EXPOZIŢII

Teatru a fost și rămâne un inexplicabil miracol

Teatru a fost și rămâne un inexplicabil miracol. Prin teatru se măsoară prestigiul și nivelul cultural al unei țări, ba, am putea spune, și al unei civilizații. Grecia antică ar fi rămas mută și împetrită, dacă nu ar fi existat uriașii săi dramaturgi și magnificile lor realizări în teatru.

Ion Ungureanu,

a fost un actor, regizor și luptător pentru identitate națională din Republica Moldova

Expoziție tematică:

 

 

 

Această prezentare necesită JavaScript.

Popovic, Iulia. Noi practice în artele spectacolului din Europa de Est / Iulia Popovici. – Sibiu : Ed. Cartier, 2014. – 436 p.

O marturie scrisă a schimbărilor, a conflictelor şi a inovaţiilor apărute în acest domeniu în ultimii 20 de ani, dar şi a emoţiilor pieritoare şi a însemnătăţii spectacolelor produse în acest spaţiu cultural.

Constantin Chiriac,

preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Drîmbă, Ovidiu. Istoria teatrului universal / Ovidiu Drîmbă. – Bucureşti: Ed. Vestala, 2008. – 351 p.

„Potriveşte-ţi gestul după cuvânt, cuvântul după gest, ţinând seama mai ales de un lucru: să nu întreci măsura lucrurilor fireşti; căci tot ce depăşeşte măsura se îndreptează de scopul teatrului, al cărui rost, dintru-nceputuri şi până acum, a fost şi este să-I arate virtuţii adevăratele ei trăsături, lucrului de scârbă – propriul său chip, iar vremurilor şi mulţimilor – înfăţişarea şi tiparul lor.”

Shakespeare, Hamlet, III, 2.

Coroliov, Elfrida. Regizor. Actor. Spectacol: Anii 1930-2010: Creaţia scenic a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, Teatrului Naţional Satiricus „Ion Luca Caragiale”, Teatrului „Eugen Ionescu”, Teatrului de Revistă „Ginta Latină” / Elfrida Coroliov. – Chişinău : UNITEM, 2016. – 272 p.

Coleţia UNITEM se îmbogăţeşte cu o nouă carte de referinţă: al 11 – lea volum preyintă o cercetare de amploare a proceselor culturale-artistice care se înregistrează în teartul moldovenesc începând cu ani 1930 şi terminând cu sfârşitul primului deceniu al sec. XXI.

Alexandru Grecu,

artist al poporului, preşedinte al UNITEM

Rapsodie teatrală: Paulina Zavtoni şi Spiru Haret: Bibliografie / Biblioteca „B.P. Hasdeu”, Bibl. de Arte „Tudor Arghezi”; alcătuitori: Svetlana Vizitiu; contribuţii: Natalia Ciorbă, Aliona Vîrlan. – Chişinău : „Grafema Libris” SRL, 2011. – 128 p.

Lucrarea e minită studierii şi cunoaşterii moştenirii teatrului basarabean, în antrenarea utilizatorilor şi doritorilor de a-şi cunoaşte eroii în acest domeniu, dar şi promovării şi popularizării teatrului şi actorilor din Moldova.

Echipa Bibliotecii T. Arghezi”

Mofturile parfumate ale „Gintei Latine” / Diana Haşcu-Ghimpu. Chişinău : Lumina, 2012. – 151 p.

„Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină” este unica instituţie din ţară care valorifică genul spectacolului de revistă.

actualele spectacule ale Teatrului de Revistă: „Cherchey la femme”, „Un abecedar bizar”, „Grădina Publică Ştefan cel Mare”, „Generaţia GL”, „Căderea zeilor sau amfitrionul”, „Povestiri la Bradul Strâmb”, „Poveste de iarnă”, „Între Bâc şi Mississippi”, „Carambol”, „Păcală e Company” etc. Sunt nişte reprezentaţii antrenate, colorate, au muzică de calitate, o expesie plastic agreabilă, tipaje umane recognoscibile şi teme/situaţii familiar nouă tuturo. Creatorii acestor spectacole au talentul de a face haz de neajunsurile societății și ale oamenilor, de a ne descreți fruntea cu glume mucalite şi a ne crea buna dispoziţie”.

Haşcu-Ghimpu,

funcţionar public

Dicționarul personajelor din teatrul lui I. L. Caragiale / Constantin Cubleșan. – București : ALL EDUCAȚIONAL, 2012. – 327 p.

Dicționarul personajelor din teatru lui I. L. Caragiale inventariază și analizează această forfotă umană, reconstituind tabloul unei societăți cu ecouri încă vii în imaginarl cititorului de azi. Alături de personajele emblematice din cele mai cunoscute și mai jucate comedii, autorii Dicționarului se opresc cu aceeași atenție și asupra unor personaje și opere mai puțin amintite și analizate, întregînd astfel tipologia umană caragialiană.

autorul

Poetica teatrului modern Luigi Pirrandello și Matei Vișniec / Nicoleta Munteanu. – Iași : Institul European, 2011. – 237 p.

