Publicat în ghid, informatică, istoria Basarabiei, management, psihologia adolescentului, religie, Sociologie

Noutăți editoriale la Biblioteca Centrală a BM. 12 cărți noi (decembrie 2020)


În ultima zi a anului 2020, venim cu recomandări de cărți noi, care pot fi citite în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Expoziție virtuală de carte

Runcan, Remus. Capcanele Facebook-ului: Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane / Remus Runcan. – București: Editura Didactică și Psihologică., 2016. – 350 p.

Rețelele sociale și comunicarea virtuală au schimbat radical dinamica vieții personale a milioane de oameni. Cartea „Capcanele Facebook-ului” oferă o analiză profundă a problematicii comunicării – nevoia umană de comunicare, elementele componente și tipologia formelor de comunicare, relațiile umane în comunicare – cu un accent particular pe comunicarea virtuală, mediată de computer, și a efectelor acesteia asupra individului si relațiilor sale.

Cartea are șapte capitole:

 1. Comunicarea – o perspectivă sociologică;
 2. Facebook-ul – vârful comunicării virtuale;
 3. Metodologia de cercetare etc.

Șărănuță, Silvia. Cultura materială și spirituală a românilor din Basarabia sec. XIX-XX: Schițe și studii etnografice / Silvia Șărănuță. – Chișinău: Tipografia Centrală., 2019. – 354 p.

În spatele acestei cărți stă o impresionantă experiență de cercetare, de creație, de migăloase căutări și remarcabile descoperiri. Autoarea acestei cărți, doamna Silvia Șărănuță, este dintre specialiști rarisimi cu o singură consemnare, despre un singur loc de muncă de-a lungul vieții: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Națională, cercetător științific, șefă a secției de etnografie.

Cartea are 14 capitole:

 1. Generalități;
 2. Așezările și gospodăriile tradiționale a românilor basarabeni;
 3. Ocupațiile principale etc.

Florești, Dumitrache Vasile. Mitropolia Munteniei și Dobrogei: Eparhii, mănăstiri și schituri / Vasile Dumitrache Florești. – București: Saeculum I. O.., 2002 – 351 p.

La început a fost o biserică de mănăstire fundată în anul 1656 de Constantin Șerban Basarab, domnul Țării Românești (1654-1658). S-a sfințit în anul 1658 cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Patriarhul Macarie al Antiohiei și al întregului Orient, împreună cu Mitropolitul și episcopii țării.

Cartea are opt capitole:

 1. Arhiepiscopia Bucureștilor;
 2. Arhiepiscopia Tomisului;
 3. Arhiepiscopia Târgoviștei etc.

Pavlenko, Lilia. Adolescența – vârsta dilemelor / Lilia Pavlenko. – Chișinău: Institutul de Științe ale Educației., 2015 – 55 p.

După cum ne-o demonstrează practica, în pofida cercetărilor realizate dedicate cunoașterii vârstei adolescentine atât în Republica Moldova cât și peste hotarele ei, adolescența rămâne o vârstă cu multe semne de întrebare. Relațiile nemijlocite între adolescenți, dintre adolescenți și adulți se caracterizează prin schimbări rapide și dramatice, printr-o varietate de dificultăți.

Cartea are cinci capitole:

 1. Rolul relațiilor interpersonale în dezvoltarea personalității adolescentului;
 2. Problemele de relații și comportament cu care se confruntă adolescentul;
 3. Diagnosticare problemelor de relaționare și comportament în activitatea cu elevii, profesorii și părinții etc.

Mihailov, Veronica. Dezvoltarea reprezentării sociale la adulți în realizarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții / Veronica Mihailov. – Chișinău: Tipografia Centrală., 2018 – 88 p.

Studiem reprezentarea socială a învățăturii la adulți pe tot parcursul vieții, datorită faptului că sunt recunoscute condițiile actuale ale societății ce prevede o mobilitate a cetățenilor din R. Moldova de a face față schimbărilor din interior.

Cartea are trei capitole:

 1. Abordarea științifico-metodologică a intervenției psihologice în dezvoltarea reprezentării sociale a învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova;
 2. Proiectul metodologic de intervenție psihologică în dezvoltarea reprezentării sociale a învățării pe tot parcursul vieții;
 3. Intervenție psihologică pentru dezvoltarea reprezentării sociale în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții.

Benedict, Gerald. Profețiile maya pentru 2012 / Gerald Benedict. – București: Litera., 2009 – 213 p.

În lucrarea de faţă, cercetătorul britanic Gerald Benedict, teolog  şi specialist în filosofia religiilor, îşi propune să redea profeţiile ce ne-au fost lăsate de civilizaţia maya şi care privesc îndeosebi anul 2012 şi să explice, pe înţelesul tuturor, semnificaţia lor reală. Respingând concepţiile nefondate şi alarmiste, Benedict ne asigură că profeţiile nu pot fi privite şi înţelese altfel decât pătrunzând în contextul culturii maya (prezentat pe scurt în introducerea cărţii), cu tot ce a reprezentat aceasta, şi analizând legătura strânsă între aceste profeţii ale iniţiaţilor şi cunoştinţele lor în domenii precum astronomia sau matematica. Astfel, autorul se îndoieşte că viaţa pe Pământ se va sfârşi, la modul propriu, odată cu solstiţiul de iarnă al anului 2012, dar ne spune că această dată marchează o schimbare în plan spiritual şi intrarea într-o nouă eră. De noi depinde însă cum vom reuşi să întâmpinăm aceste transformări, care, inevitabil, vor avea loc.

Cartea are 21 capitole:

 1. Profețiile despre venirea străinilor și apariția unei noi religii;
 2. Profeția despre apariția învățătorilor și a inițiaților maya contemporani;
 3. Profeția despre întoarcerea la locurile ceremoniale maya etc.

Susanu, Monica. Finanțe Publice / Monica Susanu. – București: Editura Didactică și Pedagogică RA., 2004 – 262 p.

Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a reprezentat un moment de crucială importanţă, în însăşi evoluţia societăţii umane. Nevoile private, tot mai cuprinzătoare şi mai diverse, s-au distanţat de nevoile comune, aflate, de asemenea, în continuă amploare şi a căror satisfacere organizată a impus apariţia şi dezvoltarea raportului juridic special dintre stat şi cetăţeni. Suportul material şi financiar al funcţionării acestui raport s-a constituit pe seama banului public, a cărui mobilizare şi dirijare au fost subordonate interesului general. Un mecanism complex şi ramificat s-a format şi s-a dezvoltat, ca expresie a generalizării relaţiilor băneşti, de forma instituţiilor şi principiilor ce compun politicile specifice ale oricărui stat modern şi care activează pentru binele general al societăţii. Finanţele publice acţionează încă de la apariţia statului, pentru instituirea și clarificarea motivaţiilor şi resorturilor în baza cărora bunul public se acumulează şi, apoi, se administrează pentru buna funcţionare a raportului stat-societate.

