Arhive lunare: iunie 2019

George Călinescu – 120 de ani de la naștere


La 19 iunie 2019 s-au marcat 120 de ani de la nașerea lui
George-Calinescu---critic-si-istoric-literar--eseist-si-estetician--prozator-si-poet--dramaturg-si-publicist--19-iunie-1899-12-martie-1965-George Călinescu (n. 19 iunie 1899, București – d. 12 martie 1965, Otopeni) a fost critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de orientare, după unii critici, clasicizantă, după alții doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Și-a semnat întotdeauna articolele ca G. Călinescu, după o modă destul de răspândită în perioada interbelică.

Opera lui George Călinescu

Studii scrise în alte limbi

Alcuni missionari catolici italiani nella Moldavia nei secoli XVII e XVIII (1925)

Studii de estetică și literatură universală

Principii de estetică (1939), Impresii asupra literaturii spaniole (1946), Sensul clasicismului (1946), Studii și conferințe (1956), Scriitori străini (1967), Ulysse (1967).

Poezie

Poezii (1937), Lauda lucrurilor (1963), Lauda zăpezii (1965)

Teatru

Șun, mit mongol sau Calea netulburată (1943), Ludovic al XIX-lea (1964), Teatru (1965)

Proză

Cartea nunții (1933), Enigma Otiliei (1938) (inițial Părinții Otiliei), Trei nuvele (1949), Bietul Ioanide (1953), Scrinul negru (1965)

Istorie și critică literară

Viața lui Mihai Eminescu (1932), Opera lui Mihai Eminescu (1934), Viața lui Ion Creangă (1938), Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941), Istoria literaturii române. Compendiu (1945), Universul poeziei (1947), Nicolae Filimon (1955), Gr. M. Alecsandrescu (1955), Ion Creangă (Viața și opera) (1964), Vasile Alecsandri (1965)

Publicistică

Cronicile optimistului (1964), Ulysse (1967)

Impresii de călătorie

Kiev, Moscova, Leningrad, 1949; Am fost în China nouă, 1953

 Citate

„Copilăria nu dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate meandrele vieţii noastre.”

” Mai plăcut e să-ţi aduci aminte fericiri trecute, decât ca după o tinereţe uscată să ai târziu ceea ce n-ai avut la vreme.”

” În artă, voinţa e un element secundar, totul depinde de talent. Cel mai leneş dintre poeţi poate face poezie mare, aproape fără să vrea şi să ştie.”

[…] Nu se poate să nu recunoaştem în această lucrare un caracter de monu­mentalitate nu numai tehnică, iconografică, informativă, într-un cuvânt, nu numai de muncă conjugată, ci şi de talent literar, în faţa căruia nu poate rămâne neimpresionat oricine are cât de puţină stăpânire de sine pentru a-şi uita repulsiunile ideologice şi, ceea ce e mai greu, pentru a-şi înfrâna nemulţumirile personale faţă de autor, în genere, sau din pricina situaţiei ce i s-a făcut în cartea sa. […]

Călinescu are un remarcabil talent de polemist, de portretist, de pamfletar — însuşiri literare valabile într-o critică vie, militantă, primejdioase însă într-o istorie, oricâtă vivacitate stilistică i-ar da.

Eugen LOVINESCU, G. Călinescu:“Istoria literaturii române”, în cadrul anchetei „Pro şi contra”, în „Curentul literar”, III, 1941, nr. 128, 13 septembrie.

Sursa:

wikipedia.org    ziare.com    citapedia.ro

 

21 iunie – ziua europeană a muzicii


Celebrată în Franța începând din 1982, ziua muzicii a devenit o sărbătoare europeană din 1985, pentru ca mai apoi să fie îmbrăţişată şi de state de pe alte continente. Sunt promovate toate genurile muzicale, dar și variatele forme de expresivitate muzicală.

Evenimente festive sunt organizate în peste 700 de oraşe din 120 de ţări de pe glob.

 

ansamblul etno.jpgAnsamblul Etnofolcloric „Tălăncuța” în cronici și în imagini / concep., sel. și red.: Veta Ghimpu-Munteanu. – Chișinău : S. n., 2012. – 464 p.

„Tălăncuța” a fost prima, care, aici, în Basarabia, cu tălăncile sale, a semnalat dezghețul. În 1980, când colindele noastre erau prigonite și nu erau admise în culegeri și antologii, „Tălăncuța” a îndrăznit să urce în scenă cu „Florile dalbe” și „La poartă la Ștefan Vodă”… afirmase poetul Grigore Vieru.

În carte citiți articolele diferitor folcloriști, jurnaliști și poeți: Andrei Tamazlîcaru, Surorile Osoianu, Galina Pîslaru, Dina Vrăjmașu, Maria Iliuț, Suzana Popescu etc.

