Publicat în Cafenea literară

Cenaclul Republica – bilanț pe timp de stat în casă


Ca tuturor, statul în casă mai mult încurcă, decât ajută. Și totuși, așa trebuie să acționăm acum. Prin lucrul de la distanță. Deocamdată postăm poezii din casele noastre. Citim, dialogăm, ne pregătim pentru ce va veni. Timp cu socializare și evenimente.

Sigur, ne putem permite o pauză, noi, cei de la cenaclul Republica. În nouă ani de activitate am avut sute de evenimente și în jur de o sută de invitați din străinătate.

În 2018, cu doi ani în urmă, am devenit parte din echipa Bibliotecii Centrale a B.M. „BP Hasdeu”. Și doar de atunci avem un bilanț extraordinar, spun eu. Prin colaborări cu firma de tranasport Alverstur, am reușit să aducem scriitori din România, Akzente.md ne-au adus un autor din Germania, Uniunea Scriitorilor din Moldova ne-a împrumutat poeți de la Festivalul Internațional „Primăvara Europeană a Poeților”.

În doar doi ani, am avut evenimente cu următorii invitați:

Din R. Moldova: Veronica Ștefăneț, Artur Cojocaru, Emanuela Iurkin, Dumitru Crudu, Sandrina Mîslițchi, Nicolae Popa, Iulia Iaroslavschi, Vitalie Colț, Oxana Gherman, Alexandru Bordian, Artiom Oleacu, Anastasia Palii, Dumitru Fanfarov, Hose Pablo, Rodica Gotca, Ronin Terente.

Din România: Dmitri Miticov, Dan Dediu, Florin Dan Prodan, Tudor Crețu, Sebastian Lăzăroiu, artistul Silviu Oravitzan, Nicoleta Nap și graficiana Ana Toma, Alexandra Turcu, Cosmin Perța, Sorin Gherguț, Andrei Novac, Robert Gabriel Elekes, Mihail Vakulovski, Bogdan Munteanu, Miruna Vlada, Vlad Drăgoi, Mircea Dan Duță.

Din alte țări: Franzobel (Austria), Rebekah Morgan (SUA), Michaёl Vandebril (Belgia), Andy Fierens (Belgia), Teodor Ajder (Polonia / Moldova), Jan Cornelius (Germania), Rebecka Bülow (Suedia).

Așteptăm vremuri mai bune, dar până atunci, citiți cu spor.

Moni Stănilă

Publicat în istoria Basarabiei, istoria românilor, epoca contemporană, LISTE BIBLIOGRAFICE

27 martie 1918 a avut loc Unirea Basarabiei cu România


În contextul evenimentului politic din anul 1918, de unire a Basarabiei la România, recomandăm o listă bibliografică virtuală la temă. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Listă bibliografică virtuală

Albumul Basarabiei : În jurul marelui eveniment al Unirii ; ed. îngrijită de Jipa Rotaru et al. ; cuv. înainte de Adrian Năstase ; Asociația Română pentru Educație Democratică. – Bucureşti, 2000 : Asociația Română pentru Educație Democratică. – 239 p.

Basarabia în actul Marii Uniri de la 1918 = Bessarabia in the Act of the Great Union of 1918 / ed. de Ion Țurcanu, Mihai Papuc ; trad. în lb. engl. : Ina Ciubotaru. – Chișinău : Știința, 2017. – 180 p. : il.

Basciani, Alberto. Dificila unire : Basarabia și România Mare 1918-1940 / Alberto Basciani ; pref. de Keith Hitchins ; trad. din it. de George Doru Ivan și Maria Voicu. – Chișinău : Cartier, 2018. – 428 p.

Bogos, Dimitrie. La răspântie : Moldova de la Nistru : 1917-1918 / Dimitrie Bogos; red.: E. Boicu. – Chişinău : Ştiinţa, 1998. – 224 p. : foto ; 84×108 1/32

Burlacu, Valentin. Unirea Basarabiei cu România și recunoașterea ei internațională : monografie / Valentin Burlacu. – Chișinău : Învățătorul Modern, 2018 : Tipogr. Cavaioli. – 394 p.

