Rolul familiei și școlii în educarea copilului


Recomandăm atenției Dvs un set de cărți ce fac referință la rolul familiei și școlii în educarea copilului. Sunt cărți scrise de autori diferiți care fac referință la comportamentul aduților, elevilor, respectiv rolul și implicarea școlii în viața copiiilor.

Educaţia adulţilor: baze teoretice şi repere practice / coord.: Ramona Paloş, Simona Sava, Dorel Ungureanu. – Iaşi : Polirom, 2007. – 343 p.

„Volumul Educaţia adulţilor: baze teoretice şi repere practice îşi propune să ofere fiecărui Educatia adultilorstudent, masterand, practician sau specialist în domeniu, încă din primul capitol, accesul la o sursă de informare comprehensivă, structurată didactic, care aduce clarificări teoretice necesare şi constituie o imagine coerentă şi actuală a elaborărilor ştiinţifice, a problematicilor în domeniu, contribuind la o mai bunp înţelegere a acestora, la o necesară compatibilizare terminologică, ideatică şi disciplinară” afirmă coordonatorii lucrării.

Lucrarea are 5 capitole:

 1. Educaţia adulţilor – identitate, problematică;
 2. Sistemul românesc de educaţie pentru adulţi;
 3. Specificul învăţării la vîrsta adultă;
 4. Procesualitatea curentă în educaţia adulţilor;
 5. Management şi marketing în educaţia adulţilor.

Egan, Kieran. Educaţia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenţie. Ghid pentru părinţi şi cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar / Kieran Egan, Ştefan Popenici. – Bucureşti : Didactica Press, 2007. – 106 p.

Educatia elevilor hiperactivi si cu deficit de atentie„Copiii hiperactivi au nevoie de o abordare specială în clasă, prin care cadrul didactic poate capta atenţia şi, prin angajarea activă a imaginaţiei şi emoţiilor elevului, să ofere o alternativă reală pentru rezolvarea problemelor specifice. […] Această lucrare vă oferă un ghid practic al educaţiei imaginative şi al utilizării acestei teorii în predarea de zi cu zi, o prezentare a ceea ce este etichetat ca ADD sau ADHD pentru a reprezenta clinic simptomele cu care se confruntă copiii (şi adulţii) hiperactivi şi cîteva modele practice pentru predare. De asemenea, sunt elaborate sfaturi şi strategii practice adresate părinţilor, cadrelor didactice şi tuturor celro care sunt implicaţi în educaţia unui copil hiperactiv / ADHD” se afirmă în introducerea cărţii.

Ghidul are 13 capitole:

Ce este ADHD şi cum îl putem identifica?

Implicaţiile ADHD în plan personal, familial şi social;

Ce NU este ADHD

Cum putem trat ADHD?

Soluţii şi principii de acţiune pentru părinţi şi cadre didactice

Care sunt sursele şi fundamentele educaţiei imaginative

Tipuri de înţelegere şi procesul educaţiei imaginative

Cum putem dezvolta cele cinci tipuri de înţelegere

Educaţia imaginativă în predare – elemente practice

Bucuria de a învăţa. Ghid pentru părinţi şi cadre didactice

Egan, Kieran. Predarea ABC-ului învăţării. Implicarea imaginaţiei micilor cititori şi scriitori / Kieran Egan. – Bucureşti CD Press, 2007. – 140 p.

„Cartea doreşte să arate atît modalităţile în care învăţăceii pot fi implicaţi încă de laKieran Egan_Predarea ABC-ului început, în procese de citire şi scriere, cît şi modalităţile de susţinere şi dezvoltare ulterioară a acestor deprinderi. Astfel, ar putea atrage interesul cadrelor didactice, precum şi al acelora care vor să extindă abilităţile de literalizare ale învăţăceilor, de-a lungul anilor în care vor lucra cu aceastea” afirmă autorul cărţii. Cartea are trei părţi: Setul de instrumente cognitive ale limbajului oral;Ansamblul de instrumente cognitive; Cadre de planificare a lecţiei.

