Publicat în Activitate expoziţională, ACTIVITĂȚI BC

Sfaturi de cultivare a legumelor ecologice, de îngrijire a grădinii și tăierea pomilor și arbuștilor fructiferi


Recomandăm atenției DVS! o expoziție virtuală ce face referință diferite aspecte ce țin de subiecte din domeniul agriculturii. În contextul în care ramura agriculturii este importantă pentru țara noastră, specialiștii din domeniu au scris cărți abordînd diferite subiecte importante pentru a fi aduse la cunoștința publicului larg. Unele cărți prezentate în expoziția virtuală au ca subiect informații ce țin de solurile Moldovei, transformarea azotului în sol, cultivarea legumelor ecologice în grădini, creșterea albinelor.

Luînd în considerare că primăvara este sezonul în care oamenii obișnuiesc să își îngrijească grădinile, recomandăm cărți care vin cu sfaturi și idei pentru îngrijirea grădinii, cum plantăm și îngrijim legumele ecologice, cultivarea castraveților, îngrijirea pomilor și arbuștilor fructiferi și cum creștem albinele în cele patru anotimpuri ale anului.

Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii.

Expoziție virtuală de carte

Babuc, Vasile. Conducerea și tăierea pomilor și arbuștilor fructiferi / Vasile Babuc, Ananie Peșteanu, Eugeniu Gudumac. – Chișinău : ACED, 2015. – 256 p.

conducerea si taierea pomilor si arbustilor fructiferi„Pomicultura este una din ramurile principale ale agriculturii din Republica Moldova, fiind strategică pentru economia țării, avînd o pondere considerabilă în export. […] În lcurarea de față sunt generalizate realizările științifice și practica avansată în domeniul respectiv, din Republica Moldova și alte țări. Lucrarea este compactă în mod aplicativ, suficient ilustrată cu scheme și fotografii se prezintă informația necesară cu referință la conducerea și tăierea pomilor, sistematizată în compartimentele: organe principale, legitățile creșterii și fructificării pomilor, bazele biologice, tehnica conducerii și tăierii pomilor etc.” se afirmă în prefața cărții.

Lucrarea are trei capitole:

Bazele biologice și tehnologice ale conducerii și tăierii pomilor și arbuștilor fructiferi;

Conducerea și tăierea pomilor speciilor pomicole;

Conducerea și tăierea arbuștilor fructiferi.

Donos, Alexei. Acumularea și transformarea azotului în sol / Alexei Donos. – Chișinău : Pontos, 2008. – 206 p.

Donos Alexei_Acumularea si transformarea azotului in sol„Azotul este constituentul de bază al proteinelor și joacă un rol important în viața plantelor, animalelor și a altor organisme. Conform „Legii egalei importanțe și a nesubstituirii factorilor de vegetație” în procesul de nutriție a plantelor, azotul nu poate fi substituit cu nici un alt element, plantele absorbind azotul accesibil, în principal, din sol.  Insuficiența nutriției plantelor agricole cu azot accesibil conduce la încetinirea sau oprirea creșterii lor.

Ca rezultat, recoltele sunt mici și de calitate inferioară” se afirmă în Introducerea cărții.

 

Lucrarea are 7 capitole:

 1. Importanța azotului în natură și agricultură;
 2. Noțiuni teoretice și aspecte practice privind procesele de transformare a azotului în sol și circuit;
 3. Căile de acumulare a azotului în sol;
 4. Structura azotului total din sol și procesele de transformare;
 5. Azotul mineral din solurile Moldovei și unele procese de transformare;
 6. Consumul azotului din solurile arabile ale Republicii Moldova;
 7. Gestionarea azotului în agricultură și eficiența îngrășămintelor cu azot;
 8. Bilanțul azotului în solurile arabile din Republica Moldova și unele măsuri de îmbunătățire.

 

Eroziunea solului: esența, consecințele, minimalizarea și stabilirea procesului / red. responsabil: Dan Nour; responsabil de ediție: Dumitru Balteanschi. – Chișinău : Pontos, 2004. – 473 p.

„Preocupările privind exprimarea corectă a terminologiei s-au maifestat la traducător cu Eroziunea soluluimult timp în urmă, încă din perioada colaborării fructuoase cu personalități de mare prestigiu, deschizătoare de drumuri în problemele științei solului și metodele de ameleorare a acestuia” afirmă Valentin Ungureanu, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei în Cuvât înainte.

Lucrarea include un set de articole a specialiștilordin domeniu: Esența procesului de eroziune și Colmatarea bazinelor acvatice de I. Krupenko, Metode de determinare a volumelor de eroziune a solurilor prin apă de Gr. Dobrovolischi, Crearea pășunilor și fânețelor semănate pe soluri erodate puternic de S. Carauș etc.

 

Gedda, Agnès. Grădina de legume ecologice: ghid practic / Agnès Gedda; trad.: Eliza Galan. – Iași : Polirom,  2007. – 264 p.