 

Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie și modernitate. – Chișinău : Grafema Libris, 2009. – 952 p.

„Lucrarea Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie și modernitate încununează oarta muzicala inițiativă științifică colectivă, îndreptată spre elucidarea, adâncirea sau rediscutarea unor subiecte vizînd fenomenul muzical autohton” afirmă Violina Galaicu, doctor în studiul artelor în Prefața lucrării.

Monografia are trei părți: Muzica tradițională; Muzica sacră de tradiție bizantină și Creația muzicală cultă.

Galaicu, Violina. Filonul bizantin în cultura muzicală națională (dimeniuni și etape ale valorizării din vechime pînă în pragul modernității). Eseu / V. Galaicu. – Chișinău : Cartier, 2016. – 208 p.

„Toate aspectele definitorii, de identitate ale muzicii sacre bizantine sunt în legătură cu condiția sa liturgică și eclezialitatea sa. Ea se integrează în contextul teologic general al slujbelor ortodoxe prin caracterul său scripturistic, prin încărcătura sa dogmatică…” afirmă autoarea.

Lucrarea are trei capitole: Cântarea cultică bizantină: arie de răspîndire, funcționalitate, substanță și ethos; Începuturile muzicii creștine în arealul românesc. Cântarea protobizantină și bizantină în epoca veche și Muzica sacră de tradiție bizantină și zenitul Evului Mediu românesc (secolele X-XVI), Muzica psaltică românească de la cumpăna secolelor XVI-XVII și pînă în pragul modernității. La final, găsiți și o bibliografie.

Galaicu, Violina. Dimensiunea etnică a creației muzicale (în lumina tradiției românești) / V. Galaicu. – Chișinău : ARC, 1998. – 117 p.

Lucrarea are trei capitole: Specificitatea etnică a creașției muzicale: determinările fenomenului, moștenirea sonoră națională și caracterele ei etnice și dimensiunea etnică  la creatorul de muzică contemporan: trei partituri de Tudor Chiriac.

Blask, Falko. Techno. O generație în extaz / F. Blask, M. Fuchs-Gamböck ; trad.: I. Rostoș. – Iași : Polirom, 1998. – 179 p.

„Tehno este astăzi cu totul altceva decât o simplă mișcare cu caracter de underground, chiar dacă multora dintre reprezentanții săi le este dor de timpurile începuturilor. S-a înregistrat un număr de aproximativ de 2,5 milioane de fani ai muzicii techno în rândurile tinerilor” se afirmă la începutul cărții. În carte veți citi despre revoluțiile tineretului, revoluția acustică: techno-sound, refugiul în mulțime, muzica techno înlocuiește religia, raverul și viitorul.

Dicționar universal de muzică / coord.: J. Lupu. – București ; Chișinău : Litera Internațional, 2008. – 432 p.

„Pentru prima oară în România, pe lângă termenii proprii genurilor academice, dicționarul propune selecții cuprinzătoare din sfera rock, pop, jazz, folk, alături de folclor și muzică religioasă; de asemenea și un index alfabetic al muzicienilor” afirmă autorii dicționarului.

Ciobanu-Suhomlin, Irina. Tezaurul muzical de tradiție bizantină din Republica Moldova / I. Ciobanu-Suhomlin. – Chișinău : Cartea Moldovei, 2007. – 336 p.: fot.

„Textul cărții într-o manieră vie, dar bazându-se pe metodele investigației științifice, redă diferite ipoteze ale transcrierii, aflării și atribuirii cărților, ale fragmentelor, părților componente ale acestora, apropiindu-se semantic de romanul-lexic Dicționarul khazar al celebrului scriitor sârb Milorad Pavic. Iar atunci când citim despre peregrinările călugărilor, palților, protopsalților, ieromonahilor, nu putem să nu ne amintim de personajele lui Paulo Coelho, în primul rând de Alchimistul” afirmă compozitorul Ghenadie Ciobanu în Cuvânt înainte. Lucrarea are două capitole: Din istoria muzicii de tradiție bizantină și Teoria și textologia muzicală.

Ciobanu-Suhomlin, Irina. Repertoriul general al creației muzicale din Republica Moldova (ultimele două decenii ale secolului XX) = The General Repertory of Musical Works of Moldavian Composers (Last Two Decades of the 20th Century) / I. Ciobanu-Suhomlin. – Chișinău : Cartea Moldovei, 2006. – 328 p.: fot.

„Un catalog al creație muzicale, propus de dna Irina Ciobanu-Suhommlin, este actual și util din punct de vedere informațional-analitic. Un utilizator al creației componistice, fie el dirijor, interpret vocal sau instrumental, sau un cercetător, necesită o informație precisă, privind creația muzicală” afirmă compozitorul Ghenadie Ciobanu în introducerea lucrării. Textul lucrării e în limbile română și rusă.