Cartea are patru secțiuni:

 1. Elemente introductive în teoria finanțelor publice;
 2. Sistemul veniturilor publice;
 3. Sistemul cheltuielilor publice etc.

Mihail, Zamfira. Rezistența prin cultură în Basarabia (secolul XIX) I Scrieri parenetice / Zamfira Mihail. – București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”., 2019 – 279 p.

În 2019, Zamfira Mihail a publicat Rezistența culturală în Basarabia (secolul XIX), vol. I (Scrieri parenetice). Cartea cuprinde patru capitole: I. Introducere (Importanța bibliotecilor sătești din Basarabia în păstrarea identității lingvistice în România) al XIX-lea; Rezistența culturală din Basarabia în secolul al XIX-lea). II. Rezistență prin limba română în Basarabia în secolul al XIX – lea (Circulația din Carte religioasă românească în Basarabia în secolul al XIX-lea; Biblia în limba română, Sankt Petersburg, 1819; Scrieri omiletice tipărite în Basarabia în secolul al XIX-lea; Predicări în limba română scrisă în Basarabia în secolul al XIX-lea: Predicări ale mitropolitului Gavriil; Predicări ale preotului Gheorghe; Predicări ale preotului Dumitru). III. Normă și utilizare lingvistică în limba română scrisă în Basarabia în secolul al XIX-lea. IV. Scrieri parenetice. Ediție și studiu filologic: Predicări ale mitropolitului Gavriil; Predicări ale preotului Dumitru. Cu volumul ei Rezistența culturală în Basarabia (secolul al XIX-lea) Zamfira Mihail își continuă cercetările publicate ulterior în mai multe studii de-a lungul timpului.

Cartea are patru capitole:

 1. Introducere;
 2. Statornicie întru limba română în Basarabia, în secolul al XIX-lea;
 3. Normă și uz lingvistic în limba română scrisă în Basarabia etc.

Brezuleanu, Olguța Carmen. Managementul Educațional Pentru Învățământul Agronomic: Ghid Metodologic / Carmen Olguța Brezuleanu. – Iași: Editura Ion Ionescu., 2016 – 335 p.

Reușita școlară și profesională este unul din motivele esențiale pentru care adulții urmează școala după încheierea învățământului obligatoriu. Deoarece societatea actuală se remarcă prin tendința de creștere a calității capitalului uman, determină individul să învețe pe durata întregii vieți. Managementul educațional în învățământul agronomic, ca suport de curs pentru studenții agronomi și pentru cadrele didactice își propune să familiarizeze pe aceștia cu problematica de specialitate a acestui segment important din științele educației. În urma parcurgerii acestei cărți studenții agronomi vor putea să opereze cu termenii si conceptele specifice managementului educațional, analizând elementele de baza ale comunicării educaționale. Managerilor de școli li se prezintă modalități de identificare a competențelor educaționale ale personalului didactic implicat în procesul educațional. Cartea oferă posibilitatea specialiștilor agronomi să surprindă elemente specifice proiectelor educaționale agronomice, prezentându-le modele concrete de realizare a acestora.

Cartea are opt capitole:

 1. Generalități privind managementul educațional cu specific agronomic;
 2. Managerul în domeniul educațional agricol;
 3. Managementul clasei de elevi în învățământul de specialitate agronomică etc.

Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric: in honorem Valeria Cozma. – Chișinău: Pontos., 2014 – 280 p.

Doctorul în istorie, conferențiarul universitar Valeria Cozma ocupă un loc deosebit în istoria științei și învățământului din Republica Moldova. Pe parcursul a 47 de ani doamna Cozma slujește la cele mai înalte cote știința istorică și misiunea de pregătire a pedagogilor de înaltă calificare. Graţie capacităţilor intelectuale şi muncii asidui, a fost posibil să desfăşoare o activitate multilaterală şi expresivă, să devină cunoscută în societate ca una dintre cele mai nobile reprezentante a intelectualităţii naţionale contemporane.

Cartea are două părți:

 1. Conferențiarul universitar Valeria Cozma la 70 de ani;
 2. Materialele conferinței științifice 13-14 noiembrie 2014.

Politica externă a Republicii Moldova 2009 – 2011: în sinteze și dezbateri. – Chișinău: MS Logo., 2011 – 320 p.

Promovarea integrării europene a Republicii Moldova s-a înscris întotdeauna printre obiectivele principale ale Fundației Friedrich Ebert. De la lansarea sa la Chișinău în 2012, Fundația a sprijinit mai multe proiecte menite să sprijine Republica Moldova pe calea integrării sale europene. Willy Brandt, un social-democrat german renumit, spunea că cooperarea internațională este mult prea importantă pentru a fi lăsată doar pe seama guvernelor. Moldova este un exemplu elocvent unde domeniul afacerilor interne și cel al afacerilor externe depind extrem de mult unul de celălalt, având, ambele, un impact semnificativ asupra viitorului țării. Anume din această perspectivă este importantă implicarea societății civile într-un dialog constructiv pe probleme de politică externă și integrare europeană. Pornind de la acest raționament, Fundația Friedrich Ebert și-a asumat o implicare activă în acest domeniu, urmărind două obiective – cel de a avea un public și o societate civilă informată în probleme de politică externă și integrare europeană și cel de a dezvolta cooperarea pe probleme de integrare europeană dintre societatea civilă și factorii decizionali.

Cartea are patru capitole:

 1. Anul 2009: Resetarea relațiilor cu partenerii externi;
 2. Anul 2010: Sub zodia parteneriatelor strategice;
 3. Anul 2011: De la parteneriat, la asociere politică și integrare economică cu EU etc.

Cadrul Didactic – promotor al politicilor educaționale: materialele conferinței științifice internaționale 11-12 octombrie 2019 / ministerul educației, culturii și cercetării al Republicii Moldova, institutul de științe ale educației – Chișinău: institutul de științe ale educației., 2019 – 740 p.

