Publicat în Chisinau, geografie, INTRĂRI NOI, istoria Basarabiei, istoria localității, istoria românilor, epoca contemporană, istorie, REVISTE BIBLIOGRAFICE, revistă bibliografică virtuală

Istorie și geografie – cărți noi


În prima lună de iarnă și ultima lună din an vă recomandăm câteva cărți din domeniul geografiei și istoriei românilor.

Revistă bibliografică virtuală

Chișinău, evocări interbelice / ediție îngrijită și argument: diana Vrabie; cuvânt de însoțire : Adrian Dinu Rachieru. – București : EIKON, 2018. – 381 p.

Chisinau Evocari interb„Chișinăul interbelic a avut o viață agitată, complexă, a respirat și s-a dezvoltat laolaltă cu evenimentele aprige ale celor mai bine de douăzeci de ani premergători celei mai cernite perioade a umanității, al doilea război mondial. Chișinăul devine portavoce a comunității pe care o reprezintă pentru că imaginea unui oraș se proiectează și în comunitatea intelectuală, în raporturile cu celălalt, în cunoașterea și devenirea alterității” afirmă Diana Vrabie în Argument.

În carte sunt incluse articole despre cimitirul, muzeul, Teatrul Național și teatrul popular din Chișinău, cele mai vechi case din Chișinău, biserici și cimitire etc.

 

 

Drochia: gara și raion.  Istorie, economie, cultură: Drochia: railway station and district. History, economy, culture / coord.: Alexandru Bobeică. – Chișinău : BALACRON, 2013. – 140 p.

Drochia„Nu vom face o descriere geografică separată a raionului Drochia, ci vom menționa numai că suntem situați, ca unitate administrativ-teritorială, la nordul țării și avem faima de zonă bine dezvoltată din punct de vedere economic. Această circumstanță ne-a făcut pe noi, drochienii, mai avani la muncă și mai dispuși spre agoniseală. Pentru a ajunge la o astfel de concluzie este suficient să vezi casele din satele noastre și gospodăriile de astăzi ale sătenilor. Anii grei ai foametei, deportările și represaliile politice, viața mizeră ce o duc ceau țăranii moldoveni în anii 50-60 ai secolului XX au stârnit în părinții noștri instinctul autoconservării și dorința nestăvilită de a-și scoate copiii din acea tagmă oropsită, dându-i la studii și jertfind totul ce se putea numai ca ei să devină învățători, agronomi, medici ș.a.m.d. În consecință, Drochia, ca și alte zone din părțile acestea, are faima de raion cu oameni cărturari” afirmă coordonatorul proiectului, Alexandru Bobeică.

Astfel, în carte veți face cunoștință cu repere istorice ale raionului Drochia, rețeaua hidrografică a raionului, situația demografică, agricultura etc.

Moraru, Anton. Evoluția Basarabiei sub regimul de ocupație al Rusiei țariste 1812-1912 / Anton Moraru, Teodor Popovici. – Chișinău : Labirint, 2013. – 161 p.

Moraru Evolutia Basarabiei„Ocuparea cu forța armată a teritoriului dintre Prut și Nistru – partea cea mai bogată și roditoare a Țării Moldovei, instaurarea unui regim asiatic, barbar și sângeros al Rusiei țariste a dus la schimbarea radicală a condițiilor politice, social-economice și culturale de dezvoltare a populației din această parte a Moldovei de Est” afirmă autorul în introducerea cărții.

Cartea are 11 capitole:

 1. Războiul ruso-turc din 1806-1812 și anexarea Basarabiei la Rusia țaristă;
 2. Instaurarea forțată a administrației coloniale țariste în Basarabia;
 3. Colonizarea forțată a Basarabiei cu populație străină etc.

Olărescu, Angela. Orașul Cricova în ascensiune continuă : monografie / Angela Olărescu. – Chișinău : S. n., 2017. – 628 p.

Orasul Cricova„Monografia este, în fond, un bilanț al felului în care a fost, de-a lungul timpului, percepută localitatea, cu frământările și personalitățile ei, și referă – când explicit, când într-o formă indirectă – asupra conlucrării dintre administrația publică locală și societatea civilă, dar și asupra comunității în genere. […]

La elaborarea acestei publicații s-au investigat fondurile de referință ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.  […] Lucrarea include texte scanate din monografii, culegeri, publicații periodice privind dezvoltarea social-economică și culturală a localității Cricova; activitatea primăriei  și a primarului Valentin Guțan; activitatea instituțiilor bugetare și a celor mai mari întreprinderi economice din orașul Cricova, începând cu anul 1986 și până în 2014” se afirmă în Arguemtnul cărții.

