Arhive categorie: Activitate expoziţională

Mănăstirile din Republica Moldova: o valoare culturală a țării


Expoziție virtuală de carte

Beșleagă, Vladimir. Cruci răsturnate de regim : Mănăstirea Răciula. 1959 / Vladimir Beșelagă. – Chișinău : Prut Internațional, 2006. – 328 p.

Besleaga Cruci rasturnate„Pe la 1918, pe aici a trecut marele scriitor român Mihail Sadoveanu, lăsând posterității pagini memorabile despre aceste locuri. În pridvorul stăreției de la mănăstirea Răciula, bătrâna maică egumenă Evghenia avea să-i povestească scriitorului multe lucruri din istoria sfântului locaș” se afirmă în prefața cărții.

 

Cartea are 2 părți:

 1. Bisericile și mănăstirile sub regimul totalitar comunist în R.S.S.M 1950-1960;
 2. Mănăstirea Răciula. 1959.

 

 

 

Ghimpu, Vlad. Biserici și mănăstiri medievale în Basarabia : monografie / Vlad Ghimpu. – Chișinău : Ed. Tyragetia, 2000. – 219 p.

Ghimpu_ Biserici si manastiri medievale in Basarabia„Din păcate, multe din bisericile  și mănăstirile din Basarabia au avut de suferit distrugeri și devastări în decursul timpului, ca urmare a războaielor și a invaziilor străine, în cazuri frecvente nemaigăsindu-se resurse pentru a putea fi refăcute. Disfuncționalități din cele mai regretabile s-au produs în perioada comunistă, când, în virtutea preceptelor persuasive de înăbușire a tradițiilor naționale, numeroase lăcașe de cult au primit în mod abuziv o cu totul altă destinație decât cea inițială, ceea ce le condamnă la o degradare deliberată” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea are 4 capitole, concluzii, abrevieri și indice de nume.

 

 

Locașuri sfinte din Basarabia. – Chișinău : Editura ALFA și OMEGA, 2001. – 288 p.

Locasuri sfinte din Basarabia„… Această primă ediție a cărții cuprinde un număr important de biserici și mănăstiri care au funcționat în cuprinsul Episcopiei Chișinăului și Hotinului, iar ulterior, după 1926, în cadrul. Mitropoliei Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române. În această lucrare au fost incluse materiale adunate pe parcursul realizării primei etape a proiectului.

 […]

Cartea este structurată în trei compartimente: Așezăminte monahale din Basarabia, Biserici din Chișinău și Locașuri sfinte din Basarabia”.

 

 

 

Golub, Valentin. Mănăstirea Curchi / Valentin Curchi. – Orhei : S. n., 2000. – 143 p.

Golub Manastirea Curchi„O seamă de informații privind trecutul mănăstirii orheiene le putem culege din lucrările semnate de N. Popovici, A. Nica, I. Satoicov, Șt. Ciobanu, P. Constantinescu, D. P. Micșunescu, din diverse cataloage, calendare, enciclopedii, reviste etc.

[…]

Mănăstirea Curchi ca, de altfel, aproape toate bisericile și mănăstirile basarabeni, nu posedă inscripția de întemeiere (pisania). Probabil, fusese cîndva, însă din pricina vremurilor tulbure și prefacerilor ulterioare nu s-a păstrat. Iar ceea ce istoria nu uită, zicea Lucian Blaga, devine legendă. Are și locașul din Curchi legenda sa, existentă în patru variante” se afirmă în prefața cărții.

 

Mănăstiri basarabene / redactori și responsabili de ediție: Tudor Țopa, Vasile Trofăilă; alcătuitori: Antonina Țopa, Victor Ladaniuc. – Chișinău : Universul, 1995. – 272 p.

Manastiri basarabene„În timpuri cumplite ele se transformau în cetăți, deveneau scut în calea puhoaielor încîrdășite de păgâni. În zilele de pace serveau drept academii ale înțelepciunii, în care se acumulau bogății spirituale. Din tiparnițele mănăstirilor porneau spre lume neprețuitele foliante, suprema comoară lăsată nouă moștenire de generații topite în negura anilor” se afirmă în Policandrele credinței.

În această carte aflați istoria diferitor mănăstiri din Republica Moldova: Căpriana, Noul Neamț, Saharna, Hâncu, Orheiul Vechi, Cosăuți. etc.

 

Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ = Svâto-Voznesenskij Novo-Nâmeckij Kickanskij Monastyr΄. – S. l. : Mănăstirea Noul-Neamţ, 2008. – 23 p. : il.

Manastirea Sfintei Inaltari„Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ se află în Basarabia, pe malul drept al Nistrului, la o distanță de 14 km de orașul Tighina (Bender) și la 6 km de orașul Tiraspol. Măreț se înalță la cer ansamblul  monastic, arătându-se din depărtare celora ce se apropie de satul Chițcani.