Speranța lumii noastre, asigurarea viitorului umanității se întrevăd în copii. Actualmente, devine tot mai distinctă și pregnantă nevoia condițiilor adecvate în favoarea și pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Așadar, multe dintre expectanțele și răspunsurile la problematica lumii contemporane se identifică în educație și în modalitatea în care fiecare dintre noi înțelegem provocările și influențele ei asupra personalității umane. În atare context se prefigurează și se înalță pe piedestalul educației cadrul didactic – măreț și admirabil! Activitatea cadrului didactic, în esența sa măreață și admirabilă, se califică prin demersul corectiv ce presupune educarea elevilor în procesul de adaptare la schimbările permanente ale lumii contemporane – celei de astăzi și celei de mâine.

Cartea are șase capitole:

 1. Cadrul didactic și mediul de realizare a procesului educațional;
 2. Asistența psihologică a cadrelor didactice pentru implementarea politicilor educaționale;
 3. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice în contextul politicilor educaționale etc.

Publicat în Colecția de Carte Engleză, ENGLISH BOOK HALL, religie

Domeniul Religie la Biblioteca Centrală. 10 cărți în limba engleză


Vă recomandăm 10 cărți în limba engleză din domeniul religie. Cărțile sunt utile pentru specialiștii în domeniu, studenților de la facultățile de profil, dar și tuturor celor interesați de acest subiect. Puteți împrumuta cărțile pe o perioadă de două săptămîni.

Cunningham, Loren. Making Jesus Lord: The Dynamic Power of Laying Down Your Rights / Loren Cunningham, Janice Roger. – Seattle: YWAM Publishing., 1988. – 156 p.

Pornind din propria sa viață și a creștinilor din întreaga lume, autorii detaliază în cartea sa pașii dovediți către o viață transformată de libertate, bucurie și părtășie intimă cu Dumnezeu. Cartea demonstrează puterea dinamică și disponibilă oricărei persoane dispuse să se angajeze în această aventură de credință.

Cartea are nouă capitole:

 1. The Road to the Whole World;
 2. Walking Barefoot;
 3. Every Good and Perfect Gift etc.

Comfort, Ray. God Doesn’t Believe in Atheists / Ray Comfort. – South Plainfield: Bridge Publishing., 1993. – 268 p.

Această carte le demonstrează ateilor că nu există, le dezvăluie agnosticilor adevăratele lor motive și întărește credința credincioșilor. Această carte răspunde la întrebări precum Cine l-a făcut pe Dumnezeu? și de unde și-a luat Cain soția? Cartea folosește umorul, rațiunea și logica pentru a trimite un mesaj puternic. Iată câteva reacții ale ateilor care au citit cartea.

Cartea are 25 capitole:

 1. Who Made God?;
 2. The Atheist Test;
 3. Banana In Hand etc.

Rachels, James. The Elements of Moral Philosophy / James Rachels. – Boston: McGraw Hill., 2003. – 218 p.

Stabilit cu fermitate ca text standard pentru cursurile de licență în etică, această carte concisă și plină de viață combină explicații clare ale principalelor teorii ale eticii cu discuții despre exemple interesante. Subiectele abordate includ alinarea foametei, homosexualitatea și tratamentul animalelor. Versatilitatea textului permite utilizarea sa pe scară largă nu numai la cursurile de teorie etică, ci și la cursurile de etică aplicată de toate tipurile.

Cartea are 14 capitole:

 1. What Is Morality?;
 2. The Challenge Of Cultural Relativism;
 3. Subjectivism In Ethics etc.

Malancea, Mihai. Evangelical Mission In The Eastern European Orthodox Contexts: Bulgaria, Romania and Ukraine / Malancea Mihai, Vladimir Ubeivolc. – London: Universitatea Divitia Gratiae., 2013. – 163 p.

Această carte descrie importanța lucrării misionare a creștinilor baptiști-evanghelici în spațiul est european, în cazul de față Bulgaria, România și Ucraina și rolul lor în această lucrare de misiune din țările enumerate anterior. Lucrarea misionară este acea lucrare aleasă încredințată de Dumnezeu tuturor creștinilor, pentru ca ei să răspândească oricărui om Vestea Bună, care mai este numită Evanghelia, adică Biblia.

Cartea are 3 capitole:

 1. The importance of the event;
 2. The role of this Institution in Missionary work;
 3. The importance of this time of Grace that God has given us is the most precious gift.

William, James. The Varieties Of Religious Experience: A Study In Human Nature / James William. – New York: Penguin Books., 1985. – 534 p.

Este o carte scrisă de psihologul și filosoful de la Harvard, William James, care cuprinde 20 de prelegeri susținute la Universitatea din Edinburgh din Scoția. Aceste prelegeri au vizat natura religiei și neglijarea științei, în viziunea lui William James, în studiul academic al religiei. La scurt timp după publicare, cartea și-a găsit drumul în canonul psihologiei și filozofiei și a rămas tipărită de peste un secol.

Cartea are 20 de capitole:

 1. Religion and Neurology;
 2. Circumscription Of The Topic;
 3. The Reality Of The Unseen etc.

Kelly, Matthew. Rediscovering Catholicism / Matthew Kelly. – Cincinnati: Beacon Publishing., 2002. – 313 p.

În opinia lui Matthew Kelly, catolicismul nu este un set de reguli și regulamente fără viață, ci un mod de viață conceput de Dumnezeu pentru a ajuta fiecare persoană să-și atingă potențialul maxim. Cu o perspectivă remarcabilă, Matthew Kelly risipește zeci de mituri care înconjoară respingerea catolicismului de astăzi și oferă o viziune profundă și practică a ceea ce va determina Biserica Catolică să prospere din nou în viitor. Cartea devine într-un mod rapid cea mai citită carte catolică din vremurile noastre. Din povestea de deschidere fascinantă, Matthew Kelly își strânge cititorii și îi duce într-o călătorie care schimbă viața pentru a redescoperi geniul catolicismului.

Cartea are 21 de capitole:

 1. Our Universal Hunger;
 2. The Prevailing Philosophy;
 3. Is Jesus Still Relevant? etc.

Haugen, Gary A. Good News About Injustice: A Witness Of Courage In A Hunting World / Gary A. Haugen. – Illinois: InterVarsity Press., 1999. – 200 p.

Vestea bună despre nedreptate este că Dumnezeu este împotriva ei. Dumnezeu se ocupă de folosirea celor puțin probabil pentru a realiza dreptate și milă. În această a zecea ediție aniversară a acestei cărții care este provocatoare și încurajatoare a lui Gary Haugen, oferă mărturii despre creștini curajoși care s-au ridicat pentru justiție în fața traficului de persoane, a prostituției forțate, a persecuțiilor rasiale și religioase și a torturii. Această ediție extinsă își actualizează lucrarea de chemare a „trupului” lui Isus Hristos să acționeze. De-a lungul timpului, el oferă îndrumări concrete despre modul în care creștinii obișnuiți se pot ridica pentru a căuta dreptate în întreaga lume.

