Publicat în Expoziție tematică, Sociologie

Top 10 cărți despre influență și manipulare: expoziție virtuală de carte


Recomandăm atenției dvs o expoziție virtuală de carte ce face referință la influență și manipulare.

Cele două noțiuni, de influență și manipulare, sunt tratate din punct de vedere sociologic.

Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Expoziție virtuală de carte

Berger, Jonah. Influență invizibilă / Jonah Berger; traducere din engleză: Monica Lungu. – București : Publica, 2017. – 274 p.

„Dacă vreți să aflați ce anume vă influențează cu adevărat comportamentul, citiți Influență invizibilă, o carte plină de cercetări amănunțite, povești memorabile și observații pătrunzătoare, care vă va deschide ochii” afirmă William Ury, autorul cărții Getting to Yes with Yourself

Cartea are 5 capitole:

 1. Ceea ce face unul fac toți;
 2. O altă mâncare de pește;
 3. Nu și dacă au și ei;
 4. Asemănători, dar diferiți;
 5. Come On Baby, Light My Fire.

Chelcea, Septimiu. Opinia publică. Strategii de persuasiune și manipulare / Septimiu Chelcea. – București : Editura Economică, 2006. – 445 p.

„În prezenta lcurare am reluat și am dezvoltat capitolele despre opinia publică din cartea publicată în 2002. Partea a doua a lucrării este consacrată strategiilor de persuadare și manipulare. După discuția despre conținutul termenilor persuasiune și  manipulare, am trecut în revistă teoriile psihosociologice și lingvistice referitoare la schimbarea atitudinală, ca element al persuasiunii” afirmă autorul.

Cartea are 3 părți:

 1. Opinia publică – vocea puterii tăcute;
 2. Persuasiunea și manipualrea opiniilor și comportamentelor;
 3. Sondajele de opinie publică în actualitate.

Cartea mai include: lista figurilor, lista tabelelor, introducere, anexă, bibliografie, index de nume și index de subiecte.

Cloud, Henry. Puterea relației. Influența fabuloasă pe care ceilalți o au asupra ta și cum să o folosești în beneficiul tău! / Henry Cloud; trad.: Violeta Limona. – București : Business Tech Internațional, 2018. – 234 p.

„Fie că ești un lider de afaceri, un performer individual, un părinte, un partener de cuplu sau chair un pacient aflat în tratament, de îndată ce realizezi că deții controlul asupra propriei persoane, ești pe calea cea bună pentru a trece la un nivel superior. Deții 100% controlul asupra conexiunilor tale, a pârghiilor tale în afaceri, a contribuției tale, a educației și disciplinei copiilor tăi ș.a.m.d. Autocontrolul este parte integrantă a oricăror performanțe umane.”

Cartea are 12 capitole:

 1. Adevărul neglijat;
 2. Știința relațiilor;
 3. Cele patru colțuri ale relațiilor;
 4. Du-te în colțul tău;
 5. Stimulentul pentru performanțe înalte etc.

Joule, Robert-Vincent. Mic tratat de manipulare pentru uzul oamenilor cinstiți / Robert-Vincent Joule; Jean-Léon Beauvois. – Iași : Polirom, 2016. – 307 p.

„Cum poți detemina pe cienva să facă ceea ce dorești tu să facă? Răspunsul psihologilor sociali e simplu: nu trebuie nici să ai putere de seducție, nici să fii un geniu al persuasiunii sau să deții o poziție de forță, ci doar să cunoști și să aplici anumite tehnici de manipulare.”

Cartea are 10 capitole:

 1. Capcanele deciziei;
 2. Amorsarea;
 3. Puțină teorie;
 4. Piciorul-în-ușă;
 5. Ușa-în-nas etc.

Cartea mai include: prefață, cuvânt înainte, bibliografie, mix lexic român-englez.

Carnegie, Dale. Secretele succesului : cum să vă faceți prieteni și să deveniți influenți / Dale Carnegie; traducere: Marius Chitoșcă. – Ediție revizuită. – București : Editura Curta Veche, 2010. – 246 p.

