Arhive categorie: expozitie virtuala

Drepturile consumatorilor în cărți


Din data de 1961 pînă în prezent s-a stabilit Ziua mondială a consumatorilor. Ziua mondială a drepturilor consumatorilor („World Consumer Rights Day” – WCRD) este marcată anual la 15 martie. Această zi a fost lansată pentru a se scoate în evidenţă aspecte legate de serviciile de care beneficiază consumatorii.

Preşedintele Statelor Unite ale Americii,  J. F. Kennedy, pe 15 martie 1962 rostea către Congresul American un mesaj în care susţinea, pentru prima dată, existenţa a patru drepturi fundamentale ale consumatorilor: dreptul la securitate, dreptul la informare, dreptul de a fi ascultat şi dreptul de a alege produse şi servicii. Ziua mondială a drepturilor consumatorilor a fost proclamată şi prin Rezoluţia nr. 39/248 din 1985 a Adunării Generale a ONU, intitulată „Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor”.

Cu această ocazie recomandăm atenției celor interesați pe acest subiect un set de cărți ce pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

 

Expoziție virtuală de carte

Apan, Rodica Diana. Protecţia juridică a consumatorilor : Creditul destinat consumului şi domeniile conexe / Rodica Diana Apan. – Cluj-Napoca : Sfera juridică, 2007. – 472 p.

Apan_Protectia juridica a consumatorului„Studiul Protecţia juridică a consumatorilor : Creditul destinat consumului şi domeniile conexe are ca premisă incidența reglementărilor care asigură protecția consuamtorilor în materia contractului de credit destina consumului, reglementări care se polarizează în veritabile mijloace juridice de protecție a consuamtorilor, având relevanță atât în etapa precontractuală, cât și în etapa formării și executării acestui contract” se afirmă în lucrare.

Lucrarea are șase părți:

 1. Reglementarea raporturilor dintre comercianți și consumatori; reglementări cu caracter de generalitate;
 2. Domeniul de aplicare. Definiția contractului de credit destinat consumului, clasificarea, definiția părților contractului de credit destinat consumului; documentația de credit și garantarea creditului în reglementările comunitare și naționale;
 3. Mijloace care asigură protecția intereselor economice ale consuamtorilor precum și protecția sănătății și securității acestora;
 4. Mijloace de protecție a intereselor economice ale consumatorilor în contractul de credit destinat consumului instituite prin reglementarea clauzelor abuzive a garanției produselor și a practicilor comerciale;
 5. Raporturile contractuale de drept intern și de drept internațional privat între comercianți și consuamtori;
 6. Asociații și instituții abilitate în raporturile dintre comercianți și consumatori.

Beckwith, Harry. Ce doresc clienții noștri: ghid pentru dezvoltarea afacerii / Harry Beckwith; trad.: Kiki Vasilescu. – Iași : Polirom, 2007. – 270 p.

Beckwith_Ce doresc clienții noștriCartea redă învățămintele trase din greșeli, precum și realizările multor companii mici sau mari. „Ele explorează preferințele clienților, conturate și transformate de patru schimbări sociale semnificative. Cartea studiază posibilitatea planificării unor afaceri mai bune” afirmă autorul lucrării în Introducere. O lecție de viață.

Lucrarea are șapte părți:

 1. Conturarea proiectului;
 2. Patru pietre de temelie. Portocale gigantice și broscuțe galbene: comunicarea eficientă;
 3. Barosul de catifea. Un mesaj irezistibil;
 4. Martini Blue și Omaha Surfing. O marcă de încredere;
 5. Americanii cei frumoși și „Frumușica.” Serviciul de îngrijire;
 6. Caracteristicile pe care le iubesc clienții noștri;
 7. Cea mai mare calitate a dumneavoastră.

Blythe, Jim. Comportamentul consumatorului: strategii și tactici. Atragerea clientelei. Reacția consumatorului / Jim Blythe; trad.: Cornel Comeagă. – București : Teora, 1998. – 239 p.