Chiseliță, Vasile. Muzica instrumentală din nordul Bucovinei: Repertoriul de fluier / V. Chiseliță. – Chișinău : Știința, 2002. – 407 p.

Vasile Chiseliță s-a născut în comuna Igești, Storojineș, regiunea Cernăuți. Autorul face referință la doine, zicale, hora și cântece de mort, de la nuntă etc. din reginea Bucovinei.

Dicționar de mari muzicieni / coord.: Antoine Goléa, Marc Vignal ; trad. și completări privind compozitorii români: Oltea Șerban-Pârâu. – București : Univers enciclopedic, 2000. – 540 p.

În dicționar sunt incluse articole despre viața și opera a peste o mie de compozitori din întreaga lume. Este vorba despre Bach, Beethoven, Wagner sau Debussy etc. Muzicienii sunt prezentați în ordine alfabetică.

Schonberg, Harold C. Viețile marilor compozitori / H. C. Schonberg; trad.: A.I. Ionescu. – București : Ed. Lider, s. a. – 604 p.

Cartea este scrisă pentru toți cei interesați și pasionați de biografii, inclusiv de biografiile marilor compozitori ai lumii. Lucrarea prezintă în ordine cronologică  biografiile marilor compozitori, de la Claudio Monteverdi la maeștrii ultimilor ani. Pe lângă biografiile muzicienilor, cartea include date asupra școlilor național de muzică.

Această prezentare necesită JavaScript.

Sănătate prin remedii naturale


Natura ne pune la îndemână totul pentru a trăi mult şi bine pe acest pământ

 

Bojor, Ovidiu. Sănătate prin remedii naturale / O. Bojor, C. Perianu. – Iaşi : Polirom, 2011. – 294 p.

„Deoarece, în prezent, marele public este derutat de recomandări aberante, cum ar fi alimentaţia după grupele sanguine, după horoscop sau după anumite concepte religioase, extremiste etc., încercăm să elaborăm câteva puncte de reper, considerând omul în ansamblul lui şi evitând astfel tentaţiile extremsitului.

Vom începe cu dieta: în sens etimologic, dieta se traduce prin alimentaţie şi stil de viaţă. Dacă modus vivendi este o opţiune individuală, uneori greşită, dar corigibilă, regimul alimentar, înm concepţia noastră, trebuie să ţină cont de:

 • Longitudinea latitudinea şi altitudinea locului în care ne petrecem viaţa;
 • Anotimpurile, pentru zonele temperate;
 • Tradiţia multimilenară a comunităţiilor locale, şi nu de „globalizarea” reţetelor culinare după modelul industriei alimetnare – cauză a celor mai multe afecţiuni ale omului modern;
 • vârstă” afirmă autorii cărţii.

Lucrarea are cinci capitole:

 1. Componentele de bază ale alimentelor;
 2. Recomandări pentru obţinerea unor preparate din cereale, legume, fructe şi seminţe;
 3. Principalele cereale, fructe şi legume din alimentaţie;
 4. Principalele grupe de afecţiuni: descriere, sfaturi medicale, dietoterapie, recomandări complemetare;
 5. Îndemnuri pentru o viaţă sănătoasă.

La final găsiţi un cuvânt de încheiere, anexă şi bibliografie selectivă.

Bouchard, Maude. Terapia prin vitamine / Maude Bouchard; trad.: Monica Stanciu. – Bucureşti : Niculescu, 2003. – 160 p.

„De fapt, avem tendinţa să uităm că vitaminele şi mineralele sunt nutrimente strict necesare pentru organism, pentru satisfacerea trebuinţelor sale. Absenţa sau cantitatea redusă chiar numai a uneia dintre ele poate dezechilibra funcţionarea organismului şi reyistenţa la diferite boli” se afirmă în Introducerea cărţii. Acest ghid complet de vitaminoterapie preyintă tot ce trebuie să ştiţi pentru a vă menţine sănătatea.

Buhner, Stephen Harrod. Antibiotice din plante: alternative naturale pentru combaterea bacteriilor rezistente la medicamente / Stephen Harrod Buhner ; trad.: J.A. Duke. – Bucureşti : Litera Internaţional, 2012. – 174 p.

Buhner_Antibiotice„În această carte, Stephen Buhner oferă dovezi concludente că medicamentele din plante, cu amestecul lor complex de compuşi antibiotici, sunt deosebit de eficiente împotriva bacteriilor rezistente la maedicamente. Aflăm cum plante cu efect antibiotic, cum ar fi aloe vera, usturoiul, echinaceea şi extractul din seminţe de grepfrut, repreyintă cea mai bună apărare împotriva bacteriilor precum Staphzlococcus aureus, Escherichia coli şi Salmonella. Prin utiliyarea inteligentă a a acestor plante, ne putem asigura că, în viitor, medicamentele pe bayă de antibiotice vor fi utile când vom avea cu adevărat nevoie de ele.”

