Publicat în ACTIVITĂȚI BC, EXPOZIȚII DE CARTE, INTRĂRI NOI, istoria Basarabiei, istoria românilor, epoca contemporană, istoria românilor, epoca medievală, istorie, istorie: Evul Mediu

Cărți noi de Istoria Românilor și Istoria Basarabiei : iulie 2021


Constantin, Rezachevici. Ștefan cel Mare și războaiele sale. Vol. 1 – Chișinău : Editura Cartdidact, 2019. – 607 p.

Acest volum adună pentru întâia oară 73 de studii și articole de istorie militară, risipite prin diverse volume și periodice, unele dintre ele greu de procurat,  care au apărut de-a lungul a peste 150 de ani, începând cu studiile lui M. Kogâlniceanu. Astfel, readucem în fața istoricilor  și  iubitorilor  istoriei neamului aspecte militare  (organizare, cetăți, armament, steaguri, bătălii, tactici și strategii etc.) fără de care istoria lui Ștefan cel Mare și a Moldovei din vremea sa nu pot fi pe deplin înțelese într-un Ev Mediu în care oastea reprezenta  una din cele mai însemnate instituții ale statului.

Astfel, volumul se constituie ca o privire retrospectivă de ansamblu a evoluției istoriografiei privitoare la acțiunile militare ale lui Ștefan cel Mare și ale organizării întregului sistem ostășesc al Moldovei în epoca sa, reprezentând, din acest punct de vedere, o noutate bibliografică valoroasă și multașteptată atât de specialiști, precum și de toți iubitorii de istorie. 

Mihai, Tașcă. Basarabia – pământ românesc. Vol. 4 : antologie – Chișinău : Editura Serebia, 2019. – 684 p.

Volumul al IV-lea al Antologiei „Basarabia – pământ românesc” din Colecția „100 de cărți despre Basarabia la 100 de ani de la Unire” este dedicat omului de cultură, știință și spiritualitate românească de origine basarabeană – preotului Paul Mihail (29.06.1905-11.10.1994).

Referințe la personalitatea lui Paul Mihail și opera acestuia se conțin în cele mai prestigioase lucrări consacrate istoriei ecleziastice, în descrierile patrimoniului cărturăresc și documente vechi ale Moldovei și Basarabiei din sec. al XIX-lea – începutul sec. XX.

Acest volum apare la 125 de ani de la naștere și 25 de ani de la trecerea preotului Paul Mihail la cele veșnice.

Alesandru, Duțu. Armata română de la Prut la Stalingrad și înapoi la Prut (1941-1944) – Chișinău : Editura Cartdidact, 2020. – 468 p.

În ediția a doua autorul a completat semnificativ unele capitole cu noi informații referitoare la eliberarea Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța, la luptele Armatei Române pentru cucerirea Odesei, a explicat cauzele apariției unor neînțelegeri, iscate între militarii români și cei germani și aduce noi detalii importante privind înfrângerea în bătălia de la Stalingrad. Alesandru Duțu a inclus Cronologia evenimentelor desfășurate în perioada 26 iunie 1940 – 26 iulie 1941 și a prezentat o galerie a generalilor români arestați, judecați și condamnați în perioada 1944-1964.

Cartea prezentată, „Armata Română de la Prut la Stalingrad și înapoi la Prut (1941-1944)” este o contribuție semnificativă la problematica participării României în cel de-al Doilea Război Mondial, fiind de un real folos specialiștilor în domeniul istoric-militar. Prin limbajul ușor accesibil, lucrarea poate fi consultată atât de studenți, masteranzi, profesori, cât și de publicul larg de cititori. prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Ion, Eremia. Relațiile externe ale Țării Moldovei în documente și materiale (1360-1858) – Chișinău : Editura Cartdidact, 2020. – 942 p.

Volumul conține peste 500 de documente și materiale selectate din diferite ediții publicate pe parcursul timpului, unele dintre ele fiind o raritate bibliografică. Pentru a ușura accesul la sursele respective, toate documentele au fost publicate în limba română.

Documentele incluse reflectă situația politică externă a Țării Moldovei de la prima amintire a acesteia în sursele istorice (1360) și până la Unirea Țării Moldovei și a Țării Românești în ianuarie 1859. Volumul este însoțit de un amplu studiu introductiv în care se face o analiză minuțioasă a principalelor tendințe ale istoriografiei contemporane referitoare la relațiile Țării Moldovei cu Ungaria, Imperiul Otoman, Polonia, Hanatul Crimeii și Rusia.

Pentru a ușura munca cititorului, volumul este însoțit de o bibliografie de unde s-au selectat documentele incluse în volum, indice de nume, indice geografic, și glosar. Volumul poate fi utilizat de către cercetătorii științifici, dar și de un cerc larg de cititori, interesați de problemele istoriei Țării Moldovei.

Titu, Maiorescu. Discursuri parlamentare cu priviri asupra dezvoltării politice a României sub domnia lui Carol I. Vol. 1 (1866-1876) – București : Editura Albatros, 2001. – 363 p.

În publicarea de față discursurile parlamentare ținute în timp de 25 de ani, adăugându-se câteva priviri asupra istoriei noastre contemporane, nu pot justifica o asemenea politică a României de la 1866 încoace.