„Cei ce înțeleg comportamentul consuamtorului obțin profituri mai mari pe piețele deBlythe_Comportamentul consumatorului mărfuri decât angrosiștii profesioniști care se bizuie pe datele financiare. Dacă vă place magazinul veți îndrăgi, probabil, stocurile.”

Peter Lynch

După lecturarea cărții veți putea să

 • explicați rolul pe care îl are comportamentul consuamtorului în cadrul conceptului de marketing;
 • definiți concepte fundamentale ale comportamentului consuamtorului;
 • explicați rolul marketingului de relații.

Lucrarea are 12 capitole și face referință la importanța înțelegerii comportamentului consamtorului, comportamentul complex de cumpărare, atitudini, segmentare etc.

Cătoiu, Iacob. Comportamentul consumatorului: teorie şi practică / Iacob Cătoiu; Nicolae Teodorescu. –Bucureşti : Ed. Economică, 1997. – 248 p.

CAtoiu_Comportamnetul consumatorului„Economia modernă se caracterizează prin acțiunea unor mecanisme specifice de concretizare a multiplelor raporturi dintre existența socială – ansamblul nevoilor și trebuinețlor oamenilor – și resurselor alocate în acest scop, ca expresie a raporturilor globale și particulare dintre om și mediul ambiant. Atragerea și utilizarea anumitor resurse, repartizarea lor pe diferite domenii de activitae și schimbarea necontenită a raporturilor dintre acestea și față de dinamica și structura nevoilor reprezintă esența a numeroase opțiuni politice, economice și sociale, care constituie obiect de cercetare pentru multe discipline științifice. În acest context, economia de piață, ca mecanism al acșiunii economice, se bazează pe princpipiul alocării resurselor în concordanță cu nevoile societății, ca urmare a acțiunii legilor pieții și a legii cererii și ofertei” afirmă autorii în Prefața cărții.

Daffy, Chris. Client o dată, client mereu : Cum să oferi servicii care îţi fidelizează clienţii / Chris Daffy; trad.: Diana Voicu. – Bucureşti : Publica, 2009. – 333 p.

Chris Daffy este conferențiar renumit și un expert britanic în serviciile pentru clienți. A fost organizatorul prelegerilor din toată lumea: Statele Unite ale Americii, Olanda, Daffy_Client o dată, client mereuFranța, Germania etc. Cartea client o dată, client mereu, a devenit bestseller imediat după lansare.

Autorul face referință la:

 • loialitate și valoare pe durata de viață a clientului;
 • managementul percepțiilor clienților;
 • cum obții feedback de la clienți;
 • grija pentru client și lideri;
 • cum se reflectă în profituri servirea de calitate a clienților etc.

 

La final găsiți o concluzie, epilog și bibliografie.

 

 

Dona, Massimiliano. Legislaţia şi politicile de protecţie a consumatorilor = Consumer Protection Law and Policy : Law Approximation to EU Standards in the Republic of Moldova : Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele UE / M. Dona. – Chişinău : Elan Inc. – 438 p.

Dona_Legislatia si politicile de„Legislația și politica UE în domeniul Protecției Consumatorilor s-a dezvoltat în mod constant, însă a devenit importantă, în special, odată cu finalizarea procesului de formare a pieței internet a UE în 1993.  (…) În contextul eforturilor de integrare ale Republicii Moldova. În UE, dezvoltarea legislației și politicii în Moldova, în conformitate cu standartele UE, în domeniul Protecției Consumatorilor a fost în mod special stabilită, în cadrul Acordului de Parteneriat și Cooperare și Planului de Acțiuni pentru Politica Europeană de Vecinătate”  afirmă ex-ambasadorul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Dirc Schuebel (octombrie 2010).

 

Lucrarea are trei părți:

 1. Situația actuală;
 2. Problemele care pot fi întîlnite în procesul de armonzare;
 3. Evașuarea generală și recomandîările pentru următorii pași și prioritățile pentru Republica Moldova pe domeniul protecției consuamtorilor.

La finalul lucrării găsiți concluzii și 6 anexe.

