Al Doilea Război Mondial ,,La Ordinea Zilei”


Al Doilea Război Mondial a fost un război global care a durat în anii 1939 – 1945, deși unele conflicte asociate lui au început și mai devreme. El a implicat marea majoritate a țărilor lumii, inclusiv toate marile puteri,car e au format două alianțe militare opuse: Aliații și Axa. A fost cel mai întins război din istorie, și a implicat direct mai mult de 100 de milioane de oameni din peste 30 de țări. Cei mai importanți participanți și-au dedicat întreaga capabilitate economică, industrială și științifică efortului de război, într-o stare de „război total”, ștergând distincția între resursele civile și cele militare.

Marcat de moartea masivă a civililor, inclusiv de Holocaust (în care au fost uciși aproximativ 11 milioane de oameni) și de bombardamentele strategice ale centrelor industriale și demografice (în care au murit aproximativ un milion de oameni, și în cadrul cărora s-au distins bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki), el a dus la între 50 și 85 de milioane de decese, mai mult decât orice alt conflict din istoria omenirii.

Cu această, vă propunem o expoziţie virtuală de carte, având ca tematică cel de-Al Doilea Război Mondial.

Expoziție virtuală de carte

Gruchmann, Lothar. Al Doilea Război Mondial: strategie și politică / Lothar Gruchmann; trad.: Graal Soft. – București: Ed. Rao, 2011. – 571 p. 6

Lothar Gruchmann, autorul cărţii, readuce în memorie cauzele acțiunilor aliaților: războiul de cotropire provocat de Hitler, care a supus statele europene dictaturii național-socialiste, a expus evreii unei cruzimi uriașe, a fost purtat în Europa de Est ca un război de distrugere a raselor și care prin agresivitatea germană și japoneză s-a extins la gradul de război mondial. Autorul tratează într-o formă comprimată toate aspectele esențiale ale acestui război. Pe lângă evenimentele militare din Europa, Africa, Asia și de pe mările lumii sunt descrise considerațiile politice care au stat la baza fiecărei strategii, obiectivele și politica forței de ocupație germane care, pentru popoarele în cauză, a însemnat exterminarea evreilor.

Lucrarea are Cuvânt Înainte și două părți: Agresiunea hegemonică în Europa și Asia de Est și Înfrângerea tendințelor hegemonice regionale și lupta pentru ordine de pace universală. În final, cu note și bibliografie.

 

8

Gray S. Colin. Războiul, pacea și relațiile internaționale: o introducere în istoria strategică / Colin S. Gray; trad.: Romana Lupu. – Iași: Polirom, 2010. – 348 p.

Lucrarea este împărțită în 20 de capitole iar pentru al Doilea Război Mondial sunt rezervate patru capitole paginile: 153-214. În capitolul 1 se face o structurare a războiului, se explică noțiunea de război total. Al Doilea Război Mondial este considerat un război total, se prezintă desfășurarea războiului. În capitolul doi se prezintă miza războiului, războiul lui Hitler și de ce a pierdut războiul. În alte două capitole, se prezintă agresiunea japoneză și înfrângerea acestei ţări.

 

Istoria universală: în 3 volume. – Bucureşti: Ed. Univers enciclopedic.Istoria universală

Vol. 3: Evoluţia lumii contemporane / F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza; trad.: Maria Cazanacli şi George Anania. – 2009. – 1023 p.

Volumul 3 de istorie universală contemporană face o descriere amplă epocii contemporane cu hărţi, documente şi axe cronologice. Însă cel mai mult din acest volum ne interesează perioada celui de-al Doilea Război Mondial prezentată de către autori la paginile 423-468. Pentru început, sunt prezentate crizele care au dus la izbucnirea războiului. În mod semnificativ, autorii subliniază faptul că criza economică din 1929 apare drept prima cauză a celui de-al Doilea Război Mondial, ea a subliniat opoziția dintre țările bogate. Sunt prezentate etapele războiului, hărți tematice din perioada războiului, de exemplu la pagina 432 puteți găsi harta ,,Războiul din Europa, între 1 septembrie 1939 și noiembrie 1942. Sunt mai multe secțiuni: războiul eurpean și mondial, exploatarea economică, bilanțul războiului: pierderi economice și financiare, beneficiarii conflictului, semnarea păcii, concluzie și altele.

 

Marea istorie ilustrată a lumiiMarea istorie ilustrată a lumii: în 7 volume / editor: Anatol Vidraşcu; traducere și adaptare din limba engleză: Graal Soft – Integrated Services. – Bucureşti: Ed. Litera Internaţional.  

Vol. 6: Războaiele mondiale şi perioada interbelică. – 2008. – 94 p.