Lucrarea are patru capitole:

 1. Sfârşitul antibioticelor?;
 2. Medicamentele din plante cu cele mai puternice proprietăţi antibiotice;
 3. Prima linie a apărării: întărirea sistemului imunitar;
 4. Prepararea şi folosirea medicamentelor din plante.

În carte mai găsiţi o prefaţă, cuvânt-înainte, epilog, glosar, furniyori, lecturi suplimentare, referinţe generale şi index.

Buluş, Liviu. Secretul tinereţii veşnice / Liviu Buluş. – Bucureşti : Ed. Sylvi, 2003. – 134 p.

Bulus_Secretul„Prezenta lucrare are în vedere tradiţiile medicale complementare predominante în epoca în care trăim. Scopul ei nu este acela de a înlocui medicina occidentală: dacă privim atent ramura principală a medicinei la diversele popoare occidentale, vom observa foarte uşor o metodă formată prin îmbinarea practicii convenţionale” afirmă doctorul Viorel Vlad.

 

Lucrarea are 6 capitole ce fac referinţă la alimentaţie şi importanţa vitaminelor pentru organism. La final este un index de termeni medicali utilizaţi în această lucrare şi o bibliografie.

Mességué, Maurice. Secretele plantelor: vindecări miraculoase / Maurice Mességué, M. Bontemps; versiune în limba română: Doina Brindu. – Bucureşti ; Chişinău : Venus : Ştiinţa, 1996. – 495 p.

Messegue_secretele„Plantele vă pot vindeca. În situaţiile în care, foarte adesea, medicamentele n-au fost în stare de nimic. Condiţia este să le cunoaştem bine, să le alegelm cu grijă, să fie de bună calitate, respectiv, nepoluate, sănătoase, şi să ştim din ce regiune prvin, mai ales după catastrofa de la Cernobâl. Dar ele singure nu vor reuşi întotdeauna să vindece” afirmă autorii.

 

Cartea include capitole ce fac referinţă la ce ne pot oferi plantele, iar la final – indice cu denumiri de plante, de boli şi nu numai.

 

Pichard, Marie-Noëlle. 50 de uleiuri esenţiale irezistibile / Marie-Noëlle Pichard ; trad. E.C. Mihai. – Bucureşti : Casa editorială Ponte, 2012. – 90 p.

Pichard_35 de„Uleiul esenţial nu este de fapt un ulei pentru că nu conţine nicio substanţă grasă. Este obţinut din esenţa bogată în arome naturale şi ingrediente active pe care o secretă celulele anumitor părţi ale plantei. Preţioasele lichide se obţin prin distilarea sau presarea organelor secretoare” se afirmă în lucrare.

 

În această carte veţi citi despre uleiurile din diferite plante: busuioc, eucalipt radiata, ghimbir, lavandă etc.

Pichard, Marie-Noëlle. 38 de flori de Bach / Marie-Noëlle Pichard ; trad.: Fl. Simion. – Bucureşti : Casa editorială Ponte, 2011. – 90 p.Pichard de flori

„Medicul Edward Bach este născut în 1886 în apropierea oraşului Birmingham din Anglia.
Pentru A-ŞI PREPARA ELIXIRELE FLORALE (numite şi flori), Bach se va inspira din principiile de bayă ale homeopatiei, tratarea răului cu rău; puternica diluare a substanţelor încît în soluţie să nu mai rămână decât „semnătura” lor.

În carte sunt incluse preparate din elixirele florale: nuc, viţă-de-vie, măceş, salcie etc.

Grigore, Gheorghe. Ghidul plantelor medicinale şi al bolilor cu plante / Gheorghe Grigore, Corina Grigore. – Bucureşti : BIC ALL, 2007. – 336 p.

Grigore_Ghidul„Foarte greu a fost începutul, până ce omul a făcut prima constatare că o anumită plantă, folosită într-un anumit mod, poate ameliora sau chiar vindeca o anumită boală. Cum diversitatea plantelor din flora spontană era foarte mare, omul a ajuns foarte uşor la concluyia că poentru orice boală trebuie să existe o anumită plantă, sau chiar mai multe, care o amelioreayă sau vindecă, oricât de rebelă ar fi aceasta. Aşa a început din cele mai vechi timpuri căutarea empirică a plantelor dătătoare de sănătate, plante semnalate cu ocazia diferitor descoperir de manuscrise şi arheologice consemnate în mai multe documente şi cunoscute în preyent sub denumirea de plante medicinale. Cunoştinţele referitoare la efectuarea plantelor medicinale au fost transmise din generaţie în generaţie până în zilele noastre, iar în prezent acestea sunt studiate ştiinţific, cu mijloace moderne, stabilindu-se principiile active conţinute de acestea, modalităţile cele mai indicate de preparare pentru extragerea acestora, precum şi modul de conservare şi folosire a lor în vederea obţinerii unei eficienţe maxime” afirmă autorii în Prefaţa cărţii.