Cartea are 6 capitole:

 1. Valentin Guțan – un Carol Schmidt al Cricovei;
 2. Orașul Cricova: trecut, prezent și viitor;
 3. Orașul Cricova în curs de dezvoltare;
 4. Viața culturală a orașului Cricova;
 5. Toate drumurile duc spre Cricova: clipe în imagini.

Cartea are indexuri auxiliare: de autori, alfabetic de nume a persoanelor menționate în lucrare, de titluri de articole, de nume ale produselor vinicole, pe subiecte, geografic și de ediții periodice. De asemenea găsiți și imnul orașui Cricova, stema și Drapelul orașului Cricova și Consiliul Orășănesc Cricova.

Istoria comunismului din România: în 5 vol. – Iași : Polirom.

Istoria comunismului din RoVol. II : Documente. Nicolae Ceaușescu (1965-1971) / editori: Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goșu. – 2012. – 703 p.

„Volumul de față este al doilea dintr-o serie ce reprezintă anexele Raportului final al Comisiei Prezidențiale pentru analiza Dictaturii Comuniste din România. Spre deosebire de primul volum, care acoperea întreaga perioadă Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), acesta se limitează la primii șapte ani din perioada Nicolae Ceaușescu. Dacă în cazul primelor două decenii de regim comunist au fost publicate multe documente importante, ceea ce ne-a permis să prezentăm întreaga perioadă într-un singur volum, în ceea ce privește începuturile României ceaușiste documentele editate sunt mai puțin numeroase” se afirmă asupra ediției.

În volumul 2 veți găsi abrevieri, lista documentelor, documente, index de nume proprii, inclusiv două traduceri în limba engleză – nota editorului tradus și lista abstractelor.

 

Centenarul Marii UniriCentenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918. – Iași : Editura PIM, 2018. – 192 p.

Cartea include 36 de lucrări și „au fost grupate în volumul Centenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective. Basarabia, 27 martie 1918. Autorii sunt cercetători, cadre didactice universitare și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului, care au dorit ca mesajul lor să dăinuie. Textele urmează spiritul conferințelor împletind rigoarea științifică cu pasiunea. Acestea au fost grupate după tematica abordată pornind de la realitatea istorică a anului 1918 și terminând cu teme de literatură legate de contextul din Basarabia” afirmă coordonatorul volumului Dan Gabriel Sîmbotin.

Câteva titluri de articole:

 • Intervenția armatei române în Basarabia în 1918 – o necesitate strategică pentru asigurarea securității teritoriului românesc dintre Prut și Nistru;
 • Șcioala basarabeană și lupta moldovenilor pentru cultura națională (1917);
 • Reuniunea de la Chișinău a parlametarilor de pe ambele maluri ale Prutului (30 spetembrie 1918);
 • Personalitate marcantă a neamului românesc Daniel Ciugureanu (1885-1950);
 • Nicolae Iorga și lupta sa pentru realizarea Marii Uniri etc.

Lupu, Corvin. România. De la revolta populară la lovitura de stat / Corvin Lupu. – Sibiu : Techno Media, 2010. – 318 p.

Lupu Romania 1989„Despre decembrie 1989, s-au scris o mulțime de studii, articole și cărți. Desigur, lucrarea de față face referire doar la unele dintre aceste lucrări. Trebuie să semnalăm faptul că unii autori au scris imediat după evenimente, iar concluziile lor și-au păstrat  valabilitatea și după mulți ani, ceea ce este meritoriu” afirmă autorul în prefața cărții.

Lucrarea are două părți:

 • Contextul internațional al evenimentelor din decembrie 1989;
 • Decembrie 1989: Noua Ordine Mondială ajunge în România.

La final găsiți concluzii, o postfață, abrevieri, bibliografie și indice de nume.

 

 

Maghiloman, Alexandru. Note politice: 1897-1924 / Alexandru Maghiloman. – Ed. anastatică. – Buzău : Alpha MDN, 2019.

Vol. IV : 1918-1919. – 436 p.

E al patrulea volum din cele 5 publicate. Volumele au fost publicate inițial în București, la editura Institutului de Arte Grafice «Eminescu» în anii 20 ai secolului trecut.

Țopa, Tudor. Lumini de călăuză / Tudor Țopa. – Chișinău : Fundația „Draghiștea”, 2019. – 227 p.

Cartea face referință la frații Andrei și Costache Găină, istoria Basarabiei în perioada țaristă, memorii etc.

Cartea are și fotografii de arhivă.

