Arhive categorie: PREZENTARE DE CARTE

Biblioteca Centrală: „Chișinăul citește” în perioada estivală


   La 4 iunie elevii de la Liceul Teoretic „M. Marinciuc”  au fost dornici să discute cartea Universuri paralele  de Marcel Gherman. Prezentarea de carte a avut loc în cadrul programului de lectură Chișinăul citește, care a fost promovat de Victoria Fonari, dr. conf., Biblioteca Centrală.

  Tinerii prezenți la activitate sunt participații fideli ai cenaclului Magia cuvântului, care împreună cu profesoara de limbă română Alexandra Crăciun, de data aceasta  au fost gazdă! Din cei 25 de copii majoritatea preferă subiecte de SF. Scriitoarea Victoria Fonari a specificat despre registrele fantasticului, existente în literatura universală și cea română. Tinerii au menționat că le-a plăcut atmosfera spațiilor, argumentând prin citate. Elevii erau curioși să afle acțiunea romanului, care diferă de cele pământești. Romanul are ca nucleu căutarea unei dimensiuni atemporale a vieții și istoriei, acestă proză îmbină tehnici narative bazate pe cel mai noi tendințe din literatură cu imaginarul filmelor, graficii și jocurilor de computere SF.

Această prezentare necesită JavaScript.

Reclame

Mihaela Perciun în discuție cu studenții


În cadrul programului „Chișinău citește” la Biblioteca Centrală s-a implicat cenaclul literar „Magia cuvântului”. După optica moderatoarei cenaclului Victoria Fonari, DSC_0765dr. conf., este important de colaborat cu tinerii care nu au avut încă posibilitate să viziteze acest frumos spațiu al culturii. Respectiv la Biblioteca Centrală a BM „B.P.Hasdeu” s-a desfășurat o întâlnire dintre scriitoarea Mihaela Perciun și 25 de studenți din Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, specialitatea turism, care au fost ghidați de competentul profesorul de istorie Vasile Diacon.

DSC_0772DSC_0774

În cadrul întâlnirii au fost citite fragmente din cartea „Cenușa rece”DSC_0761 de către autoare, de poeta Victoria Fonari și studenta Cristina Cârlan. Au fost abordate următoarele teme: tradiția versus zgârcenia, paternitatea versus implicarea în educația copilului, conflictele de generații, importanța comunicării.

 

 

 

 

 

Apa, a doua viaţă pe pământ


Картинки по запросу ziua mondiala a apei 2017       Ziua Mondială a Apei şi Ziua Mondială a Meteorologiei capată o semnificaţie deosebită în condiţiile în care schimbările climaterice şi problemele aprovizionării cu apă au ajuns sa ingrijoreze pe fiecare dintre noi. Apa şi asigurarea ei ridică probleme de importanţă strategică, de mare complexitate, în timpurile noastre. Aceasta problemă reţine atenţia comunităţii internaţionale care o califică drept una din cheile dezvoltării umane durabile.
În zilele noastre penuria de apă la scară planetară s-a accentuat. Cererea de apă a crescut enorm odată cu sporirea explozivă a populaţiei, cu dezvoltarea activitaţilor economice, cu accelerarea procesului de urbanizare şi ridicarea confortului vieţii moderne.
Problema apei a capatat dimensiuni globale şi un grad înalt de gravitate. 1,5 miliarde de locuitori ai planetei, adica un sfert din total, n-au acces la apă potabilă, iar 2,6 miliarde, adică peste două cincimi, n-au acces la salubritate. Apa dulce contaminată şi rezervele de apă ţinute în condiţii neigenice sunt cauza a 10% din totalul imbolnavirilor din ţările în curs de dezvoltare.

Expoziție virtuală de carte 

d9e8d-dictionar2bde2bgeologieDicţionar de geologie.- Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 2007.- 343 p.
Dicţionarul dat ne face o trimitere la: apă juvenivă – care derivă din rocile crustei sau din interiorul pămîntului şi care na făcut parte din hidrosferă, apă magmatică – ce provine din topitura magmatică sau care este prezentă în roci, apă minerală – apa ce iese din pămînt şi conţine cantităţi considerabile de elemente minerale dizolvate şi apă termală- care iese din pămînt la temperatură ridicată.