Ghidul consumatorului de energie electrică. – Chișinău: Elan INC SRL, 2010. – 155 p.Ghidul consumatorului

„Ghidul consumatorului este destiant celor peste 1 milion 227 mii consumatori de enegie electrică. Acesta are drept scop informarea  privind principalele drepturi și obligații, parametri de calitate, contracte, factură, căile și procedurile de soluționare a neînțelegerilor sau litigiilor apărute” se afirmă în Cuvânt-înainte.

Ghidul are un glosar de termeni și noțiuni, anexe și 11 capitole ce fac referință la situația în sectorul energetic, drepturi și obligații, caitatea serviciilor, soluționarea litigiilor etc.

 

 

Gueguen, Nicolas. Psihologia consumatorului: Factorii care ne influenţează comportamentul de consum / Nicolas Gueguen; trad.: Marius Roman. – Iași: Polirom, 2006. – 251 p.

Gueguen_Psihologia conumatorului„Cum puteți fi determinat să zăboviți mai mult într-un supermarket? De ce cumpărați un anumit sortiemtn de vin? De ce culorile vii și calde stimulează consumul? Știați că muzica ritmată crește viteza de deplasate a cleinților într-un magazin? De ce cumpărînd un produs aflat la ofertă aveți impresia că sânteți mai inteligent? Comportamentele noastre de cumpărare sânt direct influențate sau induse de factori cognitivi și afectivi extrem de ușor de manipulat. Consuamtorul interpretează informațiile, resimte anumite emoții, se implică în interacțiuni sociale particualre. O sută de experimente efectuate în laborator sau pe teren dezvăluite, în cele trei părți ale volumului, diferite modalități și tehnici de inlfuențare a comportamentului de consum, ușor de pus în practică și necositisitoare” se afirmă în lucrare.

Lucrarea are trei părți:

 1. Perceperea informației și comportamentul de cumpăare: capcane, distorsionări și limite în procesarea informației;
 2. Simțurile și comportamtnul cumpărătorului: psihologia ambianței;
 3. Puterea vînzătorilor și influențarea clienților.

Miron, Mihaela. Comportamentul consumatorului : evoluţie, determinări, realităţi şi perspective / Mihaela Miron; Marius Băcescu; cuvânt înainte: Mihai C. Demetrescu. – Bucureşti : All, 1996. –  110 p.

„Ceea ce încearcă cu succes această lucrare este să precizeze care sunt efectele stilului de Miron_Comportamentul consumatoruluiviață asupra comportamentului consuamtorului român, la contactul cu valorile occidentale postmoderne. Termenul de postmodernism este înăcrcat de multă complexitate, alcătuind o amalgamare eclectică de valori din trecut și prezent – care ar reprezenta, dacă se paote spune așa, „modernitatea modernismului” – așa cum un nou stil arhitectural ar întruni toate caracteristicile stilurilor din istoria arhitecturii” afirmă profesorul Mihai C. Demetrescu în Cuvânt înainte.

Lucrarea are opt capitole:

 1. Modernismul și postmodenismul;
 2. Rolul specialiștilor și al prestigiului în societatea informațională;
 3. Particularități ale modernismului în România;
 4. Inegalități de putere în socialism și consumului ostentativ actual etc.

Sutherland, Max. De la publicitate la consumator: Ce „merge”, ce „nu merge” şi mai ales de ce / Max Sutherland, Alice K. Sylvester; trad.: Aurelia Vasile. – Iaşi : Polirom, 2008. – 380 p.

Sutherland_De la publicitate la consumator„Poate fi surprinzător pentru mulți consuamtori că cei care achită notele de plată pentru publicitate sunt adesea frustrai pentru că ei înșiși cunosc doar cu puțin mai mult decât consuamtorii despre cum, de ce sau când funcționează publicitatea” se afirmă în lucrare.

Conform statisticlelor, un an și jumătate din viață urmărim recla,e Ce anume atrage atenția consuamtorului? Cum puteți crea o reclamă de succes? Pornind de la exemple practice. Cartea se adresează specialiștilor din domeniu, agențiilor de profil, firmelor caredoresc să-și facă publicitate și consumatorilor obișnuiți.

