Publicat în ACTIVITĂȚI BC, lectura, literatura, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Limbajele de programare


Revistă bibliografică virtuală

20180116_160503Bîzoi, Mihai. Bazele programării orientate pe obiecte. Aplicaţii în limbajul Smalltalk / Mihai Bîzoi, Ana-Maria Suduc. – Târgovişte: Bibliotheca, 2008. – 153 p.

Programarea orientată pe obiecte (POO) este o tehnică de programare care tratează programele ca pe o colecţie de obiecte, înlocuind simplele liste de instrucţiuni sau apelurile de proceduri cu unităţi individuale de cod care interacţionează între ele.

Smalltalk este un limbaj de programare orientat obiect pur, portabil şi se distribuie atât în variante comerciale cât şi gratuite. Puterea limbajului este exprimată clar în acest volum prin exemple practice care evidenţiază caracteristicile acestuia.

Lucrarea se doreşte a fi un îndrumar practic pentru dobândirea unor cunoştinţe fundamentale necesare programării.

20180116_160453.jpgLimbajul SQL în Oracle şi Visual FoxPro / Mihaela Horga, Valentina Radu, Marius Coman, Nicoleta Văcăreşteanu Barbu. – Târgovişte : Bibliotheca, 2007. – 164 p.

Cartea de faţă se adresează studenţilor facultăţilor de ştiinţe economice şi specialiştilor, deoarece prin conţinutul abordat, este un punct de plecare, dar şi de aprofundare, a limbajului SQL, care a devenit în ultima perioadă utilizat pe scară largă în ceea ce priveşte crearea, manipularea şi consultarea bazelor de date.

20180116_160443Pătruţ, Bogdan. Manual de informatică pentru clasa a IX-a: Algoritmi şi limbaje de programare / Bogdan Pătruţ. – Bucureşti: Teora, 1998. – 264 p.

În lucrarea propusă puteţi să găsiţi un capitol detaliat despre Limbajul Pascal. Acest capitol conţine următoarele subcapitole: noţiuni introductive, vocabularul limbajului, constante, noţiunea de tip de dată, variabile şi declararea lor, expresii, citirea şi scrierea datelor, scrierea primelor programe.

20180116_160432Georgescu, Horia. Programarea n limbajul PL/I  / Horia Georgescu. – Bucureşti: Editura ARSR, 1973. – 225 p.

Cartea de faţă îşi propune prezentarea limbajului de programare automată PL/I SUBSET. Acest limbaj de programare reuneşte caracteristicile principale ale limbajelor Fortran IV, ALGOL şi COBOL. În acest mod, utilizatorul dispune de mai multe posibilităţi de lucru decît cele oferite de fiecare dintre limbajele citate. Faptul că pot fi tratate atît probleme ştiinţifice, cît şi probleme economice, face ca limbajul să poată fi folosit cu succes de toţi cei interesaţi în rezolvare de probleme cu ajutorul calculatorului.

20180116_160424Dobrescu, Dan N. Programarea în limbajul de asamblare LAF / Dan N. Dobrescu. – București: Albatros, 1981. – 442 p.

Lucrarea prezintă principalele probleme cu care se confruntă un programator în utilizarea limbajelor de asamblare, edificînd atît principii generale de programare, cît și probleme de detaliu cu privire la folosirea limbajului de asamblare LAF pentru o activitate de programare cît mai eficientă. Ea se adresează tuturor studenților, elevilor, cadrelor de pregătire medie, precum și celor care au în vedereutilizarea calculatoarelor în viitoarea lor activitate.