Topa Lumini

Publicat în Chisinau, istoria antică, istoria Basarabiei, istoria localității, istoria românilor, epoca contemporană, personalităţi istorice

Cărți noi din domeniul istoriei românilor: documentele Sfatului Țării, Moldova dintre Prut și Nistru, istoria orașului Chișinău


Recomandăm un set de cărți noi ce fac referință la istoria spațiului dintre Prut și Nistru. Cărțile au apărut la editura Știința, Cartidact și Cartier din Chișinău. Anii de ediție sunt 2016, 2018 și 2019. 

Expoziție virtuală de carte

Basarabia în presa anului 1918: interviuri și anchete / text ales și stabilit, studiu introductiv, note și comentarii: Victor Durnea. – Chișinău : Știința, 2018. – 262 p.

Basarabia in presa anului„Volumul reunește aproape 60 de texte (interviuri, anchete, scrisori ș.a.), circumscrise unei tematici comune: realitatea politică, socială și culturală din Basarabia anului 1918. Publicate în presa românească din acest an, textele se axează „pe chestiuni basarabene”, formulate și discutate de chiar fruntașii vieții politice dintre Prut și Nistru. Un studiu introductiv care deschide cartea, elucidează conținutul și problematica acesteia, iar fiecare text în parte e însoțit de notele și comentariile de rigoare.

Ediția se înscrie în rândul aparițiilor editoriale consacrate Centenarului Marii Uniri de la 1918.”

Cartea include declarațiile președintelui Sfatului Țării, interviuri cu diferite personalități ale vremii, organizarea și naționalizarea învățământului, biserica, organizarea militară a Basarabiei etc.

La final este o anexă: Ziarele în limba română ce apar la Iași, București și Chișnău în 1918.

Cazacu, Petre V. Moldova dintre Prut și Nistru: 1918-1928. Zece ani de la unire / Petre V. Cazacu; ediție îngrijită: Anatol Petrencu. – Chișinău : Știința, 2019. – 292 p.: tab.

Cazacu_Moldova„Autorul lucrărilor incluse în acest volum, doctor Petre V. Cazacu, originar din or. Chișinău, a fost un bun cunoscător al istoriei și culturii Basarabiei. El a studiat politica de deznaționalizare a băștinașilor, promovată de țarism în teritoriile românești cotropite. Rezultatele cercetărilor sale au fost expuse în diverse articole, broșuri, cărți.

Evenimentele revoluționare din anii 1917-1918 nu l-au lăsat indiferent, el însuși contribuind mult la trezirea conștiinței naționale și la lansarea mișcării de eliberare națională.

Recunoscându-i-se meritele în domeniul organizatoric, Petre V. Cazacu a fost numit de Sfatul Țării, organul legislativ al Republciii Democratice Modlovenești, președinte al Consiliului de Directori și, concomitent, director al Finanțelor.

Având la dispoziție bogata arhivă a Sfatului Țării, alte documente prețioase, fiind animat de dorința de a nu lăsa uitării eroicele momente din istoria neamului de la răscrucea anilor 1917-1918, Petre V. Cazacu a elaborat un studiu monografic, care rămâne până în prezent unul dintre cewle mai documentate și mai rezistente – monografia „Moldova dintre Prut și Nistru. 1812-1918” afirmă Anatol Petrencu în „Zece ani din viața unui popor nu sunt decât o clipă…”

Cartea are două părți: Moldova dintre Prut și Nistru. 1812-1918 și Pagini din periodice.

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută. Ediție în trei volume / Iurie Colesnic. – Chișinău : Cartier.

Vol. 1. – 2019. – 640 p.

Colesnic_Basarabia nec„Era anul 1989 – un an al frământărilor naționale, când erau în plină vogă transparența și restructurarea, iar conaționalii noștri se aflau în căutarea identității naționale. Un zbucium care definea exact marea lipsă – modelul personalităților istorice. Se simțea lipsa unor figuri emblematice, golul era prea mare ca să fie umplut în grabă cu idei de moment.

Să fim sinceri, acest gol nici până azi nu este umplut și suntem în plină criză de personalități, o criză care ne macină existența și ne pune sub semnul întrebării un viitor previzibil” afirmă autroul în Cum s-a zămislit Basarabia necunoscută.

Volumul 1 face referință personalități precum Manuc-Bei, Gavriil Bănulescu-Bodoni, Elena Alistar, Pan Halippa, Ștefan Ciobanu, Alexei Șciusev, Nicolae Titulescu, Gheorghe Grosu Gurie etc.

