Publicat în ACTIVITĂȚI BC

Cărți noi din istoria românilor (epoca contemporană) la Biblioteca Centrală


Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre!

CEtatea Soroca

Cetatea Soroca – istorie, memorie și tradiții seculare. Materialele conferinței, Soroca 4-5 aprilie 2014. – Chișinău : Arc, 2015. – 278 p.

„Volumul de față cuprinde majoritatea comunicărilor prezentate la conferință, iar prin publicarea lor sperăm să lărgim atât  impactul discuțiilor noastre, cât și să promovăm informații inedite despre Cetatea Soroca” afirmă coordonatorul volumului este Sergiu Musteață.

Lucrarea are trei părți: Din arheologia cetății Soroca, Din istoria cetății Soroca și Soroca – loc al memoriei.

Tomuleț, Valentin. Ținutul Hotin în surse statistice rusești din prima jumătate a secolului al XIX-lea / Valentin Tomuleț. – Chișinău : Lenox-Prim, 2018. – 1055 p.

tinutul Hotin„Intervalul cronologic abordat cuprinde prima jumătate a secolului al XIX-lea, ca limită inferioară de hotar servind anul 1812, când în urma războiului ruso-turc, din anii 1806-1812 regiunea dintre Prut și Nistru a fost anexată la Imperiul Rus. Limita cronologică superioară cuprinde mijlocul secolului al XIX-lea, când, în urma războiului Crimeei (1853-1856), Rusia a fost nevoită să retrocedeze Principatului Moldovei partea de sus a Basarabiei” afirmă autorul cărții îăn Notă asupra ediției. Monografia are 7 capitole, 31 de anexe și un indice toponimic.

Republica Moldova. Chișinău. Cultural = Republic of Moldova. Chișinău Cultural = Respublika Moldova. Kišinèu Kul΄tura / idee și concepție: Ioan Mânăscurtă; trad. : Ana Maria Osadci, Antonina Bahrina ; imagini : Serghei Bucico. – Chișinău : Princeps, 2017. – 199 p.

Spațiul geografic al Republicii moldova are un parcurs fabulos. Lucrarea include imagini din diferite zone a Moldovei și o legendă.

Osadcenco, Radu. Chișinău 1918. Ghid-album al orașului / Radu Osadcenco. – Chișinău : Epigraf, 2018. – 270 p.

Dacă ești interesat de istoria orașului Chișinău ești binevenit să citești aceastyă carte. Vei afla informații despre deputații Sfatului țării, poliție, jandarmerie, ambasade, spitale, închisori etc.

Ciocanu, Sergius. Orașul Chișinău: începuturi, dezvoltare urbană, biserici (secolele XV-XIX). – Chișinău : Cartdidact, 2017. – 280 p.

Orasul Chisinau„Cartea lui Sergiu ciocanu cuprinde în timp patru veacuri, începînd cu prima atestare a toponimicului Chișinău (1436), iar în spațiu, grupul de sate de pe rîul Bîc, care au drept determinat, tocmai toponimicul amintit” afirmă Petronel Zahariuc în Cuvînt înainte.

Monografia are cinci capitole:

  1. Devenirea orașului Chișinău. Bisericile medievale ale urbei. De la primele atestări documentare până în secolulu al XVIII-lea;
  2. Orașul Chișinău și edificiile de cult în prima jumătate a secolului al XIX-lea;
  3. Dezvoltarea Chișinăului în perioada unificării lui teritoriale și administrative;
  4. Capitala Basarabiei în perioada aprobării planului de dezvoltare urbană;
  5. Bisericile Chișinăului din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

La final găsiți o Încheiere, Anexă și indece geografic.

Otu, Petre. România în primul război mondial. Criza balcanică: 1912-1914 / Petre Otu. – București : Litera, 2017. – 143 p.

„Dintre toate crizele care au prefațat marea încleștarea din anii 1914-1918, cea balcanică a fost cea mai gravă, întrucat fisuri adâci, nerecuperabile în sistemul internațional” se afirmă în introducerea cărții. Monografia face referință la războiul balcanic, România și Primul Război Balcanic, Pacea din Balcani etc. La final este o bibliografie selectivă, indice și hărți.

Otu, Petre. România în primul război mondial. Marea Unire 1918. – București : Litera, 2017. – 143 p.

„Pentru România, anul 1918 a început sub cele mai negre auspicii. Ea s-a aflat sub focul încrucișat al Puterilor Centrale și al fostului aliat devenit inamic din momentul puterii de către bolșevici” se afirmă în Introducerea cărții.

Autorul face referință la evenimentele care au avut loc în România în anul 1918, în ceea ce privește Marea Unire.

Lucrarea are hărți, un cuvânt înainte, bibliografie selectivă și un indice.

Otu, Petre. România în primul război mondial. Beligeranța 1916-1917. – București : Litera, 2017. – 144 p.

În lucrarea dată, autorul face referință la campania armatei române în anul 1916, societatea românească și războiul, armistițiulde la Focșani etc. Lucrarea are și imagini. La final veți găsi o bibliografie și indice.

O istorie a Basarabiei / red. științific: Anatol Petrencu. – Chișinău :  Cartdidact, 2018. – 424 p.

Monografia are 7 capitole și face referință la regiunea basarabeană începînd cu sec. VII până în prezent.

La final este un rezumat, bibliografie selectivă, indice de nume și geografic.

Marinescu, Păun. Basarabia, Bucovina și Transnistria / Păun Marinescu. – București : Ed. TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA, 2014. – 333 p.

Autorul face o incursiune în istorie la cele trei zone românești: Basarabia, Bucovina și Transnistria.

Cartea are și hărți.