Arhive categorie: Activitate expoziţională

Autorul a două faimoase romane satiră în care atacă totalitarismul la ceas aniversar. Vezi despre cine e vorba


În anul curent, la 25 iunie, scriitorul George Orwell împlineşte 115 ani de la naştere. S-a născut în 1903  George Orwell la Motihari, statul Bihar, India — d. 21 ianuarie 1950, Londra) a fost un scriitor englez, comentator al radio BBC, editorialist și reporter. El a luptat ca voluntar în Războiul Civil din Spania de partea comuniștilor. A scris romane, eseuri și critică literară.

George_Orwell_press_photo

George Orwell (pseudonimul lui Eric Arthur Blair) fotografia de pe legitimația de ziarist (1933)

George Orwell este autorul romanelor Ferma Animalelor (1945) și O mie nouă sute optzeci și patru (1949), care au devenit faimoase pentru că au atacat totalitarismul.

o mie

În context, vă invităm să citiţi romanele scriitorului George Orwell. Ţinem să vă amintim că biblioteca noastră dispune de cărţi în limba engleză, iar romanele clasicilor în original, pot fi împrumutate acasă. Inclusiv romanele scriitorului George Orwell.

 

Lecturi inspirate să aveţi!

 

Sursa primei imagini: wikipedia.org

 

Reclame

Cărţi noi la Biblioteca Centrală: clasici ai literaturii române


Recomandăm atenţiei DVS! opere, care au fost donate bibliotecii noastre. E vorba de volumele scriitorilor Nicolae Bălcescu şi Tudor Arghezi. Cărţile sunt în două exemplare şi pot fi lecturate în sala de lectură.

Argheyi XII

Arghezi, Tudor. Opere: în vol. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.

Vol. XI : Icoane de lemn. Poarta neagră. Cartea cu jucării. Tablete din Ţara de Kuty.  – Ed. a 2-a, rev.  – 1190 p.

Volumul XI are patru părţi: Icoane de lemn. Poarta neagră. Cartea cu jucării. Tablete din Ţara de Kuty. Volumul are o prefaţă, note bibliografice şi ilustraţii.

Volumul XII: Proză. – Ed. a 2-a, rev.  – 1190 p.

Volumul XII include: Ochii Maicii Domnului, Cimitirul Buna-Vestire, Ce-ai cu mine, vântule?, Lina, cuvinte potrivite şi… încrucişate. La final găsiţi o addenda.

Arghezi XI

Bălcescu, Nicolae. Opere : în vol. / Nicolae Bălcescu. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.

Vol. I : Scrieri istorice, politice şi economice (1844-1852) / ediţe critică: Gh. Zane; Elena G. Zane; reactualizare şi indice de nume: Dorina N. Rusu, 2017. – Ed. a 2-a, rev.  – 956 p.

Volumul I face referinţă la puterea armată şi arta militară de la întemeierea principatului Valahiei pînă acuma, românii şi fanarioţii, comentarii asupra bătăliei de la Câmpia Rigăi ori Cosovaspătarul Ioan Cantacuzino, postelnicul Constantin Cantacuzino, logofătul Miron costin, drepturile românilor către Înalta Poartă etc. Sunt capitole scrise şi în limba franceză.

Bălcescu, Nicolae. Opere : în vol. / Nicolae Bălcescu. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.

Vol. II: Românii supt Mihai Voevod Viteazul. Corespondenţă. Scrisori. Memorii. Adrese. Documente. – 2017. – Ed. a 2-a, rev. – 1656 p.

Vol. 2 include multă corespondeţecătre diferite personalităţi ale vremii: Ion Ghica, Anastasia Gianolu, Paul Bataillard etc., Note, Manuscrisele Bălcescu, libertatea naţională şi anexe.

Cioran, Emil. Opere : în vol. / Emil Cioran. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.

Vol. III. – Publicistică (2). Interviuri. Corespondenţă. – Ed. îngrijită de Marin Diaconu. – 2017. – 1408 p.

Vol. III are patru părţi: Îndreptar pătimaş (1940-1944), Interviuri, Corespondenţă (trimisă în anii 1931-1991), Documentar.

Vol.  IV: Corespondenţă. Note şi comentarii. – 2012. – 2495 p.

Volumul IV începe cu o Addenda – corespondenţă primită în anii 1931-1992; Note şi comentarii, iar la final o notă privitoare la ediţie şi ilustraţii.

Lovinescu, Eugen. Ciclul Junimist / E. Lovinescu; ed. coord.: Nicolae Mecu; text îngrijit: Daciana Vlădoiu; note, comentarii şi indice de nume: Oana Soare; introd.: Eugen Simion. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei pentru Ştiinţă şi Artă, 2017.

Vol. I : T. Maiorescu. – 2017. – 1050 p.