Volumul de faţă prezintă cele două conflagraţii mondiale prin imagini de epocă, documente şi fapte. Al Doilea Război Mondial este prezentat la paginile 80-93. Articolul începe cu o prezentare generală a războiului, cauzele și beligeranții. Apoi sunt prezentați cei mai importanți actori politici ai războiului: Adolf Hitler, Iosif Stalin, Winston Chuchill, Franklin D. Roosevelt și alţii. Urmează o cronologie a celui De-al Doilea Răboi Mondial începând cu invadarea Poloniei și terminând cu capitularea Germaniei și Japoniei, asasinarea evreilor în Europa și conferințele de război al Aliaților.

 

Florani, Flavio. Istoria ilustrată a celui de-al Doilea Război Mondial / Flavio Florani;11 trad.: Ilieş Câmpeanu. – Bucureşti: Enciclopedia Rao, 2007. – 288 p. + ilustraţii.

Al Doilea Război Mondial este un eveniment care mai mult decât oricare altul a marcat istoria secolului XX, el a lăsat o Europă distrusă, la fel acesta îl putem numi un război ,,total” ce a implicat în teatrul de operaţiuni un număr foarte mare de resurse umane şi economice implicându-se naţiuni şi popoare într-o măsură infinit de mare decât în Primul Război Mondial. Operaţiunile militare s-au desfăşurat în apele Mediteranei, Atlanticului şi Pacificului şi în patru zone geografice de referinţă: Africa de Nord, Europa de Vest şi de Est şi Extremul Orient. Lucrarea cuprinde peste 700 de imagini fotografice, 50 de hărţi, diagrame grafice şi tabele cronologice. Sunt prezentate mai mult de 80 de fişe tematice dedicate aprofundării armelor, bătăliilor, principalelor operaţiuni militare precum  evenimentelor majore şi protagoniştilor conflictului.

Lucrarea este împărţită în 12 secţiuni care în mare parte se discută despre contextul internaţional din înaintea războiului şi aici sunt prezentaţii primii paşi ai nazismului spre militarizare, nemulţumirile după Primul Război Mondial, tensiunile de pe bătrânul continent dar şi falimentul democraţiilor. Se prezintă pactul germano-sovietic din 23 august 1939 ca prima acţiune de război. Apoi vor urma invadarea Poloniei, capitularea Franţei, Europa în menghina nazistă, operaţiunea Barabarossa. Un mare accent se pune pe luptele de la Staligrad, Leningrad, Pearl Harbor, apoi se prezintă eliberarea Europei şi conferinţele de pace de la Yalta, Postadam. Şi într-un final, se prezintă capitularea Germaniei şi Japoniei prin bombardamentul atomic.

 

Petrencu, Anatol. Polonezii în anii celui de-al Doilea Război Mondial: Istoria politică10 / Anatol Petrencu. – Chișinău: Ed. Cartdidact, 2005. – 246 p.

În Introducere autorul se expune asupra faptului că problema poloneză în anii celui de-al Doilea Război Mondial a fost una dintre cele mai controversate probleme fiind adeseori ,,mărul discordiei” între cei trei aliați ai coaliției antihitleriste. Problema poloneză a început să se agraveze atunci când cele două regimuri, nazist și comunist, au început să se apropie, punctul culminat fiind semnarea Pactului Ribentrop-Molotov pe 23 august 1939, iar la o săptămână,  Germania atacă Polonia.

Lucrarea este împărțită în felul următor: introducere, abrevieri, 8 capitole, încheiere, bibliografie și indice de nume. Lucrarea tratează istoriografia problemei: presiunea nazistă, Pactul Ribbentrop-Molotov, polonezi ca jertfă a celui de-al Doilea Război Mondial, relațiile polono-sovietice și altele.

 

9Polonezii în anii celui de-al Doilea Război Mondial: Istoria politică: culegere de documente / acătuitor: Anatol Petrencu. – Chișinău: Ed. Cartdidact, 2004. – 240 p.

Lucrarea începe cu un Cuvânt Înainte către cititori apoi urmează o introducere de rigoare, abrevieri. Cartea cuprinde 144 de documente de epocă din istoria polonezilor din cadrul celui de-al Doilea Război Mondial de diferite tipuri: scrisori oficiale, instrucțiuni, comnicate etc.

 

 

Blaj, Laura Alexandra. Atlas de istorie a lumii / Laura Alexandra Blaj, Otilia Deac. –Atlas de istorie a lumii.p Oradea: Ed. Aquila’93, 2003. – 192 p.

Atlasul este o lucrare de excepţie cu imagini de epocă, hărţi şi documente. Însă subiectul celui de-al Doilea Război Mondial este prezentat la paginile 140-145 cu hărţile de rigoare: harta celui de-al Doilea Război Mondial, expansiunea fascismului nazist în Europa (1939-1942), harta eliberării Europei, campania Italiei şi războiul partizan (1943-1945), ofensiva japoneză în Pacific (1941-1942). Sunt descrise amănunţit luptele principale, prezentate documente mersul războiului şi principale aspecte ale războiului. Este prezentat Shoah-ul evreiesc, contraofensivele Aliaţilor, capitularea Germaniei şi Japoniei.

