Publicat în ACTIVITĂȚI BC, personalităţi istorice, prezentare de carte

Prezentare de carte „Prin hățișurile emigrației”


Autoare Varvara Valentina Corcodel

     Ieri, 10 august la Biblioteca Centrală a avut loc Prezentarea de carte „Prin hățișurile emigrației”, autoarea acestui volum de valoare documentară fiind Varvara Valentina Corcodel. Moderatorul evenimentului – Constantin Șchiopu, doctor habilitat, profesor universitar și invitatul special doctor habilitat, scriitorul și istoricul Anatol Petrenco au vorbit despre importanța aceste cărți în rândurile cititorilor.

   Constantin Șchiopu, doctor habilitat, profesor universitar a făcut o scurtă incursiune, despre ce anume ne vorbește această carte și a mai menționat că nu este primul volum al autoarei Varvara Valentina Corcodel, dar care se înscrie perfect în această arie a autoarei.

Trăirile interioare ale autoarei sunt sincere, amintirile acestor oameni copleșesc. „Totodată dincolo de istoriile relatate, interesul cititorului este menținut treaz pe tot parcursul lecturii și datorită atitudinii positive și pline de încredere a autoarei în triumful binelui, bunătății, valorilor, atitudine ce inspiră și revigorează” ne relatează Constantin Șchiopu, doctor habilitat, profesor universitar.

  „Prin hățișurile emigrației” este o filă reprezentativă de istorie zbuciumată a neamului nostru, un volum despre exilul românesc, în special al femeilor, din ultimul deceniu al secolului al XX-lea – primele două decenii ale sec. XXI-lea.

  Autoarea nu apreciază, nu judecă felul de a fi al emigrantelor, nu are intenții moralizatoare, nu impune nimic. Recurgând la confesiune, consemnând mărturisirile lor, îi oferă cititorulu, pe de o parte statutul de confident, pe de altă parte, îl îndeamnă să afle, să știe, să cunoască, să citească. Prin această mărturie depusă spre neuitare, un om fie depășește această trăire, fie că se lasă tîrât  la fund, renunțând la visele sale.

Astfel, una câte una, istoriile emigranților, în mare parte ale interlocutoarelor, se leagă alcătuind o biografie colectivă, cea a unei lumi de exilați din propria țară, cu trecut, prezent și viitor, cu triumfuri și eșecuri, cu dureri și bucurii, cu melancolia și dorul fiecăruia după patria natală. Un emoționant roman autobiografic al acestor oameni plecați în străinătate, conștienți că nu au avut libertatea de a alege.

    Emigrația este văzută și înțeleasă în mod diferit – unii o percep ca o salvare de la sărăcie, alții – ca o șansă de a vedea lumea, de ce nu, sau de a face o schimbare în viață, de a se realiza. Dante Aligheri spunea: „Întregul efort al neamului omenesc constă în a transforma în realitate puterea inteligenței creatoare”. Mulți dintre cei plecați s-au distins în multe domenii.

      La această frumoasă prezentare de carte au mai participat: Delia Tănase, elevă la liceul „Nicolae Iorga”, Andreea Litra, studentă la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Nicoleta Vâlcu, abiturientă din Ulmu, Nina Barcari din Căpriana, Nicole Balaur din Ulmu, stabilită cu familia în Canada, Maria Manuchian, medic cardiolog din Văsieni, Elena Munteanu cu 2 copii emigranți, Gabriela Mihăilă, elevă la liceul „Mihai Viteazul”.

Zaborot Felicia, bibliotecar