Volumul conţine bibliografia şi activitatea lui titu Maiorescu, iar la final indice de nume, note şi comentarii.

Lovinescu, Eugen. Istoria civilizaţiei române moderne / Eugen Lovinescu; ed. Nicolae Mecu; Oana Soare; pref.: Eugen Simion. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei pentru Ştiinţă şi Artă, 2015. – 1084 p.

Cartea se citeşte cu plăcerea cu care urmăreşti un eseu. În realitate este un eseu asupra liberalismului românesc. În prima parte a volumului se face referinţă la istoria civilizaţiei române moderne şi Forţele reacţionare. La final, veţi găsi un apendice, anexă, note, comentarii, repre critice, indice de nume.

Slavici, Ioan. Opere: în vol. / Ioan Slavici; text ales şi stabilit, note ţi comentarii, repere critice şi indici: Constantin Mohanu; trad. textului german: Gherasim Pintea; pref.: Eugen Simion. – Bucureşti : Academia Română; Univers Enciclopedic, 2001.

Vol. 11: Publicistică social-politică – De la Războiul de Independenţă la Primul Război Mondial  / ed. îngrijită: Dimitrie Vatamanciuc; cuvânt înainte: Eugen Simion.  – Bucureşti : Ed. Fundaţiei pentru Ştiinţă şi Artă, 2017. – 1484 p.

Volumul 11 presupune opera integrală a lui Slavici. Scriitorul Ioan Slavici a făcut toată viaţa sa, la Sibiu şi Bucureşti, publicistică. În volum veţi citi şi despre războiul de independenţă din anii 1877-1878, războaiele balcanice din anii 1912-1913, primul război mondial din anii 1914-1918, procese de presă şi polemici.

Ghica, Ion. Opera: în vol. / Ion Slavici; ed. critică: Ion Roman; pref.: Eugen Simion. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei pentru Ştiinţă şi Artă, 2017.

Vol. I : Scrisori către V. Alecsandri – Convorbiri economice. – 1322 p.

Volumul I a inclus scrisori către Vasile Alecsandri şi Convorbiri economice. Volumul mai include o prefaţă, cronologie, studiu introductiv, notă asupra ediţiei şi a reeditării, npte, comentarii şi indice de nume.

Vol. II : Studii. Articole. Documente / ed. critică şi studiu introducitiv: Ion Roman. – 1322 p.

Volumul al II-lea cuprinde lucrarea Pământul şi omul, studii ş articole ştiinţifice şi politice, rapoarte academice, scrieri literare extrase din periodice. Sunt incluse documente şi manuscrise în limba franceză, addende, note, cometnarii şi indice de nume.

Vol. III : Corespondenţă / ed. critică şi studiu introducitiv: Ion Roman. – 1322 p.

Volumul III include corespondenţa lui Ion Ghica cu diferite personalităţi ale epocii, cum ar fi Nicolae Bălcescu, Dumitru Brătianu, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri etc. La final găsiţi note şi comentarii.

 

Lecturi pentru vara!


1Mayle, Peter. Chasing Cezanne. 

Fabulously successful Camilla Jameson Porter owes her meteoric rise into chic New York society to a sure-fire formula. Her magazine DQ drips with flattering portrayals of the rich enjoying their riches.

Andre Kelly, her favourite photographer, is away in the South of France on the latest assignment when he comes across a curious scene: A Cézanne painting being hurriedly carried out of a villa and into a shabby-looking van. His investigations back in New York begin to reveal a highly lucrative art swindle that involves a shady art dealer who just happens to be Camilla’s lover, and a master forger. Teaming up with his girlfriend Lucy and Impressionists expert cum gourmet Cyrus Vince, Andre returns to France to find the painting. Before long they are involved in a hectic chase through France, hotly pursued by a manic ex-French legionnaire who is determined to use them as shooting practice …

‘No doubt about it, Peter Mayle knows how to conjure up all the pleasures of France – the sun, the food, the invigorating hairpin bends on the Côte d’Azur … Light and sweet’ Mail on Sunday

2Mayle, Peter. Encore Provence. 

‘Mayle is a skilled storyteller’ Elisabeth Luard, Daily Mail

Peter Mayle is back in Provence, after pining away in America for the sights, sounds and smells of his beloved French home. This new book completes his trilogy on the delights and curiosities of Provençal life, as he rediscovers the local customs and cuisine and finds them as enchanting as ever.

There are, of course, some gastronomic treats to be had on the way, including a feast at a converted petrol station and a rendezvous with the famous Marseillaise bouillabaisse. But when lunch is over there are still more moments to relish: learning the secrets of perfume-blending at a school for ‘noses’, the story of a crime passionnel perpetrated by a jealous husband on an oversexed, cycling-short wearing butcher, a connoisseur of funerals, a grower of black tomatoes, and the simple pleasure of finding the best way to idle away a lazy summer afternoon …

3

Mayle, Peter. A year in Provence. 

