Publicat în Ansambluri de dansuri, coregrafi din R. Moldova, revistă bibliografică virtuală

Vladimir Curbet – valorificator al dansului și muzicii populare / 90 ani de la naștere /


Biblioteca Centrală, inițiativa Bibliotecarii citesc

Revista bibliografică virtuală

Vladimir Curbet s-a născut pe 5 decembrie 1930 la Susleni, judeţul Orhei. În 1966, a absolvit Şcoala de Muzică (astăzi Colegiul de Muzică) „Ştefan Neaga”. A fost conducătorul colectivului de dansuri şi al fanfarei din satul Susleni (1949-1953). În perioada 1953-1957, a condus colectivul de dansuri populare din satul Caragaş, raionul Slobozia.

În 1957, Vladimir Curbet a fost numit pedagog-preparator, iar în 1958 – director artistic şi prim-maestru de balet al Ansamblului Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”.

Personalitate marcantă în cultura modernă, Vladimir Curbet s-a afirmat ca folclorist şi publicist: a înregistrat nenumărate melodii şi texte de cântece populare moldoveneşti, a publicat un şir de articole, studii şi cărţi referitoare la specificul, originea, istoria şi maniera de interpretare a dansului popular. De-a lungul anilor Vladimir Curbet a transformat dansul nostru popular în simbol universal, este autor al cărţilor antologice, care sunt adevărate enciclopedii vii.

I.

Curbet, Vladimir. La gura unei peșteri de comori : [despre dansul popular și activitatea Ansamblului „Joc”] / Vladimir Curbet ; red.: M. Mardare. – Chișinău : Hyperion, 1994. – 264 p. : fot. 

Volumul reprezină un studiu despre moștenirile noastre milenare, cum sunt dansul și muzica populară, care constituie o adevărată avuție, o comoară inestimabilă, o operă orală a identității noastre.

Cu multă pasiune și dragoste autorul povestește în filele cărții despre spectacolele populare  „Hora satului“,  „ Șezătoarea”, „Călușarii”.

Paginile eseistice sunt pline de suflu și informații prețioase despre    instrumentele coborâte din legendă ( buciumul, fluerul, naiul ) și cele despre strigăturile în dansul popular.

Volumul se citește ușor și captivant, este pe înțelesul tuturor, destinat atât celor tineri, cât și celor vâstnici, „ La gura unei peșteri de comori“ este o carte de duminică a neamului.

II.

Curbet, Vladimir. Grai și tradiții ne-au unit: [activitatea artistică a Ansamblului „ Joc”] / Vladimir Curbet ; cop. : I. Olîinik. – Chișinău : Pontos, 2000. – 264 p.

Publicația este dedicată activității artistice a Ansamblului Național Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc“ care este tezaurul nostru spiritual. În cuvîntul întroductiv Marcela Mardare menționează, că Vladimir Curbet, fiind conducătorul artistic al„ Joc”-ului a fost meteu atașat de trecutul poporului român, plin de fapre impresionante și demne de urmat,  cîntecele și dansurile, obiceiurile, datinile și tradițiile pe care le-a descoperit și le-a înveșnicit, urcîndu-le pe scene profesioniste și înserându-le în cârți.

Textul expus în această carte este împărțit în 3 capitole: Prin grai și tradiții rămânem aseiași;  Reflecții și ecouri  despre Vladimir Curbet și Creația populară.

Cartea mai conține o colecție bogată  de imagini fotografice din arhiva autorului. De-a lungul anilor Ansamblul  „ Joc“ s-a bucurat de admirația adevăraților îndrăgostiți de creația populară de la noi și de peste hotare.

III.

Curbet, Vladimir. Valori perene românești : Tradiții. Obiceiuri. Rapsozi populari / Vladimir Curbet ; cop. : Iaroslav Olîinik. – Chișinău : Pontos, 2003. – 430 p. : il., n. muz., fot.

Cartea reprezintă o lucrare de referință care include un set de esee dedicate perlelor creației orale: hora, doina, miorița, călușarii. Un compartiment aparte este dedicat obiceiului: nunta – ceremonial de consacrare a familiei. Totodată, este inclus compartimentul: lăutarii, promotori ai cîntecului popular, unde sunt prezentate date biografice ale renumiților rapsozi ai căntecului popular. Capitolul este structurat după perioade istorice, ce cuprind sec. XIX – XX : de la Barbu Lăutaru, până la Nicolae Botgros.