Colesnic, Iurie. Chișinăul nostru și vraja neuitării / Iurie Colesnic. – Chișinău; ed. îngrijită: Mariana Harjevschi; coord.: Lidia Kulikovski; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chișinău : S. n., 2018. – 632 p.

Colesnic_Chisinaul„Multă vreme Chișinăul s-a aflat într-o stare de echilibru. Exista Chișinăul din Chișinău. Adică orașul istoric își trăia veacul lui fără să invidieze orașul nou care se naște. Dar inevitabilul s-a produs. Orașul nou a început să jinduiască spațiul orașului istoric. Și arhitecții, care prin menirea lor ar trebui să fie creatori de valori estetice, s-au transformat peste noapte în demolatori.

Administrația orășănească menită să ocrotească, să vecheze prin legi patriomniul încredințat a anulat orice plan general de dezvoltare a acestui oraș și am ajuns la o stare de haos” afirmă autorul la începutul cărții.

Cartea are următoarele capitole:

Fundamente;

Cronici;

Din tată-n fiu…

Oameni care au fost;

Clădiri în care s-a făurit istoria;

Chișinăul din Chișinău;

Nodurile și semnele amintirii;

Copiii Chișinăului.

Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic: in honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis / editori: Aurel Zanoci, Mihail Băț. – Chișinău : Cartidact, 2019. – 448 p.

Contributii la preistoria si„De menționat că protagonistul acestei cărți, Ion Niculiță, a avansat pe scara ierarhică universitară de la student-doctorand-lector-conferențiar universitar până la înaltul titlu științifico-didactic de profesor universitar, demonstrând calități excepționale și în știința istoriei, în calitate de cercetător erudit, prin cele două teze susținute – de doctor și doctor habilitat” se afirmă în Cuvânt înainte.

Cartea include un set de articole în limbile română, germană, engleză și rusă scrise de autori diferiți.

La fiecare articol sunt incluse imagini și fotografii.

Pelivan, Ioan. Corespondență. Memorii / Ioan Pelivan; ediție îngrijită, prefață și notă asupra ediției: Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru. – Chișinău : Știința, 2019. – 436 p.

Pelivan_Corespondenta„Destinul politici al lui Ion Pelivan, mare luptător pentru drepturile românilor basarabeni, eminent om politic, animatori al vieții culturale și naționale în spațiul dintre Prut și Nistru, a fost marcat de marile evenimente istorice din prima jumătate a secolului XX, a fost marcat de marile evenimente istorice din prima jumătate a secolului XX, ce au determinat în mod direct destinul poporului român și în special soarta românilor basarabeni: cele două războaie mondiale, căderea autocrației ruse și destrămarea imperiului țarist, cucerirea puterii în Rusia de către bolșevici și crearea imperiului sovietic bolșevic, unirea Basarabiei cu România și desăvârșirea unității național-statale a românilor, evoluția regimului politic de la democrație la dictatură și extinderea regimului totalitar sovietic comunist asupra unor state europene, inclusiv a României” afirmă Ion Constantin, Ion Negrei și Gheorghe Negru în Ion Pelivan, o conștiință românească exemplară.

Cartea are două părți: Corespondență și Memorii.

Sfatul Țării: documente: în 2 volume / ediție: Ion Țurcanu. – Chișinău : Știința.

Vol. 1 : Procesele-verbale ale ședințelor în plen. – 2016. – 822 p.

SFatul Tarii Vol 1.jpg„A cerceta istoria Sfatului Țării pentru a afla ce a fost, de fapt, această instituție politică a Basarabiei, atât de discutată și totuși atât de necunoscută până în prezent, nu e o treabă oarecare, de aceea o fac cu bucurie ce depășește simpla satisfacție a cercetătorului care are norocul să lucreze la o teză de generoasă privind subiectele ei și, mai ales, surprizele descoperii” se afirmă la începutul cărții.

În volumul I sunt incluse procesele-verbale ale ședinețlor în plen din anii 1917 și 1918 și trei anexe.

 

 

Vol. 2 : Procesele-verbale ale comisiei agrare. – 2018. – 610 p.

Sfatul Tarii vol 2„Cercetarea relațiilor agrare în țările și regiunile a căror ocupație de bază și principală sursă de existență o constituie pământul este o sarcină pe cât de grea, pe atât de ingrată. Grea, pentru că impune semnalarea și examinarea simultană a numeroase fenomene complicate, preponderent de ordin economic și social, și ingrată, deoarece, fiind preocupată de realități atât de ordin economic și social…” se afirmă la începutul cărții.

