Publicat în cartofilie, dicționar, filatelie, istoria Basarabiei, personalităţi istorice

Cunoaște istoria filateliei basarabene, mărcile poștale din domeniul sportului, turismului și barajelor


Recomandăm atenției dvs 10 cărți ce fac referință la filatelie, cartofilie și mărci. Sunt cărți ce fac referință la diferite subiecte, precum istoricul cartofiliei basarabene, poemul Luceafărul, poetul Mihai Eminescu, Alexander-Wilhelm Wolkenberg și mărci poștale pe diferite subiecte: turism, sport sau baraje.

Expoziție virtuală de carte

 

Ciobanu, Aureliu. Istoricul cartofiliei basarabene : catalog cartofil ilustrat: în vol. / Muzeul Național Național de Etnografie și Istorie Naturală; Asociația Fialteliștilor, Maximafiliștilor și Cartofiliștilor din Republica Moldova. – Chișinău : S. n.

Vol. I. Perioada 1896-1917. – 2018. – 364 p.

Ciobanu_Istoricul cartofiliei basarab„De regulă, pasul obligatoriu pentru elaborarea unui catalog național al cărților poștale, document iconografic de o anumită valoare documentară, multiinformațional, îl constituie alcătuirea  și redactarea cataloagelor emisiunilor de ilustrare pentru o localitate sau pentru o tematică aparte, fapt care deocamdată nu a fost înregistrat în Moldova, noi având doar câteva publicații ocazionale. De aceea editarea unui catalog general la nivel național e o întreprindere pe cât de grea, pe atât de responsabilă, ea necesitând maximum de efort intelectual, logistic și material” afirmă Mihai Ursu, directorul general al Muzeului Național Național de Etnografie și Istorie Naturală  în Cuvânt înainte.

Cartea are trei capitole:

 1. Apariția scrisorii deschise;
 2. Evoluția cartofilieii: proces istorico-cultural;
 3. Emitenții cartofili (1890-1917).

La finalul cărți se aflăun articol ce face referință la editroul Alexandrer-Wilhelm Wolkenberg, index de nume, imagini de arhivă

Ciobanu, Aureliu. Alexander-Wilhelm Wolkenberg – primul editor cartofil din Basarabia = Alexander-Wilhelm Wolkenberg – erster Postkartenausgeber in Bessarabien./ Aureliu Ciobanu; Gh. Ciobanu. – Chișinău : S. n., 2014. – 100 p.

Ciobanu_Alexander_W„Meritul acestui înainte mergător, de confesiune luterană, care locuia permanent la Chișinău, este incontestabil, căci, el, prin opera sa de promovare a valorilor istorice, arhitecturale, etnografice din Basarabia, a contribuit la răspândirea informației și cunoștințelor dintre aceste locuri, despre cultura oamenilor ce locuiesc aici, în lumea întreagă, în special dacă ținem cont că cea mai mare parte a produselor cartofile din start au fost editate pentru a circula poștal peste hotarele Imperiului Rus” afirmă Mihai Ursu, director general al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. În O apariție editorială binevenită.

Lucrarea face referință la specificul operei cartofile, nașterea cartofiliei basarabene și apariția cărții poștale ca fenomen artistic.

Ciobanu, Constantin. Mihai Eminescu în filatelia şi cartofilia universală  : Catalog enciclopedic / Constantin Gh. Ciobanu. – Chişinău : Ştiinţa, 2010. – 120 p. : il.

Mihai Eminescu in filatelia si ca„Filatelia a luat naștere încă la mijlocul secolului al XIX-lea, iar scopul ei era popularizarea valorilor istorico-estetice prin prezentarea colecțiilor sale. Astfel, în anul 1939 Poșta Română emite două mărci, apariția lor fiind prilejuită de împlinirea a 50 de ani de la moartea poetului, acesta fiind și debutului lui Mihai Eminescu în filatelie. Mihai Eminescu a fost primul poet român prezent pe o marcă poștală și, respectiv, cel de-al doilea scriitor – după Ion Creangă, căruia i se consacrase o piesă în anul 1937. Albumul în cauză include următoarele capitole: Mărci poștale, Întreguri poștale, Marcofilie, Ilustrate maxime și Eminescu în cartofilie”.