Deosebitele faze ale acestei dezvoltări petrecute într-un stat  constituțional au avut neapărat răsunetul lor în dezbaterile parlamentului și dacă se reproduc aici discursurile cu care am participat la acele dezbateri, ele vor să servească numai ca niște documente vii pentru caracterizarea mai exactă a unei întregi transformări a opiniei publice.

Schimbarea cugetelor în decursul a 30 de ani se poate observa proeminent din 1866 până în 1896.

Paul, Gore. „Plebiscitul în Basarabia” și alte scrieri – Chișinău : Editura Știința, 2020. – 256 p.

Ediția cuprinde pagini din opera istoricului și publicistului Paul Gore (1875-1927): studii și articole (Plebiscitul în Basarabia, Administrarea și Zemstvoul, Răzășii, Ștefan Alexandrovici, „voievodici voloșschii”. Schiță istorico-genealogică, Alecsandri și Basarabia, Anexarea Basarabiei, Populația Basarabiei pe naționalități după izvoarele oficiale rusești, Arhivele, Ioan Brătianu ș.a.), corespondența cu Ioan Bianu și Nicolae Iorga, câteva texte, semnate de Nicolae Iorga, Gala Galaction, Simion Mehedinți, Sever Zotta și Gheorghe Bezviconi, care evocă figura acestei personalități de excepție în viața social-politică și cultural-științifică a Basarabiei de la începutul secolului XX. O serie de imagini fotografice care însoțesc textele completează informația despre cărturar și opera sa.

Volumul, ca și întreaga Colecție „Pagini despre Basarabia”, este destinat cercetătorilor literari, istoricilor, jurnaliștilor, studenților și profesorilor, celor interesați de istoria Basarabiei.

Yvonne, Blondel. Jurnal de război (1916-1917) : Frontul de Sud al României – București : Editura Institutul Cultural Român, 2005. –  416 p.

Un veritabil document istoric, jurnalul lui Yvonne Blondel oferă, prin însemnările-i zilnice, o imagine asupra frontului sudic al României în 1916-1917, fără complezență nici pentru bulgari, care s-au dovedit, cu ocazia acestei revanșe, deosebit de cruzi față de români, nici pentru cadrele armatei române și politicieni. Ea povestește suferințele zilnice ale simplilor soldați și ale civililor rătăcind pe drumuri, pentru care trebuie să lupte din greu, cu firea ei încăpățânată, spre a-i aduce în spitalele improvizate. Câteva întâlniri neașteptate pe frontul Balcanilor, cu scriitorul Robert de Flers de exemplu, amintiri legate de viața de la Curte și de vizitele regelui în provincie pe timp de pace adaugă contrapuncte interesante firului dramatic al mărturiei sale.

Larisa, Turea. Cartea foametei, ed. a III-a– Chișinău : Editura Cartier, 2021. – 560 p.

Nu sunt multe cărți de istorie românească a căror lectură oripilează, zguduie, te întorc pe dos azvârlindu-te în mizantropie.

(…) Dar cercetarea Larisei Turea impresionează pentru că pornește, ca orice investigație veritabil asumată, dintr-o împrejurare de viață… Adevărată carte de sertar, investigația s-a articulat în ultimul deceniu de existență al sistemului patronat de Kremlin și cuprinde transcrierile după mărturiile culese de Larisa Turea, un grupaj semnificativ de documente oficiale, de stat și de partid, referitoare la foametea prin care Stalin a pedepsit Moldova întoarsă la soviete pentru cooperarea ei cu armatele române în 1941-1944, și un mănunchi de fotografii de epocă, profund evocatoare și ele.

Greu de cuprins în câteva cuvinte atrocitatea zguduitoare a paginilor narative în care supraviețuitorii amintesc împrejurările de după război. Dar și mai teribilă este alăturarea lor de documentele cuprinzând formulări stereotipe, diagnoze medicale (distrofie, dizenterie) și mai ales, tabele cu cifre. Decesele au depășit în total cifra de 250.000 de oameni, multe cadavre au ajuns neidentificate în gropi comune, iar altele au fost, devorate de membrii familiei proprii, amenințați cu extincția”.

Publicat în EXPOZIȚII DE CARTE, literatura americana

Scriitorul american Mark Twain – 185 de ani de la naștere


Mark Twain (pseudonimul literar al lui Samuel Langhorne Clemens, n. 30 noiembrie 1835, [Florida, Missouri, SUA – d. 21 aprilie 1910,  Connecticut, SUA) a fost un scriitor, publicist, antreprenor, satirist și umorist american, autorul popularelor romane Aventurile lui Tom Sawyer, Prinț și cerșetor, Aventurile lui Huckleberry Finn și Un yankeu la curtea regelui Arthur.

În ciuda problemelor sale financiare, Twain a fost renumit pentru umorul și buna sa dispoziție, datorită cărora s-a bucurat de o popularitate imensă în întreaga lume. La apogeu, el a fost probabil cel mai popular american din acea vreme. În 1907, publicul s-a înghesuit la Expoziția Jamestown doar ca să-l zărească pe Mark Twain. S-a bucurat de prietenia mai multor celebrități, între care autorul și criticul literar William Dean Howells, politicianul și autorul Booker T. Washington, inginerul și inventatorul Nikola Tesla, scriitoarea Helen Keller și magnatul Henry Huttleston Rogers. Autorul american William Faulkner a scris despre Twain că a fost „părintele literaturii americane”. Twain a murit în 1910 și este înmormântat la Elmira, statul New York.