Tor aici, autorul a inclus 324 de creații folclorice ce reprezintă melodii populare moldovenești din diverse zone ale Moldovei.

IV.

Curbet, Vladimir. La vatra jocului străbun : volum dedicat aniversării a 60-a a Ansamblului Național Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc” și aniversării a 75-a a directorului artistic și prim-maestrului de balet V. Curbet / Vladimir Curbet ; pref. : Marcela Mardare. – Chișinău : Pontos, 2005. – 428 p. : il.

O ediție omagiară, editată la Chișinău de editura Pontos, este dedicată aniversării a 60-a a Ansamblului Național Academic de Stat de Dansuri Populare „ Joc” și aniversării a 75-a a directorului artistic și prim-maestrului de balet Vladimir Curbet.

Prezenta lucrare cuprinde o gamă de articole dedicate valorilor perene naționale, zonelor folclorice ale Moldovei, totodată, evidențiind dansul popular și costumul național.

Volumul însumează personalități notorii ale culturii noastre care au vorbit și au scris despre calirățile lui Vladimir Curbet, menționându-l ca: „ maestru nepereche, un coregraf total”; „ profesorul de dans a întregii Basarabii”; „ un zeu al dansului popular”.    

Publicația ne exemplifică parcursul glorios al Ansamblului „ Joc” pe care maestrul a condus-o aproape șase decenii, ne-a dus faima în toată lumea, cucerind simparia și ovațiile a milioane de spectatori. Ceia ce  i-a adus acestu-i talent de excepție celebritate este coregrafia, profesionalismul său, performanșele obținute în rezultatul muncii enorme cu asamblul în care activa din anul 1957 și alături de care, cu multă pricepere și exigență, a făcut istorie.

Meritele deosebite ale directorului artistic și prim – maestru Vladimir Curbet a fost apreciate cu titlul – „Artist al Poporului din Republica Moldova” și distincția de stat – „Cavaler al Ordinului Republicii”.   

V.

Curbet, Vladimir. Țara horelor și a doinelor : [ o incursiune în valorile folclorice românești din spațiul pruto-nistrean] / Vladimir Curbet. – Chișinău : Pontos, 2007. – 267 p. : il.

În prezentul volum cititorul va găsi articole consistente despre arta coregrafică  populară, despre  arta muzicală, ceia ce reprezintă valorile naționale ale neamului românesc. În paginile cărții este reprezentat parcursul glorios al Ansamblului „Joc” care a efectuat  turnee de prestigiu, obținând  succese de rezonanță în peste 63 de țări ale lumii unde a prezentat peste 7600 de spectacole, bucurând spectatorii îndrăgostiți de muzică, dans și cântec, de port național, de obiceiuri și tradiții folclorice.

În perioada cât a stat în fruntea  Ansamblului „Joc”, maestrul Vladimir Curbet  a instruit partu generații de dansatori. A șlefuit un colectiv de adevărați și mari profesioniști.  A dăruit „ Joc”-ului toată dragostea și lumina sufletului, harul și truda, punând bazele unei culturi a dansului popular, creând realizări remarcabile în coregrafia națională. A renăscut dansul strămoșesc și l-a făcut să dăinuiască  ca  valoare spirituală a poporului român, valabilă pentru toate vremurile.

VI.

„Joc” : Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare : [date succinte] / ed. : Petru Rusu. – Chişinău : Iulian, 2006. – 47 p. – Text paral. : lb. română, fr., span., engl. şi rusă.  

Prezentul album este o adevărată carte de vizită a Republicii Moldova, volumul include material factografic, documentar și ilustrativ despre Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc”. Albumul este bogat ilustrat cu imagini care reproduc fotografic cele mai reprezentative spectacole, care sunt ca o sărbătoare a ochilor și inimii, ca un poem al bucuriei, un triumf al optimismului.

Dansul popular este o artă, iar dansatorii sunt suflerul acestei arte. Înzestrați cu o ținută artistică imprecabilă, înveșmântați cu inconfundabilele costume naționale, recunoscuți în întreaga lume, au prezentat și prezintă faimoase spectacole de coregrafie națională.

Lidia Ciornaia, șef sector, Biblioteca Centrală