Pe teritoriul Mănăstirii sunt patru biserici: în centru se află minunatul sobor al Înălțării Domnului, în stânga acestuia se găsește biserica veche, ridicată în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni. Vis-a-vis se află biseirca trapezală, a Înălțării Sfintei Cruci. Biserica Adormirii Maicii Domnului se încadrează armonios cu cele cinci cupole ale ei în priveliștea de ansamblu a Mănăstirii.

O adevărată perlă a Mănăstirii este clopotnița. Alcătuită din cinci nivele, ea are o înălțime de șaptezeci de metri și este cea mai înaltă și mai splendidă clopotniță de pe teritoriul Moldovei.”

 

Mănăstirea Căpriana cu schitul Condrița (secolul al XV-lea – începutul secolului al XXI-lea) : studii, documente și materiale / coord.: Andrei Eșanu, Gheorghe Postică. – Chișinău : Ed. Cartdidact, 2019. – 635 p.

Manastirea Capriana cu schitul Condrita„Mănăstirea Căpriana, care în curând va împlini șase secole de existență, are o bogată istorie. Timp de câteva veacuri ea a fost un reprezentativ centru religios și cultură din Moldova dintre Prut și Nistru.

[…]

Lucrarea de față reprezintă o nouă încercare de a aduna între coeprtele unui volum aparte atât o amplă și multiaspectuală istorie a lăcașului sfânt din cnetrul Basarabiei, cât și un număr deosebit de mare de izvoare istorice reprezentative, care scot în relief cele mai importante activități de la mănăstire. De astă dată, o deosebită atenție se acordă descoperirilor arheologice, topografice și istorico-arhitecturale din lutima vreme, activității spiritual-religioase, cultural-cărturărești, edilitar-gospodărești, precum și calvarului prin care au trecut călugării în perioada sovietică” se afirmă în În loc de prefață.

Cartea are trei părți:

 1. Mănăstirea Căpriana vatră de istorie și cultură (secolul al XV-lea – începutul secolului al XXI-lea);

II: Documente istorice;

III: Legende și scrieri despre Căpriana.

La final găsiți bibliografie și abrevieri.

 

Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX): studiu istoric, documente, cărți, inscripții și alte materiale / coord.: Andrei Eșanu. – Chișinău : Pontos, 2003. – 563 p.

Manastirea Capriana sec XI-XX„Trecutul Mănăstirii Căpriana a trezit interesul cercetătorilor încă din anii 40-50 ai sec. al XIX-lea, când au fost depistate primele documente, cărți și materiale, provenind din  depozitele de materiale scrise de la Mănăstirea Căpriana. Ulterior, diverși istorici, alți oameni de știință au scos la iveală pe parcurs de circa un secol și jumătate și au publicat numeroase materiale ce țineau de istoria multiseculară a mănăstirii. Concomitent în diferite perioade științifice, religioase și literare, au început să apară note, impresii de călătorie și chiar diferite articole cu caracter descriptiv, investigații cu privire la trecutul mănăstirii. Cu toate acestea, lucrul în totalitatea sa avea un caracter sporadic și drept urmare, acumulările de informații progresau foarte lent” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea are 5 părți, bibliografie și indice de nume și locuri.

 1. Mănăstirea Cărpriana. Privire istorică;
 2. Documente istorice (sec. XV-XX);
 3. Biblioteca mănăstirii. Cărți manuscrise și tipărituri vechi;
 4. Inscripții istorice din incinta mănăstirii;
 5. Legende, studii și materiale.

Mănăstiri și schituri din Republica Moldova : studii enciclopedice / colectiv de autor: Andrei Eșanu. Mihai Adauge, Alexei Agachi [et al.]. – Chișinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013. – 800 p.

Manastiri si schituri din R. Moldova„În veacul fanariot sau în cel al stăpânirii țariste, în Basarabia mănăstirile rămâneau focare de cultură și de păstrare a limbii materne românești prin carte și tipărituri, prin predicile ținute în fața credincioșilor de către preoți și monahi.

În a doua jumătatea a sec. XVIII – începutul sec. XIX, în spațiul dintre Prut și Nistru al Țării Moldovei este întemeiat fie pe domeniile mănăstirilor de peste Prut, fie din inițiativa unor reprezentanți ai păturilor mai avute (boieri, răzești ș.a.) și ai clerului  un mare număr de schituri” se afirmă în Cuvânt-înainte.

Studiul are 4 părți, 2 anexe, abrevieri bibligorafice, indice și surse pentru imagini și hărți.

 1. Studii de sinteză;
 2. Mănăstiri și schituri vechi;
 3. Așezăminte monahale desființate și dispărute;
 4. Mănăstiri și schituri noi.

Moldova. Locuri și monumente sacre știute = Moldova : Sacred places and monuments well-known and less-known = Молдова : Святые места и памятники известные и малоизвестные : Dedicată celei de-a 165-a aniversării a sfințirii Catedralei Romano-Catolice din Chișinău / aut.-alcăt.: Nelea Saganova. – Chișinău : Ștrih SRL, 2008. – 144 p.