Cazacu, Petre V. Moldova dintre Prut și Nistru 1918-1928. Zece ani de la Unire / Petre V. Cazacu ; ed. îngr. de Anatol Petrencu. – Chișinău : Știința, 2019. – 292 : tab.

Centenarul Marii Uniri a românilor : istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918 / vol. coord. de Dan Gabriel Sîmbotin. – Iași : Prim, 2018. – 191 p. : fot.

Cimpoeșu, Dorin. Basarabia la un secol de la Marea Unire. O istorie politică a Republicii Moldova : 1991-2018 / Dorin Cimpoeșu, Sergiu Musteață. – Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2018. – 308 p.

Ciobanu, Ștefan. Unirea Basarabiei : Studiu şi doc. cu privire la mişcarea naţ. din Basarabia în a. 1917-1918 / Ștefan Ciobanu ; pref. de Constantin C. Giurescu ; schiță biogr.: de Iurie Colesnic. – Chişinău : Universitas, 1993. – 332 p.

Colesnic, Iurie. Pantelimon Halippa – apostolul Unirii / Iurie Colesnic. – Chişinău : Ulysse, 2006. – 140 p. : il.

Diacon, Vasile. Reîntregirea : Basarabia, Bucovina şi Insula Şerpilor în dezbateri ale Parlamentului României / Vasile Diacon. – Iași : Unirea, 1992. – 254 p.

Harea, Vasile. Basarabia pe drumul unirii : amintiri și comentarii / Vasile Harea ; ed. îngrijită și cuv. înainte de Vlad Bejan-Iași. – București : Ed. Eminescu, 1995. –  298 p.

Jalea, Ion. Basarabia : Descrierea. Istoria. Unirea / Ion Jalea. – Craiova : Curierul Doljean, 1990. – 32 p.

Musteață, Sergiu. Anul 1918 în emisiunile Europei Libere : (1955-1991) / Sergiu Musteață. – Chișinău : Arc, 2018. – 435 p.

Nucă, Sergiu. Drumul Unirii / Sergiu Nucă. – Chişinău : Prut Internaţional, 2008. – 142 p. : il.

Osadcenco, Radu. Chişinău 1918 : ghid-album al oraşului / Radu Osadcenco. – Chișnău: Epigraf, 2018. – 27 p. : foto

Stănescu, Marin C. Armata română şi unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România : 1917-1919 / Marin C. Stănescu. – Constanța : Ex Ponto, 1999. – 242 p.

Țurcanu, Ion. Unirea Basarabiei cu România : preludii, premise, realizări : 1918 / Ion Țurcanu. – Chişinău : Tip. Centrală, 1998. – 360 p.

Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România, 1917-1918 : doc. ; pref. de Viorica-Pompilia Moisuc / antol. de Ion Calafeteanu și Viorica-Pompilia Moisuc. – Chişinău : Hyperion, 1995. – 348 p.

Susa imaginii: unibuc

Publicat în contabilitate, LISTE BIBLIOGRAFICE, management

Cărți de contabilitate financiară, audit financiar, management financiar-contabil și teste


Evidenţa contabilă este un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile (active, capitalul propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri, rezultate financiare) şi de raportare financiară prin reflectarea documentară, integrală şi neîntreruptă a tuturor faptelor economice ale întreprinderii.

Ce este auditul financiar?
Auditul financiar este analiza realizată asupra situației financiare a unei companii de către un auditor financiar competent, cu scopul de a reflecta în mod coerent și strategic situația contabila și performanțele entității examinate.

Recomandăm atenției celor interesați o listă bibliografică celor interesați de contabilitatea financiară.

Listă bibliografică virtuală

Boulescu, Mircea. Auditul financiar, reorganizarea judiciară şi lichidarea societăţilor comerciale / Mircea Boulescu. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2001. – 268 p.

Chebac, Neculina. Contabilitate financiară : Teste grilă / Neculina Chebac, Carmen Syrbu. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Bucureşti : All Beck, 2001, Bucureşti, 2001. – 246 p.
Contabilitatea financiară amonizată a unităţilor economice / coord.: Gheorghe Diaconu, Doina Leușteanu, Valentin Radu. – Târgovişte, Bucureşti : Bibliotheca : Ed. Bibl. Pedagogice Naţ. „I. C. Petrescu”, 2005. – 302 p.

