Publicat în ACTIVITĂȚI BC, LANSĂRI DE CARTE

Poezia ca mărturisire … Lansare de carte Sentimente cu păsări (II) Mirări


Cenaclul „Magia cuvântului”

Motto: „De undeva, din adânc,
Începusem în păsări să cânt
Cu doar o strigare,
Un cuvânt…”

Ionel Simota

La 16 ianuarie Cenaclul Literar „Magia cuvântului” desfășurat la Bibilioteca Centrală, BM „B.P. Hasdeu” a găzduit  un eveniment inedit, lansarea cărții „Sentimente cu păsări (II) Mirări”, autor: Ionel Simota, membru al Uniunii Scriitorilor, filiala Brașov, România. A fost o zi deosebită, în aer mai perpetua mireasma colindelor, pretutindeni vibrau emoțiile eminesciene, iar la Cenaclul Literar ,,Magia Cuvântului”, domina o atmosferă plină de Poezie și Spirit românesc.

5555Memorabila activitate a făcut parte din evenimentele cu impact organizate în săptămâna culturii. Moderatoarea, Victoria Fonari, dr.conf. la Universitatea de Stat din Moldova, poet și critic literar a stăruit să aducă emoțional publicul în lumea cărții lui I.Simota, poezia căruia e de un colorit valoric bogat, e pătrunsă de admirația pentru Eminescu, de dragostea pentru Mamă, de dorul pentru Basarabia, de profunzimea gândului pentru TOT ce e frumos și sfânt: ,,Ce țară, ce baladă, ce poveste,/ Se-ascund în dorul făurit de mamă,/ Ce sfântă şi frumoasă limba-i este,/ Cu EMINESCU toate sunt de-o seamă” Dor de Basarabia.

 Sentimente cu Păsări (II) MIRĂRI e o carte de Suflet pentru Sufletul împătimit de zbor: „În mine e atâta strigare/amestec de Înger și Zeu”. Încă te caut sau ,,Te iubesc nepământesc de frumos” Înscripție pe suflet, sentimente ce izvorăsc din abisul sufletului  ca ,,o rouă” cristalină. Opera sa e o măturisire, plină de evlavie, în raport cu măreția Sufletului:

,,Daca aș putea ,

Ți-aș așeza sufletul în trup,

Cu delicatețea mamei,

Ce-și așează în leagan, copilul” Sufletul meu

Ionel Simota „aparține deopotrivă Moldovei și Transilvaniei, opera sa făcând parte din Tezaurul poeziei românești, care transcende spațiul și timpul” Ioan Lăcătușul. Dialogul liric ne-a sensibilizat profund, din care am savurat ineditele metafore ale versului distinsului poet ca cel mai veritabil simbolist și poetul liricii moderne.

Poezie, muzică și încântare…Osmoza perfectă pentru o întâlnire de suflet. Sala a fost încăpătoare celor o sută de participanți, publicul fiind curios să-l revadă pe stăpânul condeiului, pentru care poezia e o mărturisire… Revelația universului simotian, fiind unul sub semnul întoarcerii ființei la izvoare, la matricea sufletului nostru românesc, elemente remarcate elevat și de criticii literari, prezenți la eveniment, Vitalie Răileanu, poet,  șef  Filiala „Onisifor Ghibu” și dr. hab., prof. univ., Ana Bantoș.

Obsedat de cuvânt, de semantica lui, de puterea de a acoperi sentimentul și trăirea, Dl Nicolae Jelescu, actor, regizor, director artistic al Teatrului „Alexei Mateevici”, a valorificat, original, textul simotian,  prin intonație, într-un recital cu o selecție inedită, fiind un moment de revelație pentru toți elevii, studenții aflați în sala bibliotecii. Or, cititorul tânăr, doar prin astfel de activități, are mari șanse să devină unul interesat de lectură…

Frumusețea transformărilor metaforice izvorăsc din „abisul sentimentului” pe care poetul le-a așezat în versuri cu delicatețea unui sfânt. Această eleganță a versului simotian a fost apreciată de către doamna Alina Chiriac-Ivașcu, redactorul audio book-ului „Sentimente cu păsări”(II), care și-a condensat toată admirația într-un discurs sincer, direct și surprinzător din care am aflat despre  colaborarea, mai bine de patru ani, cu poetul și parcursul creației sale spre Chișinau. Astfel, Podul de Flori a devenit un ,,Pod de carte”, un Pod al Frumosului, un Pod al ,,Emoțiilor de păsări”, dăruindu-ne nouă, cititorilor, o doză spirituală pentru modelarea Sufletului prin Cuvânt.