Expoziție virtuală de carte

Twain, Mark. Autobiografie / Mark Twain; în rom.: Petre Solomon. – București : Univers, 1977. – 254 p.

„Prezenta ediție reproduce, parțial, textul publicat în 1961 de Charles Neider sub titlul Autobiografia lui Mark Twain. Paginile autobiografice ale marelui scriitor american au fost grupate de Charles Neider într-o ordine cronologică, menită să le asigure cursivitatea și dramatismul inerent unei astfel de desfășurări în timp.”

Twain, Mark. Jurnalul lui Adam și al Evei / Mark Twain; traducere: Carmen Pațac. – București : Biblioteca pentru toți; editura Minerva, 2003. – 319 p.

Cartea include un set de lucrări scrise de Mark Twain: Jurnalul lui Adam și al Evei; Ceasul, Povestea băiețelului cuminte, O întâmplare ciudată, Povestea cu stafia etc.

Twain, Mark. Aventurile lui Tom Sawyer / Mark Twain; trad. din engl.: Alexandra Fenoghen. – Chișinău : Editura Arc, 2018. – 132 p.

Aventurile lui Tom Sawyer, publicată pentru prima dată în 1876, este o carte de aventuri pentru copii, care prezintă povestea maturizării unui băiat. Farmecul romanului are o dublă semnificație. În primul rând, cartea atrage tinerii adolescenți prin aventurile captivante ale unui băiat obișnuit de la jumătatea secolului al nouăsprezecelea. Totodată, aventurile povestite în roman și-au păstrat până astăzi caracterul misterios și fascinant, deoarece fac trimitere la trăirile și aspirațiile principale ale majorității tinerilor, indiferent de cultura căreia îi aparțin sau de vremurile în care trăiesc.

În al doilea rând, romanul se adresează și cititorului adult, care își amintește cu ragde copilărie. În prefața la prima ediție a romanului, Twain scrie: „Deși scopul principal al cărții mele este să amuz fetițele și băieții, o parte din planul meu a fost ți să le amintesc cu plăcere adulților că și ei au fost copii cândva, să-i fac să retrăiască ce au simțit și au  gândit atunci.” Prin urmare, romanul reprezintă o cmbinație între trecut și prezent, o serie de aduceri aminte din copilărie povestite astfel, încât să evoce în mintea adultului pagini din propriul trecut” se afirmă în introducerea cărții.

Romanul face parte din seria Mari clasici ilustrați.

Twain, Mark. Aventurile lui Tom Sawyer / Mark Twain; trad. din engl.: Frida Papadache. – București : Litera, 2013. –280 p.

Spre sfârșitul anului 1876 apare volumul The Adventures of Tom Sawyer, în românește fiind tradus Aventurile lui Tom Sawyer. În anul 1894 apare romanul Tom Sawyer în străinătate (Tom Sawyer Abroad); de asemenea Wilson Zevzecul (Pupp’nhead Wilson), publicat în foileton în revista Century (între decembrie 1893 și iunie 1894).

Aventurile lui Tom Sawyer este una dintre acele cărți rare despre care se poate afirma cu certitudine astăzi, la mai bine de un secol de la apariția ei, că se adresează tuturor vârstelor, mai bine zis, copiilor de orice vârstă” afirmă Petre Solomon

Twain, Mark. Tom Sawyer detectiv. Tom Sawyer în străinătate / Mark Twain; trad. din engl.: Petre Solomon. – Chișinău : Prut Internațional, 2011. – 188 p.

„Romanele Tom Sawyer detectiv și Tom Sawyer în străinătate vin în continuarea Aventurilor lui Huckleberry Finn, de-a dreptul celebre. Cel din urmă. Precum își aduce aminte cititorul, se încheie cu evadarea sclavului Jim, pe care o pun la cale Tom și Huck (prescurtat de la Huckleberry). Apoi fostul captiv li se alătură acestor nedespărțiți prieteni, devenind și el unul dintre protagoniștii cărților la care mă refer aici și care, împreună, cu Prinț și cerșetor, sunt și astăzi cele mai citite opere ale celebrului prozator american Mark Twain. Între „Finn”, apărută în 1884, și cei doi „Sawyer”, să zic așa, este o distanță de, respectiv, (minus) șase (1878) și (plus) zece ani (1894), motivația continuării subiectului în noi branșamente tematice dezvelindu-ne-o, chiar la începutul volumului detectivist, însuși Huck Finn, care are rolul de narator” afirmă Leo Butnaru la începutul cărții, Sawyer și prietenii săi: detectivi și… ero(u)nauți.

Twain, Mark. Tom Sawyer în străinătate. Tom Sawyer detectiv / Mark Twain; trad.: Dan Starcu. – București : Editura pentru toți; Editura Minerva, 2008. – 280 p.

„Maică-mea nu folosea niciodată vorbe mari, dar avea un talent deosebit de a-i face pe cei mici să-și îndeplinească datoria. Am zugrăvit-o de multe ori în cărțile mele, sub înfățișarea mătușii Polly a lui Tom Sawyer.

„Joe Indianul”, metisul, mi-a povestit că ar fi murit de foame dacă n-ar fi fost liliecii în peșteră… În cartea pe care am intitulat-o Aventurile lui Tom Sawyer, i-am pus să moară în peșteră, dar am făcut-o de dragul artei” afirma scriitorul Mark Twain.