Autorii fac referinţă la utilizarea plantelor medicinale, băile de plante, plantele medicinale şi bolile tratate cu plante, ceaiuri din plante etc. La final este o anexă cu dicţionar de termeni medicali, bibliografie, index al plantelor medicinale şi al bolilor tratate cu plante medicinale.

Ene, Fănică-Voinea. Să ne tratăm singuri. Ghid de terapie naturistă / Fănică-Voinea Ene. – Ed. a V-a revizuită şi adăugită. – Bucureşti : BIC ALL, 2006. – 765 p.

Ene-Sa ne tratam„Cartea aduce, astfel, o serie de elemente de noutate în sfera analizată. Încă din primele ei pagini, reunite sub obişnuitul „Cuvânt înainte”, autorul defineşte succint terapia naturistă ca parte componentă a terapiei medicale, problemă abordată în mod confuz în unele lucrări, chiar de către specialişti de marcă, participând, în felul acesta, la limpeziea conceptuală a ariei supuse explorării” afirmă doctorul Ion Straua, medic de familie.

Aurorul face referinţă la procedee de autodiagnostic, aplicarea tratamentului, ghid terapeutic, etc. Cartea are o prefaţă, cuvânt înainte, anexe şi o bibliografie.

Boutenko, Victoria. Verde pentru viaţă / Victoria Boutenko ; cuv. înainte: A. William Menzin. – Braşov : Adevăr divin, 2013. – 231 p.

„Sunt uimită de viteza cu care sporeşte volumul de informaţii nutriţionale. Recent, în publicaţiile ştiinţifice şi pe Internet au apărut multe noi descoperiri legate de verdeţuri, fructe şi legume. Când adunam informaţii pentru cartea mea, în anul 2004, aproape că nu erau date disponibile cu privire la verdeţuri. Singura „verdeaţă” care s-a bucurat de analize nutritive a fost spanacul fiert. Am fost obligată să caut frânturi de informaţii în întreaga lume” afirmă autoarea.

În carte, autoarea face referinţă la proteinele din verdeţuri, fibrele, omega-3, dar şi reţete de sucuri verzi cu pulpă. La final este inclus un index.

Rogers, Carol. Ghid fitoterapeutic pentru femei / Carol Rogers ; trad.: Liliana Ciuche. – Piteşti : Editura Paralela 45, 2004. – 493 p.

Rogers_Ghid„Cartea de faţă prezintă utilizarea plantelor medicinale în tratarea unei game largi de probleme de sănătate. Totuşi, bolile pot fi deosebit de imprevizibile şi de aceea se impune ca orice situaţie să se ceară opinia specialiştilor din domeniu. Fitoterapia este un domeniu care aproape că nu are nevoie de prezentare, fiind cunoscut tutror raselor, culturilor şi epocilor civilizaţiei. […] Acest ghid se ocupă de plantele medicinale care ajută la tratarea unor afecţiuni specifice femeilor, în mod special ginecologiei, având în vedere evenimentele şi modificările fiziologice majore care apar în decursul vieţii unei femei. Pe de altă parte, ghidul de faţă tratează şi o gamă largă de boli uzuale” se afirmă în Introducerea cărţii.

Cartea are două părţi  şi anexe.

Ardelean, Aurel. Flora medicinală a României / Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan. – Bucureşti : Editura ALL, 2008. – 400 p.

Ardelean_Flora„În lume, se înregistrează o revenire spectaculoasă la medicina naturistă, homeopatică şi, mai ales, la fitoterapie. Fitoterapia utilizează în tratarea afecţiunilor produsele vegetale obţinute din plantele medicinale. Produsele de origine vegetală sunt preferate, deoarece sunt uşor asimilate, bine tolerate de organism, nu produc efecte secundare, nu dau reacţii averse nedorite şi nu determină obişnuinţă” afirmă autorii cărţii.

Flora României cuprinde 3600 de specii din care circa 360 specii sunt utilizate în tratarea diverselor afecţiuni. Lucrarea de faţă este o mică enciclopedie care prezintă în ordine sistematică 357 specii de plante, atât din flora spontană cât şi cea cultivată, utilizate în tratarea diverselor afecţiuni ale organismului uman.

Sommer, Markus. Plantele medicinale de la remedii naturiste la medicină / Markus Somer_Plante medicinaleSommer ; trad.: Cristina Muică, controlul şt. al trad.: Daniela Lazăr, Steluţa Dincă. – Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2016. – 429 p.