Textul lucrării este în limbile română, rusă și engleză. Pe lângă istoria Catedralei „Providența Divină” din Chișinău, am pregătit acest material oferindu-l tuturor concetățenilor noștri care doresc să cunoască și acest segment al artei și arhitecturii religioase care lipsea. Sunt incluse și imagini color.

Moldova. Locuri si monumente sacre

 

Din istoria bisericilor din Moldova și Transnistria


Recomandăm atenției dvs cărți despre bisericile din Republica Moldova și Transnistria, dar și despre personalități religioase precum mitropolitul Iurie Grosu.

Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Revistă bibliografică virtuală

 

Buzilă, Boris. Din istoria vieții bisericești din Basarabia (1812-1918, 1918-1944) / Boris Buzilă. – București; Chișinău : Ed. Fundației Culturale Române; Știința, 1996. – 375 p.

Buzila Din istoria vietii bisericesti„Din istoria vieții bisericești din Basarabia prezintă, cu documente de epocă, multe din ele rămase până acum într-un con de umbră, cum s-a dorit făcută și s-a pus în lucrare, pe tărâm bisericesc , rusificarea credincioșilor, atrofierea și pervertirea conștiinței lor naționale, prin Biserica oficială. Succesiunea întâistătătorilor eparhiali urma, invariabil, aceeași logică: după un arhiereu moale, eventual dispus să facă mici concesii localnicilor, trebuia să se succeadă, negreșit, unul de mână forte pentru a spori ritmul rusificării” se afirmă  în introducerea cărții.

În carte veți citi despre Viața bisericească a românilor basarabeni pe un nou făgaș; Organizarea noii administrații bisericești în Basarabia după Unire; Facultatea de Teologie, o biserică cu „două altare” etc.

 

Ciorbă, Veaceslav. Biserica ortodoxă din Basarabia și Transnistria (1940-2010) / Veaceslav Ciorbă. – Chișinău : Pontos, 2011. – 460 p.

Ciorba Biserica ortodoxa„Situația actuală a vieții bisericești din Basarabia și Transnistria are multe nuanțe specifice. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice RSS Moldovenească și-a proclamat independența, devenind un nou stat – Republica Moldova. Schimbările de ordin politic, social-economic și cultural care s-au produs în ultimii douăzeci de ani au avut și repercursiuni directe asupra situației Bisericii.

[…]

Scopul lucrării este de a studia amănunțit toate aspectele cele mai importante ale istoriei Bisericii Ortodoxe din Basarabia și Transnistria din 1940 până astăzi, de a aprofunda și a aduce noi informații și date bazate pe material documentar inedit din diverse fonduri de arhivă, de a prezenta subiectul în toată complexitatea sa, atât în plan special, bazat pe fapte istorice, cât și în plan general, prin crearea unui tablou general și integru” se afirmă în Introducerea cărții.

În carte citiți articole despre Biserica Ortodoxă din Basarabia în timpul primei ocupații sovietice (1940-1941); Biserica Ortodoxă din Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial (1941-1944); Politicia statului sovietic față de Biserica Ortodoxă din RSSM (1944-1989); Mănăstirile sub regimul totalitar comunist (1944-1989) etc.

La final este inclusă o concluzii (atât în română cât și franceză), bibliografie, anexă, indici.

Cerga, Alexandru. Bisericile Basarabiei: Dicționar enciclopedic : în ? vol. – Chișinău : Civitas.

Vol. I : Scurt istoric, imagini, bibliografie : A-Cahul. – 2013. – 414 p.

Vol. I„Fiecare articol, în prima sa parte, conține informații despre așezarea geografică și numărul populației al fiecărei localități unde este situată biserica examinată și prima mențiune documentară a localității respective. Toate bisericile sunt însoțite  de imagini care aparțin, în exclusivitate, autorului.

[…]

În conextul articolelor din dicționar au fost incluse, de asemenea, informații despre școlile parohiale care existau în secolul al IX-lea – începutul secolului al XX-lea” se afirmă în Argumentul cărții.

 

 

Vol. II : C. – 2016. – 757 p.

Vol. II„Volumul al doilea al Dicționarului enciclopedic include locașele de cult din parohiile ortodoxe ale localităților care fac parte din Republica Moldova. În volumul de față sunt cuprinse doar localitățile care încep cu litera C, fiind cele mai multe din republică. Autorul a păstrat structura textului asemeni volumului precedent, constituit din două compartimente. În primul compartiment sunt prezentate informații succinte ce descriu bisericile, cum ar fi: construcția și istoricul locașului, distrugerea sau închiderea acestora în perioada sovietică, aspectul arhitectural, înzestrarea bisericilor și alte elemente. Compartimentul al doilea include informații despre preoții acestor biserici: date privind viața lor, hirotonia, studiile etc.” se afirmă în Cuvânt-înainte.

 

Vol. IIIVolumul III : D-G. – 2018. – 444 p.

 

Volumul III include bisericile din toate localitățile care încep cu literele D, E, F. G.

 

Volumul mai are referințe bibliografice în subsol.