Romanele Tom Sawyer detectiv și Tom Sawyer în străinătate mai sunt editate de editura HERRA din Pitești în anul 2007. În anul 1997 la editurile Litera și David din Chișinău respectiv București a apărut o ediție Aventruile lui Tom Sawyer. La această ediție veți citi atât romanul, cât și biobibliografie și aprecieri critice.

Twain, Mark. Aventurile lui Huckleberry Finn / Mark Twain; traducere din engl.: Alexandra Fenoghen. – Chișinău : Arc, 2018. – 168 p.

„În romanul lui Mark Twain Aventurile lui Huckleberry Finn continuă peripețiile din cartea Aventruile lui Tom Sawyer. Huck locuiește acum la văduva Douglas, care încearcă să-l „țivilizeze”. Noul stil de viață i se pare băiatului extrem de restrictiv, dar el își dă totuși silința să se poarte cât mai bine. Sărmanul Huck este nefericit; apoi se întoarce tatăl său și-l duce într-un loc izolat, unde îl ține închis într-o colibă.” Ce se întâmplă mai departe aflați citind romanul.

Acest roman a fost publicat și de editura Adevărul Holding în anul 2011, dar și de editurile David și Litera din București respectiv Chișinău în anul 1997. La această ultimîă variantă pe lângă roman veți mai citi o biobibliografie și aprecieri critice.

Twain, Mark. Broasca săltăreață din ținutul Calaveras și alte schițe / Mark Twain; trad.: Andreea Șeler. – București : Editura Gramar, 2010. – 103 p.

Cartea include următoarele schițe:

 1. Broasca săltăreață din ținutul Calaveras;
 2. Povestea bărbatului din California;
 3. Moștenirea de 30 000 de dolari;
 4. Banconota de 1.000.000£.

Twain, Mark. Bancnota de un milion de lire. The £1.000.000 Bank-Note / Mark Twain; trad.: Petru Comarnescu, Eugen B. Marian, Petre Solomon. – București : Litera, 2016. – 95 p.

„La vârsta de douăzeci și sapte de ani eram funcționar la un antreprenor de mine din San Francisco și iscusit nevoie mare în toate chițibușurile operațiunilor cu acțiuni. Singur pe lume, pentru a învinge greutățile, nu mă puteam bizui decât pe inteligența și pe buna mea reputație; de altfel, aceste două atuuri îmi erau de-ajuns pentru a-mi călăuzi pașii pe calea norocului, și aveam încredere în viitor.”

Twain, Mark. Din copilărie / Mark Twain. – București : Regis, s. a. – 127 p., il.

Cartea include:

 1. Din copilărie;â
 2. Rugăciunea pentru turtă dulce;
 3. Hipnotizatorul;
 4. Cum am câștigat trei dolari;
 5. Știrea despre moartea mea;
 6. Bancnota de un milion de lire.

Twain, Mark. Un yankeu la curtea regelui Arthur / Mark Twain; traducere din limba engleză: Petru Comarnescu și Eugen B. Marian. – București : Litera, 2016. – 365 p.

„În această carte nu ne-am învrednicit să lămurim definitiv dacă regii au sau nu vreun drept de a cârmui, drept care să fie de origine dumnezeiască. Treaba asta e teribil de greu de limpezit. În schimb, din cele ce veți citi, va apărea vădit și indiscutabil că acela care cârmuiește o națiune trebuie să fie înzestrat cu un caracter falnic și cu o nemaipomenită iscusință” afirmă autorul.

Romanul Un yankeu la curtea regelui Arthur a mai fost publicat de editura Prut Internațional din Chișinău. La această ediție veți citi o referință critică scrisă de Eugen B. Marian și un post-scriptum final de M. T.

O altă ediție este cea publicată la editura Cartier din Chișinău, ediția a doua, în anul 2007. La început veți citi o prefață.

În anul 2008, editura Adevărul Holding din București.

Twain, Mark. Prinț și cerșetor / Mark Twain; trad.: Eugen B. Marian, Daniela Mihaela Călinescu, Iulia Bindileu. – București : Adevărul Holding, 2010. – 408 p.

„Voi așterne pe hârtie o poveste așa cum mi-a fost spusă de cineva care-o auzise de la taică-său, care, la rândul său, o știa de la tătâne-său, iar acesta, la rându-i, o aflase de la părintele său, și așa mai departe, cufundându-se tot mai adânc în trecut, cu trei sute de ani și mai bine în urmă, părinții încredințând-o feciorilor, și astfel fiind păstrată până în zilele noastre. Se prea poate ca povestea aceasta să fie o filă de istorie adevărată, se poate să fie doar o legendă, o tradiție. Se poate iarăși să se fi petrecut aidoma, se poate să nu se fi întâmplat defel – doar nici vorbă ca s-ar fi putut întâmpla” afirmă autorul.

Romanul Prinț și cerșetor a mai fost publicat de editura Prut Internațional din Chișinău și de  editura Arc (anul 2018). La ambele ediții veți citi la început referințe critice în ceea ce privește romanul.

Publicat în Activitate expoziţională, EXPOZIȚII DE CARTE, istorie

Cărți noi de istoria românilor: unele din ele abordează și subiectul pentru întregirea Țării: august 2020


Preda, Dumitru. Sub semnul Marii Uniri:  campaniile armatei române pentru întregirea țării: 1916-1920 / Dumitru Preda; cu un argument de acad.: Victor Voicu. – București : Editura Academiei Române : Editura Militară, 2018. – 390 p.