Volumul 2 include procesele-verbale ale comisiei agrarea Sfatului Țării (documente de arhivă), descrierea ședințelor comisiei agrare în ziarul Sfatul Țării și 8 anexe.

 

Țurcanu, Ion. Istoria Basarabiei: în vol. – Chișinău : Știința.

Vol. 1 : Preludii. Din paleolitic până la sfârșitul antichității, 2016. – 868 p. Text + 32 p. Planșe.

Turcanu_Istoria Basarabiei„Primul volum al Istoriei Basarabiei cuprinde perioada cea mai întinsă din trecutul spațiului dintre Prut și Nistru – de la începutul epocii de piatră, circa 1.5 mil. De ani în urmă, și până la apusul civilizației antice, respectiv secolele IV-VI e.n.

Partea I, Epoca pietrei, cea mai curpinzătoare subb aspect cronologic, numită în mod obișnuit preistorie, pune în lumină apariția și evoluția societății umane cu toată complexitatea de manifestări ce o caracterizează.

În partea a II-a, epoca metalelor, curpinsă aproximativ între a doua jumătate a mileniului al IV-lea și secolul al III-lea î.e.n. și identificată cu protoistoria, sânt descrise culturile bronzului de pe teriotriul Basarabiei, apoi semnalate mărturiile referitoare la civilizația tracică din acest spațiu și cele vizând prezența aici a sciților.

Partea a III-a, Antichitatea clasică, cuprinde istoria cetăților greco-romanee Tyras și Nikonion de la Nistrul de Jos, mărturii ale civilizației geto-dacice la etapa ei de maximă afirmare și ale habitatului dacilor liberi din Basarabia, ale aflării temporare în acest spațiu a unor popoare migraotare, ale modului de viață al populației locale, daco-romanice, de la sfârșitul Antichității și începutul Evului Mediu.”

Urusov_Insemnarile unuiUrusov, S. D. Însemnările unui guvernator: Chișinău, 1903-1904 / S. D. Urusov; trad. din rusă: Vsevolod Ciornei; șt. introd. și note: Virgil Pâslariuc. – Chișinău : Cartier, 2019. – 248 p.

„Serghei Dmitrievici Urusov s-a născut pe data de 7 (19) martie 1862, în satul Spasskoe, gubernia Iaroslav. Face parte din nobilimea titulară rusă, ale cărei rădăcini coboară către unul din conducătorii Hoardei de Aur, Edigai (1352-1419), generalul favorit al lui Timur Lenk.”

Cartea are 13 capitole și un indice de nume.

Publicat în istoria Basarabiei, istoria localității, istoria românilor, epoca contemporană, istoria românilor, epoca medievală, istoria românilor, epoca modernă, personalităţi istorice

Cărți noi din domeniul istoriei românilor (ianuarie 2019)


În luna decembrie 2018, în colecțiile bibliotecii centrale au intrat un set de cărți noi din domeniul istorie românilor și universale. Cărțile abordează subiecte din epoca medievală și contemporană a istorie.

Vă invităm să le consultați în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Dogaru, Petre. Casa Regală, femeile fatale, masoneria și dictatorii secolului XX / Petre Dogaru. – București :  Tritonic, 2002. – 622 p.

dogaru„Aproape toate problemele abordate sunt controversate, diferite și cu un puternic impact actual: viața intimă a lui Carol al II-lea, a regelui Mihai, a reginelor Maria și elena, a principelui Nicolae, a principeselor Marioara, Elisabeta și Ileana, dar și a lui Ghoerghiu-Dej și Ana Pauker; rolul masoneriei în viața politică a României, în etapele ei de „înflorire” și de „adormire”, mergând cu analiza până în 1999” afirmă Ioan Scurtu în Cuvânt înainte.

Monografia are trei părți

 1. Coroana cu parfum de femeie;
 2. Regele Mihai, Maniu, Petru Groza și Stalin;
 3. În loc de epilog: cine dorește reîntoarcerea la monahie?

La final sunt note bibliografice și surse și un Index.

 

Eșanu, Valentina. Marii demnitari ai țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504) / Valentina Eșanu. – Chișinău : Cartier, 2018. – 444 p.

„În ultimele decenii s-au efectuat ample cercetări privind domnia lui Ștefan cel Mare și marii demnitariSfânt, fiind vorba de marele voievod, cât și de politica sa internă și externă, de programele sale politice, culturale și ecleziastice. De cele mai multe ori în istoriografia românească în centrul atenției investigațiilor dedicate acestei perioade s-a aflat personalitatea lui Ștefan cel Mare cu capacitatea sa ieșită din comun de a examina și a lua decizi, de a acționa în multitudinea de situații și problemel, pe care i le-au pus în față viața, istoria cu multiplele lor fațete în condișii de pace, de război și multe alte împrejurări și activități” se afirmă în Introducerea cărții.