 

 

 

 

 

 

Gumenâi, Ion. Comunitățile romano-catolice, protestante și lipovenești din Basarabia în secolului al XIX-lea / Ion Gumenâi. – Chișinău : Lexon-prim, 2016. – 352 p.

Gumenaii Comunitatile„Istoria comunităților religioase din Basarabia cu un trecut istoric de câteva secole în acest spațiu nu poate fi interpretată ca ceva impropriu, ci numai în contextul dezvoltării diacronice a societății de aici, ca parte componentă a ei. Nu putem vorbi despre o istorie a interfluviului pruto-nistrean fără să recunoaștem implicarea comunității mozaice sau a celei lipovenești în domeniul economic sau a celor romano-catolice și protestante în domeniul cultural și administrativ” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea are 4 capitole, concluzii, bibliografii, tabele și anexe, imagini, indice de nume și geografic.

 

 

Lisnic, Ioan Protoiereu. Clerici ortodocși din Basarabia și Bucovina de Nord în închisorile comuniste : Centenarul Marii Uniri, 1918-2018 / Protoiereu Ioan Lisnic. – Chișinău : Cuvântul ABC, 2018. – 330 p.: fig.

Lisnic Clerici ortodocsi„În secolul al XX-lea, regimul totalitar ateu sovietic a martirizat numeroși creștini ortodocși și reprezentanți ai clerului bisericesc. Propaganda antireligioasă și campaniile represive au fost instrumentele principale de promovare a politicii ateiste a statului sovietic, care urmărea construirea unei societăți fără de Dumnezeu.

[…]

Odată cu instaurarea puterii sovieticii în Basarabia, averile bisericilor și lăcașurile de cult au trecut în posesia statului sovietic. Acesta, prin intermediul instituțiilor fiscale, a supus bisericile la plata unor impozite exagerate, neachitarea cărora ducea la închiderea acestora. Bisericile închise erau transformate în magazin, săli de spectacole, cazărmi, grajduri sau chiar closete, cum a fost cazul unor biserici din Hotin și Ismail. Preoții rămași în parohiile lor au avut de suferit, fiind considerați  – din punct de vedere social – dușmani ai puterii sovietice, au fost supuși represiunii impozite xagerat de mari, obligați să îndeplinească tot felul de munci degradante, fiind umiliți, bătuți, deportați și chiar omorâți.” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea face referință la diverși clerici ortodocși din Basarabia și Bucovina de Nord.

 

Mitropolitul Gurie : operă zidită în destinul Basarabiei. Culegere de articole și studii ale Mitropolitului Gurie (Grosu) al Basarabiei (1877-1943), îngrijită și coordonată de Silvia Grossu. – Chișinău : Epigraf, 2016. – 304 p.

Mitropolitul Gurie opera zidita„Prin această culegere de lucrări semnate de Mitropolitul Gurie se creionează o imagine de ansamblu asupra operei înaltului prelat, despre care Mitropolitul Nestor Vornicescu afirma cu mândrie în studiul „Mitropolitul Gurie al Basarabiei – osteneli cărturărești”: „După prima perioadă e bogată strădanie cărturească, avem în față a două perioade pilduitoare, care începe din anul 1917, cu aceleași roade bogate, dar care la 1934 brusc se întrerupe” se afirmă în Prefața cărții.

Lucrarea de față are diverse articole ce ține de activitatea mitropolitului Gurie Grossu, dar și anexe.

 

 

 

Mitropolitul Gurie. Procesul și apărarea.Denunțarea complotului apocaliptic. Mitropolitul Gurie ProcesulTextul reeditat al lucrării-memoriu, scrise de Mitropolitul Gurie al Basarabiei și tipărite la București în 1937. Ediție îngrijită și coordonată de Silvia Grossu. – Chișinău : Epigraf, 2018. – 400 p.

„Volumul de față, ca și precedentele, conțin fotografii și iamgini de epocă din colecțiile personale ale descendenților familiei Grosu” se afirmă la începutul cărții.

În carte veți găsi două articole scrise de Silvia Grossu și Anatol Petrencu, un tabel cronologic în ceea ce privește biografia și activitatea Mitropolitului Gurie, Mitropolitul Gurie al Basarabiei (7 părți), tabla cu materii, anexe și fotografii de epocă.

 

 

Istoria religiilor de la A la Z. Top 10 recomandări de cărți religioase


Recomandăm 10 cărți cu tematica religioasă care te vor face să fii mai informat în ceea ce privește teoria religiei.

Expoziție virtuală de carte

Besançon, Alain. Dilemele mântuirii. Criza bisericii catolice / Alain Besançon; traducere din franceză: Mona și Sorin Antohi. – București : Humanitas, 2001. – 236 p.

BEsancon Dilemele mantuirii„Cititorul va găsi în eseul de față, care aparține, potrivit intenției mele, genului istoric, o doză neobișnuită de teologie – asta pentru că un anume grad de cultură în această disciplină este util. Uitarea teologiei, reducerea sa la rangul de credință etnografică, de „mentalitate”, de convingere absurdă și de știință deșartă a provocat în școala istoriografică franceză puncte oarbe, chiar zone de închistare” afirmă autorul în Prefața cărții.