Această carte este un gihd al plantelor medicinale, dezvăluind tainele lumii vegetale. Sunt prezentate peste treizeci de plante, prezentându-se un scurt istoric al plantei şi ce conţine planta.

Achiziții din domeniul Istorie la zi


Recomandăm spre lectură șapte cărți din istoria românilor și universală. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Hentea, Călin. Mereu nerostita istorie a luptelor românilor din antichitate până în zilele noastre / Călin Hentea. – Chișinău : Cartier, 2018. – 730 p.

„Așa cum se poate observa din bibliografie, această carte nu a fost scrisă pe baza unor studii de arhivă au cercetări exhaustive, ci prin lectura critică și comparativă a mai multor studii, sinteze, monografii și articole de istorie a românilor,îndeobște dintre cele mai recente” afirmă autorul lucrării.

Cartea are două părți:

 1. De ce o „mereu nerostită istorie a luptelor românilor?”;
 2. Riscurile unui discurs despre istoria recentă

Cartea are o anexă, bibliografie și un indice de nume.

Basarabia în „Colecția completă a legilor Imperiului Rus”: în vol. / Acad. de Șt. a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova ; lucrare îngr. de Mihai Tașcă [et al]. – Chișinău : Cartdidact.

Vol. 3 : Documente extrase din colecția II (1839-1855). – 2018. – 608 p.: tab.

În volumul al III-lea Basarabia în „Colecția completă a legilor Imperiului Rus” se publică documente apărute în prestigioasa colecție rusă între 25 decembrie 1825 și 31 decembrie 1855.  Volumul 3 are text paralel în limbile română și rusă, documentele propriu-zise în limba rusă, referințe bibliografice în text, indice de nume și geografic.

Corobcean, Andrei. Vestigiile secolelor V-III a. Chr. din spațiul carpato-nistrean ca sursă a interpretărilor etnice / Andrei Corobcean. – Chișinău : Cartdidact, 2018. – 322 p.: fig.

„Studiul propus este o lucrare originală consacrată uneia dintre cele mai spinoase probleme ale arheologiei preistorice și protoistorice – atribuirea etnică a comunităților barbare ce au populat spațiul carpato-nistrean”în secolele V-III a. Chr. În lucrare este abordat raportul dintre cultura materială și fenomenul etnicității, relatându-se, în același timp, complexitatea  corelărilor în interpretarea arheologică.

Lucrarea are cinci capitole, concluzii, ilustrații, indice și bibliografie.

Rusă Ciobanu, Valentina. Mica istorie din albumul de familie / Valentina Rusu Ciobanu, Lică Sainciuc. – Chișinău : ARC, 2018. – 212 p.: fot.

Lucrarea apare cu contribuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Este un album de familie și sunt incluse fotografii cu legende.

Sfatul Țării: Documente II: în vol. / ed. introd., note și comentarii: Ion Țurcanu. – Chișinău : Știința, 2018.

Vol. 2 : Procesele-verbale ale ședințelor Comisiei Agrare. – 2018. – 612 p. – Texte în limbile rom., rusă.

„Volumul de față continuă valorificarea documetnelor inedite ale Sfatului Țării prin publicarea proceselor-verbale ale Comisiei Agrare a acestui organ legislativ. Ediția include 73 de procese-verbale ale acestei Comisii, la care se adaugă descrierile succinte a 35 de ședințe publicate în ziarul Sfatul Țării.”

Copii de dictatori : Svetlana Stalin, Edda Mussolini, Zoia Ceaușescu, Bashar Al-Assad / București : Niculescu, 2018. – 209 p.: fot.

„Întrebarea este foarte simplă: odată ce își încheiau ziua de dictatori, Stalin, Mao sau Ceaușescu își făceau timp pentru copiii lor? Odată ce treceau pragul căminului lor, acești tirani erau oare în stare să redevină ființe mișcate de vreun sentiment? Copiii lor s-au putut oare dezvolta în mod echilibrat?”

Cum au fost viețile copiilor de dictatori aflați citind cartea.

O zi cu… Ludovic al XIV-lea, Napoleon I, Nicolae al II-lea, Churchill, Stalin, Hitler, Mao, de Gaulle, J. K. Kennedy, Hrușciov, Mitterrand, Elisabeta a II-a / coord.: Franz-Olivier, Claude Quétel ; trad.: Gina Belabed. – București : Niculescu, 2016. – 240 p.

„Care era programul lor? Ce obiceiuri aveau? Ce tabieturi? Munceau mult și dădeau frâu liber imaginației lor? Ce relații aveau cu familia și cei apropiați? Erau singuratici sau înconjurați de mulți oameni? Ce fel de persoane primeau în vizită? Aveau vreo pasiune? Un câuine? O pisică? Erau gurmanzi? Veseli? Bolnavi sau sănătoși? Le plăcea să bea?” întreabă coordonatorii cărții, Franz-Olivier și Claude Quétel.

