Vasilache. – Dictionar d canadianismeChişinău : Epigraf, 2012. – 200 p.

„Acest dicţionar aduce în atenţia publicului român o culegere de expresii, de termeni argotici şi colocviali folosiţi în provincia

 

francofonă Québec din Canada. Franceza normativă este limba oficială a provinciei. Totuşi nativii Québec-ului, chiar şi cei mai cultivaţi, vorbesc cu plăcere, şi regulat, mai curînd á la québecoise decît á la française, acest lucru manifestîndu-se îndeosebi în domeniul artelor: cinema, teatru, literatură, dar şi în discuţii mai puţin formale…” afirmă autorul în Cuvînt înainte.

celine dionDion, Céline. Visul meu, povestea mea / Céline Dion; în colab. cu Georges-Hebert German; ed.: Iuliana Enache. – București : Business Tech International, 2010. – 270 p.

„Copil fiind, aveam două vise: să devin o cîntăreaţă celebră în întreaga lume şi să-mi întîlnesc sufeltul pereche, să fiu iubită şisă iubesc. Am avut noroc…”

Poate că nu a fost vorba chair de noroc, dar citindu-i cartea vei înţelege că a fost vorba mai „mult de muncă decît noroc, ca şi în cazul altor oameni celebri.”

Céline Dion oferă o poveste de viaţă ce inspiră, impresionează şi lasă cititorul să pătrundă ca un membru al familiei în detalii ale unei existenţe financiare.

canada_corectCanada : Ghid complet ; trad. de Ioana Glodeanu și Marcela Andrea Urs. – Oradea : Aquila’93, 2000. – 415 p. : il.

Lucrarea de faţă asigură toate informaţiile de care aveţi nevoie într-un ghid. Pentru a înţelege Canada trebuie să ştiţi şi istoria. Astfel, primul capitol este Istoria, cultura şi poporul, dar şi trăsăturile acestei ţări. Capitolul Locuri cuprinde o enumerare a tuturor punctelor de atracţie. Capitolul Sugestii oferă informaţii despre turism, hoteluri, restaurante, sporturi şi festivaluri.

Fotografiile au selectate pentru a ilustra geografia, atracţiile şi activitatea oamenilor. Ve-ţi descoperi, asltfel, care sunt oraşele principale, muzeele, hărţi, sfaturi practice, unde ne cazăm şi mîncăm, cumprături etc.

Ivory, Michael. Canada / Michael Ivory; trad. de Cristina Jinga . – Bucureşti : Canada_nationalAdevărul Holding, 2010 . – 400 p. : il.

Zilnic, experţii National Geographic străbat lumea în lung şi-n lat, cunoscînd în profunzime cultura, tradiţiile şi istoria fiecărei ţări.

În ceea ce priveşte lucrarea de faţă  veţi găsi informaţii ce fac referinţă la

  • planificarea călătoriei în Canada ce vă vor ajuta să vă organizaţi excursia în funcţie de preferinţe şi timpul pe care îl aveţi la dispoziţie;
  • recomandări şi sfaturi practice din partea fotografilor, autorilor şi exploratorilor National Geogrphic, ca şi din partea experţilor locali, privind locurile care merită vizitate;
  • plimbări pe jos, inclusiv prin centrul vechi al Montréalului, dar şi prin Prince Albert National Park din provincia Saskatchewan;
  • obiective şi atracţii turistice care nu trebuie ratate;
  • experienţe unice şi intense – vei afla stilul de viaţă al Primelor Naţiuni, cu intuiţii din nordul îngheţat şi spiritul independent al celor din Quebec.

In extremul occidentRalea, Mihai. În extremul occident: note de drum din Antile, California, Canada / Mihai Ralea. – Bucureşti : Ed. de Stat pentru literatură şi artă, 1956 . – 152 p.

Lucrarea include un jurnal de călătorie cu notele de drum a lui Mihai Ralea în Antile, California, Canada. Sunt impresiile autorului care pot fi utile în ceea ce privește cunoașterea Canadei.

 

jurnal pe frunze

Florea, Corneliu. Jurnal pe frunze de arţar: Canada (1981-1985) / Corneliu Florea. – Ediţia a II-a. – Baia Mare : Editura Gutinul, 1999. – 435 p.

Lucrarea de față e un jurnal de călătorie lui Corneliu Florea în Canada în anii 1981-1985.

 

 

finanteHalpern, Paul. Finanţe manageriale: Modelul canadian / Paul Halpern, J. Fred Weston, Eugene F. Brigham. – Bucureşti : Editura Economică, 1998. – 950 p.

„Finanţele reprezintă piatra de hotar a sistemului întreprinderii – managementul financiar de calitate are o importanţă vitală pentru sănătatea economică a fiemelor şi deci a naţiunii şi a lumii. Datorită acestei importanţe, finanţele trebuie înţelese în mod extensiv şi comprehensiv, dar acest lucru este mai uşor de spus decît de făcut. Domeniul este relativ complex şi suferă schimbări constante ca răspuns la variaţiile condiţiilor economice. Prin aceastea finanţele stimulează şi inspiră, dar şi provoacă şi surprind. Sperăm din toată inima că Finanţele Manageriale. Modelul canadian să răspundă la propria provocare, contribuind la o mai bună înţelegere a sistemului financiar” afirmă Paul Halpern, profesor la Universitatea din Toronto.

Canada de est_corectCanada de Est : Un mozaic al culturilor. – Bucureşti : DeAgostini Hellas, 2010. – 1 DVD

Natura sălbatică din Canada de Est îşi arată cea mai frumoasă faţă între şi Halifax, regiunea fiind împărţită în două de fluviul St. Lawrence.

În acest DVS veţi afla informaţii despre Toronto, Cascada Niagara, golful Georgian şi Ontorio, Algonquin şi Ottawa, Fluviul St. Lawrence şi castelul Boldt, Montréal, Québec, Instula Prinţului Edward, Halifax.


Canada de Vest : Oraşe în armonie cu natura . – Bucureşti : De Agostini Hellas, 2010. canada de vest_corect– DVD911.

Canada de Vest, regiunea cuprinsă între provincia Alberta şi plajele Pacificului, te impresionează prin natura diversificată, dar şi prin atmosfera cosmpolită a metropolelor sale.

În acest DVD veţi afla informaţii despre Vancouver, cel mai mare oraş şi centru economic al coastei canadiene, Victoria, capitala provinciei Columbia, Parcul Naţional Pacific Rim, Cariboo Wagon Road, Barkerville, Jasper şi Lacul Maligne, rîul Kicking Horse, lacul Louise şi Banff, oraşele Calgarz şi Edmonton.

În limba engleză vă recomandăm următoarele cărți:

Hilton, Murray W. Modern advanced accounting in Canada / Murray W. Hilton ; Darrell Herauff. – Toronto : McGraw Hill, 2008. – 698 p.

Modern advanced accounting in Canada / Murray W. Hilton ; Darrell Herauff. – Toronto: McGraw Hill, 2005. – 682 p.

Microeconomics / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn, Thomas P. Barbiero Publication: Canada : McGraw.Hill Ryerson, 2010 Description: 424 p.

 

În context, recomandăm 10 lucruri din Canada care pot inspira Moldova. Articolul a fost scris pentru site-ul stiripozitive.eu de Victoria Bogdănaș. Un alt articol este 10 lucruri pe care canadienii le-ar putea învăța de la moldoveni, articolul fiind scris de Doru Ciocanu. Videograficul poate fi văzut aici.