„Lucrarea prezintă momentele de pregătire politică și economică-militară din anii de neutralitate (1914-1916) premergătorii intrării româniei în Marele Război, evidențiază caracterul angajării armatei sale în război, etapele, bătăliile principale și particularitățile lor, raporturile cu Aliații și, în acest cadru, rolul Misiunii franceze a generalului Berthelot, în cadrul campaniilor din 1916 și 1917, locul și importanța bătăliilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz din vara lui 1917, punând în lumină și nuanțat implicațiile naționale și internaționale ale participării la cea mai mare confruntare armată cunoscută de omenire; un loc aparte este acordat situației și desfășurării campaneii române din 1917-1918, în contextul transfromărilor radicale din fostul Imperiu rus care au sdust la izolarea politico-militară a României și obligarea guvernului de la Iași la acceptarea înrobitorului Tratat de Pace de la București (7 mai 1918), impus de Quadrupla Alianță, precum și rolul factorului armat în susținerea actului de Unire a Basarabiei (27 martie 1918)” afirmă academicianul Victor Voicu în Argumentul cărții.

Cartea are 6 capitole:

 1. România în anii de neutraltiate (august 1914 august 1916);
 2. Campania anului 1916;
 3. Campania anului 1917;
 4. Campania din anii 1917-1918;
 5. Campania din anii 1918-1919;
 6. Campania din 1919-1920.

La final găsiți o încheiere, bibliografie selectivă și indice.

Panorama comunismului în Moldova Sovietică: contexte, surse, interpretări / editor: Liliana Corobca; prefață: Radu Preda. – Iași : Polirom, 2019. – 860 p.

„34 de specialiști din Republica Moldova oferă o perspectivă clară și coerență asupra regimului comunist din această țară. Sunt aduse în atenția cititorilor subiecte din istoria, politica și cultura Moldovei sovietice, mai puțin sau deloc cunoscute și cercetate în spațiul românesc: de la formarea și evoluția RASSM, deportările staliniste sau foametea de după cel de-al Doilea Război Mondial la simbolurile de stat ale RSSM, politica națională, religie, învățământ, minorități, legislație, patrimoniu cultural, dimensiuni ale cotidianului etc.” afirmă editoarea cărții, Liliana Corobca.

Cartea include articolele diferitor istorici, abordând astfel teme ce țin de istoria regiunii dintre prut și Nistru în perioada ocupației sovietice.

Cartea mai include prefață, notă asupra ediției, listra ilustrațiilor, lista abrevierilor, bibliografie și indice de nume.

Leașco, Ion. Ialoveni / Ion Leașco, Tatiana Ungureanu. – Chișinău : Ed. „Licorn”, 2003. – 224 p.

„În anul 2002 localitatea Ialoveni a marcat 500 de ani de la prima atestare documentară. Semimileniul Ialoveniului a fost un prilej pentru locuitorii acestui oraș în creștere de a reflecta asupra trecutului, prezentului și viitorului” afirmă Silviu andrieș-Tabac.

Cartea face referință la: istoria localității în documente, stema și drapelul, evoluțis economică, perioada războiului, învățământul, personalități marcante etc.

Documente privitoare la cotidian și viața de familie din Basarabia în secolul al XIX-lea: în volume / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Institutul de Istorie. – Chișinău : S. n.

Volumul I : 1813 / ed.: Teodor Candu, Alina Felea. – 2019. – 424 p.

„Actele din acest volum prezintă și alte probleme cotidiene ale locuitorilor din Basarabia: condițiile de trai ale locuitorilor; îndeletnicirle locuitorilor, munca sezonieră, în special în zona Bugeacului, în Cetatea Albă, Chilia, Ismail, Bender etc., unde locuitorii, înainte de 1812, plecu la cositul fânului, pășunatul vitelor sau se ocupau cu negustoria; conflicte însoțite de violență verbală, dar și fizică; chestiuni de delimitare a moșiilor, căsătoriil mixte etc.” Scriu editorii în Introducerea cărții.

Veți citi rezumatele documentelor, documente, abrevieri, rusisme, indice de nume și indice geografic.

Niculiță, Ion. Cercetările sitului arheologic Potârca din Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi / Ion Niculiță, Sergiu Matveev, Andrei Nicic. – Chișinău : Cartdidact, 2019. – 230 p.

„Cercetările perieghetice întreprinse în anii 1946-1947 în cursul inferior al râului Răut au pus în evidență un șir de situri de epoca fierului de la Butuceni, Furceni, Cot, Potârca, Scoc și din urbele medievale Șehr al Cedid și Orheiul Vechi. Investigațiile de amploare întreprinse între anii 1946 și 1953 de către Gh. Smirnov și mai apoi de P. Bârnea, Gh. Postică etc. La așezarea fortificată Butuceni și a orașelor medievale sesizate anterior s-au încununat cu succese remarcabile de o însemnătate primordială pentru istoria acestui ținut” se afirmă în introducerea cărții.

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : în 3 vol. / Iurie Colesnic. – Chișinău : Cartier.

Vol. III. – 2019. – 526 p.

„Chiar și popoarele mici au istorie mare” afirmă Iurie Colesnic.

Autorul face referință la biografia și activitatea următoarelor personalități:

 • Constantin Stere;
 • Ion Codreanu;
 • Dimitrie Balaur;
 • Alexandru Baltaga;
 • Nicolae Bosie-Codreanu;
 • Emanoil Catelly;
 • Anastasia Dicescu;
 • Gheorghe Dicescu;
 • Gherman Pântea etc.