Cartea are trei părți:

 1. Tentația antidemocratică;
 2. Tentația democratică;
 3. Tentația islamului.

 

La final găsiți un glosar al câtorva erezii menționate în lucrare.

Bouflet, Joachim. O istorie a miracolelor. Din Evul Mediu până în zilele noastre / Joachim Bouflet; traducere din franceză: Gabriela Șiclovan. – Chișinău : Cartier, 2009. – 316 p.

Bouflet O istorie a miracolelor„În limba populară de azi, „miracolul” nu mai are nicio legătură cu originea sa evanghelică. Cuvântul a revenit la sensul său etimologic și desemnează doar un fenomen excep

Ional. Spre exemplu, atunci când un sportiv sau un candidat pleac în cursă ca perdant și când, în final, câștigă, se proclamă „un miracol”. La fel și pentru redresarea neașteptată a economiei germane sau a economiei japoneze după război.”

Cartea are 7 capitole:

 1. Ce-ți spus? Miracol?;
 2. Miracolul între Orient și Occident;
 3. Trupuri făcătoare de minuni;
 4. Sfinți, emulii lui Hristos;
 5. Miracolele sfinților;
 6. Miracolele Fecioarei;Miracolele de la Lourdes.

Browne, Sylvia. O călătorie în lumea de dincolo și înapoi: Un ghid despre lumea de dincolo de un medium / Sylvia Browne, Lindsay Harrison; trad.: Cristian Hanu. – Brașov : Adevăr Divin. – 2010. – 270 p.

Browne O calatorie„Cartea descrie diverse lucruri simple pe care le poți face zilnic, dar care îți pot schimba viața, inclusiv viețile celor pe care îi iubești.

De pildă, vei învăța citind această carte cum îți poți contacta ghizii spirituali și îngerii păzitori, și cum te poți reuni cu rudele și prietenii decedați.

De asemenea, vei învăța cum îți pot aminti de viețile tale anterioare, regăsind astfel dimensiunea eternă a spiritului tău.

Vei învăța despre sănătate, despre relații, familii, copii, despre scopul existenței tale în această lume fizică și despre grijile atât de omenești care îți tulbură somnul și pacea interioară” se afirmă în Notă pentru cititori.

Cartea are 9 părți, sunt incluse și două anexe.

Brunaux, Jean-Louis. Druizii: Filosofi printre barbari / Jean-Louis Brunaux; traducere din franceză: Sorina Dănăilă. – Chișinău : Cartier, 2007. – 464 p.

Brunaux Druizii„În toate aceste dezbateri cruciale, druizii joacă un rol capital: ei sunt convocați de adepții panceltismului ca martori irefutabili ai corectitudinii teoriei lor. Prin intermediul schimbării imperceptibile, evocate mai sus, a calificativului etnic, ei s-au constituit, în cele din urmă, ca să folosim nefericita formulă a lui Henri Hubert, într-o adevărată „instituție panceltică”. Acest mare cercetător, elev și companion al lui Marcel Mauss, a putut concepe „o societate religioasă care a făcut din grupul celtic un popor coerent”, pornind tocmai de la piatra de temelie pe care o reprezenta „sacerdoțiul druidic”, ridicat la rangul demnității unei structuri celtice universale” se afirmă la începutul cărții.

Cartea are trei părți:

 1. Mitul druizilor;
 2. Originile;
 3. Druizii în societate

La final găsiți cuncluzii, bibliografie selectivă, indice general, indice de nume proprii.

Calinic Episcopul. Veșnicia de zi cu zi / Calinic Episcopul. – București : Curtea Veche, 2006. – 233 p.

Calinic VesniciaVeșnicia de zi cu zi cuprinde eseuri publicate în cotidianul Societatea argeșeană, în perioada 2003-2005, sub formă de răspunsuri la întrebările puse de dl Gheorghe Smeoreanu, directorul publicației. Titlul cărții reproduce numele rubricii sub care au fost publicate articolele.

În volumul de față, eseurile au fost grupate tematic, iar întrebările au fost reformulate, astfel încât să se adapteze formatului de volum.”

În carte puteți citi despre:

 • Cum poate omul să-L vadă pe Dumnezeu?
 • De unde începe vederea lui Dumnezeu?
 • Ce înseamnă Crucea, ca semn și simbol al creștinismului?
 • Are fiecare om un înger păzitor? etc.

Istoria religiilor / Giovanni Filoramo. – Iași : Polirom.

Vol. II: Iudaismul și creștinismul/ trad.: Cornelia Dumitru. – 2008. – 660 p.

Volumul II incluse:

 • De la origini până la Conciliul din Niceea;
 • De la Conciliul din Niceea la Grigore cel Mare;
 • Creștinismul medieval în Occident;
 • Bisericile orientale;
 • Reforma protestantă (1517-1580);
 • Catolicismul de la Conciliu din Trento la Conciliul Vatican II etc.