Importantele succese germane în primii ani de război sunt: anexarea fulgerătoare a Poloniei, invazia Poloniei, invazia Franţei, ocuparea Balcanilor şi a Greciei, trimiterea unui corp de expediţie în Africa şi atacul asupra Uniunii Sovietice. Însă, începând cu anii 1942-1943, Europa este marcată de începutul înfrângerii Axei. A urmat încă doi ani teribili înainte ca Statele Unite şi URSS să obţină o victorie finală. Înaintarea de neoprit a japonezilor pe frontul Pacificului s-a soldat cu bomba atomică de la Hirosima şi Nagasaki, ceea ce pune un tragic sfârşit celui de-al doilea război mondial.

 

5Alexander, Bevin. Cum ar fi putut câștiga Hitler al Doilea Război Mondial / Bevin Alexander; trad.: Lidia Grădinaru. – București: Ed. Lucman, 2003. – 432 p.

Autorul în Introducere îl numește pe Hitler unul dintre cei mai monstruoși dictatori ai lumii pe care i-a cunoscut omenirea dar în același timp era un politician abil. În perioada 1933-1940 Hitler a lovit în slăbicunile oamenilor și a obținut succese încât a atins pragul biruinței totale. Totuși, după anul 1940 a comis câteva greșeli: A atacat frontal Uniunea Sovietică, le-a dat timp Angliei și Statelor Unite să-și creeze o imensă forță militară, ciocnirea dintre Aliați și germani s-a dovedit cea mai titanică luptă din istorie. În rezultat, în anul 1945 Germania era spulberată, iar Adolf Hitler mort. Totuși, Hitler în acest război nu a urmărit obiective raționale, pretindea că putea să ridice poporul german la rangul de ,,rasă conducătoare”.

Lucrarea are o Introducere, 24 de capitole, note și bibliografie. Cele mai interesante capitole sunt: Ocazia Germaniei de a obține victorie; Prima mare greșeală a lui Hitler; Fatala întoarcere la Răsărit; Nici o schimbare de strategie.

Barber, John R. Istoria Europei Moderne / John R. Barber; trad.: Daniela Truția. –7 București: Ed. Lider, 1993. – 556 p.

Lucrarea are 18 capitole, iar despre al Doilea Răboi Mondial este prezentat la capitolul 16, paginile 400-421. Capitolul este structurat în felul următor: Către un climat de pace și securitate; Către război; Atacul; Lupta pentru supravețuire; Lupta pentru victorie.

 

 

România în anii celui De-al Doilea Război Mondial: în 3 volume / editor: Ion Alexandrescu. – București: Ed. Militară, 1989.

Vol. 1 : Statul național unitar român în perioada 1919-1939. Impactul declanșării celui de-al doilea război mondial asupra României. Lupta poporului român pentru recucerirea independenței și suveranității naționale. – 663 p.

Volumul 1 are paisprezece capitole, o listă cu hărți și scheme, abrevieri bibliografice, semne convenționale, abrevieri în hărți și scheme. Primele patru capitole tratează situația României în perioada interbelică atât pe plan național și internațional. În continuare, se prezintă declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial, cauzele și caracterul. România la începutul războiului a procedat ca și în Primul Război Mondial, adică s-a declarat neutră, însă situția se complică în vara lui iunie 1940 când are loc raptul teritorial al României din 28 iunie 1940. Apoi, se prezintă extinderea războiului în Europa, Africa și Asia (1940-1941), acțiunile politico-militare și diplomatice în anii 1942-1944 și strategii de recucerire a independenței.

 

Vol 2: Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944. – 450 p.12 (1)

Volumul 2 are paisprezece capitole, o listă cu hărți și scheme, abrevieri bibliografice, semne convenționale și abrevieri în hărți și scheme. De la început este descrisă situația strategică a României în desfășurarea operațiunilor militare din Europa în iulie-august 1944. Este descris actul istoric din august 1944, bătălia pentru eliberarea Prahovei, luptele purtate împotriva trupelor hitleriste în părțile de est, sud, nord-est a României, revoluția din august 1944 și altele.

 

 

 

 

13 (1)Vol 3: Eliberarea părții de nord-vest a țării de sub ocupația horthysto-hitleristă. Participarea armatei române la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei. Evoluția României în primii ani postbilici. – 648 p.

Volumul trei are treisprezece capitole, rezumate în limba engleză, franceză, germană și rusă o listă cu hărți și scheme, abrevieri bibliografice, semne convenționale și abrevieri în hărți și scheme. Pentru început, volumul de față prezintă situația internă și internațională a României în perioada 1 septembrie – 25 octombrie 1944. Apoi, se prezintă luptele pentru eliberarea teritoriului național aflat sub ocupația horthysto-hitleristă. Urmează contribuția României la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, se prezintă însemnătatea internațională a contribuției României la înfrângerea fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial.

Sursa imaginii 8: http://www.buybooks.ro

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s