Gedda Agnes Gradina de legume ecologice„Ce poate fi mai natural decît o grădină ecologică? Pentru a vă ajuta să cultivați propriile legume fără produse chimice, vă propunem în cartea de față să față să cunoașteți mai bine ritmurile naturii și să vă învățați tehnici tehnicile de bază ale grădinăritului ecologic, pentru a le putea aplica în grădina dumneavoastră. De fapt, ce înseamnă ecologic?” se întreabă în Introducerea cărții.

Răspunsul la această întrebare, dar și alte răspunsuri aflați citind cartea.

 

 

Ghidul are 10 capitole și un dicționar de termeni

 1. Ce trebuie să aveți și ce trebuie să știți;
 2. Grădina adaptată situației dumneavoastră;
 3. Grădina în acțiune;
 4. Ce trebuie să știți despre cultivarea legumelor;
 5. Dăunătorii;
 6. Îngrășămintele ecologice;
 7. Cum vă veți ocupa de grădină;
 8. Semăntatul și plantatul;
 9. Grădina de legume, plantă cu plantă;
 10. Grădina celor mici.

Greenwood, Pippa. 1001 de idei pentru grădina ta / Pippa Greenwood; trad.: Marius Tăutu. – București : ALLFA, 2008. – 256 p.

„Nimic nu se compară cu o grădină care vă face plăcere și vă permite să vă relaxați, și să vă simțiți mîndru și împlinit de ceeace ați realizat. Aerul proaspăt împreună cu plantele frumoase și exercițiile fizice, mai mult sua mai puțin lejere, sunt de ajuns pentru a vă aduce zîmbetul pe buze. Cultivați legume, fructe și plante aromatice și veți avea, de asemena, un sentiment de satisfacție și fericire pe care vi-l poate oferi grădina” se afirmă în Cuvînt înainte.

Lucrarea are 14 capitole:                        Greenwood, Pippa_1001 de idei pentru grădina ta

 1. Cum să începeți;
 2. Straturi și borduri din flori;
 3. Folosirea vaselor;
 4. Arbori și tufe;
 5. Plante cățărătoare și de zid;
 6. Grădina de legume;
 7. Amenajări acvtic și iazuri;
 8. Structuri și suprafețe;
 9. Îngrijirea plantelor;
 10. Înmulțirea simplă;
 11. Prieteni și dușmani;
 12. Grădinărit ecologic;
 13. Iluminatul și elemente de proiectare.

La final, este și un index.

Lazăr, Ștefan. Apicultură practică / Ștefan Lazăr; Marius Doliș. – Iași : Ed. Alfa, 2004. – 268 p.

Lazar Stefan Apicultura practicaDacă te interesează apicultura, această carte este pentru tine. În lucrare vei afla informații diferite ce fac referință la subiect.

Lucrarea are 13 capitole și o bibliografie.

 1. Măsuri de protecția muncii în apicultură;
 2. Morfologia și fiziologia albinei;
 3. Utilaje apicole;
 4. Hrănirea albinelor;
 5. Lucrări de toamnă în stupină;
 6. Lurări de iarnă;
 7. Lucrări de primăvară în stupină;
 8. Lucrări de vară în stupină;
 9. Creșterea mătcilor;
 10. Baza meliferă;
 11. Evidența în apicultură;
 12. Menținerea sănătății familiilor de albine;
 13. Condițiile de calitate și posibilități de depistare a falsificărilor produselor apicole.

Waring, Claire. Manual de creștere a albinelor. Ghid complet, pas cu pas, de creșere a albinelor / Claire Waring, Adrian Waring; trad.: Ligia Sendrea. – București : Ed. M.A.S.T., 2011. – 160 p.

Waring_Manual de crestere a albinelor„Dacă există un lucru pe care îl știu despre creșterea albinelor, acesta este că niciodată nu se poate spune că ai destule cărți pe această temă. În ultimii zece ani am adunat o mică bibliotecă. Cîteva sunt vechi de peste 100 de ani. Una din ele, Istoria mondială a creșteriialbinelor și extracției mierii de Eva Crane, este în prezent atît de rară încît am plătit pe ea mai mult de 100 de lire sterline. Dar în tot în acest veritabil noian de volume despre creșterea albinelor, de unde se poate începe?” se întreabă Bill Turnbull în Cuvînt înainte.

Ghidul are șapte capitole:

 1. Albinele;
 2. Echipamentul;
 3. Managementul coloniei;
 4. Recolta de miere;
 5. Pregătirea de iernat;
 6. Dăunători și boli;
 7. Anul apicol.

Lup, Aurel. Introducere în economia și politica rural-agrară / Aurel Lup. – Constanța : Ex Ponto, 2007. – 872 p.