Cartea are 12 capitole:

 1. The Rage in Rwanda: A Suburban Christian Confronts Genocide;
 2. Preparing the Mind & Spirit Through Scripture;
 3. Champions of Justice: Three Courageous Christians etc.

Augustine, Saint. The City Of God: An Abridged Version from the Translation by Gerald G. Walsh etc. / Saint Augustine. – New York: Image Books Double Day., 1958 – 551 p.

Nicio carte, cu excepția Bibliei în sine, nu a avut o influență mai mare asupra Evului Mediu decât Orașul lui Dumnezeu. Și din moment ce Europa medievală a fost leagănul societății occidentale moderne, această lucrare este vitală pentru înțelegerea lumii noastre și a modului în care a luat ființă. Sf. Augustin este probabil cel mai influent gânditor creștin după Sfântul Pavel, iar această carte este capodopera sa, o vastă sinteză a cunoștințelor religioase și seculare. A început ca o replică la acuzația că alte cuvinte creștine cauzează declinul Imperiului Roman. Augustin a produs o mulțime de dovezi pentru a demonstra că păgânismul a purtat în sine semințele propriei distrugeri. Apoi a trecut la tema sa mai largă, o interpretare cosmică a istoriei în termeni ai luptei dintre bine și rău: Orașul lui Dumnezeu aflat în conflict cu Orașul Pământesc sau Orașul Diavolului. Aceasta, prima încercare serioasă a unei filozofii a istoriei, a avut o influență incalculabilă în formarea minții occidentale asupra relațiilor dintre Biserică și Stat și asupra locului creștinului în ordinea temporală. Orașul lui Dumnezeu original conținea douăzeci și două de cărți și umple trei volume de dimensiuni normale. Această ediție a fost prescurtată pentru cititorul inteligent general de Vernon J. Bourke, autorul lui Augustine’s Quest for Wisdom. Inima acestei opere monumentale este acum disponibilă pentru un public mult mai larg.

Cartea are 22 capitole:

 1. Christianity Did Not Cause the Fall of Rome;
 2. Pagan Gods Never Protected Men’s Souls:
 3. Physical Evils Were Not Prevented by the Gods etc.

Johnston, Louisa Mae. The Bible Story Hour / Louisa Mae Johnston. – Chicago: Standard Educational Corporation., 1995 – 191 p.

Cartea „The Bible Story Hour” scrisă de Louisa Mae Johnston este o culegere de istorisiri povestite pe scurt din Biblie, pe înțelesul copiilor, începînd de la creearea universului și a Pământului și terminând cu istorisirea despre întoarcere lui Saul din Damasc la Dumnezeu, într-un cuvânt spus, convertirea lui și devenirea lui Saul din Damasc în apostol.

Forni, Massimo Pier. Choosing Civility: The Twenty-Five Rules Of Considerate Conduct / Pier Massimo Forni. – New York: St. Martin’s Griffin., 2002 – 196 p.

Majoritatea oamenilor ar fi de acord că un comportament atent și o decență comună sunt în cantitate redusă sau pur și simplu uitați în viața grăbită a e-mailurilor, telefoanelor mobile și a mai multor sarcini. În cartea Alegerea civilității, Pier Massimo Forni identifică cele douăzeci și cinci de reguli care sunt cele mai esențiale în conectarea eficientă și fericită cu ceilalți. Într-un limbaj clar, ingenios și, bine … civilizat, Pier Massimo Forni acoperă subiecte care includ:

* Gândiți-vă de două ori înainte de a cere favoriți;

* Dați critici constructive;

* Abțineți-vă de la reclamații inactive;

* Respectă opiniile altora:

* Nu schimbați responsabilitatea și vina;

* Aveți grijă de oaspeții dvs.;

* Acceptați și dați laudă.

În cele din urmă, Pier Massimo Forni oferă exemple despre cum să puneți în practică fiecare regulă și astfel să faceți viața și viața altora mai plăcută, însoțitoare și plină de satisfacții.

Este un manual simplu, practic, perfect măsurat și liniștit magic despre arta pierdută a civilității și a compasiunii.

Cartea are 47 capitole:

 1. Life and Relationships;
 2. What Is Civility?;
 3. Respect In Action etc.
Publicat în Expoziție tematică, istoria românilor, epoca contemporană, religie, Republica Moldova

Mănăstirile din Republica Moldova: o valoare culturală a țării


Mănăstirile sunt printre principale atracţii turistice din Republica Moldova. Deși au avut de suferit în perioada sovietică, multe din ele au fost renovate. În context, am selectat 10 cărți ce fac referință la istoria mănăstirilor din țara noastră.

Expoziție virtuală de carte

Beșleagă, Vladimir. Cruci răsturnate de regim : Mănăstirea Răciula. 1959 / Vladimir Beșelagă. – Chișinău : Prut Internațional, 2006. – 328 p.

Besleaga Cruci rasturnate

„Pe la 1918, pe aici a trecut marele scriitor român Mihail Sadoveanu, lăsând posterității pagini memorabile despre aceste locuri. În pridvorul stăreției de la mănăstirea Răciula, bătrâna maică egumenă Evghenia avea să-i povestească scriitorului multe lucruri din istoria sfântului locaș” se afirmă în prefața cărții.

Cartea are 2 părți:

 1. Bisericile și mănăstirile sub regimul totalitar comunist în R.S.S.M 1950-1960;
 2. Mănăstirea Răciula. 1959.

Ghimpu, Vlad. Biserici și mănăstiri medievale în Basarabia : monografie / Vlad Ghimpu. – Chișinău : Ed. Tyragetia, 2000. – 219 p.

Ghimpu_ Biserici si manastiri medievale in Basarabia

„Din păcate, multe din bisericile  și mănăstirile din Basarabia au avut de suferit distrugeri și devastări în decursul timpului, ca urmare a războaielor și a invaziilor străine, în cazuri frecvente nemaigăsindu-se resurse pentru a putea fi refăcute. Disfuncționalități din cele mai regretabile s-au produs în perioada comunistă, când, în virtutea preceptelor persuasive de înăbușire a tradițiilor naționale, numeroase lăcașe de cult au primit în mod abuziv o cu totul altă destinație decât cea inițială, ceea ce le condamnă la o degradare deliberată” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea are 4 capitole, concluzii, abrevieri și indice de nume.

Locașuri sfinte din Basarabia. – Chișinău : Editura ALFA și OMEGA, 2001. – 288 p.

