Publicat în cultura, istoria Basarabiei, religie, Republica Moldova, REVISTE BIBLIOGRAFICE, revistă bibliografică virtuală

Din istoria bisericilor din Moldova și Transnistria


Recomandăm atenției dvs cărți despre bisericile din Republica Moldova și Transnistria, dar și despre personalități religioase precum mitropolitul Iurie Grosu.

Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Revistă bibliografică virtuală

 

Buzilă, Boris. Din istoria vieții bisericești din Basarabia (1812-1918, 1918-1944) / Boris Buzilă. – București; Chișinău : Ed. Fundației Culturale Române; Știința, 1996. – 375 p.

Buzila Din istoria vietii bisericesti„Din istoria vieții bisericești din Basarabia prezintă, cu documente de epocă, multe din ele rămase până acum într-un con de umbră, cum s-a dorit făcută și s-a pus în lucrare, pe tărâm bisericesc , rusificarea credincioșilor, atrofierea și pervertirea conștiinței lor naționale, prin Biserica oficială. Succesiunea întâistătătorilor eparhiali urma, invariabil, aceeași logică: după un arhiereu moale, eventual dispus să facă mici concesii localnicilor, trebuia să se succeadă, negreșit, unul de mână forte pentru a spori ritmul rusificării” se afirmă  în introducerea cărții.

În carte veți citi despre Viața bisericească a românilor basarabeni pe un nou făgaș; Organizarea noii administrații bisericești în Basarabia după Unire; Facultatea de Teologie, o biserică cu „două altare” etc.

 

Ciorbă, Veaceslav. Biserica ortodoxă din Basarabia și Transnistria (1940-2010) / Veaceslav Ciorbă. – Chișinău : Pontos, 2011. – 460 p.

Ciorba Biserica ortodoxa„Situația actuală a vieții bisericești din Basarabia și Transnistria are multe nuanțe specifice. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice RSS Moldovenească și-a proclamat independența, devenind un nou stat – Republica Moldova. Schimbările de ordin politic, social-economic și cultural care s-au produs în ultimii douăzeci de ani au avut și repercursiuni directe asupra situației Bisericii.

[…]

Scopul lucrării este de a studia amănunțit toate aspectele cele mai importante ale istoriei Bisericii Ortodoxe din Basarabia și Transnistria din 1940 până astăzi, de a aprofunda și a aduce noi informații și date bazate pe material documentar inedit din diverse fonduri de arhivă, de a prezenta subiectul în toată complexitatea sa, atât în plan special, bazat pe fapte istorice, cât și în plan general, prin crearea unui tablou general și integru” se afirmă în Introducerea cărții.

În carte citiți articole despre Biserica Ortodoxă din Basarabia în timpul primei ocupații sovietice (1940-1941); Biserica Ortodoxă din Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial (1941-1944); Politicia statului sovietic față de Biserica Ortodoxă din RSSM (1944-1989); Mănăstirile sub regimul totalitar comunist (1944-1989) etc.

La final este inclusă o concluzii (atât în română cât și franceză), bibliografie, anexă, indici.

Cerga, Alexandru. Bisericile Basarabiei: Dicționar enciclopedic : în ? vol. – Chișinău : Civitas.

Vol. I : Scurt istoric, imagini, bibliografie : A-Cahul. – 2013. – 414 p.

Vol. I„Fiecare articol, în prima sa parte, conține informații despre așezarea geografică și numărul populației al fiecărei localități unde este situată biserica examinată și prima mențiune documentară a localității respective. Toate bisericile sunt însoțite  de imagini care aparțin, în exclusivitate, autorului.

[…]

În conextul articolelor din dicționar au fost incluse, de asemenea, informații despre școlile parohiale care existau în secolul al IX-lea – începutul secolului al XX-lea” se afirmă în Argumentul cărții.

 

 

Vol. II : C. – 2016. – 757 p.

Vol. II„Volumul al doilea al Dicționarului enciclopedic include locașele de cult din parohiile ortodoxe ale localităților care fac parte din Republica Moldova. În volumul de față sunt cuprinse doar localitățile care încep cu litera C, fiind cele mai multe din republică. Autorul a păstrat structura textului asemeni volumului precedent, constituit din două compartimente. În primul compartiment sunt prezentate informații succinte ce descriu bisericile, cum ar fi: construcția și istoricul locașului, distrugerea sau închiderea acestora în perioada sovietică, aspectul arhitectural, înzestrarea bisericilor și alte elemente. Compartimentul al doilea include informații despre preoții acestor biserici: date privind viața lor, hirotonia, studiile etc.” se afirmă în Cuvânt-înainte.