Lup Andrei_Introducere in economia si politica agrara„Cartea Introducere în economia și politica rural-agrară este mult mai extinsă, atît în ce privește cuprinsul cît și amplasarea dezvoltăriitemelor abordate, putînd fi apreciată, pe bună dreptate, ca un tratat de specialitate” afirmă Păun Ion Otiman, acad., prof. dr., în  Prefața lucrării.

Lucrarea are 15 capitole:

 1. Obiectul disciplinei, evoluția gîndirii economice rural-agrare;
 2. Agricultura, funcții, rol și loc în economie;
 3. Resursa funciară, întindere, calitate, utilizare;
 4. Capitalul tehnic al agriculturii;
 5. Munca în sistemul resurselor agriculturii;
 6. Evoluția istorică a structurilor și politicilor agrar-rurale în România de la începuturi și pînă la abolirea regimului totalitar comunist;
 7. Eficiența economică și rentabilitatea în agricultură;
 8. Piețe agricole și filiere agroalimentare;
 9. Strategii și politici agroalimentare, integrare europeană, globalizare;
 10. Agricultura României în procesul de integrare europeană;
 11. Economia producției de cereale și leguminoase boabe;
 12. Economia plantelor tehnice;
 13. Economia producției hortiviticole;
 14. Economia producției animale;
 15. Dezvoltarea rurală și politica agrară.

 

Tehnologii moderne de cultivare a castraveților: manual tehnologic / Lidia Catîru, Iurie Begal, Galina Moscaliuc – Chișinău : [et al.]; coord.: Alexandru Bejan. – Chișinău : S. n., 2014. – 150 p.

„Castraveții sunt una dintre cele mai importante culturi legumicole din lume, consumate TEhnologii moderne de cultivare a castravetiloratît în stare proaspătă cît și în stare conservată. Condițiile favorabile din Republica Moldova permite cultivarea castraveților. Unele fabrici de conserve din țară exportă peste 90% din producția de castraveți în țările CSI și Europa. Avantajul Moldovei față de alte țări este capacitatea de a produice conserve de castravețui șa costuri reduse. Sporirea cantitativă și calitativă a producțieii de castraveți este condiționată de utilizarea semințelor de valaore biologică înaltă și a tehnologiilor moderne de cultivare a castraveților” se comunică în Prefața manualului.

Manualul are 10 capitole:

 1. Particularitățile botanice și biologice;
 2. Factorii de mediu;
 3. Creșterea răsadului;
 4. Cultivarea castraveților în cîmp deschis;
 5. Cultivarea castraveților în spații protejate;
 6. Fertilizarea castraveților;
 7. Irigarea castraveților;
 8. Bolile și dăunătorii culturii de castraveți;
 9. Recoltarea și post recolta castraveților;
 10. Parametrii de calitate a castraveților conform standartelor de coemrcialziare interne și europene.

La final este o bibliografie și anexe.

 

Ursu, Andrei. Solurile Moldovei / Andrei Ursu. – Chișinău : Știința, 2011. – 323 p.

Ursu Andrei _ Solurile Moldovei„Învelișul de sol al Republicii Moldova a fost studiat multilateral, îndeosebi în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Pe parcurs s-au stabilit și examinat unitățile taonomice superioare, legitățile răspîndirii lor geografice, componența substanțială, procesele și regimurile pedologice, proprietățile fizico-chimice; au fost elaborate și experimetnate diferite metode și tehnologii de protejare, ameliorare și fertilizare a solurilor” se afirmă în prefața monografiei.

Monografia are patru părți:

 1. Geneza solurilor;
 2. Tipologia solurilor;
 3. Utilziarea și protejarea solurilor;
 4. Geografia și particularitățile regionale ale solurilor.

Wilson, Matthew. Grădinăritul modern într-un climat în schimbare / Matthew Wilson; trad.: Patricia Tăutu. – București : ALLFA, 2008. – 224 p.

Wilson_GRadinaritul modernGrădinăritul modern într-un climat în schimbare, reflectă și împărtășește experiența practică pe care el a dobîndit-o, dar trece dincolo de limitele percepute ale grădinăritului tradițional. Contrar obiceiului, el are vederi mai alrgi – activitățile noastre de grădinărit pot reduce impactul asupra resurselor naturale. Privind „dincolo de gardul grădinii”, această carte cuprinde soluții care, în mod obișnuit, ies din sfera publicațiilor de grădinărit” afirmă Inga Grimsey, director general  al Societății Regale de Horticultură în Cuvînt înainte.

Lucrarea are 12 capitole, referințe, glosar, bibliografie și grădini ale RHS, Index, mulțumiri.

 1. Sud prin sud-vest?
 2. Puteți să-l spălați?
 3. Refolosiți. Reciclați. Nu poluați;
 4. Adăpost pentru viețuitoare;
 5. Noul mod de plantare;
 6. Regii Pămîntului;
 7. Stiluri noi de plantare;
 8. Nu mai udați;
 9. Viața la umbră;
 10. Grădina din ghivece;
 11. Parteneri perfecți.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s