Grație Doamnei Alina Chiriac-Ivașcu, prezența unui grup de elevi, însoțiți de profesorii de limba și literatura română, Antoci Tamara, Pinteac Raisa, Postolache Veronica din Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or.Telenești și directorul liceului, Babră Silvia, a fost posibilă ca o surpriză pentru domnul Ionel Simota, răvășind emoțional sufletul tuturor. Ne considerăm privilegiați, norocoși că l-am cunoscut pe poetul Ionel Simota, grație derulării Proiectului de parteneriat AMBASADORII LIMBII ȘI CULTURII ROMÂNE, inițiat de dna Elena Mîndru, prin colaborare cu Școala Gimnazială ,,Miron Cristea”, Toplița, judetul Harghita, director Dna Anda Elena Ianoși. Proiectul a luat amploare prin implicare eficientă și colaborare fructuoasă  în alt proiect UNITATE ȘI DIVERTISMENT, președinte Doru Viorel Ciubica. Întâlnirea cu Poetul  la Miercurea-Ciuc a fost un preludiu liric pentru reîntâlnirea din octombrie, 2019.

Grupul de elevi (Pascaru Mădălina, Zelencu Elena, Mardari Renata, Dînga Cătălin, Grăjdieru Andreea…ș.a.) s-a manifestat cu un recital poetico-muzical select, sensibilizând sublim publicul. Revederea a fost o adevărată sărbătoare, ca urmare a întâlnirii din această toamnă (octombrie), când instituția a găzduit un eveniment de pionerat: „Poezia, lăcaș de suflet”- un popas poetic, o oră spirituală într-o toamnă de suflet cu poetul Ionel Simota.

Din numele profesorilor de la L.T.„Lucian Blaga”, or. Telenești, a vorbit Doamna Pinteac Raisa, care a ținut să aprecieze înalt activitatea poetului, a dezlegat câteva metafore ascunse printre filele cărții, exprimându-și atitudinea față de mesajul profund al poeziilor sale:„ Noi am încercat să ne apropiem de poezia lui Ionel Simota cu pași timizi ca să nu-i stingherim din Frumusețea Cuvântului care pornește „din profunzime, din abisul sentimentului, din arderea lui, așezat cu grijă pe foaia imaculată, cu delicatețea unui sfânt”. Și nouă, nu ne-a rămas decât „să găsim timp și iubire ca să privim în ochii cuvintelor”, vorba lui Gr.Vieru. Poezia lui Ionel Simota vine ca o îmbrățișare de sentimente, emoții, trăiri frumoase cu semnificații atât de înalte pentru sufletul pasionat de metafora revelatorie care va perpetua în timp și peste timp. Versul maestrului e de o sensibilitate lirică fină ce curge fluent în armonii perfecte: „lumina ochilor mei/ pășeșete agale/ pe-o interminabilă zare/ lumina cuvântului și a sufletului/ care/ niciodată nu moare”.

Acest eveniment de suflet și pentru suflet a fost armonios îmbinat cu impresionante momente lirico-melodioase. Momentul de grație adolescentin a fost prestația Roxanei Covalschi și Elena Zelencu, care a sensibilizat publicul cu melodii pe versurile poetului „Frumoasă Basarabie”, „Poem de dor”. Am savurat cu nesaț din vocea blândă și suavă a Mariei Mocanu, interpretă de muzică folk, ce a oferit o notă meditativă și profundă evenimentului. Cu o surpriză inedită a venit și Vali Boghean, interpret de muzică folk, care l-a invitat pe poetul Ionel Simota să-și recite versurile pe fundalul melodic. În intensitatea sensului, cu o voce inegalabilă, Vali Boghean a dedicat o melodie In memoriam celui care și-a lăsat amprenta în cultura românească – Ștefan Petrache.

Participanții la eveniment au remarcat calitățile multiple ale poetului, l-au aplaudat îndelung și i-au mulțumit pentru grija față de arta de a scrie poezie, care e „ca și cum ai făuri îngeri din aerul pe care-l respiri și i-ai îmbrăca în lumina ochilor proprii, dăruită ție de Dumnezeu.” I.Simota

Sesiunea de autografe a constituit un bun prilej pentru participanți la scrierea memoriilor cu această întâlnire de la BM „B.P. Hasdeu”

Aducem sincere mulțumiri Domnului Ionel Simota prin onoarea de a-l avea alături pe poetul cu „sufletul în palmă”, de a-i mulțumi pentru întreaga creație, adevărată pledoarie prin forța cuvântului ce sensibilizează, căci totul răsare din Dragoste „Lumina cuvântului și a sufletului care/  Niciodată nu moare “.

Pinteac Raisa,

                                                                                           Postolache Veronica,

profesoare de limba și literatura română

 la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or.Telenești