Volumul propune o analiză a principalelor direcții de poetică teatrală ce au marcat secolul XX-lea și începutul secolului al XXI-lea, având ca punct de plecare dramaturgia lui Luigi Pirandello și Matei Vișniec.

Din SUMAR:

Strategii dramatice;

Statutul personajului;

Limbajul verbal din perspectiva modurilor de structurare a limbajului dramatic modern.

autorul

Lumea după Hamlet / Valentina Tăzlăuanu. – Chișinău : Lumina, 2011. – 236 p.

Antologia de față încercă să pună în relief niște mostre ale dramaturgiei, apărute în acest interval, care sunt concludente cu orientare tematică, direcții stilistice, impact asupra publicului.

Valentina Tăzlăuanu,

jurnalist

Ultimul dialog / Constanța Târțău. – Chișinău : ARC, 2016. – 192 p.

Ultimul dialog este o carte-mărturisire al cărei personaj principal este Constanța Târțău. Cea mai mare parte a volumului îl constituie un dialog de proporții inițiat de Antonia Sârbu.

În pareta a doua, carte include un șir de interviuri ale Antoninei Sârbu cu prietenii sau colegii care au cunoscut-o îndeaproape pe actriță.

Antonina Sârbu,

jurnalist

Chișinăul în Teatru: Imaginea orașului Chișinău în spectacole / Larisa Ungureanu. – Chișinău : S.n., 2017. – 216 p.

,,Chișinăul în teatru. Imaginea orașului Chișinău în Spetacole,, continuă proiectul inedit al Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu,, , dar într-o altă dimensiune: cea a orașului teatral. Inditul acestei cărții este accentuat și prin Aprecieri Critice, care ilustrează amplu și convingător, specificul fiecărei montări, precum și prin câteva interviuri cu personalități din teatrul și din dramaturgia basarabiană.

Mariana Harjevschi,

director general, Biblioteca Municipală  ,,B. P. Hasdeu,,

Portrete în timp: oameni de teatru și film / Larisa Ungureanu. – Chișinău : Lumina, 2012. – 104 p.

Dragă cititorule,

Dacă vei fi inclinat să deschizi această carte, să știi că în ea vei găsi douăzeci de portrete de creație ale oamenilor de teatru și film, marea majoritate fiind din Republica Moldova.

Așadar, în partea I, veți găsi portrete de creație a unor actori de teatru: Dumitru Caraciobanu, Ecaterina Malcoci, Mihai Volontir Chiriac, Filip Dască etc.

Partea a III-a, este un fel de ,,sinteză tematică,, și include portretele a patru scriitori care-mi sunt foarte dragi.

Cartea mai include și Date Bibliografice.

autorul

Teatru vieții mele… în II volume / Ion Ungureanu. – Vol I. Chișinău : Cartea Moldovei, 2012. – 652 p.

Antologia conține articole, eseuri, recenzii, interviuri, documente ce reflectă activitatea autorului, contribuind la completarea paginilor de istorie a artei teatrale și a culturii naționale. Volumul I cuprinde perioada anilor 1955-1990

Teatru vieții mele… / Ion Ungureanu. – Vol II. Chișinău : Cartea Moldovei, 2011. – 464 p.

Antologia conține articole, eseuri, recenzii, interviuri, documente ce reflectă activitatea autorului, contribuind la completarea paginilor de istorie a artei teatrale și a culturii naționale. Volumul II cuprinde perioada anilor 1990-2011.

Spiridon Vangheli la 85 ani

Spiridon Vangheli – scriitorul copiilor

Dragi copii! Biblioteca Centrală vă invită în universul miraculos al cărţilor lui Spiridon Vangheli,vă propunem să vă aventuraţi în călătorii fantastice împreună cu personajele literare: Guguţă, Ciuboţel, Ghiocica, Moş Dalbu ş.a., să descoperiţi forţa magnifică a lecturii, să cunoaşteţi o lume curată şi fragilă unde persistă dorinţa conştientă de a face fapte bune.

Spiridon Vangheli, scriitor mereu preocupat de universul copilăriei, ne-a descoperit, că fericită e lumea când în fiecare om, în adâncul sufletului mai dăinue copilul.

 Vă propunem această expoziţie de carte, unde sunt expuse câteva opere literare din creaţia lui Spiridon Vangheli de care dispune colecţia de documente a Bibliotecii Centrale:

Vangheli, Spiridon. Guguţă şi prietenii săi. Vol. I. – Chişinău, 1996. – 157 p.

Guguţă, personajul cărţii, te cucereşte de la primul contact cu el. Ce băieţel  minunat este! Dacă vrei să cunoşti ce isprăvi a făcut, porneşte pe urmele lui,  pătrunde în lumea lui Guguţă şi a prietenilor săi.

Vangheli, Spiridon. Guguţă şi prietenii săi. Vol. II. – Chişinău, 1996. – 158 p.

În acest volum ve-ţi face cunoştinţă cu un băieţel care te încântă prin isteţimea lui pe nume Ciuboţel. El reface lumea după placul său pentru a obţine o armonie între natură şi om. De aici vine originalitatea sa. Lectura acestei carti îţi v-a produce o adevărată plăcere.