Retrospectivă poștal-filatelică. Vol. 1 : Basarabia. Perioada filatelică / Constantin Ciobanu ; Maria Godorozea. – Chișinău : Gunivas, 2005. – 95 p. : il.

Ciobanu_Retrospectiva postal.jpg„S-ar părea că istoria poștelor din Basarabia și Transnistria își are începuturile pe la începutul secolului XIX. Dar ceea ce începe să se numească în Basarabia după 1812 nici nu are istorie proprie până la acea etapă. Istoria ei, de fapt și de drept, se include total în istoria Moldovei. Căci timp de peste 400 de ani, începând cu secolul al XIV-lea, a fost singura țară a Moldovei. Originea și evoluția formelor politice, sociale, economice, bisericești și culturale ale regiunii geografice, numite ulterior convențional Basarabia, sunt aceleași cu ale Principatului Moldovei” se afirmă autorii în Ab initio.

Cartea are trei capitole:

 1. Poșta de-a lungul mileniilor. La început puțină etimologie;
 2. Universul poștelor se lărgește;
 3. Poșta prefilatelică în Principatul Moldovei.

 

Danescu, Marcel. Dicţionar filatelic / Marcel Danescu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1979. – 222 p. : il.

Dictionar filatelic„Filatelia, una dintre cele mai pasionate îndeletniciri din timpul liber a milioane de locuitori ai planetei noastre, este, totodată și o preocupare cu reale valențe formative și educative. Tematica sa extrem de variată, precum și regulile ce se impun a fi respectate îi obligă pe filateliști să cunoască numeroase  și interesante aspecte din cele mai diferite domenii: politici, economic, social, politic, științific, cultural, artistic, sportiv, turistic etc.” afirmă autorul în Cuvânt înainte.

Dicționarul include explicația diferitor termeni, imagini, listă de termeni, lista principalilor termeni cu corespondența lor în limbile germană, franceză, engleză.

Ciobanu, Ciobanu Gh. Porni Luceafărul … : album cartofil / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea. – Chișinău : Cardidact, 2018. – 236 p. : fig.

„Colecționarii noștri, în persoana lui Constantin Gheorghe Ciobanu și Maria Godorozea, au avut inspirația idee de a aduna într-un album imaginile imprimate pe cărțile poștale ce sugerează motive și teme legate de viața și activitatea Poetului, și, mai ales, de Luceafărul, poemul în care substratul biografic ascunde „înțelesuri alegorice” profunde, date de poetul care a rostit cel mai bine Ființa” afirmă academicianul Mihai Cimpoi la începutul cărții.

În Nota cărții se zice că descrierea cărților poștale s-a făcut în felul următor:

 • Legenda include înscrisurile atât de pe fața, cât și de pe versoul cărții poștale ilustrate, ele fiind separate prin semnul // (în cazul când există anumite texte). Dacă ilustrata nu conține inscripții pe fața cărții poștale, atunci sunt reproduse inscrițiile de pe verso fără a se utiliza semnul respectiv. Înscrisurile de pe fața cărții poștale sunt date cu caractere grase înclinate (bold italic), cele de pe spatele cărții poștale – cu caracteristicile italice (înclinate) simple.
 • Editorul este reprezentat prin abrevierea , după care urmează specificarea editorului cărții poștale/ilustratei. Atunci când se cunoaște anul de emisie, se indică și acest reper cronologic, precum și alte date specificate de către editor.
 • Dacă titlurile cărților poștale sunt marcate cu *, atunci acestea din urmă au reproduse versuri, strofe sau poezii întregi.

La reproducerea textelor de pe cărțile poștale autorii au respectat ortografia de epocă, utilizate de editorii cartofili.

Micu, Iosif. Sportul în filatelia Românească / Iosif Micu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1976. – 149 p. : foto.