Locasuri sfinte din Basarabia

„… Această primă ediție a cărții cuprinde un număr important de biserici și mănăstiri care au funcționat în cuprinsul Episcopiei Chișinăului și Hotinului, iar ulterior, după 1926, în cadrul. Mitropoliei Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române. În această lucrare au fost incluse materiale adunate pe parcursul realizării primei etape a proiectului.

 […]

Cartea este structurată în trei compartimente: Așezăminte monahale din Basarabia, Biserici din Chișinău și Locașuri sfinte din Basarabia”.

Golub, Valentin. Mănăstirea Curchi / Valentin Curchi. – Orhei : S. n., 2000. – 143 p.

Golub Manastirea Curchi

„O seamă de informații privind trecutul mănăstirii orheiene le putem culege din lucrările semnate de N. Popovici, A. Nica, I. Satoicov, Șt. Ciobanu, P. Constantinescu, D. P. Micșunescu, din diverse cataloage, calendare, enciclopedii, reviste etc.

[…]

Mănăstirea Curchi ca, de altfel, aproape toate bisericile și mănăstirile basarabeni, nu posedă inscripția de întemeiere (pisania). Probabil, fusese cîndva, însă din pricina vremurilor tulbure și prefacerilor ulterioare nu s-a păstrat. Iar ceea ce istoria nu uită, zicea Lucian Blaga, devine legendă. Are și locașul din Curchi legenda sa, existentă în patru variante” se afirmă în prefața cărții.

Mănăstiri basarabene / redactori și responsabili de ediție: Tudor Țopa, Vasile Trofăilă; alcătuitori: Antonina Țopa, Victor Ladaniuc. – Chișinău : Universul, 1995. – 272 p.

Manastiri basarabene„În timpuri cumplite ele se transformau în cetăți, deveneau scut în calea puhoaielor încîrdășite de păgâni. În zilele de pace serveau drept academii ale înțelepciunii, în care se acumulau bogății spirituale. Din tiparnițele mănăstirilor porneau spre lume neprețuitele foliante, suprema comoară lăsată nouă moștenire de generații topite în negura anilor” se afirmă în Policandrele credinței.

În această carte aflați istoria diferitor mănăstiri din Republica Moldova: Căpriana, Noul Neamț, Saharna, Hâncu, Orheiul Vechi, Cosăuți. etc.

Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ = Svâto-Voznesenskij Novo-Nâmeckij Kickanskij Monastyr΄. – S. l. : Mănăstirea Noul-Neamţ, 2008. – 23 p. : il.

Manastirea Sfintei Inaltari

„Mănăstirea Sfintei Înălţări a Domnului Noul-Neamţ se află în Basarabia, pe malul drept al Nistrului, la o distanță de 14 km de orașul Tighina (Bender) și la 6 km de orașul Tiraspol. Măreț se înalță la cer ansamblul  monastic, arătându-se din depărtare celora ce se apropie de satul Chițcani.

Pe teritoriul Mănăstirii sunt patru biserici: în centru se află minunatul sobor al Înălțării Domnului, în stânga acestuia se găsește biserica veche, ridicată în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni. Vis-a-vis se află biseirca trapezală, a Înălțării Sfintei Cruci. Biserica Adormirii Maicii Domnului se încadrează armonios cu cele cinci cupole ale ei în priveliștea de ansamblu a Mănăstirii.

O adevărată perlă a Mănăstirii este clopotnița. Alcătuită din cinci nivele, ea are o înălțime de șaptezeci de metri și este cea mai înaltă și mai splendidă clopotniță de pe teritoriul Moldovei.”

Mănăstirea Căpriana cu schitul Condrița (secolul al XV-lea – începutul secolului al XXI-lea) : studii, documente și materiale / coord.: Andrei Eșanu, Gheorghe Postică. – Chișinău : Ed. Cartdidact, 2019. – 635 p.

Manastirea Capriana cu schitul Condrita

„Mănăstirea Căpriana, care în curând va împlini șase secole de existență, are o bogată istorie. Timp de câteva veacuri ea a fost un reprezentativ centru religios și cultură din Moldova dintre Prut și Nistru.

[…]

Lucrarea de față reprezintă o nouă încercare de a aduna între coeprtele unui volum aparte atât o amplă și multiaspectuală istorie a lăcașului sfânt din cnetrul Basarabiei, cât și un număr deosebit de mare de izvoare istorice reprezentative, care scot în relief cele mai importante activități de la mănăstire. De astă dată, o deosebită atenție se acordă descoperirilor arheologice, topografice și istorico-arhitecturale din lutima vreme, activității spiritual-religioase, cultural-cărturărești, edilitar-gospodărești, precum și calvarului prin care au trecut călugării în perioada sovietică” se afirmă în În loc de prefață.

Cartea are trei părți:

 1. Mănăstirea Căpriana vatră de istorie și cultură (secolul al XV-lea – începutul secolului al XXI-lea);

II: Documente istorice;

III: Legende și scrieri despre Căpriana.

La final găsiți bibliografie și abrevieri.

Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX): studiu istoric, documente, cărți, inscripții și alte materiale / coord.: Andrei Eșanu. – Chișinău : Pontos, 2003. – 563 p.

Manastirea Capriana sec XI-XX

„Trecutul Mănăstirii Căpriana a trezit interesul cercetătorilor încă din anii 40-50 ai sec. al XIX-lea, când au fost depistate primele documente, cărți și materiale, provenind din  depozitele de materiale scrise de la Mănăstirea Căpriana. Ulterior, diverși istorici, alți oameni de știință au scos la iveală pe parcurs de circa un secol și jumătate și au publicat numeroase materiale ce țineau de istoria multiseculară a mănăstirii. Concomitent în diferite perioade științifice, religioase și literare, au început să apară note, impresii de călătorie și chiar diferite articole cu caracter descriptiv, investigații cu privire la trecutul mănăstirii. Cu toate acestea, lucrul în totalitatea sa avea un caracter sporadic și drept urmare, acumulările de informații progresau foarte lent” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea are 5 părți, bibliografie și indice de nume și locuri.

 1. Mănăstirea Cărpriana. Privire istorică;
 2. Documente istorice (sec. XV-XX);
 3. Biblioteca mănăstirii. Cărți manuscrise și tipărituri vechi;
 4. Inscripții istorice din incinta mănăstirii;
 5. Legende, studii și materiale.

Mănăstiri și schituri din Republica Moldova : studii enciclopedice / colectiv de autor: Andrei Eșanu. Mihai Adauge, Alexei Agachi [et al.]. – Chișinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013. – 800 p.