Volumul doi include bibliografie, 3 tipuri de indexuri și lista figurilor.

Vol. III: Religiile dualiste. Islamul/ traducere : Hanibal Stănciulescu. – 2009. – 425 p.

Volumul III include

 • Religiile dualiste;
 • Islam.

Volumul trei include bibliografie, 3 tipuri de indexuri și lista hărților.

Volumul IV: Religiile Indiei și ale Orientului Îndepărtat/ traducere: Cornelia Dumitru. – 2010. – 670 p.

Volumul IV include:

 • Religiile Indiei;
 • Budismul;
 • Religiile Orientului Îndepărtat.

Volumul patru include bibliografie, 3 tipuri de indexuri și lista hărților.

Volumul V: Religiile Americii preoclumbiene și ale populațiilor indigene / traducere: Cornelia Dumitru. – 2010. – 520 p.

Volumul V include:

 • Religiile Americii precolumbiene;
 • Religiile popualțiilor indigene;
 • Religie și modernitate.

Volumul cinci include bibliografie, 3 tipuri de indexuri și lista hărților.

Vălean, Daniel Nicolae. Erezii, controverse și schisme în creștinismul secolelor I-XI / Daniel Nicolae Vălean. – Cluj-Napoca : Editura Limes, 2009. – 247 p.

Valean Erezii„Ereziile reprezintă cel mai straniu capitol nu numai din istoria Bisericii, ci și din cea a manifestărilor spiritului uman în general. Rațiunea și sensibilitatea omului îmbracă în ele formele atât de bizare, de absurde, de ridicole și de periculoase chiar, întinzându-se de la marginea adevărului și a bunului simț până la cel mai adânc fund al iraționalului și al fantasticului, de la verosimil până la inconștiență, încât ele sunt uneori de domeniul psihopatologiei” se afirmă în Introducerea cărții.

 

În carte se vorbește despre problema iudaizanților și ereziile iudeognostice, schisma lui Meletie, celibatul preoților etc.

 

Jocuri de societate noi la Biblioteca Centrală


Recomandăm atenției dvs câteva jocuri de societate nou cumpărate.

Copiii și adolescenții sunt invitați în sala de lectură a bibliotecii pentru a petrece timpul frumos și util.

150 de jocuri

150 de jocuri : 5+ : pentru 2-8 jucători. – Bucureşti : Noriel Impex, s.a. – 1 cutie : 8 table de joc, pioni, zaruri etc.

Table clasice ; table turceşti ; table franţuzeşti ; moara (7 variante) ; dama (16 variante), jocuri de cărţi, trucuri magice cu cărţi, jocuri cu zar etc.

Scrabble : Joc de cuvinte încrucișate : 10+ : pentru 2-4 jucători. – Bucureşti : Noriel Impex, s.a.

Descriere: 1 cutie : tablă de joc, 4 suporturi, 100 jet. cu litere, săculeț, reguli

Jocul reunește litere și oameni! Jucând acest joc veți crea noi legături – cu civintele, cu prietenii, cu familia – prin acest joc favorit în lumea întreagă.

Cum jucați Scrabble: folosiți jetoanele cu litere pentru a crea cuvinte, încrucișându-le cu cuvintele deja existente pe tablă. Folosiți pătrățelele care acordă bonificații pentru a vă maximiza scorul. Scorul cel mai mare câștigă!

La fermă : puzzle : 240 piese. – Bucureşti : Noriel Impex, s.a. – 1 cutie : 240 pcs.

Jocul La fermă exersează atenția, inteligența, îndemânarea, răbdarea, spiritul de observație și intuiția cu un joc de puzzle!

Regatul animalelor : puzzle : 240 piese. – Bucureşti : Noriel Impex, s.a. – 1 cutie : 240 pcs.

Jocul Regatul animalelor exersează atenția, inteligența, îndemânarea, răbdarea, spiritul de observație și intuiția cu un joc de puzzle!

Ligretto : 8+ : 2-4 jucători : 10 min. Berlin : Schmidt Spiele GmbH, s.a. – 1 cutie : 160 de cărți colorate

Un joc în care zboară cărțile! Mai repede nu se poate!

Un joc de cărți fascinant, distractiv și uluitor de simplu! Toți jucătorii încearcă simultan să depună cât mai multe cărți de aceeași culoare în ordine, de la 1 la 10. Contează viteza, capacitatea combativă și capacitatea de reacție rapidă. Dacă veți combina două cutii de Ligretto de diferite culori, vor putea participa 8 jucători, iar dacă veți combina toate cele trei cutii, pot participa până la 12 jucători. Conținut: 160 de cărți.

Uno : Card Game : 7+ : 2-10 jucători. – Amstelveen : Mattel Europa B.V., 2017?. – 1 cutie : 108 de cărți colorate, instrucție

Jocul conține 112 carduri, după cum urmează: 19 carduri albastre – 0-9; 19 carduri verzi: – 0-9; 19 carduri roșii: – 0-9; 19 carduri galbene: – 0-9; 36 de carduri ajutătoare.