Egan, Kieran. Imaginația în predare și învățare. Anii școlii generale / Kieran Egan. – București : Didactica Publishing House, 2008. – 127 p.

Kieran Egan_Imaginatia„Atunci cînd vorbești cu elevii, cu cadrele didactice, cu directorii sau cu profesorii de științe ale educației despre educatorii buni, toțiîți vor descrie acești profesori-model ca fiind „imaginativi”. Tipul de lucruei pe care le fac în clasă sunt – pentru a utiliza criteriile commune petru imaginativitate ale lui Barrows (1990) – neobișnuite dar eficiente. Aceste cadre didactice dovedesc o flexibilitate a minții care le facilitează prezentarea temelor într-un mod nou șui captivant, un mod care îi face pe elevi să înțeleagă mai bine și să aibă, totodată, plăcerea de a învățata” afirmă autorul în introducerea cărții.

 

Lucrarea are următoarele capitole:

 1. De ce este importantă imaginația pentru educație?;
 2. Caracteristicile vieții imaginative a elevilor cu vîrste între 8 și 15 ani;
 3. Imaginație și predare;
 4. Imagine și concept;
 5. Cîteva exemple.

 

Egan, Kieran. Predarea ca o poveste. O abordare alternativă a predării și a curriculum-ului în școala primară / Kieran Egan; trad.: Polixenia Olar. – București : Didactica Press, 2007. – 139 p.

„Această carte este oferită ca o abordare alternative la modalitatea de planificare a Kieran_Egan_Predarea ca o povesteprocesului de predare. O alternative la ce ș ice fel de alternativă? Este o alternative la procedura dominant recomandată în planificarea lecțiilor și a unităților de studio și o alternative la cîteva dintre principiile usual recomandate de regulă în selecționarea conținuturilor de predare. În aproape toate programele de pregătire a unui cadru didactic, cursanților li se spune că în ălanificarea lecțiilor și unităților trebuie mai întîi să identifice și să ordoneze obiectivele, apoi să selecționeze conținutul și materialele, apoi să-și aleagă metodele cele mai adecvate și apoi să decidă asupra procedurilor de evaluare” afirmă afirmă autroul în intrudicerea cărții.

Lucrarea are cinci capitole:

 1. Imaginația și învățarea;
 2. Povestiri, metafore și obiective;
 3. Un model alternative;
 4. Stuctura poveștii în curriculum;
 5. Curriculum-ul școlii elementare.

La sfîrșitul lucrării sunt concluzii și bibliografie.

Enăchescu, Eugenia. Învățarea continuă. Aplicații în educație și învățămînt / Eugenia Enăchescu. – București : Editura Universitară, 2011. – 232 p.

Eugenia Enachescu_Invatarea continua„Ființa umană învață pe tot parcursul vieții. Învață spontan, din experiențe directe sau prin imitație în primii ani de viață, apoi învață în mod orgnaizat, în instituții specializate – grădiniță, cșoală, liceu universitate, instituții postuniversitare ș.a., dar învață și prin eforturi individuale din tot ceea ce i se oferă ca sursă de informare și autoinstruire” afirmă autorul în introducerea cărții.

Lucrarea are șase capitole:

 1. Învățarea umană;
 2. Învățarea școlară;
 3. Învățarea academică;
 4. Învățarea în sistem postacademic;
 5. Cercetarea științifică;
 6. Autoeducația.

Faber, Adele. Cum să vorbim copiilor dacă vrem să ne asculte și cum să-i ascultăm pentru ca ei să ne vorbească / Adele Faber, Elaine Mazlish; trad.: Oana Florentina Dragomir. – București : Teora, 2012. – 322 p.

„Ultimul lucru pe care ne-am imaginat vreodată că-l vom face a fost scrierea unui ghidFAber_Cum ssa vorbim copiilor daca vrem sa ne ascultepractice despre tehnicile de comunicare pentru părinți. Relația dintre fiecare părinte și copilul său este o chestiune personală. Pur și simplu nu ni se părea corectă idea de a da instrucțiuni cuiva în legătură cu  modul în care ar trebui să vorbească într-o relație atît de strînsă” afirmă autoarele lucrării la începutul cărții.