Peter Mayle and his wife did what most of us only imagine doing when they made their long-cherished dream of a life abroad a reality: throwing caution to the wind, they bought a glorious 200-year-old farmhouse in the Lubéron and began a new life. In a year that begins with a marathon lunch and continues with a host of gastronomic delights, they also survive the unexpected and often hilarious curiosities of rural life. From mastering the local accent and enduring invasion by bumbling builders, to discovering the finer points of boules and goat-racing, all the earthy pleasures of Provençal life are conjured up in this enchanting portrait.

‘Delightfully readable. The style is high comedy and Mayle is bitingly funny about local rural mores. But the jokeyness only partly obscures Mayle’s warm enthusiasm for local life and landscape. He writes vividly … and throws himself with infectious gusto into Provençal sensuality’ Sunday Times

‘Peter Mayle s idyllic portrait makes you almost taste the wonderful food and wine, feel the sun and balmy breezes’ Sunday Express

4Macomber, Debbie. 

NELL’S COWBOY:

Nell Bishop, widowed mother of two children, is turning her property into a dude ranch. And one of her first guests is Travis Grant, an Easterner known for his books about the West. Her kids are crazy about him—and she could fall for him herself. But it’s too soon for her….

LONE STAR BABY:

Wade McMillen might be a minister, but he’s also a man. An unmarried and very attractive one. So is it as a man that he responds to Amy Thornton when she shows up in Promise, pregnant and alone? Or as a man of God? Maybe it’s both….

5

Macomber, Debbie. 

CAROLINE’S CHILD

Who’s the father of Caroline Daniels’s child? Everyone in town wants to know, but no one’s ever asked—or ever will. The people of Promise are protective of Caroline and five-year-old Maggie. They care. Especially rancher Grady Weston, who’s beginning to realize he more than cares….

TEXAS

They call her Dr. Texas. She’s Jane Dickinson, a newly graduated physician from California who’s working at the Promise clinic— but just for a couple of years. They call him Mr. Grouch.

Cal Patterson was left at the altar by his out-of-state fiancée, and he’s not over it yet. Too bad Jane reminds him so much of the woman he’s trying to forget!

Gopnik, Adam. Paris to the Moon. 

6I closed Paris to the Moon with the complete satisfaction you get from something truly wonderful. . . . Gopnik has written a masterful, vastly entertaining, funny and poignant book. You don’t have to like either Paris or the French to enjoy it. Furthermore, he has loosened the death grip Hemingway had on the place and done much to give us back a Paris we can enjoy on its own terms, a Paris as it surely must be.”

 —    Chicago Sun-Times

 

 

 

8

 

Galbraith, Robert. 

‘ For anyone who has ever struggled with the paradoxes and pleasures of visiting France, or for anyone who hopes to make that voyage (everyone, I trust), this is the book for you.”

— The Philadelphia Inquirer

A New Yorker writer of extraordinary grace and skill. . . . Gopnik [sees] the city and its scale in ways that a rushing tourist or self-absorbed artiste might not. . . . Gopnik gets it, profoundly, and he helps readers get what is fascinating, exasperating and satisfying about Parisian life, big and small.”

San Francisco Chronicle

 

 

9

Gaines, Ernest J. A Lesson Before Dying. 

“Robert Galbraith’s debut is as hard-bitten and hard-driving as its battered hero. The Cuckoo’s Calling scales the glittering heights of society even as it plumbs the dark depths of the human heart. A riveting read from an author to watch.”

— MIKE COOPER,

 

 

 

 

 

10Joshua. A parable for Today. 

THE HUMAN RACE MAY BE GIVEN ANOTHER CHANCE

When Joshua moves to a small cabin on the edge of town, the local people are mystified by his presence. A quiet and simple man, Joshua appears to seek nothing for himself. He supports himself by working as a carpenter. He charges very little for his services, yet his craftsmanship is exquisite. The statue of Moses that he carves for the local synagogue prompts amazement as well as consternation.

What are the townsfolk to make of this enigmatic stranger? Some people report having seen him carry a huge oak log on his shoulders effortlessly. Still others talk about the child in a poor part of town who was dreadfully ill but, after Joshua’s visit, recovered completely.

Despite his benevolence and selfless work to bring the community together, some remain suspicious. Finally, in an effort to resolve the community’s suspicions, Joshua is confronted by the local church leaders.

Joshua is a profoundly moving, deeply inspiring book that no reader will ever forget. It has been called „life-changing,” „engrossing,” „inspiring,” and „entertaining.” Rooted in a scrupulously accurate reading of scripture, Joshua has true universal appeal and is a true exercise in spirituality.