Arhive zilnice: 5 ianuarie 2018

Nicolae Roibu – cronicar al secolului XXI


Reclame

SCRIITORUL CELOR CARE NU CUVÂNTĂ


Emil-GarleanuS-au împlinit 140 de ani de la nașterea lui Emil  Gârleanu (1878-1914), scriitor activ în perioada epocii de criză a literaturii române după moartea lui Eminescu, din 1889 și până după aproximativ primul război mondial – 1920.

Vă propunem următoarele opere a lui Emil Gârleanu din colecția Bibliotecii Centrale. Pentru a face cunoștința cu viața și opera lui Gârleanu și a consulta cărțile vă așteptăm la biblioteca noastră.

Gârleanu, Emil. Cea dintăi durere / Emil Gârleanu. – București: Editura de Stat pentru literatură și artă, 1959. – 290 p.

Ediția de față cuprinde o selecție din proza lui E. Gârleanu. Materialul a fost orînduit ținîndu-se seama de apariția cronologică a volumelor, respectându-se, în interiorul volumelor, orsinea stabilită de scriitor.

Gârleanu, Emil. Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. – Chișinău: Prut Internațional, 2008. – 122 p.

Prin schițele grupate în volumul Din lumea celor care nu cuvântă, Emil Gârleanu a inaugurat la literatura română genul de povestiri inspirate din lumea plantelor, gâzelor și animalelor. Creații de maximă concentrare, denotând un subtil spirit de observație și analiză, ele sunt străbătute de o vibrantă notă de duioșie și blândețe, de delicatețe sufletească și omenie.

Teodor Vârgolici

Gârleanu, Emil. Nuvele și schițe / Emil Gârleanu. – Chișinău: Litera, 1997. – 261 p.

Pătrunsă de un cald sentiment de umanitate, cu pagini de duioșie și blândețe, reluând cu deosebire calitățile morale ale oamenilor și procesele lor lăuntrice…,opera lui Emil Gârleanu continuă să emoționeze și pe cititorul de azi.

Teodor Vârgolici

Gârleanu, Emil. Opere alese / Emil Gârleanu. – București: Exigent, 2007. – 251 p.

Cartea de fașă constă din următoarele compartimente: Cea dintâi durere, 1877 – schițe din război, Într-o noapte de mai, Nucul lui Odobac, Trei vedenii, Din lumea celor care nu cuvântă, Visul lui Pilat, Amintiri și schițe.

Gârleanu, Emil. Viața și opera – în imagini / Emil Gârleanu. – Iași: Casa Editorială Regina, 2007. – 109 p.

În aceasta carte se regăsesc secvențe ilustrate din opera scriitorului, schițe și povestiri pentru copii.

Alte opere:

Comoara literaturii române. Vol 5. – Iași: Porțile Orientului, 2007. – 208 p.

Sursa imaginii: www.artline.ro