Publicat în ACTIVITĂȚI BC, Activităţi cognitiv-creative

DOUĂ CONCURSURI, CARE MERITĂ ATENŢIE…”MARCEL BUDALĂ” şi „DOR DE COŞBUC”


CONCURSUL I 

Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Marcel Budală”

 

Regulament:

Concursul este destinat elevilor Școlilor Raionale de Arte din Republica Moldova şi are drept scop omagierea și promovarea creației artistice a cunoscutului acordeonist român, Marcel Budală, celebru pentru interpretarea muzicii lăutărești. Organizatorul evenimentului, Mihai Doloton – profesor de muzică și geografie, poet, Membru Titular al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Directorul Concursului Național de Poezie „Dor de Bacovia” 2017, Co-organizator al evenimentului Internaţional „Celebrarea lui Brâncuşi la Chişinău” 2017.

          Condiţii de participare

Participanţii vor fi divizaţi în următoarele grupuri:

Grupa 1: clasele I – II

Grupa 2 : clasele III – IV

Grupa 3: clasa V.

Participanții vor expedia următoarele acte confirmative /materiale la adresa de e-mail marcelbudala1926@gmail.com:

 1. CV-ul participantului însoțit de o poză.
 2. Buletinul de identitate sau adeverința de naștere.
 3. Confirmare că este elev a unei Școli de Arte din Republica Moldova.
 4. Înregistrarea video a lucrărilor din repertoriul maestrului Marcel Budală după cum urmează:
 • Clasele I-II, o lucrare (la dorință) din repertoriul lui Marcel Budală.
 • Clasele III-IV , o lucrare (la dorință) din repertoriul lui Marcel Budală și lucrarea obligatorie „Sârba de la Trestiana”.
 • Clasa V, o lucrare (la dorință) din repertoriul lui Marcel Budală şi lucrarea obligatorie „Hora „Cucu” din Moldova” (Ceangaiasca de la Bacău).
 • Elevii claselor 3,4,5 pot interpreta (la dorință) o suită instrumentală.

Notă: Din fiecare instituţie pot participa doar 3 elevi, câte unul pentru fiecare grupă.

Juriul va fi format din personalităţi notorii / specialişti în domeniu :

 1. Edgar Ştefăneţ – Artist Emerit al Republicii Moldova, Dirijor al ansamblului de muzică și dans popular „Fluieraş”, preşedintele juriului.
 2. Mihai Doloton – profesor de muzică, poet, Membru Titular al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Directorul Concursului Național de Interpretare Instrumentală „Marcel Budală”.
 3. Eugen Duminică – profesor de acordeon, fondator al orchestrei de muzică populară „Eugen Duminică”, solist – instrumentist profesionist, laureat al mai multor Concursuri Naţionale de Interpretare Instrumentală.
 4. Aurel Dima – profesor de acordeon grad didactic I, conducător de taraf cu titlul colectiv model (1996-2009) şi al ansamblului de acordeonişti al Şcolii de Arte Călăraşi. Autor al volumelor „Melodii populare pentru acordeon”, editura „Pontos”, Chişinău 2008, 2014.

Perioada pentru expedierea lucrărilor 01.12.2017 – 18.02.2018.

Concurenții vor primi confirmarea înscrierii lor la concursul anunţat și, după jurizare, participarea la Gala Laureaților care va avea loc în luna martie la Casa de Cultură „Ion Ungureanu” din Călărași . Participanții vor avea în concurs o ţinută vestimentară adecvată și vor intrepreta lucrările cu instrumentul propriu. Laureaților le vor fi înmânate diplome, premii bănești și volumul „Melodii populare pentru acordeon”, autor Mihai Doloton.

Partener principal Consiliul raional Călăraşi.

CONCURSUL II

Festivalul Poeților Uitați „Dor de Coşbuc”

 

REGULAMENT

Pentru omagierea personalității și creaţiei poetului, traducătorului şi criticului literar George Coşbuc, poetul Mihai Doloton în parteneriat cu Consiuliul Raional Călăraşi organizează Festivalul Poeţilor Uitaţi „Dor de Coşbuc” .

 

Condiții de participare :

Pot participa autori / declamatori care au viză de reşedinţă în Republica Moldova, nu au volume publicate şi care vor fi divizaţi în următoarele grupuri:

Grupa I – de la 13 la 18 ani.

Grupa II – de la 19 ani în sus.

Concurenții vor expedia următoarele materiale la adresa de e-mail dordecosbuc@gmail.com, care vor include:

 1. Creație proprie (o poezie dedicată poetului George Coşbuc) şi/sau
 2. Recital de poezie (înregistrarea video a unei poezii din creaţia poetului George Coşbuc).
 3. CV-ul însoţit de o poză.
 4. Copia buletinului de identitate sau a adeverinţei de naştere.

