Publicat în Activitate expoziţională, catalogul electronic, COLECŢII BC

Organizația Națiunilor Unite pentru Știință și Cultură a desemnat ziua de 21 februarie Ziua mondială a limbii materne


În context, pentru că respectăm şi onorăm limba română, am decis să organizăm o expoziţie virtuală tematică. Prezentăm 10 cărți de istorie a limbii române și dicționar de expresii, locuțiuni și sintagme ale limbii române de azi. Pentru că limba română e dulce și frumoasă.

Philippide, Alexandru. Istoria limbii române / Alexandru Philippide; ediție critică de G. Ivănescu, Carmen-Gabriela Pamfil și Luminița Botoșineanu. – Iași : Polirom, 2011. – 670 p.

Istoria limbii române cuprinde ciclul de prelegeri susținute de Alexandru Philippide, între anii 1893 și 1933, la Universitatea din Iași. Pentru reconstituirea textului, s-au folosit manuscrisul autograf al ultimelor două părți ale cursului (Istoria sunetelor și Istoria formelor), precum și caietele unor foști studenți ai lui Philippide, din diferite perioade (Mihai Costăchescu, Iorgu Iordan, Ion Lăzărescu, Elvira Irimia, Virginia Ghibu, Lucia Pop, Haralambie Mihăescu, Diomid Strungaru). Textul, amplu adnotat, este completat de bibliografie, un Indice de autori, și un Indice de cuvinte, forme gramaticale, variante fonetice și elemente derivative, rezumate în limbi străine, de circulație (germană, engleză și franceză) și o Anexă în care fost reproduse hărți și fotocopii după manuscrisul autograf al lui Philippide și după caietele elevilor săi” afirmă Iorgu Iordan.

Cartea are patru părți:

 1. Originea poporului român și a limbii române;
 2. Latina populară;
 3. Istoria sunetelor,
 4. Istoria formelor.

Gramatica uzuală a limbii române / coord.: Teodor Cotelnic. – Chișinău : Litera, 2000. – 351 p.

„Pe lângă cele două compartimente tradiționale, Morfologia și Sintaxa acest studiu mai cuprinde capitolul Fonetica, în care se descriu sistemul sonor al limbii literare, de o importanță aparte pentru vorbitorii dintr-un mediu lingvistic marcat de fluctuații jenante. Din aceleași rațiuni, sânt prezentate și comentate normele ortoepice și ortografice, precum și regulile de punctuație.”

În carte veți citi despre:

 • Fonetică;
 • Morfologie;
 • Sintaxa.

Todi, Aida. Limba română și norma actuală. Teste aplicative la DOOM 2 / Aida Todi. – București : ALL, 2008. – 296 p.

„Prezentul volum se adresează atât elevilor din clasele V-VIII, cât și liceenilor care se pregătesc pentru admiterea la facultate.

Structurată, în mod tradițional, pe compartimentele cunoscute ale limbii (fonetică, vocabular, morfologie, mai puțină sintaxă), cartea renunță la frecventele exerciții teoretice sau de analiză, în care multă vreme manualele au abundat.”

Cartea face referință la:

 • Fonetică;
 • Elemente de vocabular;
 • Morfologie;
 • Diverse;
 • Recapitulare.

Todi, Aida. Pentru o limbă română corectă / Aida Todi. – București : ALL, 2007. – 190 p.

 „… cartea de față își propune să facă accesibile principiile de stăpânire și de utilizare corectă a limbii române. Alcătuită pe principiul accesibilității, ea poate fi consultată cu succes atât de elevii claselor gimnaziale, cât și de liceeni…”

Cartea are 8 capitole:

 1. Introducere;
 2. Notă asupra ediției. Abrevieri;
 3. Ce este, cum se constituie și cum funcționează norma lingvistică. Noțiunile de corectitudine, abatere/greșeală, tendință;
 4. De la DOOM 1 la DOOM 2 – aspecte ale evoluției normei lingvistice în perioada actuală;
 5. Elemente de fonetică și ortografie;
 6. Elemente de vocabular;
 7. Elemente de morfologie;
 8. Dicționar de termeni utilizați în lucrare.

Savin-Zgardan, Angela. Probleme ale motivației unităților polilexicale stabile în limba română / Angela Savin-Zgardan. – Chișinău : Magna-Princeps, 2010. – 150  p.

„Frazeologia oricărei limbi ca și lexicul se prezintă drept un sistem, un ansamblu de elemente aflate în relații și legături dintre ele, care formează împreună o anumită integritate. Termenul frazeologie are la bază cuvintele phrasis „vorbire”, „exprim, spun” și logos „cuvânt”, „știință” (ambele de origine grecească).”