Manastiri si schituri din R. Moldova

„În veacul fanariot sau în cel al stăpânirii țariste, în Basarabia mănăstirile rămâneau focare de cultură și de păstrare a limbii materne românești prin carte și tipărituri, prin predicile ținute în fața credincioșilor de către preoți și monahi.

În a doua jumătatea a sec. XVIII – începutul sec. XIX, în spațiul dintre Prut și Nistru al Țării Moldovei este întemeiat fie pe domeniile mănăstirilor de peste Prut, fie din inițiativa unor reprezentanți ai păturilor mai avute (boieri, răzești ș.a.) și ai clerului  un mare număr de schituri” se afirmă în Cuvânt-înainte.

Studiul are 4 părți, 2 anexe, abrevieri bibligorafice, indice și surse pentru imagini și hărți.

 1. Studii de sinteză;
 2. Mănăstiri și schituri vechi;
 3. Așezăminte monahale desființate și dispărute;
 4. Mănăstiri și schituri noi.

Moldova. Locuri și monumente sacre știute = Moldova : Sacred places and monuments well-known and less-known = Молдова : Святые места и памятники известные и малоизвестные : Dedicată celei de-a 165-a aniversării a sfințirii Catedralei Romano-Catolice din Chișinău / aut.-alcăt.: Nelea Saganova. – Chișinău : Ștrih SRL, 2008. – 144 p.

Textul lucrării este în limbile română, rusă și engleză. Pe lângă istoria Catedralei „Providența Divină” din Chișinău, am pregătit acest material oferindu-l tuturor concetățenilor noștri care doresc să cunoască și acest segment al artei și arhitecturii religioase care lipsea. Sunt incluse și imagini color.

Moldova. Locuri si monumente sacre
Publicat în cultura, istoria Basarabiei, religie, Republica Moldova, REVISTE BIBLIOGRAFICE, revistă bibliografică virtuală

Din istoria bisericilor din Moldova și Transnistria


Recomandăm atenției dvs cărți despre bisericile din Republica Moldova și Transnistria, dar și despre personalități religioase precum mitropolitul Iurie Grosu.

Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Revistă bibliografică virtuală

 

Buzilă, Boris. Din istoria vieții bisericești din Basarabia (1812-1918, 1918-1944) / Boris Buzilă. – București; Chișinău : Ed. Fundației Culturale Române; Știința, 1996. – 375 p.

Buzila Din istoria vietii bisericesti„Din istoria vieții bisericești din Basarabia prezintă, cu documente de epocă, multe din ele rămase până acum într-un con de umbră, cum s-a dorit făcută și s-a pus în lucrare, pe tărâm bisericesc , rusificarea credincioșilor, atrofierea și pervertirea conștiinței lor naționale, prin Biserica oficială. Succesiunea întâistătătorilor eparhiali urma, invariabil, aceeași logică: după un arhiereu moale, eventual dispus să facă mici concesii localnicilor, trebuia să se succeadă, negreșit, unul de mână forte pentru a spori ritmul rusificării” se afirmă  în introducerea cărții.

În carte veți citi despre Viața bisericească a românilor basarabeni pe un nou făgaș; Organizarea noii administrații bisericești în Basarabia după Unire; Facultatea de Teologie, o biserică cu „două altare” etc.

 

Ciorbă, Veaceslav. Biserica ortodoxă din Basarabia și Transnistria (1940-2010) / Veaceslav Ciorbă. – Chișinău : Pontos, 2011. – 460 p.

Ciorba Biserica ortodoxa„Situația actuală a vieții bisericești din Basarabia și Transnistria are multe nuanțe specifice. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice RSS Moldovenească și-a proclamat independența, devenind un nou stat – Republica Moldova. Schimbările de ordin politic, social-economic și cultural care s-au produs în ultimii douăzeci de ani au avut și repercursiuni directe asupra situației Bisericii.

[…]

Scopul lucrării este de a studia amănunțit toate aspectele cele mai importante ale istoriei Bisericii Ortodoxe din Basarabia și Transnistria din 1940 până astăzi, de a aprofunda și a aduce noi informații și date bazate pe material documentar inedit din diverse fonduri de arhivă, de a prezenta subiectul în toată complexitatea sa, atât în plan special, bazat pe fapte istorice, cât și în plan general, prin crearea unui tablou general și integru” se afirmă în Introducerea cărții.

În carte citiți articole despre Biserica Ortodoxă din Basarabia în timpul primei ocupații sovietice (1940-1941); Biserica Ortodoxă din Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial (1941-1944); Politicia statului sovietic față de Biserica Ortodoxă din RSSM (1944-1989); Mănăstirile sub regimul totalitar comunist (1944-1989) etc.

La final este inclusă o concluzii (atât în română cât și franceză), bibliografie, anexă, indici.

Cerga, Alexandru. Bisericile Basarabiei: Dicționar enciclopedic : în ? vol. – Chișinău : Civitas.

Vol. I : Scurt istoric, imagini, bibliografie : A-Cahul. – 2013. – 414 p.

Vol. I„Fiecare articol, în prima sa parte, conține informații despre așezarea geografică și numărul populației al fiecărei localități unde este situată biserica examinată și prima mențiune documentară a localității respective. Toate bisericile sunt însoțite  de imagini care aparțin, în exclusivitate, autorului.

[…]

În conextul articolelor din dicționar au fost incluse, de asemenea, informații despre școlile parohiale care existau în secolul al IX-lea – începutul secolului al XX-lea” se afirmă în Argumentul cărții.

 

 

Vol. II : C. – 2016. – 757 p.

Vol. II„Volumul al doilea al Dicționarului enciclopedic include locașele de cult din parohiile ortodoxe ale localităților care fac parte din Republica Moldova. În volumul de față sunt cuprinse doar localitățile care încep cu litera C, fiind cele mai multe din republică. Autorul a păstrat structura textului asemeni volumului precedent, constituit din două compartimente. În primul compartiment sunt prezentate informații succinte ce descriu bisericile, cum ar fi: construcția și istoricul locașului, distrugerea sau închiderea acestora în perioada sovietică, aspectul arhitectural, înzestrarea bisericilor și alte elemente. Compartimentul al doilea include informații despre preoții acestor biserici: date privind viața lor, hirotonia, studiile etc.” se afirmă în Cuvânt-înainte.

 

Vol. IIIVolumul III : D-G. – 2018. – 444 p.

 

Volumul III include bisericile din toate localitățile care încep cu literele D, E, F. G.

 

Volumul mai are referințe bibliografice în subsol.

 

 

 

 

 

 

Gumenâi, Ion. Comunitățile romano-catolice, protestante și lipovenești din Basarabia în secolului al XIX-lea / Ion Gumenâi. – Chișinău : Lexon-prim, 2016. – 352 p.

