Publicat în COLECŢII BC, dicționar, EXPOZIȚII DE CARTE, lectura, literatura, managementul afacerilor, ONU, psihologie, statistica

Expoziție virtuală de carte organizată de ziua mondiala a statisticii. Recomandări de cărți pe acest subiect


statistichePe 20 octombrie, statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) marchează „Ziua Mondială a Statisticii”, ca o recunoaştere a importanţei fundamentale de a susţine capacitatea statistică naţională, de a produce statistici relevante şi oportune privind dezvoltarea social-economică a statelor, necesare pentru luarea deciziilor, pentru elaborarea politicilor naţionale şi asigurarea monitorizării acestora.

Expoziția virtuală de carte Citește în continuare „Expoziție virtuală de carte organizată de ziua mondiala a statisticii. Recomandări de cărți pe acest subiect”

Publicat în management, managementul afacerilor, PREZENTARE DE CARTE

Cultura afacerilor : modelul american


Ionescu, Gh. Gh. Cultura afacerilor : modelul american / Gh. Gh. Ionescu. – Bucureşti : Ed. Economică, 1997. – 423 p.

Este o cercetare asupra culturii afacerilor în societatea americană, cu atît mai mult că autorul a avut o experienţă în universităţile americane. În acest context, i-a fost mult mai uşro să trateze acest subiect. Sunt nouă capitole: De la Columb la „General Motors”; Analiza valorilor şi ideologiei stilului de viaţă american; Cultura organizaţională şi valorile personale, Responsibilitatea socială şi etica afacerilor etc.

Publicat în INTRĂRI NOI, management, managementul afacerilor, PREZENTARE DE CARTE

Concurenţa într-o lume plată: cum să construim o companie într-o lume fără graniţe


Fung, V. Concurenţa într-o lume plată: cum să construim o companie într-o lume fără graniţe / V. K. Fung, W. K. Fung, Y. Wind. – Bucureşti : Publica, 2009. – 280 p.

În prezent, concurenţa devine foarte acerbă. Apar tot mai multe intreprinderi care prestează servicii care deja există. Noile firme sau organizaţii încearcă să-şi motiveze clienţii. Firmele deja existente încearcă să elaboreze un plan de marketing pentru a-şi fideliza clienţii pe care îi aveau. Cartea în cauză vine cu un set de informaţii atît teoretice cît şi practice în ceea ce priveşte concurenţa, oferind şi exemple practice în ceea ce priveşte organizarea unei firme sau alte. În acelaşi timp oferă o informaţie în ansamblu a activităţii firmei în cauză.

Publicat în ghid, INTRĂRI NOI, managementul afacerilor, marketing, psihologia consumatorului

Cum gândesc consumatorii : Aspecte esențiale pentru studiile de piață de Gerald Zaltman


Zaltman, Gerald. Cum gândesc consumatorii : Aspecte esențiale pentru studiile de piață / G. Zaltman; trad.: C. Popa. – Iași : Polirom, 2007. – 451 p.

Consumatorii unei firme/organziații sunt și pot fi clinți pentru totdeauna. Pentru a crea un produs de calitate, organizațiile trebuie să-și elaboreze un plan de strategic în ceea ce privește preferințele consumatorilor. După cum se menționează în prefața acestei cărți, deși consumatorii s-au schimbat atît de mult încît au ajuns să fie de nerecunoscut, marketingul a rămas la fel. Printre aceste schimbări în comportamentul consumatorilor se numără scepticismul mărit în ceea mediul afacerilor, un nivel mai ridicat de fermitate și de încredere în poziția lor.
Autorul acestei cărți oferă publicului aspecte teoretice, dar și exemple practice cu privire la consumatori: erorile de marketing, concentrarea pieței; interacțiunea între inconștientul consumatorilor și cel al managerilor etc.

Publicat în Activitate expoziţională, inovare, managementul afacerilor, PREZENTARE DE CARTE

Inovarea, un element de creativitate


Implementarea inovării într-un domeniu presupune progres, dezvoltare, fidelizare, promovare. Însă este nevoie de niște politici în acest sens.

Băloiu, Liviu Mihail. Inovarea în economie / L. M. Băloiu, I. Frăsineanu. – București : Editura Economică, 2004. – 342 p.
Pentru un succes în ceea ce privește activitatea companiei pe care o conduci este nevoie de o inovare. Această carte face referințe la economia românească, prezentînd unele studii de caz vis-à-vis de unele companii românești. Dar înainte de a face prezentările de rigoare, autorii tratează 5 subiecte: Lumea în care trăim; inovarea, noțiuni de bază; omul inovant; firma inovantă; instrumente ale firmei inovante. La fina este prezentat și un glosar de termeni.