În drum spre casă. – Chișinău : CNPAC, 2016. – 1 cutie : cărți colorate

Jocul încurajează copii să se simtă liber în timpul jocului. Copii nu trebuie criticați, înjosiți sau pedepsiți pentru un răspuns greșit sau neparticiparea la joc. Următoarele explicații pot fi folosite în discuțiile cu copii: alcoolul, drogurile, fumatul, încălcarea legii.

Jenga Classic : 6+ : 1+ jucători : 54 pcs. – Delémont : Hasbro SA, s.a. – 1 cutie : 54 piese din lemn

Joc pentru copii cu vârsta mai mare de 6 ani. Trebuie să fie cel puțin 2 jucători.

Monopoly : Jocul rapid al tranzacţiilor imobiliare : 8+ : 2-6 jucători. – Delémont : Hasbro SA, 2017. – 1 cutie : tablă de joc, 8 pioni etc.

Sursa primei imagini: noriel.ro

Istorie și geografie – cărți noi


În prima lună de iarnă și ultima lună din an vă recomandăm câteva cărți din domeniul geografiei și istoriei românilor.

Revistă bibliografică virtuală

Chișinău, evocări interbelice / ediție îngrijită și argument: diana Vrabie; cuvânt de însoțire : Adrian Dinu Rachieru. – București : EIKON, 2018. – 381 p.

Chisinau Evocari interb„Chișinăul interbelic a avut o viață agitată, complexă, a respirat și s-a dezvoltat laolaltă cu evenimentele aprige ale celor mai bine de douăzeci de ani premergători celei mai cernite perioade a umanității, al doilea război mondial. Chișinăul devine portavoce a comunității pe care o reprezintă pentru că imaginea unui oraș se proiectează și în comunitatea intelectuală, în raporturile cu celălalt, în cunoașterea și devenirea alterității” afirmă Diana Vrabie în Argument.

În carte sunt incluse articole despre cimitirul, muzeul, Teatrul Național și teatrul popular din Chișinău, cele mai vechi case din Chișinău, biserici și cimitire etc.

 

 

Drochia: gara și raion.  Istorie, economie, cultură: Drochia: railway station and district. History, economy, culture / coord.: Alexandru Bobeică. – Chișinău : BALACRON, 2013. – 140 p.

Drochia„Nu vom face o descriere geografică separată a raionului Drochia, ci vom menționa numai că suntem situați, ca unitate administrativ-teritorială, la nordul țării și avem faima de zonă bine dezvoltată din punct de vedere economic. Această circumstanță ne-a făcut pe noi, drochienii, mai avani la muncă și mai dispuși spre agoniseală. Pentru a ajunge la o astfel de concluzie este suficient să vezi casele din satele noastre și gospodăriile de astăzi ale sătenilor. Anii grei ai foametei, deportările și represaliile politice, viața mizeră ce o duc ceau țăranii moldoveni în anii 50-60 ai secolului XX au stârnit în părinții noștri instinctul autoconservării și dorința nestăvilită de a-și scoate copiii din acea tagmă oropsită, dându-i la studii și jertfind totul ce se putea numai ca ei să devină învățători, agronomi, medici ș.a.m.d. În consecință, Drochia, ca și alte zone din părțile acestea, are faima de raion cu oameni cărturari” afirmă coordonatorul proiectului, Alexandru Bobeică.

Astfel, în carte veți face cunoștință cu repere istorice ale raionului Drochia, rețeaua hidrografică a raionului, situația demografică, agricultura etc.

Moraru, Anton. Evoluția Basarabiei sub regimul de ocupație al Rusiei țariste 1812-1912 / Anton Moraru, Teodor Popovici. – Chișinău : Labirint, 2013. – 161 p.

Moraru Evolutia Basarabiei„Ocuparea cu forța armată a teritoriului dintre Prut și Nistru – partea cea mai bogată și roditoare a Țării Moldovei, instaurarea unui regim asiatic, barbar și sângeros al Rusiei țariste a dus la schimbarea radicală a condițiilor politice, social-economice și culturale de dezvoltare a populației din această parte a Moldovei de Est” afirmă autorul în introducerea cărții.

Cartea are 11 capitole:

 1. Războiul ruso-turc din 1806-1812 și anexarea Basarabiei la Rusia țaristă;
 2. Instaurarea forțată a administrației coloniale țariste în Basarabia;
 3. Colonizarea forțată a Basarabiei cu populație străină etc.

Olărescu, Angela. Orașul Cricova în ascensiune continuă : monografie / Angela Olărescu. – Chișinău : S. n., 2017. – 628 p.