2Cuibari-Frunze, Nina. Taina adevărului despre apa pe care o bem. – Chişinău: Universitas, 2003.- 116 p.
Lucrarea în cauză este o dedicaţie pentru Elena Cuibari sora autoarei. Autoarea în lucrare dată vorbeşte despre apa în toate formele pe care le poate lua de la picătura de ploaie pînă la gheaţă şi de la consumaţie pînă la evaporare.

7 apele-600x600Resurse acvatice ale Republici Moldova: Apele de suprafaţă.- Chişinău: Ştiinţa, 2007.- 247 p. 

          Hidrosfera este compartiment al unei ştiinţe mai generale care se ocupă de studiul apelor naturale. Volumul Apele de suprafaţă din colecţia Resursele acvatice ale Republuci Moldova, abordează pentru prima dată într-o asemenea manieră hidrografică a Republuci Moldova. La baza ei se află datele publicate în diferite ediţii ale Cadrului de Stat ale Apelor, Anuarele Hidrologice, materiale expediţiilor şi cercetărilor istorice ale Serviciului Hidrometeorologic de stat, precum şi investigaţile autorilor.

resursele-acvatice-ale-republicii-moldova.-vol.2--fantani-si-izvoare---aureliu-overcenco_-constantin-mihailescuResurse acvatice ale Republici Moldova: Fântâni şi izvoare.- Chişinău: Ştiinţa, 2008.- 208 p.
În condiţiile Republicii Moldova, actualmente este nevoie de o inventariere a tuturor fîntînilor şi izvoarelor în scopul stabilirii amplasamentului lor, condiţiilor de apartenenţă, gradului şi tipului de utilizare. În baza datelor existente, în republică au fost înregistrate cca 136000 de fîntîni şi mai mult de 7000 de izvoare, multe dintre care în ultimii ani sunt lăsate în voia sorţii şi se află într-o stare deplorabolă. Majoritatea fîntînilor şi izvoarelor au fost construite lîngă trasee, case, drumuri publice, la intrările în localităţi unde există numeroase surse de poluare.

Valea_Prutului_MijlocReniţă, Alecu. Valea Prutului de mijloc.- Chişinău: Natura, 2004.- 125 p.
Valea Prutului de mijloc este o problemă ecologică destul de avansată de aceia cartea face o abordare a problemei protecţiei patrimoniului naţional, furnizarea de date despre calitatea apei râurilor mici, sensibilizarea autorităţiilor asupra surselor de poluare şi necesitatea lichidării lor, evidenţierea monumentelor naturii şi ariilor protejatedin bazinul Prutului de Mijloc. Importanţa lucrării în cauză duce la cunoaşterea şi schimbarea mentalităţilor, ceea ce evident va finaliza cu permanentizarea procesului de participare a publicului larg la administrarea ecologică a fiecărei localităţi.

oceanul-planetar_1_fullsizeStephens, Diane. Oceanul planetar.- Bucureşti: S. a.- 31 p.
Lucrarea este o mică enciclopedie ce ne face trimitere la: Ce este oceanul planetar? Cum este? Cît de mare? şi Cît de adînc? Care este cel mai adînc ocean ? Cum trăiesc peştii? Crea este cel mai de temut animal de pradă marin?

4903828769_4f65cd977d_mMălăcea, Ioan. Biologia apelor impurificate. – Bucureşti: Ed. Academiei republicii socialiste România, 1969.- 245 p.
În lucrarae dată se vorbeşte despre procesul de impurificare a apelor de suprafaţă şi a celor freatice, ca urmare a activităţii omului, care este în plină desfăşurare şi este greu de prevăzut proporţiile pe care le va atinge în viitor. Ceea ce se poate desprinde însă ca o trăsătură caracteristică a acestui proces este continuă diversificare a substanţelor impurificatoare, determinată de evoluţia proceselor de producţie.