Ionescu, Luminiţa. Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale / Luminiţa Ionescu; red.: Roxana Ene. – Bucureşti : Fundaţia „România de Mâine”, 2005. – 236 p. : tabele

Management financiar-contabil / Lăcrămioara-Rodica Haiduc. – Bucureşti : Ed. fund. „România de Mâine”, 2005. – 215 p.

Munteanu, Victor. Control şi audit financiar / Victor Munteanu. – Bucureşti : Lucman, 1998. – 480 p.
Pârvuțoiu, Ion. Contabilitatea financiară a întreprinderilor / Ion Pârvuțoiu. – Bucureşti : Lumina Lex, 2002, Bucureşti : S.C. Lumina Tipo S.R.L. – 328 p. : tabele
Pătruț, V. Contabilitatea financiară a întreprinderii / V. Pătruț. – Iaşi : Ed. Fundaţiei „Chemarea”, 1994, Iaşi : S.C. Dosoftei S.A. – 240 p.
Perochon, Claude. Contabilitate financiară / Claude Perochon, Louis Dubrulle. – Bucureşti : Ed. Economică, 2002 : Ecoprint. – 624 p. : scheme, tabele
Preda, Bianca Florentina. Contabilitate bancară / Bianca Florentina Preda. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2005. – 191 p.

Roman, Constantin. Gestiunea financiară a instituţiilor publice : Contabilitatea instituțiilor publice / Costantin Roman. – Bucureşti : Ed. Economică, 2006. – 543 p.
Scutaru, Dumitru. Auditul financiar contabil / Dumitru Scutaru. – Bucureşti : Ed. Economică, 1997. – 296 p.


Stoian, Ana. Auditul financiar contabil / Ana Stoian. – Bucureşti : Ed. Economică, 2001. – 224 p.
Țole, Marin. Analiza economico-financiară a firmelor : din domeniile: industrial, agricol, bancar, comercial / Marin Țole. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2000. – 276 p.

Sursa textelor de contabilitate financiară : conspecte.com și colorful.hr.

Sursa imaginii: biroulcontabil.ro

Publicat în Activitate expoziţională, Colţişor European, Expoziție tematică

Știați că există un oraș în Spania cu mai multe librării decât baruri?


Este micul oraș Urueña, cu mai puțin de 200 de locuitori și sunt mândri că au singura Localitate a Cărții (La Villa del Libro) din Spania. Acest sat pitoresc are librării, muzee și bucătărie regională excelentă. Descoper-o!

Orașul Urueña (provincia Valladolid, în comunitatea Castilla y León) are privilegiul de a fi, în prezent, municipalitatea care se mândrește cu cel mai bine păstrat perimetru zidit al întregii provincii Valladolid.

În epoca modernă, Urueña a fost leagănul unor familii de origine nobilă, purtători de prenume care și-au lăsat amprenta asupra orașului și a altor locuri, atât în interiorul, cât și în afara Spaniei.

Este unul dintre cele mai frumoase orașe din Spania unde vă puteți bucura de o ofertă istorică, culturală, artistică și gastronomică incredibilă. În plus, din 2007, este locul ales unde se află prima Localitate a Cărții din Spania.

La Villa del Libro:
La Villa del Libro este o propunere atractivă de turism cultural pe care provincia Valladolid le oferă călătorilor și bibliofililor din întreaga lume. Crearea acestei resurse culturale foarte importante se datorează inițiativei Consiliului Provincial care în 2007 a fondat acest oraș literar, primul Sat de carte din Spania, în orașul medieval Urueña.
Acest proiect cultural ambițios este inspirat din alte vile ale cărții existente în Europa: Hay-on-way, în Țara Galilor – cel mai vechi –, Redu în Belgia, Montolieu în Franța, Bredevooort în Olanda … Denumitor comun al tuturor acestora Este revitalizarea economică, culturală și turistică bazată pe recuperarea spațiilor publice ca locuri pentru cumpărarea și vânzarea cărților și celebrarea evenimentelor culturale legate de literatură.