Lucrarea are 6 capitole:

 1. Elitele ștefanieie în investigații și surse istorice: rezultate și obiective de cercetare;
 2. Structuri și medii de formare și afirmare a înalților demnitari ai lui Ștefan cel Mare;
 3. Marii demnitari în prima perioadă a domniei (1457-1471);
 4. Marii demnitari în a doua perioadă a domniei (1471-1486);
 5. Marii demnitari în a treia perioadă a domniei (1486-1504).

La final este o Încheiere, 8 anexe și o bibliografie.

Peneș, Nicolae. Alexandru Marghiloman : lordul valah (O viață cu luminile și umbrele ei): în 2 vol. – Ed. a 2-a. Buzău : Editgraph.

Vol. 1.jpgVol. 1. – 2010. – 407 p.

„S-au scurs mai bine de opt decenii de la trecerea în eternitate  a omului politic Alexandru Marghiloman, dar o carte despre viața acestuia, cu luminile și umbrele ei, încă nu a fost scrisă. Ca fiu al Buzăului, am considerat de datoria noastră să încercăm o repunere în drepturi, în spiritul adevărului istoric, a existenței pământene a acestei personalități de excepție” afirmă autorul în Argument.

Lucrarea face referință la neamul Marghilomanilor, părinții lui Alexandru Marghiloman, Buzăul în veacul al XIX-lea etc. Lucrarea are și imagini.

Vol. 2. – 2010. – 557 p.

Volumul 2 abordează mai multe aspecte, precum guvernul T. Maiorescu și criza vol. 2balcanică, Guvernul Al. Marghiloman, Revenirea Basarabiei la patria-mamă, Al. Marghiloman și notele sale politice etc.

Volumul 2 are Anexe, postfață scrisă de dr. univ. Valeriu Râpeanu, indice de nume, indice de locuri și bibliografie selectivă.

 

 

 

Bulat, Nicolae. De la șatră la palat / Nicolae Bulat; fotografii: Vadim Șterbate. – Chișinău : Arc, 2018. – 128 p., fot.

Autorii, „prin albumul De la șatră la palat, fac o incursiune în istoria romilor, dar și o călătorie în lumea fastului și a contrastelor din Dealul Țiganilor, una dintre cele mai captivante atracții turistice din orașul Soroca”.

Sainciuc, Lică. Chișinăul ascuns, sau o încercare de resuscitare a memoriei unui oraș : [album] / imagini și text: Lică Sainciuc; contribuții: Tamara Nesterov [et al.]. – Ed. a 2-a, rev. – Chișinău : Lumina, 2018. – 176 p.: fot.

Albumul include un set de imagini și texte minimaliste despre Chișinăul mai mult personalizat decât cel pretins a fi comun.

În album, autorul a inclus hărți, imagini de arhivă și de azi și o scurtă informație a imaginii.

1918 : Anul întregii neamului românesc. – Buzău : Ed. MAD Linotype, 2018. – 28 p.

În anul 1916 România intrase în război pentru eliberarea Transilvaniei și Bucovinei, iar documetnele atestă că trecerea Carpaților s-a făcut într-un entuziasm colectiv. După câteva săptămâni însă, a venit șocul înfrângerilor și al retragerii.

Albumul include un set de imagini de arhivă și informațiile reprezentative.

Madan, Gheorghe V. Un sat basarabean de codru: Trușenii / Gheorghe V. Madan; studiu biografic: Iurie Colesnic. – Chișinău : Museum, 2008. – 324 p.

Satul Trușeni este un sat vechi răzășesc de codru, așezat la douăsprezecve kilometri din sus de orașul Chișinău. Satul este înconjurat de dealuri acoperite cu vii și livezi, oferindu-i o înfățișare plăcută.

Monografia are cinci părți, o introducere, anexă și fudnația culturală Gheorghe V. Madan.

Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută: în vol. / Iurie Colesnic; cop.: – Chișinău : S. n.

Vol. 11. – 2018. – 363 p.

„Multă vreme, noi, basarabenii, ne-am temut de propriile amintiri, ele sunt mărturii și povețe, sunt cea mai bogtă povară pe care o poartă o generație de-a lungul istoriei. Aceasta a fost cea mai dulce poveste pe care a mărturisit-o omenirea – Amintirile” afirmă autorul la începutul cărții.