Gumenaii Comunitatile„Istoria comunităților religioase din Basarabia cu un trecut istoric de câteva secole în acest spațiu nu poate fi interpretată ca ceva impropriu, ci numai în contextul dezvoltării diacronice a societății de aici, ca parte componentă a ei. Nu putem vorbi despre o istorie a interfluviului pruto-nistrean fără să recunoaștem implicarea comunității mozaice sau a celei lipovenești în domeniul economic sau a celor romano-catolice și protestante în domeniul cultural și administrativ” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea are 4 capitole, concluzii, bibliografii, tabele și anexe, imagini, indice de nume și geografic.

 

 

Lisnic, Ioan Protoiereu. Clerici ortodocși din Basarabia și Bucovina de Nord în închisorile comuniste : Centenarul Marii Uniri, 1918-2018 / Protoiereu Ioan Lisnic. – Chișinău : Cuvântul ABC, 2018. – 330 p.: fig.

Lisnic Clerici ortodocsi„În secolul al XX-lea, regimul totalitar ateu sovietic a martirizat numeroși creștini ortodocși și reprezentanți ai clerului bisericesc. Propaganda antireligioasă și campaniile represive au fost instrumentele principale de promovare a politicii ateiste a statului sovietic, care urmărea construirea unei societăți fără de Dumnezeu.

[…]

Odată cu instaurarea puterii sovieticii în Basarabia, averile bisericilor și lăcașurile de cult au trecut în posesia statului sovietic. Acesta, prin intermediul instituțiilor fiscale, a supus bisericile la plata unor impozite exagerate, neachitarea cărora ducea la închiderea acestora. Bisericile închise erau transformate în magazin, săli de spectacole, cazărmi, grajduri sau chiar closete, cum a fost cazul unor biserici din Hotin și Ismail. Preoții rămași în parohiile lor au avut de suferit, fiind considerați  – din punct de vedere social – dușmani ai puterii sovietice, au fost supuși represiunii impozite xagerat de mari, obligați să îndeplinească tot felul de munci degradante, fiind umiliți, bătuți, deportați și chiar omorâți.” se afirmă în Introducerea cărții.

Cartea face referință la diverși clerici ortodocși din Basarabia și Bucovina de Nord.

 

Mitropolitul Gurie : operă zidită în destinul Basarabiei. Culegere de articole și studii ale Mitropolitului Gurie (Grosu) al Basarabiei (1877-1943), îngrijită și coordonată de Silvia Grossu. – Chișinău : Epigraf, 2016. – 304 p.

Mitropolitul Gurie opera zidita„Prin această culegere de lucrări semnate de Mitropolitul Gurie se creionează o imagine de ansamblu asupra operei înaltului prelat, despre care Mitropolitul Nestor Vornicescu afirma cu mândrie în studiul „Mitropolitul Gurie al Basarabiei – osteneli cărturărești”: „După prima perioadă e bogată strădanie cărturească, avem în față a două perioade pilduitoare, care începe din anul 1917, cu aceleași roade bogate, dar care la 1934 brusc se întrerupe” se afirmă în Prefața cărții.

Lucrarea de față are diverse articole ce ține de activitatea mitropolitului Gurie Grossu, dar și anexe.

 

 

 

Mitropolitul Gurie. Procesul și apărarea.Denunțarea complotului apocaliptic. Mitropolitul Gurie ProcesulTextul reeditat al lucrării-memoriu, scrise de Mitropolitul Gurie al Basarabiei și tipărite la București în 1937. Ediție îngrijită și coordonată de Silvia Grossu. – Chișinău : Epigraf, 2018. – 400 p.

„Volumul de față, ca și precedentele, conțin fotografii și iamgini de epocă din colecțiile personale ale descendenților familiei Grosu” se afirmă la începutul cărții.

În carte veți găsi două articole scrise de Silvia Grossu și Anatol Petrencu, un tabel cronologic în ceea ce privește biografia și activitatea Mitropolitului Gurie, Mitropolitul Gurie al Basarabiei (7 părți), tabla cu materii, anexe și fotografii de epocă.

 

 

Publicat în învățământ, istorie, religie, revistă bibliografică virtuală, ştiinţe sociale

Cărți noi din domeniul Științelor sociale: politică, Școala Teologică din Basarabia, Teatrul Tipic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă” etc.


Ca de fiecare dată vă prezentăm achizițiile nou intrate în fondul Bibliotecii Centrale. Azi vă recomandăm opt cărți din domeniul Științelor Sociale. Sperăm să le găsiți utile. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii. Cărțile au apărut la editurile din Chișinău în anii 2018 și 2019.

Vă dorim lectură plăcută!

Revistă bibliografică de carte

Ciobanu, Constantin Gh. Zestrea sufletului. Teatrul Tipic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă”: 30 de ani în luminile rampei / C. Gh. Ciobanu, M. Godorozea. – Chișinău : Cartdidact, 2019. – 120 p.

Ciobanu_Zestrea sufletului„Cartea de față este o încercare de a încredința memoriei tiparului ceva din istoria activității actorilor de la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă”. Lista faptelor descrise și a persoanelor ce figurează aici nu implică o ierarhie de valoare. S-a urmărit o selecție reprezentativă – dar nici pe de parte completă –  în raport cu diversitatea personalităților și generațiilor  implicate în formarea colectivului teatral, a modalităților de expresie și a repertoriului parcurs în acest răstimp.

Cartea face referință la istoria teatrului, stațiunea jubiliară a teatrului, secvențe din spectacole în imagini neretușate etc.

Lisnic, Dumitru. Elitele Moldovei Sovietice: recrutare, rețele informale, identități sociale și etnice în Bălți, 1940-41, 1944-50 / Dumitru Lisnic. – Chișinău : Arc, 2019. – 288 p.

Lisnic_Elitele Moldovei Sovietice„… subiectul cărții corespunde unui curent relativ recent din istoriografia europeană și nord-americană, care pune accentul pe o perioadă oarecum neglijată în comparație cu anii 1917-1941, și anume cea numită a stalinismului tîrziu – de după cel de-al Doilea Război Mondial (1945-1953).  Pe de altă parte, cartea lui Dumitru Lisnic se înscrie într-un trend istoriografic care pune accent pe istoria regională – în cazul dat, istoria orașului Bălți și a raionului de după război, cînd, din punctul de vedere al modului de selectare a cadrelor, s-a pus accent la limitarea la maximum a accesului etnicilor români/moldoveni la funcțiile de răspundere și unde rusificarea a fost promovată sistematic și în deceniile ulterioare (mai mult decât la Chișinău, de pildă)” afirmă Igor Cașu în Cuvânt-înainte.