Lucrarea are două părți: De ce a rămas publicitatea un mister atâta vreme și Ce „merge”, ce „nu merge” și mai ales de ce.

Zaltman, Gerald. Cum gândesc consumatorii: Aspecte esenţiale pentru studiile de piaţă / Gerald Zaltman; trad.: Cristina Popa. – Iași : Polirom, 2007. – 451 p.

„În ciuda sumelor imense alocate studiilor de piață, aproape 8% dintre produsele noi Zaltman_Cum gandesc consumatoriisunt sortite eșecului. Scenariul a devenit clasic: clienții declară că își doresc un anumit produs, companiile îl pun la punct. Dar imediat ce produsul devine disponibil, nu-și mai găsește cumpărători. Geral Zaltman, cunoscut economist american și profesor de marketing, pune la dispoziția celor interesați un set de soluții pentru rezolvarea dilemei: întrebări eficiente pentru anchetele de piață, evaluarea reacțiilor consumatorilor la stimulii de piață sau construirea „diagramelor de consens”. Având la bază cercetări din diverse discipline (neurologie, sociologie, analiză literară, psihologie), lucrarea realizează o analiză comprehensivă a gândirii consuamtorului ce reflectă la nevoile sale și evalueazăprodusele pe care companiile i le oferă” se afirmă în lucrare.

Lucrarea are trei părți:

 1. Pregătirea unei expeziții;
 2. Cum să înțelegem gândirea pieței;
 3. Cum să gândim altfel, mai profund.
Anunțuri

Din tainele programării Web


Anghel, Traian. Instrumente și resurse web pentru profesori / Anghel Traian. – București: Editura ALL, 2009. – 287 p.Web pentru profesori

În carte sunt prezentate o serie de instrumente și resurse Web, precum și modalitățile în care acestea pot fi utilizate în cadrul sistemului educațional. Parcurgând cartea, cititorii se vor familiarize cu conceptele de e-Learning, resuse educaționale deschise, medii virtual de învățare, precum și cu unele instrumente oferite de noul Web (blog, microblog, wiki, flux de știri, sisteme pentru bookmarking colaborativ, rețea socială). De asemenea, acestora le sunt prezentate o serie de aplicații pentru crearea și managementul conținutului învățării, precum și instrumente online pentru realizarea și publicarea cursurilor tutorialelor.

Alboaie, Lenuța; Burag, Sabin. Servicii Web: concepte de bază și implementări / Lenuța Alboaie; Sabin Buraga. – Iași: Polirom, 2006. – 319 p.sevicii web

Serviciile Web reprezintă unul dintre domeniile importatnte, dinamice și de succes ale tehnologiilor actuale. Volumul este adresat programatorului Web (viitor sau actual) și inițiază cititorul într-un mod sistematic în tehnologiile și metodologiile de dezvoltare a serviciilor Web. Implementările sunt detaliate în cele mai utilizate limbaje, cu instrumente și platforme care oferă suport pentru crearea și inovarea de servicii Web.

 

 

Programare Web în bash și perl / Sabin burga; Victor Tarhon-Onu; Ștefan Tanasă – Iași: Polirom, 2002. – 256 p.

Programare WebAutorii au ales să trateze elementele definitorii ale tehnologiei Web actuale, în capitolul introductiv, apoi standardul CGI, shell-ul Bash și limbajul Perl, fiecare în câte un capitol separat, capitolele 2, 3 și 4 oferind cititorului instrumentele pentru scrierea scripturilor necesare pentru execuția și administrarea unor aplicații distribuite. Fiecare capitol include definirea termenilor folosiți, are o evoluție natural în cadrul subiectului tratat și folosește numeroase exemple. Mai mult, fiecare capitol se încheie cu un număr de exerciții propuse cititorului ceea ce face lectura și mai interesantă.