În lucrare, autoarele fac referință la cum să-i ajutăm pe copii să se descurce cu propriile sentimente; atragerea cooperării; alternative la pedeapsă; încurajarea autonomiei; lauda; eliberarea copiilor de   „rolurile” ce le-au fost atribuite etc.

 

 

Faber, Adele. Rivalitatea dintre frați: ajută-ți copiii să se înțeleagă ca să poți avea și tu o viață normală: manualul copilului / Adele Faber, Elaine Mazlish; trad.: Alina Teodoru. – București : Teora, 2012. – 194 p.

Faber_Rivalitatea intre frati„De unde începe totul? Experții în domeniu par a fi de acord că la originea geloziei dintre frați stă dorința puternică a fiecărui copil de a se bucura în excusivitate de dragostea părinților. De ce această dorință de a fi singurul? Deoarece de la mama și de la tată, această sursă formidabilă, se revarsă toate lucrurile de care copilul are nevoie de a supraviețui și a se dezvolta: hrană, adăpost, căldură, un simț al identității, un simț al valorii, al faptului de a fi special” afirmă autoarele în Cum a apărut această carte.

Autoarele relatează desre frați și surori – trecut și prezent; pînă cînd resentimentele nu ies la iveală, pericolele comparării, rolurile fraților, cînd copiii se bat, împăcarea cu trecutul.

 

Familia și rolul ei în educarea copilului / volum coordoant de Elena Bonchiș. – Iași : Polirom, 2011. – 419 p.

„Este un ghid compelt ce preuyintă tema familiei și a rolului său în educarea copilului,Familia si rolul ei in educarea copilului de la tipologiile familiilor și stilurilor de parenting la parteneriatul educațional familie-grădiniță sau familie-școală, la familiile cu copil unic sau cele cu copii „dificili.” De asemenea, sunt amplu discutate subiecte precum contextual familial propice copilului supradotat sau celui cu cerințe educative speciașe, dar și familia și prietenii copilului ca factor de risc în dezvoltarea acestuia” se afirmă în lucrare.

Lucrarea are 15 capitole:

 1. Familia încotro? Perspective teoretice;
 2. Persopective teoretice de abordare a copilului;
 3. Stiluri de parenting;
 4. Parteneriatul educational familie-grădiniță;
 5. Familia și școala
 6. Copilul supradotat – o provocare;
 7. Familia și copilul cu cerințe;
 8. Familai și tulburările de învățare;
 9. Tulburările psihice ale copilului în raport cu influențele familiale;
 10. Copilul unic – între mit și realitate;
 11. Familia și vocația;
 12. Familia și grupul de prieteni;
 13. Familia și copilul „dificil”, mincinos;
 14. Familia și jocurile video;
 15. Familia ca factor de risc în dezvoltarea copilului.

 

Granaci, Lidia. Educația prin joc. Teorie și practică / Lidia Granaci. – Ediția a doua, rev. și compl. – Chișinău : Epigraf, 2010. – 191 p.

Lidia_Granaci_Educatia prin joc„Abordarea teoretico-practică a problemei jocului didactic este una de micropedagogie centrată pe individualiatea copilului, în măsura în care referința analitică este reprezentată de ființa umană care nu riscă să fie eliminate de pe „scena” educațională, deoarece anume el, copilul, este cel care joacă rolul principal pe această scenă. Concepută în termini de funcționalitate, lucrarea pune în valoare metodologia centrată pe acțiunea individual a copilului, saturate de semnificații” afirmă Tatiana Callo, profesor universitar, doctor habilitat.

 

În lucrare, autoarea lucrării face referință la:

originea și evoluția  jocului didactic;

aspecte psihologice ale jocului didactic;

definiția jocului;

jocurile didactice ca mijloc specific de instruire;

structura jocului didactic;

funcțiile jocului didactic;

organizarea și gestionarea jocului didactic;

tehnologii aplicate la valorificarea jocurilor didactice;

jocurile didactice: obiective și acțiune.