Războiul de fiecare zi : Viața cotidiană în tranșee și în spatele frontului în Primul Război mondial (1914-1919) / coord.: Bogdan Popa, Radu Tudorancea. – Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2018. – 468 p.

„Volumul de față urmează structura conferinței Războiul de fiecare zi : Viața cotidiană în tranșee și în spatele frontului în Primul Război mondial (1914-1919), organizată de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academie Românem cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale, în zilele de 26 și 27 noiembrie 2018. Volumul reflectă dezbaterile ce au urmat comunicărilor și propune o perspectivă nouă asurpa vieții cotidiene în vremuri excepționale. Direcțiile teoretice ale cercetării, analiza genezei, alcăturii și impactului jurnalelor și memoriilor de război, avatarurile vieții culturale, propaganda, experiența traumatică a prizonieratului și refugiuui bărbaților și femeilor, deopotrivă, au fost principalele teme alese de istorici, istoricii de artă, sociologii și filologii din București, Brăila, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Mainz și Târgu-Mureș, ale căror contribuții sunt cuprinse în paginile ce urmează” se afirmă în Introducerea cărții.

Pe lângă articolele istoricilor prezentate la conferință, este o addenda și album foto. Sunt articole și în limba engleză.

Brozbă, Dorin. Cătălina Teodoroiu, eroina poporului român. 1917-2017, un veac de la sacrificiul suprem / Dorin Brozbă. – S. l.: Editura B. D. Media, 2017. – 68 p.

Cartea include un set de fotografii și fac cu legende referitoare la activitatea Cătălinei Teodoroiu.

La începutul cărții este inclus Cântecul Ecaterinei Teodoroiu.

Mălăescu, Ioan. Cătălina, eroina de la Jiu. Carte interzisă între 1940-1990. – S. l. : Editura B. D. Media, 2010. – 278 p.

„Ecaterina Teodoroiu s-a născut la 14 ianuarie 1894, în Vădeni, localitate aflată azi în componența municipiului Târgu-Jiu, fiind cel de-al treilea copil din cei opt ai familiei Vasile și Elena Toderoiu.

A urmat școala primară în satul natal și a terminat-o la Târgu-Jiu, între anii 1905-1909 a Școala româno-germană, situată pe strada Popa Șapcă, unde director era Ștefan Bobancu.

Partea finală a studiilor urmate de Ecaterina a constituit-o perioada de șapte ani în care a frecventat cursurile liceale de la București, până în vara anului 1916. […]

Odată cu declanșarea primului război mondial, Ecaterina, fiind elevă, s-a înrolat într-una din primele unități de cercetași din București, cohorta „Păstorul Bucur”, condusă de către Arethia Pitușteanu, devenită ulterior Tătărescu, în vara anului 1916, prin căsătorie cu gorjeanu Gheorghe Tătărescu, viitorul prim-ministru al României, între anii 1934-1937 și 1939-1940.”

O carte utilă pentru a ne cunoaște eroii.

Conducătorii României Mari. Șefi de stat și de guvern. – Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2018. – 132 p.

În carte este inclusă biografia și activitatea lui Ferdinand I, Carol al II-lea, Ion I. C. Brătianu, Alexandru Marghiloman, Arthur Văitoianu, Alexandru Vaida-Voevod, Take Ionescu etc. La fiecare conducător român sunt incluse și poze.

Orașele unirii: Chișinău – Cernăuți – Alba Iulia. – Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2019. – 160 p.

Cartea face referință la istoria celor trei orașe. Cartea include fotografii de arhivă și de azi.

Boia, Lucian. România : țară de frontieră a Europei / Lucian Boia. – Ediția a IV-a. – București : Humanitas, 2012. – 345 p.

„Această carte își propune să răspundă la întrebarea: Ce este românia? Voi încerca să descriu și să explic o țară. Dar poate fi cuprinsă o țară într-o carte? Da și nu. Realitatea este multiformă și inepuizabilă, în timp ce reprezentarea ei nu poate fi decât limitată și simplificată. Și, inevitabil, subiectivă” afirmă Lucian Boia în Introducerea cărții.

Autorul explică Cum s-a făcut România, comunismul românesc, o plimbare prin București etc.

La final găsiți note, indice de nume și indice de nume geografic.

Boia, Lucian. Două secole de mitologie națională / Lucian Boia. – București : Humanitas, 2012. 133 p.

„Națiunea este unul dintre marile mituri ale epocii moderne. Alături de ideea progresului și de multiplele ei derivate: revoluția, democrația, comunismul… Sunt credințe care au pus lumea în mișcare, religii ale vremurilor noi” afirmă autorul.

Lucian Boia face refrință la o națiune – o limbă, o lume împărțită în națiuni, principii concurente etc.

La final este o notă bibliografică.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, EXPOZIȚII DE CARTE, Expoziție tematică, expozitie virtuala

O inimă pentru fiecare. Top 10 romane și versuri despre iubire


Cu ocazia zilei de 14 februarie, recomandăm un top 10 romane și versuri despre iubire, care îți ating inima. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Cibotaru, Arhip Simon. Versul inima alină / Arhip Simon Cibotaru. – Chișinău : S. n., 2014. – 147 p. : il.