 

                                                                Băduț, Mircea. Calculatorul în trei timpi / Mircea Băduț. – Iași: Polirom, 2012. – 257 p.calculatorul in trei timpi

Cu o permanentă structurare a informațiilor pe trei niveluri de interes (începător, mediu și avansat) și adoptând o formă ingenioasă și mai puțin rigidă, cartea îi oferă cititorului posibilitatea de a alege cea mai potrivită abordare.

O carte despre calculatoare accesibilă, care răspunde nivelului de cunoștiințe și capacității de asimilare ale cititorului.

Cartea conține:

Prezentarea Calculatorului;

Memoria de stopcare. Hard-disk-ul;

Despre calculatoare portabile;

Tableta PC;

Reprezentarea internă a datelor;

Proiectarea asisitită de calculator;

Despre programarea de aplicații.

Aplicații web la cheie: studii de caz implementate în PHP / coord.: Sabin Buraga. – Iași: Polirom, 2003. – 270 p.

O luAplicatii webcrare singular în peisajul publicistic informatic actual și totodată un „rețetar” de proiectare Web. Cartea conține șapte aplicații Web funcționale concepute în PHP și prezentate în detaliu: analiza, proiectarea, implementarea și întreținerea produsului.
Secvențele de cod detaliate și comntate pe larg, abordarea structurată și orientată spre rezolvarea practică a temei propuse, oferirea unor tehnici de proiectare cu aplicabilitate mai largă și a unor soluții „la cheie” (autentificarea și administarea utilizatorilor, managementul sesiunilor, coșul de cumpărături, trimiterea de diverse conținuturi către navigatorul utilizatorului) fac lucrarea deosebit de utilă atât elevilor din clasele superioare de liceu și studenților de facultăți de profil, cât și arhitecților, desingnerilor sau proiectanților Web cu experiență.

Buraga, Sabin; Ciobanu, Gabriel. Atelier de programare în rețele de calculatoare / Sabin Buraga; Garbiel Ciobanu. – Iași: Polirom, 2001. – 240 p.Buraga Atelier de programare

O inițiere utilă în programare rețelelor de calculatoare, în măsură să contribuie la formarea unei culture profesionale adecvate cerinților software actuale.

Primelel capitole ale cărții se referă la acele aspect din Linux (UNIX) care sunt utile în acest sens. Un capitol este dedicat sistemului RPC (Remote Procedure Call), iar altul descrie modul de dezvoltare a aplicațiilor în rețea folosind serverul de baze de date MySQL. Ultimul capitol oferă exemple de aplicații interactive folosind biblioteca ncurses și mediul de dezvoltare Glade.

Cerchez, Emanuela; Șerban, Marinel. Programarea în limbajul C/C++ pentru liceu / Emanuela Cerchez; Marinel Șerban. – Iași: Polirom, 2006. – 295 p.

programarea in limbajConținutul theoretic bogat, precum și aplicațiile detaliate, implementările în limbajele C și C++ sau numeroasele exerciții propuse recomandă acest volum ca un instrument deosebit de util de învățare și de obținere a performanței, atât la bacalaureat, cât și la olimpiadele școlare. Toate noțiunele teoretice și problemele rezolvate sau propuse spre rezolvare au fost utilizate de autori în activitatea didactică, la clasă și la Centrul de Excelență din Iași.

 • Teoria grafurilor
 • Structuri de date dinamice (liniare și arborescente)
 • Pattern-matching
 • Hashing
 • Geometrie computaşională

Kalev, Danny; Michael J. Tobler; Walter, Jan. C++ / Danny Kalev; Michael J. Tobler; Jan Walter. – Bucureşti: Teora, 2000. – 496 p.C++

Scopul acestei cărţi este să deschidă ochii programtorilor C++. Eu însumi trebuie să admit că am învăţat cel mai mult studiind codul scris de alţii şi modul acestora de a aborda problemele. Este uşor să te limitezi la o cale bătătorită de rezolvare a problemelor, dar acest lucru este periculos pentru activităţile creative. Programarea calculatorelor nu este o excepţie. Ceea ce este scris în această carte nu este literă de lege, ci un alt instrument pe care îl puteţi adăuga în arsenalul dumnevoastră.