Christensen, Clayton M. Inovația ca soluție în afaceri: crearea și menținerea unei creșteri de success. / C. M. Christensen; trad.: Liviu Mateescu. – București : Curtea Veche, 2010. – 300 p.
Inovația în afaceri este o carte pentru cei ce lucrează în domeniul afacerilor. Sunt tratate subiecte ce țin de creșterea economică, cum pot fi de depășirea concurenților puternici, produse, clienți etc. Pentru a atinge aceste obiective este nevoie de a implementa tehnici inovante în afacerea pe care ai inițiat-o.

Druker, Peter F. Inovare și spirit întreprinzător / P. F. Druker; trad.: D. Cristescu. – București : Teora, 2000. – 212 p.
„Inovarea este unealta caracteristică a întreprinyătorilor, mijlocul prin care ei explorează schimbarea, transformînd-o într-o posibilitate de a realize afaceri. Inovarea trebuie prezentată ca o disciplină, care poate fi deprinsă și practicată. Spiritul întreprinzător este „riscant” mai ales deoarece foarte puțini dintre așa-zișii întreprinzători știu ce fac” afirmă autorul cărții. Autorul vorbește despre practica inovării, spiritual întreprinzător în acțiune și strategii de valorificare a spiritului întreprinzător.

Pleșa, Octavian G. Politici de inovare. – Tîrgu-Mureș : Tipomur, 1996. – 163 p.

A scrie despre inovare într-o perioadă de tranziție poate fi un act temerar. Sunt diverse opinii vis-a-vis de acest aspect. Un savant nota că: „… pentru atingerea unui alt ritm de inovare tehnoloogică este nevoie de o societate în care să fie încurajată producția continuă de noi cunoștințe.” (Simon Kusnets). Politicile de inovare au rolul în structurarea unui mediu inovatic productive, competitive și performant. Cartea în cauză se adresează specialiștilor inventatorilor, studenților și altor categorii de cititori. În această carte se vorbește despre: concepție și ipoteze. Corectarea erorilor; politicile de inovare și strategii ale schimbării; managementul centrului de inovare; experimental național „innovator – 2000”; antreprenoriatul inovatic; inovarea într-o societate de tranziție; inovarea și transferal tehnologic.

Neacșu, Carmen. Inovarea – sursă de dezvoltare antreprenorială. Inovarea și managementul proprietății intelectuale / C. Neacșu, R. Big. – Cluj-Napoca : Limes, 2007. – 82 p.
„Imaginația este mai importantă decît cunoștințele” afirma Albert Einstein. Astfel, pentru un succes în domeniul în care activezi, de cele mai multe ori este nevoie de creativitate pentru a avea succes.
Autorii acestei cărți, tratează un subiect ce ține de inovare și managementul în ceea ce privește proprietatea intelectuală.

Readings in the management of innovation / M. T. Tushman. – S. l. : Ballinger Publishing Company, 1988. – 769 p.

Abilitatea de a implementa inovarea în ceea ce privește promovarea imaginii și produselor unei companii este importantă. În această carte sunt abordate cîteva teme: soluționarea problemelor manageriale; forme de
Inovare; schimbări inovaționale; istoricul firmei; stilul de organizare și consiliul administrativ.
Astfel, coordonatorii lucrării au abordat următoarele teme: inovarea de-a lungul timpului în contextul istoric; organizare și inovare; tehnologie și strategii de afaceri; gestionarea zonelor funcţionale; legăturile de gestionare; influența administrației centrale privind inovarea; guvernul, managementul inovațional și schimbarea.

Cum să stăpînești managementul la perfecție / trad.: C. Dogaru, L. Kraft, O. Popescu. – București : Rentrop & Straton, 2000. – 572 p.

Pentru o reușită în activitatea unei firme, instituții este nevoie de a aplica diverse strategii de management. În acest context, activitatea de management cere noi strategii de motivare, de schimbare. Astfel, în această carte se reflectă subiecte ce țin de gestionarea schimbării, managementul strategic și aplicarea sa.

Martin, Roger. Design of business: cum să transformi principiile de design în avantaj competitive / R. Martin; trad.: D. Canurschi. – București : Punblica, 2010. – 179 p.

Autorul cărții tratează un subiect ce ține de management inovațional, design industrial, dar și principiile acestora. Se vorbește despre progesul în cunoaștere, transformarea corporației; paradigma designului; cum să te implicit.

Managementul organizației: ghid practice / coord.: V. Cornescu. – București : ALL BECK, 2004. – 182 p.
Lucrarea de față își propune a fi un ghid practice pentru activitățile de seminar la disciplina „Management”, fiind adresată în special studenților din învățămîntul universitar, profilurile economice. Sunt 16 subiecte: managementul – știință și practică; organizarea managerială; managementul schimbării etc.