Micu_Sportul in fil„Prezentul volum are menirea de a populariza, prin mijloace specifice filateliei, dezvoltarea și evoluția sportului în România și de a face cunoscute performanțele obținute de sportivii români, de-a lungul anilor, în țară și peste hotare. […]

„Sportul în filatelia românească” va contribui, desigur, la cunoașterea și răspândirea sportului și filateliei sportive în cele mai largi mase de tinere” afirmă Marin Dragnea, general-locotenent, președinte C.N.E.F.S. și AL C.O.R.

În cuprinsul cărții veți citi despre sporturile olimpice, alte sporturi, dar și un catalog al mărcilor poștale românești cu subiect sportiv cu corespondența lor în principalele cataloage.

Şahinian, Ioan Bogdassar. Construcţiile de baraje în filatelie / Ioan Bogdassar Şahinian. – Bucureşti : Litera, 1979, Bucureşti : 13 decembrie 1918, Î.P. , 1979. – 88 p.

Bagdassar„Adunarea și constituirea unui album al mărcilor poștale reprezentând baraje se va înscrie ca o acțiune de care s-ar putea bucura oamenii din toată lumea, doritori de util și frumos.

De fapt această tematică filatelică originală, realizată de autorul prezentei lucrări, a fost supusă atenției publicului larg prin participarea la câteva expoziții filatelice internaționale, unde s-a bucurat de succes” afirmă autorul în Prefața cărții.

Astfel, mărcile poștale fac referință la:

 • Baraje de greutate;
 • Baraje arcuite;
 • Baraje cu contraforți;
 • Baraje de piatră;
 • Baraje de pământ;
 • Baraje simbolice.

Autorul mai face referință și la o incursiune în lumea barajelor și a mărcilor poștale, prima marcă poștală din lume având ca subiect un baraj – barajul Assuan, ștampile reprezentând baraje, catalog, ninliografie, rezumat în limbi străine, reproduceri în afara textului.

Tripcovici, Nicolae. Filatelia : pasiune, competiţie, studiu / Nicolae Tripcovici. – Bucureşti : Sport-Turism, 1986. – 213 p. : il.

Tripcovici_Filatelia„Independent de accepțiunea sa inițială, semnificația cuvântului „filatelie” s-a extins în timp, înglobând și întreaga perioadă dinainte de apariția mărcilor poștale regulate. Perioadă denumită curent „prefilatelică” (deci anterioară filateliei, în general), dar pe care unii o consideră anterioară nu filateliei, ci numai mărcilor („Prestamp”, „Vormarkenzeit” etc.)” afirmă autorul în Ce este filatelia?

Autorul face referința la istoria filateliei.

Turbatu, Apostol. Filatelia şi turismul / Apostol Turbatu. – Bucureşti : Sport-Turism, 1981. – 147 p. : il.

Turbatu_Filatelia si turismul„Filatelia și turismul, două dintre pasiunile notabile ale lumii contemporane, preocupări cu reale valențe formative, educația antrenează astăzi în sfera lor zeci de milioane de oameni de pe întreaga planetă și, în pofida aparențelor, aceste modalități de odihnă activă, de o mai plăcută petrecere a timpului liber, au suficiente puncte de contact, fapt ce ne-a determinat că în lucrarea de față să urmărim relația existență între filatelie și turism, felul în care aceste două activități își aduc contribuția la actul cunoașterii, la desăvârșirea profilului spiritual al omului contemporan” afirmă autorii în Cuvânt înainte.

Cartea face referință la obiective turistice, mijloace de transport, monumente istorice și arhitectornice, etnografie și folclor, tabel selectiv al emisiunilor poștale românești cu tematică turistică și o bibliografie selectivă.

Surjicov, Vsevolod. Îndreptar filatelic / Vsevolod Surjicov; red.: Alexandru Marcu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1972. – 207 p.

Surjicov_Indreptar filatelicDupă cum arată titlul, îndreptarul de față nu se adresează acelora care colecționează mărci poștale tipărite pe diferite meridiane al globului pământesc. Autorii și-au propus să prezinte nu doar aspecte senzaționale și enigmatice ale filateliei, dar și se relatează despre câteva din cele mai importante probleme ale teoriei și mai ales ale și practicii filatelice.

Cartea are două părți:

 1. Introducere în filatelia teoretică;
 2. Inițierea în filatelia practică.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s