Orasul Cricova„Monografia este, în fond, un bilanț al felului în care a fost, de-a lungul timpului, percepută localitatea, cu frământările și personalitățile ei, și referă – când explicit, când într-o formă indirectă – asupra conlucrării dintre administrația publică locală și societatea civilă, dar și asupra comunității în genere. […]

La elaborarea acestei publicații s-au investigat fondurile de referință ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.  […] Lucrarea include texte scanate din monografii, culegeri, publicații periodice privind dezvoltarea social-economică și culturală a localității Cricova; activitatea primăriei  și a primarului Valentin Guțan; activitatea instituțiilor bugetare și a celor mai mari întreprinderi economice din orașul Cricova, începând cu anul 1986 și până în 2014” se afirmă în Arguemtnul cărții.

Cartea are 6 capitole:

 1. Valentin Guțan – un Carol Schmidt al Cricovei;
 2. Orașul Cricova: trecut, prezent și viitor;
 3. Orașul Cricova în curs de dezvoltare;
 4. Viața culturală a orașului Cricova;
 5. Toate drumurile duc spre Cricova: clipe în imagini.

Cartea are indexuri auxiliare: de autori, alfabetic de nume a persoanelor menționate în lucrare, de titluri de articole, de nume ale produselor vinicole, pe subiecte, geografic și de ediții periodice. De asemenea găsiți și imnul orașui Cricova, stema și Drapelul orașului Cricova și Consiliul Orășănesc Cricova.

Istoria comunismului din România: în 5 vol. – Iași : Polirom.

Istoria comunismului din RoVol. II : Documente. Nicolae Ceaușescu (1965-1971) / editori: Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goșu. – 2012. – 703 p.

„Volumul de față este al doilea dintr-o serie ce reprezintă anexele Raportului final al Comisiei Prezidențiale pentru analiza Dictaturii Comuniste din România. Spre deosebire de primul volum, care acoperea întreaga perioadă Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), acesta se limitează la primii șapte ani din perioada Nicolae Ceaușescu. Dacă în cazul primelor două decenii de regim comunist au fost publicate multe documente importante, ceea ce ne-a permis să prezentăm întreaga perioadă într-un singur volum, în ceea ce privește începuturile României ceaușiste documentele editate sunt mai puțin numeroase” se afirmă asupra ediției.

În volumul 2 veți găsi abrevieri, lista documentelor, documente, index de nume proprii, inclusiv două traduceri în limba engleză – nota editorului tradus și lista abstractelor.

 

Centenarul Marii UniriCentenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918. – Iași : Editura PIM, 2018. – 192 p.

Cartea include 36 de lucrări și „au fost grupate în volumul Centenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918. Autorii sunt cercetători, cadre didactice universitare și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului, care au dorit ca mesajul lor să dăinuie. Textele urmează spiritul conferințelor împletind rigoarea științifică cu pasiunea. Acestea au fost grupate după tematica abordată pornind de la realitatea istorică a anului 1918 și terminând cu teme de literatură legate de contextul din Basarabia” afirmă coordonatorul volumului Dan Gabriel Sîmbotin.

Câteva titluri de articole:

 • Intervenția armatei române în Basarabia în 1918 – o necesitate strategică pentru asigurarea securității teritoriului românesc dintre Prut și Nistru;
 • Șcioala basarabeană și lupta moldovenilor pentru cultura națională (1917);
 • Reuniunea de la Chișinău a parlametarilor de pe ambele maluri ale Prutului (30 spetembrie 1918);
 • Personalitate marcantă a neamului românesc Daniel Ciugureanu (1885-1950);
 • Nicolae Iorga și lupta sa pentru realizarea Marii Uniri etc.

Lupu, Corvin. România. De la revolta populară la lovitura de stat / Corvin Lupu. – Sibiu : Techno Media, 2010. – 318 p.

Lupu Romania 1989„Despre decembrie 1989, s-au scris o mulțime de studii, articole și cărți. Desigur, lucrarea de față face referire doar la unele dintre aceste lucrări. Trebuie să semnalăm faptul că unii autori au scris imediat după evenimente, iar concluziile lor și-au păstrat  valabilitatea și după mulți ani, ceea ce este meritoriu” afirmă autorul în prefața cărții.

Lucrarea are două părți:

 • Contextul internațional al evenimentelor din decembrie 1989;
 • Decembrie 1989: Noua Ordine Mondială ajunge în România.

La final găsiți concluzii, o postfață, abrevieri, bibliografie și indice de nume.

 

 

Maghiloman, Alexandru. Note politice: 1897-1924 / Alexandru Maghiloman. – Ed. anastatică. – Buzău : Alpha MDN, 2019.

Vol. IV : 1918-1919. – 436 p.

E al patrulea volum din cele 5 publicate. Volumele au fost publicate inițial în București, la editura Institutului de Arte Grafice «Eminescu» în anii 20 ai secolului trecut.

Țopa, Tudor. Lumini de călăuză / Tudor Țopa. – Chișinău : Fundația „Draghiștea”, 2019. – 227 p.

Cartea face referință la frații Andrei și Costache Găină, istoria Basarabiei în perioada țaristă, memorii etc.

Cartea are și fotografii de arhivă.

Topa Lumini