Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC, COLECŢII BC, Expoziție aniversare, LISTE BIBLIOGRAFICE, literatura artistica, revistă bibliografică virtuală

Un om al epocii luminilor: Ion Budai-Deleanu


Ioan-budaideleanuÎn anul 2018, scriitorul Ion Budai-Deleanu aniversează 255 ani de la naștere.

Se naşte la 6 ianuarie 1763 (?) în comuna Cigmău. Primul din cei zece copii ai preotului  greco-catolic Solomon Budai din localitate. A fost  scriitor, filolog, lingvist, istoric și jurist, corifeu al Școlii Ardelene. Își face studiile la Viena, unde, pe lângă pregătirea teologică, studiază filologia și dreptul. Își alege o carieră funcționărească, de înalt consilier imperial, dar este preocupat cu precădere de probleme filologice și de literatură. Cunoaște mai multe limbi, între care latina, italiana și franceza, pe lângă germană și maghiara. El se implică în mișcarea iluministă de emancipare intelectuală a românilor, prin studii individuale sau scrise în colaborare cu ceilalți reprezentanți ai Școlii Ardelene.

Este autor al unor importante lucrări istorice (De originibus popularum Transylvanie. De unione trium nationum) și lingvistice (Temeiurile gramaticii românești, Lexicon pentru cărturari, Lexicon românesc-nemțesc și nemțesc-românesc).

Ion Budai-Deleanu se înscrie în eternitate mai ales prin epopeea sa Țiganiada, capodoperă a literaturii noastre și operă de valoare universală, scriere uimitoare pentru vremea respectivă și pentru stadiul de evoluție, de la accea dată a literaturii române.

În continuare, vă prezentăm atît operele autorului, cât și critica literară a lucrărilor și care le puteți găsi și consulta la biblioteca noastră.

Listă bibliografică virtuală

Opera scriitorului Ion Budai-Deleanu

 • Budai-Deleanu, Ion. De originibus populorum Transylvaniae Despre originile popoarelor din transilvania: în 2 vol. – București: Editura Enciclopedică, 1991.
 • Vol. 1 / Ediție de Ladislau Gyemant, cu o introducere de Ștefan Pascu și Ladislau Gyemant; note și traducere de Ladislau Gyemant. București: Editura Enciclopedică, 1991. – 336 p.
 • Vol. 2 / Ediție de Ladislau Gyemant, cu o introducere de Ștefan Pascu și Ladislau Gyemant; note și traducere de Ladislau Gyemant. – București: Editura Enciclopedică, 1991. – 559 p.
 • Budai-Deleanu, Ion. Ţiganiada / Ion Budai-Deleanu; prolog: Leonachi Dianeu. – Bucureşti: Editura Simplu, 2008. – 328 p.
 • Budai-Deleanu, Ion. Ţiganiada / Ion Budai-Deleanu; prolog: Leonachi Dianeu. – Bucureşti – Chișinău: Editura Litera Internațional, 2001. – 400 p.
 • Budai-Deleanu, Ion. Ţiganiada / Ion Budai-Deleanu; prolog: Leonachi Dianeu. – Bucureşti: Editura Litera, 1997. – 368 p.
 • Budai-Deleanu, Ion. Ţiganiada / Ion Budai-Deleanu; prolog: Leonachi Dianeu. – Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1994. – 127 p.
 • Budai-Deleanu, Ion. Tiganiada ou Le campement de tsiganesa / Ion Budai-Deleanu; trad. în lb. fr.: Romanița, Aurelia și Valeriu Rusu; adapt.: Framcoise Mingot-Tauran. – București: Editura Biblioteca Bucureștilor, 2003. – 453 p.

Critica operei scriitorului Ion Budai-Deleanu

 • Alexandrescu, Emil. Ion Budai Deleanu – Țiganiada / / Emil Alexandri Literatura română în analize și sinteze. – București, 2005. – P. 99. – 100.
 • Ciocanu, Ion. Ion Budai Deleanu – Țiganiada //  Ion Ciocanu. Literatura română. Stidii și material pentru învățământul preuniversitar. – Chișinău, 2003. – P. 32. – 34.
 • Sorohan, Elvira. Introducere în opera lui Ion Budai-Deleanu / Elvira Sorohan. – București, 1984. – 294 p.

Sursa biografiei:  slideshare.com

Sursa foto: wikipedia.org