Vangheli, Spiridon. Băieţelul din coliba albastră. – Chişinău, 1999. – 31 p.

Este o carte pentru copii, care abia încep să savureze deliciul lecturii. Într-un mod neobişnuit,dar pe inţelesul lor, autorul le spune cum este „Pădurea”, „Vântul,” „Ploaia”, „Soarele,” „Drumul.” Picătura de umor nu lipseşte nici din această carte, astfel, Iazul stă toată ziua în apă şi se scaldă, iar copacii se strâng în Codruca să nu le fie urât câte unul, Verdele se urcă în copaci din iarbă.

   Vangheli, Spiridon. Tatăl lui Guguţă când era mic : aventuri. – Chişinău, 1999. – 127 p.

E o carte de zile mari în care peripeţiile pline de haz te cuceresc, ca apoi să te surprindă prin pagini  de tulburătoare durere. Este o carte autobiografică, despre satul natal, natura din împrejurimi în care bunicii sunt eroii principali când au fost şi ei mici. Identificându-te cu dânşii, trecând prin cumpenele lor, copiii, vor primi mari lecţii de caracter, de verticalitate şi optimism. Vă ve-ţi  pune, totodată, întrebarea: care sunt relaţiile dintre tine şi părinţi, bunici?

 Vangheli, Spiridon. Copii în cătuşele Siberiei. – Chişinău, 2001. – 39 p.

Este o nuvelă documentară plină de emoţii, scrisă în baza faptelor reale … au fost deportaţi nu numai mii de ţărani nevinovaţi din Moldova, ne-a fost deportată limba maternă, a fost deportat sufletul neamului. De la ei, până şi de la copiii lor, avem a învăţa vrednicia şi să nu acceptăm minciuna, sâ nu trădăm aproapele, cum nu l-au trădat ei.

Ca o încununare a contribuţiei  lui Spiridon Vangheli în domeniul literaturii didactice pentru copii vă prezentăm setul de patru culegeri întitulate Carte de citire şi gândire (pentru clasele I, II, III, IV,)

În acestea scriitorul a inclus poezii de autor şi folclorice, scurte naraţiuni în proză, proverbe la temele abordate în unele povestiri şi nuvele, ghicitori, cântece de leagăn. Volumele sunt predestinate pentru lectura copiilor de diferite vârste, a învăţătorilor, dar şi pentru lecturile în familie. În ele încape o bibliotecă întreagă.

Vangheli, Spiridon. Carte de citire şi gîndire : Lecturi pentru clasa întâi. Vol. I. – Chişinău, 2006. – 112 p.

Primul volum este pentru lectura celor mici din cl. I-a. Textele sunt însoţite de imagini colorate, atractive ca să-l emoţioneze pe copil să ţină minte mesajul textului. Se deschide cu versurile lui Grigore Vieru unite prin genericul Frumoasă-i limba noastră. Tot aici autorul le spune copiilor că un părinte spiritual al nostru este Ştefan cel Mare. O parabolă, Gospodina, de Otilia Cazimir, insuflă cititorului fragel datoria şi necesitatea de a fi harnic, de a reuşi să facă totul la timp şi calitativ.

Vangheli, Spiridon. Carte de citire şi gândire : Lecturi pentru clasa a II. Vol. II

Chişinău, 1996. – 158 p.

În cartea a II-a autorul a inclus opere care redau cele mai interesante fenomene din natură, despre viaţa păsărilor, animalelor: Ce ştim despre albini; Ceasornicul de flori; Cum pleacă păsările migratoare; Atracţia pământului. Textele sunt ceva mai complicate, dar pe înţelesul copiilor de această vârstă. La sfârşitul textului  autorul pune întrebări şi antrenează copii în discuţii.

Vangheli, Spiridon. Carte de citire şi gândire: Lecturi pentru clasa a III. Vol.III                      . –               Chişinău, 2006. – 192 p.

A III-a carte propune spre lectură texte dedicate diverse evenimente cu conţinut istoric:

Decebal; Sabia lui Ştefan cel Mare; Ştefan cel Mare vorbind către nepoţi. Momente interesante din copilăria şi viaţa unor personalităţi marcante: Un moment din viaţa lui Rafael; Pictorul Aurel David când era de seama ta.

Vangheli, Spiridon. Carte de citire şi gândire: Lecturi pentru clasa a IV. Vol.IV

. – Chişinău, 2006. – 208 p.

În cartea a IV-a veţi citi texte  instructive care contribue la educarea şi formarea personalităţii copiilor [pentru învăţători şi părinţi]. Iar copii pe parcursul lecturii se vor întălni cu multe personalităţi de pe glob: Aristotel, Pitagora, Socrate, Einstein, Haşec, Walt Disnei, Mihai Eminescu etc.

Stimaţi părinţi, bunici! Încurajaţi-vă copiii / nepoţii să frecventeze biblioteca, să-şi facă o pasiune din lectură, pentru că maestrul Spiridon Vangheli mai scrie cărţi …