După cum afirmă însuși autorul „volumul, pe care îl ții în mână, include poezii scrise din suflet. Ele se încadrează într-un extins diapazon liric: dragostea pentru Femeie și Natură, devotamentul și responsabiltiatea față de Patrie și Neam. Versurile sânt cantabile și ar putea constitui un trainic fundament literar pentru unele creații muzicale, cu precădere romanțe.”

Filip, Iulian. De ce mă doare inima / Iulian Filip. – Iaşi : Tipo Moldova, 2012. – 433 p.

Cartea face parte din colecția OPERA OMNIA. Poezie contemporană.

Pe lângă versuri, sunt incluse date biografice și referințe critice.

Chiara, Piero. Paltonul de Astrahan; Un ghimpe în inimă : romane / Piero Chiara ; trad. de Miruna Dragomir. – Cluj–Napoca : Dacia, 1989. – 151 p.

Romanul Un ghimpe în inimă are ca un subiect tema dragostei.

De Amicis, Edmundo. Cuore, inimă de copil / Edmundo de Amicis. – Bucureşti : Herra, 2003. – 319 p.

„Această carte e, mai cu seamă, închinată copiilor din școlile primare, care sunt în vârstă de la nouă până la 13 ani; ea s-ar putea intitula: Istoria unui an de școală, scrisă de un elev din clasa a III-a al unei școli orășenești din Italia.

Când spunem că e scrisă de un elev din clasa a III-a, nu voim să zicem că el a scris-o întocmai cum este aici tipărită. Dânsul însemna zi cu zi într-un caiet, după cum se pricepea, tot ce văzuse, simțise, cugetase: în școală și în afară de școală; iar la sfârșitul anului, tatăl său scrie aceste pagini după notele lui, silindu-se a nu schimba nimic din gânduri, ci a păstra, pe cât se poate, cuvintele fiului său.”

Inimă de femeie : Întâmplări reale despre oamenii şi experienţele ce aduc linişte sufletească şi bucurie femeilor ; trad. din lb. engl. de Marius Chitoşcă / ed. îngr. de Colleen Sell; trad.: Marius Chitoscă. – Bucureşti : Litera, 2013. – 230 p.

O înmormântare și o corespondență prin e-mail readuc împreună după zeci de ani o familie înstrăinată de divorț. Să împlinești patruzeci de ani nu înseamnă renunțarea la orice scop în viață, ci poate fi momentul în care să începi a avea grijă și de tine, nu doar de familia ta. După multe lecții dureroase, vei descoperi că este mai bine să fii tu însăți decât să încerci a fi Iubita Perfectă.

42 de întâmplări adevărate despre dragoste, prietenie și puterea femeilor de a merge mai departe.

Putney, Mary Jo. Compromisul inimii / Mary Jo Putney ; trad. din engl. de Raluca Moţ. – Bucureşti : Litera Internaţional, 2012. – 348 p.

Lady Jocelyn Kendal, e o tânără nonconformistă și independentăă, apelează la o soluție scandaloasă pentru a–și păstra moștenirea: să se mărite cu maiorul David Lancaster, un ofițer care își așteaptă moartea din cauza rănilor grave suferite în bătălia de la Waterloo. În schimbul acceptării acestei căsătorii de formă, David nu cere decât ca viitorul surorii lui să fie asigurat. Însă lucrurile iau o întorsătură neașteptată  după încheierea căsătoriei, când maiorul îi revine miraculos. Deși cei doi cad de acord să anuleze mariajul, astfel de lucruri necesită timp – suficient ca David să își dea seama că este îndrăgostit iremediabil de soția sa.

Bântuită de propriul trecut, Jocelyn refuză să cedeze dorinței pe care soțul ei i–a trezit–o pe neașteptate, căci întotdeauna a considerat această căsătoprie o simplă afacere. Însă unele înțelegeri sunt făcute să fie încălcate atunci când inima își urmează propriul drum spre fericire…

Quinn, Julia. Aleasa inimii / Julia Quinn ; Eloisa James ; Connie Brockway ; trad. : Andreea Şeler, Oana Barbelian. –  Bucureşti : Litera, 2013. – 267 p.

După un accident care i-a fost aproape fatal, Hugh Dunne, conte de Briarly, își dă seama că a venit vremea să facă o schimbare importantă în propria viață, așa că face un anunț care îi ia prin surprindere pe toți cei apropiați: vrea să se însoare. Singura problemă este că Hugh este mult mai experimentat în privința creșterii cailor decât a curtării domnișoarelor la modă, așa că sarcina lui Carolyn, marchiza de Finchley, își asumă sarcina de a întocmi pentru el o listă cu potențiale viitoare soții, pe care le invită la un bal fastuos

 Dar cine să fie aleasa? Fermecătoarea Gwendolyn Passmnore, dorită și admirată de toți bărbații și bârfită și invidiată de toate rivalele? Sau încântătoarea și extrem de directa domnișoară Katheryn Peyton, care a refuzat multe cereri în căsătorie fiindcă inima ei aparține unui prieten din copilărie, plecat de ani bun pe front? Ori poate Georgiana Sorrell, buna prietenă a surorii lui, o tânără văduvă pe careHugh o cunoaște de mic copil?

Urmează volumele scrise de Oksa Pollock. Însă, doar volumul 3 are în titlu cuvântul inimă.


În contextul în care volumul 3 face referință la inimă, nu am putut să nu recomandăm primele două volume. Ca să înțelegeți șirul evenimentelor din volumul 3 – citiți primele volume.