Cel de-al 11-lea volum face referință la următoarele personalități: Gavriil Bezviconi, Sofia Bezviconnaia, Vladimir Korolenko, Vasile Soloviov, Ana Tumarchina, Teodor Porucic, Petru Țurcan etc.

Sturza, Valentina. Basarabia decapitată : monografie / Valentina Sturza. – Ed. rev. – Chișinău : lumina, 2018. – 252 p. : fig., fot. col.

„Drumul din satul natal, din Ciuciulenii basarabeni, până  în stepele Kazahstanului sau  până în Gulagurile Siberiei de gheață este unul al încercărilor tragico-dramatice, al deportărilor sovietice, repopulării forțate a moldovenilor de odinioară, ridicării de la vatră a băștinașilor și înstrăinării lor cu forța armelor – de plai, de neam, istorie, tradiții, obiceiuri, religie și grai” afirmă Tudor Palladi la începutul monografiei, Un crez nestrămutat al liberătții și al demnității naționale.

Monografia face referință la satul Ciuciuleni, câîndva cel mai mare sat din spațiul pruto-nistrean.

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în Activitate expoziţională, EXPOZIȚII DE CARTE, istoria localității, REVISTE BIBLIOGRAFICE

Scriitorul Tudor ȚOPA la aniversare


090360e826ef5e82c7c8c169df4a0f9bŢopa Tudor ‒ publicist, scriitor, scenarist, om politic, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova. Născut la 13 octombrie 1932 în satul Chiţcanii Vechi, raionul Teleneşti. După ce îşi face studiile la şcoala primară din satul natal şi la şcoala medie din Teleneşti, îşi continuă studiile la Universitatea de Stat din Chişinău la Facultatea de Filologie (1952-1957). După absolvirea Universităţii activează în calitate de jurnalist la diferite publicaţii periodice: „Tinerimea Moldovei”, „Tribuna”, „Moldova socialistă” (din 1990 „Moldova Suverană” (1988-1994). Din anul 1957 este membru al Uniunii Jurnaliştilor, ca apoi să fie ales a fost ales de două ori preşedinte al acesteia.

Cu ocazia aniversării scriitorului Tudor Țopa, vă recomandăm o revistă bibliografică. Cărțile pot fi consultate la Biblioteca Centrală.

Revistă bibliografică virtuală

2Ţopa, Tudor. Bardar: leagăn strămoşesc. File de istorie / Tudor Ţopa. – Chişinău: Tipografia Bons Offices, 2009. – 320 p.

«Bardar, sat enorm cu înfăţişare de agro-orăşel, aşezat între dealuri pitoreşti îmbrăcate în vii, livezi şi păduri de o frumuseţe copleşitoare, la 23 km vest de capitala ţării, pe automagistrala Chişinău-Hînceşti, de unde drumul naţional se ramifică în trei direcţii – spre vama Leuşeni, oraşele Comrat şi Cahul. Piscurile din jurul satului dau peisajului un aspect submontan.

3Ţopa, Tudor. Chiţcani pe Răut / Tudor Ţopa. – Chişinău: Tipografia Bons Offices, 2011. – 214 p.

«Închin această carte vetrei străbune şi consătenilor mei, oameni vrednici şi de ispravă, înzestraţi cu trăsături nobile – nesăţioşi în muncă, la carte şi avere, cutezători şi oneşti, de uneală şi dîrji la nevoie, ambiţioşi de a se realiza şi veseli la petreceri. Fiecare în parte îşi are caracterul, priceperea şi metehnele sale, împreună însă ei formează o comunitate demnă de admiraţie şi respect. Satul Chiţcanii Vechi de pe apa Răutului a dat neamului multe minţi luminoase, care-i fac o deosebită cinste şi faimă..»

1Ţopa, Tudor. Cuget făuritor / Tudor Ţopa. – Chişinău: Fundaţia “Draghiştea”, 2013. – 228 p.

Istoria, oamenii și locurile pitorești ale Moldovei trebuie să fie cunoscute de generațiile acestui neam. Asta susține publicistul și scriitorul Tudor Țopa în majoritatea lucrărilor sale.

6Ţopa, Tudor. Cutezanţă înaripată / Tudor Ţopa. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2012. – 592 p.

“Avânt din cuibul baştinei”, “Deplasare pe toată viaţa”, “În căutarea cheilor potrivite”, “Pe undă academică”, “Minţi viguroase”, “Colegi de redacţie”, “Condeie inspirate”, “Părinţii Independenţei”, “Vrednicie recunoscută”, “Priviţi cu sănătoasă invidie”, “Chiţcănenii şi redele lor”.