c56e5741dbebf61edd01c77f5a3fda41-0-700_700Viitorul mărilor şi oceanilor.- Bucureşti: Ed. Republicii socialiste România, 1980.- 270 p.
Cartea dată ne vorbeşte depre mare şi oceanul care fac parte din problemele globale ale omenirii, dar cînd se discută vedem că armonizarea cu efortul universal, li se dă soluţii şi răspunsuri viabile, ce fac parte din dezvoltarae integrată din dezvoltarea multilaterală a ţării.

downloadMonitorizare calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice: Ghid. – Chişinău, 2007.- 136 p.
Apei ia fost dată puterea magică de a fi seva veţii pe pămînt. În popor se mai spune că apa este izvorul vieţii. Pe bună dreptate, de calitatea şi de cantitatea ei depinde starea sănătăţii şi nivelul sanitaro – epidemiologic al populaţiei, însă amprentaamului neglijent predomină încă pretutindeni.În general cartea ne vorbeşte despre rîurile Moldovei conform datelor de ultimă oră anunţate de Agenţia de Stat Hidrometeo care sunt cele mai poluate şi ne dau mare bătaie de cap. Cartea propine următoarele capitole: Reţeaua hidrografică a Republici Moldova, Metode de colectare şi monotorizare, Macronevertebratele acvatice şi cheia de determinare a lor, Grupele de macronevertebrate acvatice din râurile mici.

      Zăvoianu, Ion. Rîurile bogăţia terrei.- Bucureşti: Albatros, 1988.- 287 p.
În raport cu alte bogăţii naturale ale omenirii, apa, această resursă de importanţă vitală, a fost mai puţin atenţionată în literatură de largă informare. De aceia lucrarea dată prin mesajul său îşi propune abordarea unor aspecte care să contribue la o mai bună cunoaştere a resurselor de apă existente în rîuri şi a rolului pe care acestea îl au în societate.Cartea face trimiterela: importanţa apei pentu viaţă şi om, rîurile se întorc la izvoare, fazele scurgerii rîurilor, comportamentul rîurilor pe glob şi omul şi fluviile.

      Bevza, G. Apa – bogăţie a poporului.- Chişinău: Cartea Moldovenească, 1981.- 100 p.
Cartea dată expune proprietăţile apei şi importanţa ei pentru biosferă şi societate. O deosebită atenţie se acordă resurselor de apă ale Moldovei şi problemelor apei. Lucrarea prezintă o serie de indici ai regimului rîurilor şi se dă o apreciere a cantităţii resurselor de apă ale republicii şi se analizează o posibilă modificare a lor în vitorul apropiat. De asemenea se vorbeşte despre folosirea raţională a apei şi protecţia resurselor ei contra poluări şi secăturii.

      Prodea, Virgil. Apa sursă inepuizabilă.- Bucureşti: Editura tehnică, 1991.- 99 p.
Apa este simboul vieţii. Dacă nu ar fi apa societatea şi însăşi viaţa ar fi de necontrolat . Banala formulă chimică H2O este prezentă în toate procesele vitale. Apa se consumă sub formă naturală sau prelucră. Este un fapt arhicunoscut că întreprinderile, instituţiile, energetzica şi agricultura o consumă sub formă de apă tehnologică, iar populaţia, ca apă potabilă şi menajeră. Ca resursă fundamentală, apa trece înaintea energiei, înaintea materiilor prime minerale, înaintea pămîntului însuşi care, în lipsa acesteia, ar fi un pustiu mort, înaintea oxigenului chiar, dacă ţinem seama că el se naşte din apă.

download (1)Furon, Razmond. Problema apei în lume.- Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1967.- 248 p.
De mii de ani, de cînd a învăţat să- şi reprezinte gîndurile prin simboluti grafice, omul a ţinut la mare cinste apa. Avînd o cinste de invidiat apa peste ani a devent cea mai mare problemă a omeniri. Lucrarea în cauză este structiurată pe XII capitole primul capitol ne vorbeşte despre ce este apa, al doile face trimitere la importanţa biologică a apei, la treile capitol ne vorbeşte despre apele sărate, ca cel de al patrulea să ne vorbească despre apele dulci, apa şi agricultura, pagubele pricinuite de apă, apa şi industria, alimentarea oraşelor cu apă potabilă, poluare aapelor, în căutarea apei, problemele pe care le pune valorificarea zonelor aride şi setea lumii.