Cărți noi din domeniul Literaturii universale la zi


Vă recomandăm cărți noi din domeniul literaturii universale, două romane sunt ecranizate. Care sunt cărțile ecranizate aflați citind noile achiziții de bibliotecă.

Fitzgerald, Scott F. Marele Gatsby / Scott F. Fitzgerald; trad. din engl.: Mircea Ivănescu; cu o prefață a autorului trad. de Radu Paraschivescu. – București : Humanitas, 2018. – 221 p.

Fitzfgerald„Pentru cineva care și-a petrecut viața profesională în lumea ficțiunii, solicitarea de-a „scrie o prefață” e tentantă din multe puncte de vedere. Scriitorul de față cedează unuia dintre ele; cu toată cumpănirea pe care-o poate mobiliza, el se va referi la criticii din mijlocul nostru, încercând să se deplaseze cât mai centripet cu putință în jurul romanului care urmează în acest volum” afirmă scriitorul, Scott F. Fitzgerald.

 

„În Marele Gatsby, Fitzgerald realizează ceea ce nu va mai face în toată cariera sa ulterioară: o satiră a moravurilor contemporane care conțin adevărurile – personale și sociale – cele mai profunde” afirmă Daniel S. Burt.

Pikul, Valentin. Necuratul: Rasputin și apusul unei lumi : în 2 vol. / V. Pikul; trad. din lb rusă și note: A. Olteanu. – București : ALL, 2016.

Unul dintre cei mai populari și controversați scriitori ruși postbelici, Valentin Savvici Pikul s-a născut în 1928 la Leningrad. S-a înscris la școala militară a forțelor navale din Solovki și a fost trimis, după absolvire, în misiune în Flota Nordului. După sfârșitul războiului, a urmat cursurile Academiei Navale din Leningrad, fiind însă exmatriculat din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare. Cititor pasionat și obișnuit al seratelor literare, Pikul a început să scrie poezii și povestiri legate de istoria Nordului, apoi de istoria Rusiei. Între 1954 și 1990 a scris peste treizeci de romane și sute de miniaturi istorice, acoperind toate evenimentele importante din istoria Rusiei.

Vol. 1. – 510 p.

Pikul_NEcuratul_1Necuratul urmărește povestea vieții lui Grigori Rasputin – țăran  din Pokrovskoe devenit mistic, presupus vindecător și apropiat al familiei imperiale –, pe fudnalul ultimelor deceni ale Imperiului Țarist. Construind un tablou incitant al vieții de familie a Romanovilor și al evenimentelor premergătoare Revoluției Ruse din 1917, Valentin pikul satirizează, cu o ironie mușcătoare și un umor savuros, influența lui Rasputin la curtea imperială și moravurile elitei rusești.

Asemănat cu Alexandre Dumas, Pikul a fost adorat în epocă de cititorii nemulțumiti de literatura de propagandă comunistă, care au găsit în opera sa personaje și idei noi. Însă prăbușirea URSS nu i-a știrbit succesul. În 2008, cărțile sale au atins vânzări totale de cinci sute de milioane de exemplare, plasându-l în rândul celor mai populari scriitori ruși din toate timpurile.

Vol. 2. – 469 p.

Considerat o personalitate-cheie în declinul monarhiei ruse  și celebru în toată lumea din cauza imoralității și a exceselor sale, Grigori Rasputin a făcut obiectul a numeroaselor legende, însă puțini cunosc povestea ascensiunii sale dintr-un sătuc siberian la curtea imperială. În viziunea lui Pikul, el este Necuratul, omul care exercitat cea mai mare influență asupra familiei Romanov în ultimii ani ai Imperiului Țarist.

Coelho, Paulo. Brida / Paulo Coelho;  trad.: din limba portughez.: Robertina Sfetcu. – București : Humanitas, 2018. – 247 p.

Coelho_Brida„În cartea Jurnalul unui Mag am înlocuit două dintre practicile RAM cu niște exerciții de percepție pe care le-am învățat când făceam teatru. Deși rezultatele erau oarecum aceleași, asta m-a costat o mustrare severă din partea Maestrului meu. „Nu contează dacă există mijloace mai rapide sau mai ușoare, tradiția nu poate fi schimbată niciodată”, a spus el. Din această cauză, puținele ritualuri descrise în Brida sunt aceleași practicate de-a lungul secolelor în Tradiția Lunii – o tradiție ce necesită experiență și practică pentru a putea fi executată.

Folosirea ritualurilor  de acest fel, fără nici un fel de orientare, este periculoasă și neindicată, nu este necesară și poate dăuna grav căutării spirituale” afirmă Paulo Coelho.