Cartea are 5 capitole:

 1. Particularitățile cazului Bălți;
 2. Formarea elitelor sovietice locale în Basarabia;
 3. Crearea rezervei de cadre și a bazei sociale a regimului;
 4. Legitimarea elitelor locale și percepții privind rolul lor în societatea basarabeană;
 5. Rolul rețelelor informale locale și tranreionale în relațiile centru-periferie.

La final sunt concluzii, bibliografie, anexe și abrevieri.

Patrimoniul educațional universitar : dascăli și discipoli : [în vol.] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie și Folozofie; resp. Ed.: Rodica Ursu Naniu, Igor Lșarov. – Chișinău : Cartdidact.

Vol. 1. – 2019. – 240 p.: fot.

Ursu Naniu_Patrimoniul educational„Lucrarea a fost realizată în cadrul Proiectului «Istoricul învățământului superior din Republica Moldova prin instituții: Universitatea de Stat din Moldova» al direcției strategice 5. Cod 16.06: «Patrimoniul național și dezvoltarea societății», înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 15.817.06.24F prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 285 din 17 decembrie 2014.”

Cartea face referință la aheologie, evul mediu, Legea Patrimoniului Național, etc.

Populația Țării Moldovei la începutul secolului al XIX-lea. – Chișinău : Lexon-Prim.

Vol. 1 : Izvoarele fiscale și statistice din anul 1808 / ed.: Tudor Ciobanu, Eugen Cernenchi; consultant șt.: Demir Dragnev. – 2019. – 446 p. – Indice geogr., de nume: p. 356-418.

POpulatia Tarii Moldovei„Începutul secolului al XIX-lea aduce importante schimbări în destinul Țării Moldovei, în general, și în cel al spațiului Pruto-Nistrean, în particular. Ele au fost de ordin multiplu – politice, administrative, sociale, teriotriale, eclesiastice, etnice, demografice etc. – asupra evoluției cărora și-au lăsat amprenta războaielor ruso-turce din a doua jumătate a secolului al XVIII și, mai ales, cel din anii 1806-1812. De aceea, pentru istorici, acest început de secol, când, prin anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru la Rusia în 1812, a fost divizată Țara Moldovei, rămâne a fi o problemă care necesită o abordare științifică multilaterală” afirmă Demir Dragnev, prof., dr habilitat, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova.

Volumul I face referință la următoarele aspecte:

 • Condica Visteriei Țării Moldovei din anul 1808;
 • Condica localităților și gospodăriilor din ținutul Iași, întocmită la 15 aprilie 1808;
 • Registrul supușilor ruși din Țara Moldovei înregistrați în perioada aprilie-octombrie 1808;
 • Catagrafiile locuitorilor și membrilor familiilor din satele Jabreni, Vilkov și împrejurimi din 23 iunie 1808;
 • Catagrafia locuitorilor din orașul Chilia din 25 iulie 1808.

Bejan, Octavian. Republica Moldova la răscruce / Octavian Bejan, Tudor Tomozei. – Chișinău : Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 2019. – 203 p.

„Republica Moldova se zbate în neputință din chiar clipa înființării ei. Dincolo de unele sclipiri înălțătoare, ea a tot mers din rău în rău. Zbuciumul pe care l-a cunoscut părea firesc la început, având în vedere  greutățile nașterii și ale trecerii de la o rânduire comunistă la una capitalistă de tip democrat. După aproape douăzeci de ani, schimbările  mult așteptate nu s-au văzut. Roadele binefăcătoare ale unei schimbări sociale nu poate să întârzie atît timp, atunci când este bien făcut” afirmă autorii în Cuvânt înainte.

Autorii fac referință la situația politică a Moldovei de la obținerea independenței.

Cojocaru, Natalia. Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri : conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice / N. Cojocaru. – Chișinpu : S. n., 2018. – 158 p.

„În această lucrare, propunem un studiu teoretic privind calsificarea RS (Moscovici, 1988), axându-ne, cu precădere, asupra analizei conceptului de RS polemică, inclusiv a obiectelor sociale de reprezentare, pe care o considerăm utilă în fundamentarea cadrului refelxiv care demarează procesul investigațional privind studiul unei RS. A fost sugerat teoretic și dovedit empiric faptul că obiectele de reprezentare prezintă niște caracteristici distincte în funcție de tipul acestora” afirmă Natalia Cojocaru în Semnificația teoretică a lucrării.

Cartea are 4 capitole:

 1. Câmp social, obeicte sociale, reprezentări sociale;
 2. Studiul obiectelor de reprezentare sensibile: confluențe dificile, dileme etice și implicații afectiv-cognitice;
 3. Reprezentări polemice „”: analiza unor evenimente de protest;
 4. Reprezentări polemice „re-trăite”: reconstituiri narative ale unui ´89 evocativ.

Ețco, Dina. Școala teologică din Basarabia (1812-1917) / Diana Ețco. – Chișinău : Editura „TEHNICA-INFO”, 2018. – 447 p.

„Lucrarea se bazează pe un substanțial suport documentar, fiind selectate, generalizate șistudiate diverse materiale inedite din fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova, precum și pe variate informații statistice și descriptive, colectate fdin diferite surse documetnare publicate, din lucrările unor autori din secolulu al XIX- prima jumătate al secolului al XX-lea, ceea ce evident sporește valoarea ei științifico-cognitivă. Bazându-se pe acest important suport factologic, autoarea a refelctat exhaustiv procesul de constituire a segmentului teologic al sistemului de învățământ din Basarabia în perioada respectivă și a părților constituante ale acestuia, evoluția politicii autorităților țariste în domeniul instruirii populației imperiului în ansamblu și, în special, a celei de la periferiile naționale ale acestuia, consolidarea tendințelor de centralizare a sistemului de dirijare a învățământului, mwenit să fortifice baza politico-ideologică a bisericii ruse țariste” afirmă Demir Dragnev în prefața cărții.

Cartea are cinci capitole:

 1. Istoriografia și sursele referitoare la istoria Școlii Teologice din Basarabia;
 2. Școala Teologică din Basarabia de la anexarea provinciei la Rusia până la reformele modernizatoare (1812-1868);
 3. Școala Teologică din Basarabia în perioada reformelor din anii ’60-’70 ai secolului al XIX-lea;
 4. Școala Teologică din Basarabia în perioada reacției țariste din anii 1884-1905;
 5. Școala Teologică din Basarabia la început de secol XX.