Vila del Libro de Urueña constituie un spațiu în care cartea este un magnet pentru călătorii care, scăpați de banal, merg în căutarea bucuriilor mai puțin amăgitoare; un spațiu de întâlnire pentru un număr semnificativ de experți sau persoane curioase, care au făcut cartea și sectoarele implicate în ea un mod de viață.

CENTRUL e-LEA Miguel Delibes (spațiu pentru lectură, scriere și aplicațiile sale) este inima Villa del Libro. Un centru pentru promovarea Cărții și a Culturii care găzduiește în 1.296 m2 suprafață o bibliotecă specializată, ateliere, sala de expoziții și o mică grădină.

În plus, oferă o sală de funcții cu o capacitate de o sută de persoane, ideală pentru găzduirea unui număr mare de evenimente culturale: congrese, simpozioane, ateliere, conferințe, prezentări și lecturi.

Alcaraván:

Castilla y León, cu accent special pe arhitectură, artă, meșteșuguri, etnografie, obiceiuri, gastronomie, geografie și istorie, literatură, muzică, natură și călătorii.

Alcuino Caligrafía & Arte:

Caligrafie și iluminat. Comenzi de manuscrise. Ex-libris, Carduri și invitații. Material de caligrafie. Cadou. Literatură de specialitate. Cărți de istorie, artă și poezie. Cursuri de caligrafie.

Grifilm:

Cinema (adaptări, scenarii, biografii, tehnică, teorie, eseu, revistă veche) Cartea veche: spaniolă, engleză și catalană. Literatură, teatru, poezie, artă, istorie, muzică. Proiecție de filme vechi și mostre de literatură digitală. În toate romanele adaptate cinematografiei va fi inclusă o mică notă cu datele filmului / filmelor.

Colțul lui Ábrego:

Colțul lui Ábrego (în spaniolă: El Rincón del Ábrego) este o librărie frumoasă și confortabilă, atașată zidului din secolul al XIII-lea al orașului. În ea puteți găsi tot felul de cărți vechi, cărți de ocazie și vinil și unele ciudățenii. Există, de asemenea, o selecție a unei noi cărți pentru copii și tineret, precum și o mică colecție de eseuri despre economie, ecologie, gen, sociologie, politică, pedagogie etc. O peșteră autentică de piatră acoperită în hârtie.

Enoteca:

Vinuri din Vinăriile Colaboratoare din D.O. din provincia Valladolid. Literatură de specialitate.

Buticul poveștii:

Pop-up și Pop Arts. Facsimile. Castilla y León.

Páramo:

Cărți vechi și curioase. Obiecte vechi.

Sursa:

¿Sabías que hay un pueblo en España con más librerías que bares?
[online] [citat 24.03.20]. Disponibil: soybibliotecario.blogspot.com

Publicat în ACTIVITĂȚI BC

Biblioteca Enciclopedică/ Din istoria epidemiilor


În contextul răspandirii virusului COVID-19 la nivel internațional, ne-am gândit să facem o rubrică specială Din istoria epidemiilor în care vom trece în revistă cele mai mari și mai periculoase epidemii cu care s-a ciocnit omenirea de-a lungul istoriei.

Și vom începe rubrica cu Ciuma lui Iustinian care a făcut aproximativ 25 de milioane de victime între anii 541 și 542 era noastră, afectând în special Imperiul Bizantin și porturile de la Marea Mediterană. Bacteria a fost transportată peste mare din Egipt de vasele care aduceau cereale în Constantinopol, de unde s-a răspândit practic în tot Imperiul. Această primă pandemie de ciumă a lovit periodic mai multe zone ale Lumii Vechi și a dispărut la jumătatea secolului al VIII-lea, cel mai probabil de la sine, având în vedere că oamenii nu înțelegeau cum se transmite boala și nu puteau să ia nicio măsură pentru oprirea ei, în afară de a încerca să-i evite pe cei bolnavi.

Prima pandemie consemnată în istorie a fost cauzată de Yersinia pestis, bacteria care provoacă ciuma sau pesta, o boală infecțioasă deosebit de contagioasă. Yersinia pestis infectează unele animale, în special rozătoarele, și este transmisă la oameni de purici.