Publicat în critică literară, literatura romana, Republica Moldova

Cărți noi din domeniul criticii literaturii române la Biblioteca Centrală


Vă invităm să consultați noile achiziții din domeniul criticii literaturii române.

Coroban, Vasile. Studii. Articole. Eseuri / Vasile Coroban; sel. Și îngrijirea textelor de Mihai Papuc; pref. de Mihai Cimpoi. – Chișinău : Știința, 2018. – 299 p.

corobanEdiția de față pezintă o selecție sumară din cele mai relevante studii, articole și eseuri ale  criticului și istoricului literar Vasile Coroban cu referință la scriitorii români precum Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir etc., dar și universali, dar și la probleme de istorie și teorie literarăă. Portretul literar este conturat de academicianul Mihai Cimpoi. Nota asupra ediției este scrisă de Mihai Papuc.

Lucrarea se adresează liceenilor, studenților, profesorilor din instituțiile de învățământ de profil, dar și celor interesați de critică literară.

butnaru

Butnaru, Leo. A fisau a nu fi? – acesta e răspunsul. Alte interviuri din secolele XX-XXI / Leo Butnaru. – Iași : Editura Junimea, 2018. – 453 p.

Lucrarea este împărțită în două părți: Interviuri și Chestionare.

În cele două părți sunt incluse interviurile și chestionarele acordate de scriitorul Leo Butnaru pentru presa din Republica Moldova și România.

Alexei Mateevici – un poet aș renașterii basarabene / Acad. De Științe a Moldovei; sel. Și îngrijirea textelor: Vasile Malanețchi (coord.). – Chișinău : Știința, 2018. – 323 p.

Monografia are patru părți: Analize. Cercetări. Interpretări; Mărturii. Evocări. Creionări în timp; Alexei Mateevici prin sine însuși și Viața în imagini. Lucrarea are un cuvânt înainte scris de academicianul Gheorghe duca, un tabel cronologic și o biografie a lui Alexei Mateevici.

Postolachi, Veronica. Ecouri mitologice în lirica românească din Basarabia. Lexic mitologic / Veronica Postolachi. – Chișinău : Pontos, 2017. – 303 p.

Lucrarea are două părți și face referință la tărâmul purificator al miturilor biblice, reverberații ale miturilor din Panteonul greco-roman, lexic mitologic în limba română ec. Lucrarea are un cuvânt înainte, referințe critice și o bibliografie selectivă.

Ineditul Eugen Cioclea / coord.: Vitalie Răileanu. – Iași : Junimea, 2018. – 306 p.

Lucrarea are patru părți:

  1. Fulminantul poet Eugen Cioclea;
  2. Pretext pentru amintiri și un portret completat;
  3. Masa rotundă a unor dialoguri;
  4. Poeme eugeniene inedite, cunoscute-necunoscute, publicate-nepublicate.

De asemenea, mai include datele biografie ale lui Eugen Cioclea, o bibliografie selectivă și un catalog adnotat al volumelor semnate de poetul Eugen Cioclea.

Ilie, Rodica. Emil Brumaru / Rodica Ilie. – Bucureși : AULA, s. a. – 111 p.

Lucrarea are cinci părți și face referință l opera lui Emil Brumaru, texte teoretice, antologie comentată de texte etc.

La final sunt incluse date bio-bibliografice.

turcanuȚurcanu, Lucia. Manierismul românesc. Manifestări și atitudini / Lucia Țurcanu. – Chișinău : Cartier, 2015. – 230 p.

„Manierismul literar românesc se produce la mai bine de treisecole de la perioada deînflorire a acestei mișcări artistice în Italia, Spania, Franța, Anglia sau Germania, în anii ’70 ai secolului al XX-lea, având efecte catalizatoare asupra evoluției poeticii românești. Anume acum, când nu se mai pot realiza pe deplin din cauza bornelor imăuse de regimul politic, scriitorii români, cu precădere poeții, pun în funcțiune retorica manierismului  postrenascentist, ca modalitate de refugiu, de evazionism, dar și ca formă de reacție la o lume ale cărei valori s-au dezagregat, iar echilibrul se clatină, devine problematic” afirmă autoarea, lucia Țurcanu.

Lucrarea face referință la istoricul conceptului de manierism, tendințe manieriste în literatura română, configurații ale manierismului în poezia română a anilor ‘70 etc.

Dobrescu, Alexandru. Corsarii minții. Istoria ilustrată a plagiatului la români: în vol. – Iași : Ed. Emolis.

Vol. 1. – 2007. – 375 p.

Volumul 1 face referință la cronicari, savanță, dascăli și  anexe.La final este un idice de nume.

Botnaru, Vasile. Decântece pentru vin. Microantologie cu oenogramede. Pictură în vin. / Vasile Botnaru; studiu introductiv: Răzvan Voncu. – 80 p.

Lucrarea include lucrîrile în vin a jurnalistului Vasile Botnaru, dar și versurile lui Lucian Blaga, Ion Pillat și Tudor Arghezi.

cimpoiCimpoi, Mihai. Mihai Eminescu: dicționar enciclopedic / Mihai Cimpoi. – Ediția a II-a, revăzută și adăugită. – Chișinău : Gunivas, 2018. – 800 p. : il.

„Ediția de față a Dicționarului nostru consemnează, cu datele de care dispunem, noile realizări ale eminescologilor, aparițiile bibliografice (ediții, monografii, studii, traduceri) ținând cont de imperativele impuse de schimbările de paradigmă, de procesele integraționiste și de discuțiile care se duc în jurul valorilor, culturii, studiului interdisciplinar, modelelor, limbajului, raportului Eu/celălalt, dialogismului, pluriperspectivismului, ființei și ființării” se afirmă în Argument la ediția a II-a.

Această prezentare necesită JavaScript.