Granaci, Lidia. Jocul creativ: îndrumar metodic / Lidia Granaci, Galina Grădinari. – Chișinău : Epigraf, 2014. – 136 p.

„Implicînd plenar un șir de abordări teoretice pentru a ajunge la o definire a Lidia_Granaci_Jocul creativfenomenului pedagogic numit creativitate, autorii analizează, evitînd anumite riscuri, un șir de aspect specifice, cum ar fi: atitudinea novatoare, permanenta interogație a subiectului, personalitatea creatoare, activitatea de restructurare, capacitatea de a vedea altfel lucrurile, saltul calitativ etc. Căutînd rațiunile pedagogice ale legăturii dintre joc și creativitate, care duce la „apropierea” jocului de un centru generator de energie cum este cel al creativității” afirmă Tatiana Callo, doctor habilitat în pedagogie în prefața lucrării.

În lucrare, autoarele fac referință la:

Abordări psihopedagogice ale jocului creative;

Influența jocuui de creație asupra dezvoltării personalității preșcolarului;

Jocul creative la etapa preșcolară;

Specificul jocului creative al copiilor de vîrstă școlară;

Stimularea creativității prin jocuri;

Jocuri creative și activități distractive în învățarea limbilor străine;

Jocul creative: metode și tehnici.

Iucu, Romiță B. Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative / Romiță B. Iucu. – Iașu : Polirom, 2008. – Ed. a II-a revăzută și adăugită. – Iași : Polirom, 2008. – 222 p.

Romita Iucu_Instruirea scolaraLucrarea este un instrument important pentru pregătirea examenelor de definitivare (gradul II și I).

Lucrarea are cinci capitol:

Didactica – tradiție și modernitate;

Teoria instruirii – fudnamente științifice și aplciative;

Teoria general a procesului de învățămînt

Strategii de instruire

Legitate și normativitate în instruire.

 

Iucu, Romiță B. Managementul clasei de elevi. Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională / Romiță B. Iucu. – Ediția a II-a revăzută și adăugită. – Iași : Polirom, 206. – 269 p.

Lucrarea este adresată educatorilor, învățătorilor, instituttorilor, profesorilor. Autorul Romita_Iucu_Managementul calsei de eleviface referință la managementul clasei – orizonturi și perspective; structura dimensională a managemntului clasei; nivelul interactional al managementului clasei, consecințele negative ale unui management defectuos al clasei; situațiile de criyă educațională în clasa de elevi, stiluri și strategii de intervenție ale cadrului didactic în situații de criyă educațională. Pe final, sunt preyentate cocncluyii ce fac referință la dimensiunile managementului  clasei și management și disciplină în clasa de elevi.

 

 

Enache, Roxana. Marketing educaţional / R. Enache, Alina Brezoi, Alina Crişan. – Iaşi : Institutul European, 2013. – 154 p.

Roxana Enache_Marketing educational„Autoarele lucrării de faţă au realizat un instrument „pentru uzul profesorilor”, pledînd de la realitatea că educaţia a intrat şi ea în acest joc de oglinzi, unde competiţia va deveni din ce în ce mai dură, avînd în vedere că că pe piaţa educaţională românească au ajuns deja actori globali, cu alte competenţe şi resurse” afirmă Emil Stan în Cuvînt-înainte.

 

Enăchescu, Eugenia. Repere psihologice în cunoaşterea şi descoperirea elevului / Eugenia Enăchescu. – Bucureşti : Aramis Print, 2008. – 224 p.

„Cunoaşterea elevului este una dintre codiţiile esenţiale în educaţie. Elevul este o Eugenia Enachescu_Repere psihologicepersonalitate asupra căreia educatorul se apleacă pe tot parcursul devenirii ei, influenţînd-o, de la primii ani de la şcoală pînă în adolescenţă şi intrarea în viaţa de adult” se afirmă în Introducerea cărţii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s