Badea, Florentina. Design arhitectural și arhitectura tehnologiilor avansate. – București : Editura Fundației Arhitext Design, 2004. – 179 p.

Această lucrare este derivată din carte studiul DESIGN ARHITECTURAL și ARHITECTURA TEHNOLOGIILOR AVANSATE. Secolul 20 a debutat în arhitectură cu dorința de rupere de formele tradiționale. Cartea în cauză are zece capitole: introducere; construcția la produs industrial; transformarea gîndirii arhitecturale programe; materiale și tehnici specifice; componentele clădirii; direcții de evoluție; arhitectura durabilă; tendințe noi în arhitectura din România între 1989-2000; încheiere. Termenul design este încă folosit cu mai multe conotații. Termenul design tinde să se generalizeze înlocuind sintagma proiectare arhitecturală.

Bruce, Andy. Cum să gîndim strategic / A. Bruce, K. Langdon; trad.: M. D. Pavelescu. – București : RAO, 2001. – 72 p.

Succesul unei companii depinde de planificarea pe termen lung și performanța maximă pe termen scurt, care sunt importanți pentru manageri. Cartea conține indicații utile, sfaturi practice. Este un ghid pentru activitatea managerilor și anume cînd vine vorba de o planificare a viitorului care devine tot mai complexă. Informațiile sunt împărțite în patru părți: înțelegerea strategiei, analiza poziției proprii, planificarea strategiei, implementarea strategiei.

Managementul general al firmei / coord.: T. Gavrilă. – București : Editura Economică, 2004. – 351 p.

Managementul general al firmei este domeniul care impune o atenție deosebită în instruirea teoretică și practică a specialiștilor de mîine, în modelarea deprinderilor acestora pentru aplicarea și adaptarea metodelor și tehnicilor oferite de teoria economică la particularitățile de funcționare a fiecărei firme. În această carte este un subiect ce ține de managementul activității creatv-inovative.

Alexa, D. Cartea cu secrete de marketing, publicitate și design grafic. – Cluj-Napoca : s. n., 2008. – 228 p.

Pentru un succes instituțional este necesar ca instituția în cauză, indiferent de profilul sau domeniu de activitate, să aibă semnele sale distnce: logo, denumire unicp, slogan produse, evenimente de companie etc. În acest sens, această carte vine în ajutorul obținerii unor informații de acest gen: cum să obținem un design de corporație, creație publicitară, evenimente de companie, domeniul, prezența web etc.

Gavrilă, T. Managementul general al firmei / T. Gavrilă, V. Lefter. – București : Editura Economică, 2004. – 320 p.
Succesul unei firme/instituții nu depinde doar de managementul resurselor umane și resurselor materiale, cultura managerială, negociere etc. ci și de inovare. Astfel, în această lucrare, autorii tratează un subiect ce ține de managementul activității creativ-inovative, făcînd referire la restructurarea și modernizarea producției, creativitatea și inovarea în structura factorilor de competitivitate, strategia dezvoltîrii și înnoirii produselor noi etc.

Ridderstråle, Jonas. Funky business: talentul face să danseze / J. Ridderstråle, K. Nordström; trad.: C. Ionescu. – București :Publica, 2007. – 311 p.
Cartea Funky Business est o carte din familia „ajută-te singură”, în care invită cititorii să se gîndească la tansformările ce remodelează în prezent societățile, industriile, companiile și slujbele. Funky Inc. nu seamănă cu nici o altă companie, nu-i un conglomerat învechit și politicos și nici o birocrație rigigdă. E o organizație care prosperă cu adevărat în circumstanțele schimbătoare și în imprevizibilul zilelor nostre afirmă autorii. În acest capitol Funky Inc. este un subcapitol Funky Inc. e inovatoare. La fel, și în capitolul 6 Te simți funky se vorbește despre Inovația infinită. Strategii de senzație.

Brand You 50 : reinventarea muncii : 50 de moduri în care vă puteți transforma dintr-un angajat într-un brand care exprimă distincție, implicare și pasiune / T. Peters; trad.: L. Sibinescu. – București : Publica, 2009. – 236 p.

În această carte sunt 50 de articole care conțin 200 de lucruri de făcut. Sunt incluse diverse „sfaturi”, îndemnuri, acțiuni de promovare a ceea ce facem, de promovare a instituții. La fel, sun incluse articole ce ține de inovare: Inovați! Inovați! Inovați!; Investiți în voi înșivă! O investiție formală în inovație este obligatorie!