 

Vol. IIIVolumul III : D-G. – 2018. – 444 p.

 

Volumul III include bisericile din toate localitățile care încep cu literele D, E, F. G.

 

Volumul mai are referințe bibliografice în subsol.

 

 

 

 

 

 

Gumenâi, Ion. Comunitățile romano-catolice, protestante și lipovenești din Basarabia în secolului al XIX-lea / Ion Gumenâi. – Chișinău : Lexon-prim, 2016. – 352 p.

Gumenaii Comunitatile„Istoria comunităților religioase din Basarabia cu un trecut istoric de câteva secole în acest spațiu nu poate fi interpretată ca ceva impropriu, ci numai în contextul dezvoltării diacronice a societății de aici, ca parte componentă a ei. Nu putem vorbi despre o istorie a interfluviului pruto-nistrean fără să recunoaștem implicarea comunității mozaice sau a celei lipovenești în domeniul economic sau a celor romano-catolice și protestante în domeniul cultural și administrativ” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea are 4 capitole, concluzii, bibliografii, tabele și anexe, imagini, indice de nume și geografic.

 

 

Lisnic, Ioan Protoiereu. Clerici ortodocși din Basarabia și Bucovina de Nord în închisorile comuniste : Centenarul Marii Uniri, 1918-2018 / Protoiereu Ioan Lisnic. – Chișinău : Cuvântul ABC, 2018. – 330 p.: fig.

Lisnic Clerici ortodocsi„În secolul al XX-lea, regimul totalitar ateu sovietic a martirizat numeroși creștini ortodocși și reprezentanți ai clerului bisericesc. Propaganda antireligioasă și campaniile represive au fost instrumentele principale de promovare a politicii ateiste a statului sovietic, care urmărea construirea unei societăți fără de Dumnezeu.

[…]

Odată cu instaurarea puterii sovieticii în Basarabia, averile bisericilor și lăcașurile de cult au trecut în posesia statului sovietic. Acesta, prin intermediul instituțiilor fiscale, a supus bisericile la plata unor impozite exagerate, neachitarea cărora ducea la închiderea acestora. Bisericile închise erau transformate în magazin, săli de spectacole, cazărmi, grajduri sau chiar closete, cum a fost cazul unor biserici din Hotin și Ismail. Preoții rămași în parohiile lor au avut de suferit, fiind considerați  – din punct de vedere social – dușmani ai puterii sovietice, au fost supuși represiunii impozite xagerat de mari, obligați să îndeplinească tot felul de munci degradante, fiind umiliți, bătuți, deportați și chiar omorâți.” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea face referință la diverși clerici ortodocși din Basarabia și Bucovina de Nord.

 

Mitropolitul Gurie : operă zidită în destinul Basarabiei. Culegere de articole și studii ale Mitropolitului Gurie (Grosu) al Basarabiei (1877-1943), îngrijită și coordonată de Silvia Grossu. – Chișinău : Epigraf, 2016. – 304 p.

Mitropolitul Gurie opera zidita„Prin această culegere de lucrări semnate de Mitropolitul Gurie se creionează o imagine de ansamblu asupra operei înaltului prelat, despre care Mitropolitul Nestor Vornicescu afirma cu mândrie în studiul „Mitropolitul Gurie al Basarabiei – osteneli cărturărești”: „După prima perioadă e bogată strădanie cărturească, avem în față a două perioade pilduitoare, care începe din anul 1917, cu aceleași roade bogate, dar care la 1934 brusc se întrerupe” se afirmă în Prefața cărții.

Lucrarea de față are diverse articole ce ține de activitatea mitropolitului Gurie Grossu, dar și anexe.

 

 

 

Mitropolitul Gurie. Procesul și apărarea.Denunțarea complotului apocaliptic. Mitropolitul Gurie ProcesulTextul reeditat al lucrării-memoriu, scrise de Mitropolitul Gurie al Basarabiei și tipărite la București în 1937. Ediție îngrijită și coordonată de Silvia Grossu. – Chișinău : Epigraf, 2018. – 400 p.

„Volumul de față, ca și precedentele, conțin fotografii și iamgini de epocă din colecțiile personale ale descendenților familiei Grosu” se afirmă la începutul cărții.

În carte veți găsi două articole scrise de Silvia Grossu și Anatol Petrencu, un tabel cronologic în ceea ce privește biografia și activitatea Mitropolitului Gurie, Mitropolitul Gurie al Basarabiei (7 părți), tabla cu materii, anexe și fotografii de epocă.