Fletcher, Giovanna. Mamă fericită, copil fericit : Să fii mamă e o aventură /Fletcher_Mama fericita Giovanna Fletcher; trad.: din limba engl.: Ianina Marinescu. – București : Humanitas, 2018. – 247 p.

„Sunt o mamă adevărată și îmi pasă de celelalte femei. Vreau să fim unite și susținute, nu izolate și singure sau defensive cu privire la alegerile noastre, dacă ne spune cineva că nu am procedat cum trebuie”  afirmă autoarea cărții, Giovanna Fletcher.

Lark, Sarah. Cântecul maorilor / Sarah Lark: trad.: din limba germ.: Corneliu Stoenescu. – București : RAO, 2012. – 624 p.

Lark_Cantecul maorilor

„Noua Zeelandă, 1893: William Martyn este un bărbat mult mai cultivat și mai elegant decât oamenii care ajung în mod obișnui în căutarea de aur la Queenstown. Nici nu e de mirare, căci Will este iul unor nobil irlandezi. Temperamentala Elaine se îndrăgostește de el, iar el pare să-i împărtășească sentimentele. Însă deodată sosește în vizită Kura-Maro-Tini, verișoara lui Elaine, care e pe jumătate maori și a cărei frumusețe și libertinism îl cuceresc definitiv pe William.”

 

 

Alende_CAietul MayeiAllende, Isabel. Caietul Mayei / Isabel Allende; trad. din span.: Cornelia Rădulescu. – București : Humanitas, 2018. – 335 p.

„Abia trecută de pragul adolescenței (vârsta la care a experimentat toate senzațiile tari pe care le poate oferi California zilelor noastre), Maya Vidal pătrunde în lumea interlopă, adoptându-i viciile. Pendulând între SUA și Chile, împletind mai multe fire narative și etalând o galerie impresionantă de personaje, Caietul Mayei este un roman curajos despre vindecare. De amintiri coșmarești, de false iluzii, dar mai ales de dependența de droguri.”

 

 

Kurreishi, Hanif. Intimitate și alte povestiri / Hanif Kureishi; trad. din engl: Elena Ciocoiu. – București : Humanitas, 2018. – 210 p.

„Inclus de The Times pe lista celor mai mari 50 de scriitori britanici de după 1945, Hanif Kureishi este un prozatori, dramaturg și scenarist multipremiat: a câștigat prestigiosul Kureishi_Intimitate.jpgWwhitebread Award și a primit două nominalizări la Oscar pentru cel mai bun scenariu. Opera lui este tradusă în 36 de limbi.

Na dintre cele mai bune cărți ale lui Hanif Kureishi, Intimitate pune în lumină, cu sinceritate dusă până la cruzime, temerile și dorințele care îl pot determina pe un bărbat să-și părăsească partenera și copiii. Alături de „Licărire”, „Străini când ne întâlnim” și „Spleen”, cele trei povestiri incluse în volum, romanul stă la baza filmului Intimitate, regizat de Patrice Chéreau,  cu Mark Rylance și Karry Fox în rolurile principale.”

Bracken, Alexandra. Minți primejdioase / Alexandra Bracken; trad. din engl și note: Mircea Pricăjan. – București : Editura Trei, 2015. – 530 p.

Braken_Minti„În ziua când a împlinit zece, Ruby s-a trezit simțind că înăuntrul ei s-a schimbat. Ceva atât de îngrijorător, încât părinții ei au închis-o în garaj și au chemat poliția. Ceva din pricina căruia a fost trimisă la Thurmond, o „tabără de reabilitare guvernamentală”, cu condiții foarte aspre. Deși a supraviețuit bolii misterioase care a omorât aproape toți copii din America, Ruby și ceilalți supraviețuitori au descoperit ceva și mai rău: că au puteri înfricoșătoare pe care nu le poate controla.

Acum, la șaisprezece ani, Ruby se numără printre cei periculoși.”

 

Ahern, Cecilia. Suflete pereche / Cecilia Ahern; trad. din limba engl.: Marilena Iovu. – Ed. a 4-a. – București : ALLFA, 2015. – 535 p.

„Rosie și Alex se cunosc de când erau copii. Sunt confidenți și cei mai buni prieteni, Ahern Sufletenedespărțiți la școală și în viață, până când destinul îi pune în fața unor situații în care cei doi nu prea au multe de spus. Rosie rămâne însărcinată la doar 18 ani. Alex pleacă în America și devine medic cardiolog. Distanța nu-i împiedică să rămână la fel de apropiați ca înainte, relația lor transformându-se într-un lanț nesfârșit de scrisori și e-mailuri, dar dincolo de simpla lor prietenie și de viețile separate pe care și le construiesc treptat rămân multe sentimente și cuvinte nerostite care așteaptă momentul potrivit să iasă la iveală.”