Cartea conţine 7 părţi:

 • Elemente de limbaj – orientarea spre obiecte: teorie, practică, elemente specific C++;
 • Structuri de date – clase şablon, clase container;
 • Algoritmi – biblioteca C standard, biblioteca standard de şabloane;
 • Tratarea erorilor în C;
 • Gestionarea memoriei;
 • I/O – prezentarea bibliotecii de fluxuri de intrare/ieşire, operaţii de intrare/ieşire pentru fişiere.

Duță, Luminița; Căciulă, Ion. Programarea avansată a interfețelor utilizator în Visual C+ + 6.0 / Luminița Duță, Ion Căciulă. – Târgovește: Bibliotheca, 2008. – 218 p.

ProgramareamavansataScopul cărții de față este acela de a prezenta riguros și atractiv tehnicile de programare orientate-obiect dar și dezvoltarea aptitudinilor de implementare a lor într-un C++ modern și elegant, prin intermediul unor interfețe vizuale care oferă facilități multiple și productivitate sporită în dezvoltarea aplicațiilor. Bogată în ilustrații, tabele și figuri care ușurează lectura și conduc cititorul spre o învățare interactivă și plăcută.

Programarea calculatoarelor: știința învățării unui limbaj de programare: teorie și aplicație / Roșca Ion Gh.; Ghilic-Micu Bogdan; Cocianu Cătălina-Lucia. – București: Ed. ASE, 2003. – 218 p.programarea calculatoarelor

În acestă lucrare se va considera cunoscut limbajul Pascal (limbajul classic de învățare a programării) și se face trecerea la limbajul C (limbajul folosit – împreună cu extensiile sale pentru programarea în sine). Prezenta lucrare conţine, pe lângă partea teoretică, şi o multitudine de aplicaţii cum ar fii:

 • Funcţii;
 • Operaţii cu massive şi poenteri;
 • Lucru cu şiruri de character;
 • Structuri dinamice de date;
 • Lucru cu fişiere.

 

 

 

 

Cartea-n miez și-n rădăcină


Iulian Filip s-a născut la 27 ianuarie 1948 la Sofia, Drochia.

Poetul prozatorul, eseistul, dramaturgul și folcloristul Iulian Filip, a absolvit Universitatea Pedagogică „Alecu Russo” din Bălți (1970), apoi își continue studiile la Academia de Științe din Chișinău în domeniul folcloristicii (1970-1974). Debutează în anul (1974) cu prima sa carte întitulată Neîmpăcatul meșter, apoi apar cărțile Dialoguri primordiale (1978), Casa fiecăruia (1980), Cafea neagră (1989), 

DSC_0215Cercul fântânilor (1977). Ca dramaturg, s-a afirmat prin scenariile pentru filme în desen animat și piesele pentru teatrul de păpuși: Deșteptătoarele, Cenușar-voinicului și Cenușăreasa mireas, Moara cu plăcinte, Albina salvează lumina etc. În proză s-a afirmat prin romanul eseistic Cobaiul nu triumfă, iar în folcloristică, prin cărțile Teatru popular și Primiți căluțul?. Este și autor de texte pentru cântece de factură populară, corale și de estradă. Poetul Iulian Filip e cunoscut și ca traducător. A tradus Giuseppe Ungaretti, Dante Cerilli și alți poeți italieni. Este un poet înconjurat de oglinzi, fără a fi un narcisiac, un poet grav fără a fi un maximalist, un poet al copilăriei fără a fi un sentimental și un „patriarhal”. Este distins cu titlul de Maestru în arte. (1993); cu Medalia „Mihai Eminescu” (1998); Premiul „Simion Florea Marian” al Academiei Române pentru volumul de folclor Cât îi Maramureșul… (colectiv de autori, 1996). Cartea Ruga iezilor cei trei a fost declarată Cartea anului la ediția a II-a a Salonului Internațional de carte pentru copii de la Chișină (1998).

Sursa biografiei: Şfeţ, Maria. Iulian Filip // Calendarul Naţional 2008. – Chişinău, 2008. – P. 51-53.