7Ţopa Tudor. Generaţia mea de sacrificiu / Tudor Ţopa. – Chişinău: Draghiştea, 2016. – 332 p.

Sântem generaţia de sacrificiu,

Suportăm mişelia unui dezmăţ,

Care, ne spun, se numeşte tranziţie:

“Nainte, nainte călare pe băţ”!

Ioan Caliniuc

   Cartea de faţa reprezintă meditaţii în scris despre oameni care întruchipează file zbuciumate ale istoriei. Ea se regăseşte la Bibliotecă Centrală, vă invităm la lectura plăcută!

 5Ţopa, Tudor. Ţipala şi sateliţii săi / Tudor Ţopa. – Chişinău: Fundaţia “Draghiştea”, 2014. – 288 p.

«Comuna Ţipala, situată la 30 km sud de capitala republicii Moldova, cuprinde trei localităţi – Ţipala, Bălţaţi şi Budăi – posedă o moşie de 4186 ha de pamânt într-o regiune pitorească de câmpie şi mici coline bogate în humus, prielnic pentru culturile cerealiere, legumărie, vii şi livezi. Ea întruneşte 1497 de gospodării cu o populaţie de peste 4600 de oameni, toţi de etnie română…»

4Ţopa, Tudor. Zberoaia de pe apa Prutului / Tudor Ţopa, Nadejda Darie. – Chişinău: Iulian. – 188 p.

«Zberoaia, localitate voievodală străveche, aşternută pe malul stâng al Prutului, cu o luncă lată şi frumoasă în faţă, îşi duce cu demnitate povara destinului din adâncul tumultuos al secolelor, crescând pâine şi la pâine, construind case şi fântâni, sădind vii şi livezi, jucând nunţi şi cumetrii, aşa cum îi stă bine unui cuib uman cu datini şi tradiţii şlefuite din vremuri cărunte..»

Lectura plăcută!

Sursa biografiei:  www.moldovenii.md

Sursa primei poze: https://bnrm.wordpress.com

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, istoria Basarabiei, istoria localității, LANSĂRI DE CARTE

Lansarea volumului 14 „Localităţile Republicii Moldova”: To-Va


Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu a fost gazda lansării volumului 14 al lucrării enciclopedice Localitățile Republicii Moldova. Grupul de savanți, scriitori și publiciști, activizați de Fundația  “Draghiștea”, de mai bine de 15 ani adună materiale despre istoria vetrelor noastre strămoșești, risipite prin arhive și cărți vechi. Până în prezent au văzut lumina tiparului 14 volume, care au pus în valoare istoria și dezvoltarea în timp și spațiu a peste 1600 de orașe, comune, sate și cătune în ordinea lor alfabetică. Eseurile despre localitățile actuale poartă un caracter documentar-publicistic și conțin informații de ordin istoric, geografic, demografic, administrativ, cultural, toponimic.

Fiecare text este însoțit de o notă statistică corespunzătoare localității prezentate. Alte elemente constitutive obligatorii sunt așezarea geografică a localității, prima atestare documentară, evoluarea în timp, listele persoanelor căzute în cel de-al doilea război mondial, în războiul din Afganistan, în conflictul armat de pe Nistru, listele victimelor represaliilor staliniste, descrierea aspectului contemporan al localității, personalitățile notorii, câteva note de uz actual și bibliografic.

E îmbucurător faptul că tot mai multe asociații, primării, instituții din republică, persoane fizice se implică în procesul de colectare de date, documente, fotografii. Volumul a fost finanțat parțial de Ministerul Culturii al republicii Moldova.

Recent a văzut lumina tiparului și e pus în circuitul cultural-științific penultimul volum al serialului, cel de al 14-lea. El cuprinde un șir de localități, denumirile cărora încep cu To-Va, printre care sunt prezente și localitățile mari Tomai, Trifănești, Trușeni, Țaul, Țiganca, Ulmu, Ungheni, Vadul-Rașcov, Varnița, Vasilcău, Vatra etc.

În prezent se muncește intens la elaborarea ultimului volum, al 15-lea, al enciclopediei, apariția căruia este preconizată pentru primul semestru al anului 2017 și se presupune a căpăta un aspect poligrafic deosebit.

public3Paralel Fundația “Draghiștea” a editat și continuă să editeze o serie de monografii despre localitățile RM și cărți de diverse genuri literare și publicistice.

Au luat cuvîntul cercetătorul Iurie Colesnic, Vlad Ciubucciu, Alexandru Ganenco, ex-președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, directorul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” Mariana Harjevschi etc.