Evaluarea se va face de către un juriu de specialitate, constituit din personalităţi notorii în următoarea componenţă:

 • Gutiera Prodan – Maestru în Artă, editor – coordonator emisiuni matinale Moldova 1, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (filiala Chişinău), Ambasador al Păcii.
 • Laurian Stănchescu–  Scriitor și jurnalist român, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, membru titular al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, autor al mai multor proiecte de lege din Parlamentul României printre care: „Avram Iancu, Erou al Naţiunii Române” şi „Ziua Naţională Brâncuşi”.
 • Lidia Grosu– Poetă, critic literar, membru titular al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova şi membru titular al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, decorată în 2016 cu Medalia „Mihai Eminescu” pentru literatură.
 • Marcela Mardare– Poetă, prozatoare, membru titular al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Directorul Editurii Pontos.
 • Mihai Doloton– Poet, membru titular al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Directorul Concursului Național de Poezie „Dor de Bacovia”, Co – organizator al Evenimentului Internațional „Celebrarea lui Brâncuşi la Chişinău”, Directorul Festivalului Poeţilor Uitaţi „Dor de Coşbuc” –preşedintele juriului.
 • Olga Căpățână – Scriitoare, membru titular al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, membru titular al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, decorată cu Medalia de Aur pentru Jurnalism Internațional de către Academia Internațională din Franța, Veteran al războiului din Afganistan şi al războiului din Transnistria.
 • Petre Rău – Poet, prozator, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, Director – fondator al Revistei Literare „Boema”, Director – fondator al „Asociaţiei Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice”.
 • Vitalie Răileanu – Critic literar, membru titular al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, membru titular al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.

 

Lucrările vor fi expediate în perioada 01.12.2017 – 28.02.2018

Concurenții vor primi confirmarea înscrierii lor la concursul anunţat și, după jurizare, participarea la Gala Laureților.

Laureaților li se vor înmâna premii băneşti, diplome și cărţi.

Cele mai bune creații vor fi incluse într-o antologie dedicată poetului.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, Activități de promovare, COLECŢII BC, copii, lectura, LISTE BIBLIOGRAFICE, literatura, ONU

Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului


downloadLa data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, această zi devenind Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului în întreaga lume. Prin perseverenţă şi implicare activă, s-a conceput şi s-a reuşit adoptarea de către Liga Naţiunilor (astăzi, Organizaţia Naţiunilor Unite) a Declaraţiei Drepturilor Copilului, primul document internaţional în care „drepturile copilului” sunt menţionate şi promovate în mod unitar iar protecţia copilului se impune de la sine. Conform prevederilor Convenţiei, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure cele mai bune condiţii de dezvoltare, să respecte drepturile copilului şi normele de protecţie a copilului. Drepturile copilului conţinute în Convenţie trebuie să fie aplicate tuturor copiilor, fără discriminare. Fiecare copil are dreptul la viaţă, la educaţie şi la o dezvoltare armonioasă. Copiii au drepturi oriunde s-ar afla – acasă la părinții naturali, în familii substitutive, în instituții de îngrijire sau la scoală. Părinții și familiile, grupurile profesionale care lucrează cu copiii, dar și orice cetățean responsabil ar trebui să știe de existenta acestor drepturi. Polițiștii și judecătorii sunt cei care au sarcina să aplice legea, dar toată lumea (în special cine lucrează cu copiii) are obligația să raporteze cazuri de abuz sau neglijență îndreptate asupra copiilor. Autoritățile publice locale și centrale au obligația de a garanta și promova drepturile copilului.

p000600010000_Conventie_ONU_drepturile_copilului_2010Drepturile copilului, așa cum sunt ele enunțate în Convenție

 1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității
 2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
 3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o măsura dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații personaleși contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 5. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității.
 6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.
 7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o munca ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
 8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
 9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește.
 10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope, așa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în materie.
 11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare;
 12. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor.
 13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială.
 14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau după caz alți reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii precum și persoanele care prin natura funcției promovează și asigura respectarea drepturilor copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații și sfaturi în funcție de vârsta și gradul de înțelegere al acestora precum și de a le permite să-și exprime punctul de vedere, ideile și opiniile.
 15. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește. În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluționarea cauzei.
 16. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. Potrivit Art. 491 al Codului Civil al României: „(1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios. (2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă.”
 17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale și informale, precum și dreptul la libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege.
 18. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care face parte.
 19. Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
 20. Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.
 21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violentă, neglijentă, abuz sau rele-tratamente.
 22. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. Copilul are dreptul sa fie crescut într-o atmosferă de afecțiune și de securitate materială și morală.
 23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la protecție alternativă.
 24. Copilul are dreptul sa depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; Copilul este informat asupra drepturilor sale precum și asupra modalităților de exercitare a acestora.

1-iunie-la-multi-ani-copii_df5eac6915cabeOrice copil are drepul de a fi fericit, de aceea parinții sunt obligați sa-i ofere tot ce e mai bun pentru copilul său. Această zi istorică ne amintește încă odată că drepturile copilului trebuie respectate de noi toți și că orice încălcare a acestora trebuie drastic sancționată. Printre cele mai importante drepturi amintesc: dreptul la viață, dreptul la familie, dreptul la un nume, dreptul la o cetățenie, dreptul de a fi protejat împotriva violenței și a discriminării, dreptul la sănătate, dreptul la educație , dreptul de a se exprima liber, etc. Cu acest prilej Biblioteca Centrală vă propune o listă bibliografică cu cărțile din colecția bibliotecii.

http://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?viewshelf=344&sortfield=title