Seisme, erupții vulcanice, ploi torențiale… Pământul este lovit din toate părțile! Fugind din Londra invadată de apele furioase ale Tamisei, Oksa și familia Pollock pleacă în căutarea Portalului spre Edefia, tărâmul magic al strămoșilor. Este singura lor șansă de a restabili echilibrul celor două lumi.

Publicat în EXPOZIȚII DE CARTE, INTRĂRI NOI, literatura romana

Cărți noi din domeniul literatură română (decembrie 2019)


Recomandăm atenției dvs cărți cărți noi din domeniul literaturii române.

Expoziție virtuală de carte

7

Badicu, Iurie. Mai toarnă un bocal de vin, tovarăşe Stalin : [versuri] / Iurie Badicu. – Chişinău : Pontos, 2007. – 76 p.

In memoria victimelor represaliilor staliniste.

10Băluță, Dumitru. Cafeaua cu zaț : (poeme fractale, adagii) / Dumitrița Băluță ; desen de Estelle-Elliana Băluță. – Chișinău : Pontos, 2019. – 82 p. : il.

ziceam că

dintr-o masă difuză de gânduri a irupt cuvântul, brut şi el. cu timpul -ziceam –

de atâta rotire pe cerul gurii, cu vântul pornit de valvele cordului, subţire trecut prin smalţuri, deveni şlefuit ca un stil de brâncuşi, fluid ca meduza în apele ei -cosmos fără nume cu semne de rune, încă neatestat în evanghelii.

zic eu…

alţii vorbesc că am ieşit din cuvântul lui Dumnezeu.

14Băluță, Dumitru. Timpul l-au inventat ceasornicarii: (poeme) / Dumitru Băluță. – Chișinău : Pontos, 2019. – 102 p.

   Acest nou volum de versuri semnat de poetul Dumitru Băluță deconspiră ființa compensatory pe care o tăinuește în sine autorul, este fereastra păstrată în suflet pentru a fi deschisă în anumite zile, special, cândva, sub o anumită lumină, atunci când un univers parallel se apropie sau se suprapune brusc și efemer peste cel căruia ne dăruim ad-hoc viețile; oglindă cvadruplă ce ne face, pentru-o clipă, vizibili…
Vitalie Răileanu

6Brăneanu, Dumitru. Destrămarea lumii / Dumitru Brăneanu. – Bacău : Ateneul scriitorilor, 2016. – 118 p.

Viața noastră e o moarte ce crește lent.

Atâta întuneric scot șoaptele pe prund

Pera mult de noaptea firii mă pătrund,

Sunt neliniștea ce urcă prin prezent.

8Moldovan, Teo. Destine triste : roman / Teo Moldovan. –Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2019. – 775 p.

   Cu siguranţă, dacă ar fi avut şansa să dea peste această carte, un profesionist cum a fost Titus Popovici n-ar fi şovăit să-i dea o turnură cinematografică.

   N-o să dezvălui unghiul inedit de abordare a altor secvenţe, lăsând cititorului plăcerea să le descopere singur, dar vreau totuşi să mai remarc un lucru: excelenţa scenelor erotice. Asta fiindcă sunt, totuşi, puţini prozatori care ştiu că nu trebuie, în descripţia unei scene de alcov, să cadă în vulgaritate.

Luceafărul, loan Groşan

4Popovici, Teodor. Tărăboi în ţara lui VoRoşca : Epigrame şi catrene satirice / Teodor Popovici ; caricaturi : Alex Dimitrov. – Chişinău : S. n., 2009. – 136 p. : il.

   Aș compara cele peste 300 de epigrame ale lui Teodor Popovici cu un zâmbet printre lacrimi, care face lumea mai scânteietoare, mai frumoasă și cu toate șansele de a deveni mai bună.

                                                                                                                                                                                                Nicolae Dabija

3

Silvestru, Aurelian. Străina de la Hollywood : (roman) / Aurelian Silvestru. – Chișinău : Tocono, 2019. – 320 p.

   Între mâzgăleala unui copil și capodopera unui artista, descoperi bătălia acerbă dintre talent și mediocritate. Nu poți ajunge talentat, fără să fii mai întâi mediocru. Problema e unde preferí să rămâi…
Aurelian Silvestru

1Spineanu, Dorin. Zile sălbatice / Dorin Spineanu. –Chișinău : Cartier, 2007. – 176 p.

 Ne jucam de-a orbi, de-a orbul mai bine zis. Eram Borges al Balcanilor, căram tot atît talent pe cîtă lene, scriam texte scurte, percutante, pline de inteligență, rafinate și reci ca un cuțit proaspăt.

                                                                                                                                                                                             Dorin Spineanu

12The Bessarabia of my soul : a collection of poetry from the Republic of Moldova / Daniel Ioniță, Maria Tonu = Basarabia Sufletului meu : o colecție de poezie din Republica Moldova. – Toronto : MediaTon, 2018. – 297 p.

   Basarabia sufletului meu  – o colecție de poezie din Republica Moldova /The Bessarabia of My Soul – a collection of Poetry from the Republic of Moldova, este prima reprezentare coerenta a poeziei din spațiul de limbă română basarabean în mediul limbii engleze.

… acest volum ne transportă în sufletul poeziei din Basarabia, nu numai pe noi, cunoscătorii limbii române, ci şi pe cei care n-au avut norocul să cunoască încă din copilărie această preafrumoasă şi eroică limbă.

Alex Ştefănescu