Cartea are trei capitole:

 1. Noțiunea de unitate polilexicală stabilă (UPS);
 2. Cauze intralingvistice ale motivației UPS;
 3. Cauze extralingvistice ale motivației UPS.

La final mai citiți concluzii, bibliografie, studii, dicționare și texte literare.

Guțu Romalo, Valeria. Corectitudine și greșeală. Limba română de azi / Valeria Guțu Romalo. – Ediția a III-a, revăzută și adăugită. – București : Humanitas, 2008. – 297 p.

Corectitudine și greșeală este o lucrare de cultivare a limbii care se adresează direct și eficient tuturor celor care doresc să se distingă în viața cotidiană sau profesională printr-o exprimare îngrijită, prin formulări clare și corecte, adecvate circumstanțelor.”

Cartea are șase capitole:

 1. Corectitudine și greșeală;
 2. Gramatică;
 3. Lexic;
 4. Ortoepie;
 5. Limba română actuală;
 6. Evoluția normei.

La final mai citiți surse și indecele de nume.

Stoichițoiu-Ichim, Adriana. Vocabularul limbii române actuale: dinamică, influențe, creativitate / Adriana Stoichițoiu-Ichim. – București : ALL, 2007. – 160 p.

„Lucrarea de față este rezultatul unor preocupări didactice științifice de lungă durată ale autoarei, în domeniul lexicologiei, al semanticii lexicale și al stilisticii funcționale.

Bazată pe o bogată bibliografie românească și străină, cartea valorifică rezultatele cercetărilor personale, concretizate în numeroase studii și articole, publicate în reviste de specialitate și în volume colective sau prezentate în emisiuni de radio și televiziune pe teme de cultivare a limbii” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea are șase capitole:

 1. Dinamica îmbogățirii vocabularului prin procedee interne;
 2. Nou și vechi în derivarea sufixală;
 3. Abrevierile în româna actuală: modă sau necesitate?;
 4. Noi aspecte ale dinamice sensului în presa postdecembristă;
 5. Aspecte ale influenței engleze în româna actuală;
 6. Redescoperirea argoului.

Hiru, Ion C. Limba noastră cea română – Pâinea de toate zilele : unități frazeologice – de la A la Z / Ion C. Hiru. – Iași : alfa, 2008. – 399 p.

„Prezenta lucrare se adresează tuturor celor care, folosind în mod curent limba română vie și neastâmpărată, au nevoie de lămuriri în domeniul vocabularului acestei minunate limbi […].

Scrierea de față include în cuprinsul ei sintagmele în plină dezvoltare cu folosire apreciabilă de către vorbitorii acestui fagure de miere. De aceea am considerat că este necesar ca sintagmele să-și găsească locul în prezenta lucrare intitulată UNITĂȚI FRAZEOLOGICE. De la A la Z.”

Guțu, Valentin. Dicționar al greșelilor de limbă: 4 270 de articole / Valentin Guțu. – Ediția a II-a, revăzută și adăugită. – Chișinău : Cartier, 2014. – 897 p.

„În Dicționar… cuvintele care pun probleme de limbă sânt ordonate alfabetic, pe două coloane: aceea din stânga – cu eticheta Incorect (nerecomandabil) – prezentând fapte care nu aparțin limbii literare actuale (din punct de vedere lexical, gramatical, ortografic, ortoepic, punctuațional), deci abateri privind scrierea, pronunțarea și accentuarea cuvintelor; proprietatea acestora sau a stilului etc., iar coloana din dreapta – cu eticheta Corect (recomandabil) – corespondentele literare/adecvate ale acestora” afirmă autorul în Notă asupra ediției.

Mărănduc, Cătălina. Dicționar de expresii, locuțiuni și sintagme ale limbii române / Cătălina Mărănduc. – București : Corint, 2010. – 557 p.

„Alcătuind Dicționarul de expresii, locuțiuni și sintagme ale limbii române, Cătălina Mărănduc a pornit de la necesitatea de a delimita cât mai clar categoriile vizate, evitând suprapunerile și definițiile vagi. Bibliografia de specialitate nu oferă, din păcate, un ghid sigur în domeniu: cu spirit critic și cu umor, autoarea aduce, în Studiu introductiv, destule exemple de inconsecvență, din lucrări lingvistice altminteri foarte respectabile” afirmă prof. univ. dr. Rodica Zafiu în Cuvânt-înainte.

Dicționarul, pe lângă cuvânt-înainte, mai include un studiu introductiv, indicații pentru utilizarea dicționarului, dicționarul și bibliografie.