 „La pregătirea cărții, am citit tot ceea ce am putut găsi pe acest subiect – totul, de la articole de ziar și de revistă, înregistrări ale instanțelor pentru familie, scrieri ale filozofilor din trecut și ale psihologilor moderni. În plus, am angajat un cercetător instruit pentru a petrece un an și jumătate în diverse biblioteci citind tot ceea ce mi-a scăpat mie, răsfoind tomuri erudite de psihologie, sute de articole din reviste, căutând prin nenumărate liderii de marcă ai tuturor epocilor” afirmă Dale Carnegie la începutul cărții.

Cartea are patru părți:

 1. Cum să vă comportați în lume – tehnici fundamentale;
 2. Modalități prin care să-i faci pe oameni să te placă;
 3. Cum să vă impuneți modul de a gândi;
 4. Fi un lider adevărat! Cum să schimbi oamenii fără să îi ofensezi sau să le provoci resentimente.

O ediție revizuită a acestei cărți e în nul 2013.

Carnegie, Dale. Secretele succesului în era digitală. Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent / Dale Carnegie. – București : Curtea Veche, 2013. – 246 p.

„Ne așteptăm să fim tratați cu politețe atât la primele întâlniri, cât și la întâlnirile următoare; un comportament politicos are același impact asupra noastră și la întâlnirea de raprot săptpmânal și atunci când ne aflăm cu alte persoane într-un lift.”

Cartea are 4 părți:

 1. Idei esențiale despre implciare;
 2. Șase feluri prin care putem crea o impresie de durată;
 3. Cum să câștigați și să psătrțai încrederea celor din jur;
 4. Cum să produceți schimbări fără să întâmpinați rezistență sau să cauzați resentimente.

Mucchielli, Alex. Arta de a influența: Analzia tehnicilor de manipulare / Alex Mucchielli; traducere din limba franceză: Mihaela Calcan. Iaşi : Polirom, 2002. – 208 p.

Cum reușește cineva să sugestioneze mulțimile și să-și asigure obidiența lor? Pe ce mecanisme psihologice mizează prozelitismul de orice natură și cum poți descoperi „mesajele subliminale”? CE e necesar să facem la nivelul comunicării pentru a deveni protagoniști, și anu simpli figuranți pe scena socială? Autorul prezentei cărți răspunde multiplelor întrebări de acest gen, astăzi mai obsedate ca oricând.

Cartea are 6 capitole:

 1. Reînnoirea explicațiilor clasice;
 2. Metodele comunicărilor de influențare: intervenția asupra situației;
 3. Manipularea pozițiilor;
 4. Manipularea relațiilor;
 5. Manipularea normelor;
 6. Manipularea identităților.

La final găsiți Concluzie generală, bibliografie și index tematic.

Manipularea în posttotalitarism / coord.: Mihai Șleahtițchi. – Chișinău : Gunivas, 2008. – 477 p.

„Epoca posttotalitară pe care ne este dat să o suportăm face din manipulare, aceasta acțiune de schimbare a comportamentelor manifestate de uni iindivizi în vederea atingerilor scopurilor dorite de alți indivizi, fără aplicrea constrângerilor fizice și fără conștientizarea discrepanței dintre năzuințele celor cărora li se aplică influența și năzuințele celro care exercită influența, un formidabil mijloc de alinare a sufeltelor căzute sub imperiul incertitusinii și exaspersării” afirmă autroul în Cuvânt înainte.

Cartea are 5 secțiuni:

 1. Manipularea comportamentală: entitate, etiologie, modalități de manifestare;
 2. Posttotalitarismul la interfața manipulare – presă;
 3. Manevrele manipulante ale puterii posttotalitare;
 4. Mit și manipualre în posttotalitarism
 5. Neutralizarea manipulăriii în posttotalitarism

La final găsiți addenda.

Slama-Cazacu, Tatiana. Stratageme comunicaționale și manipularea / Tatiana Slama-Cazacu. – Iași : Polirom, 2000. – 199 p.

„După ipostaza regimului totalitar, care guverna, tocmai, nepemițând schimbări, brusca ieșire din chingile vechi a antrenat o explozie de tendințe către „libertate”, către eliberarea de mecanismele fixate ideologic, politic, social, cultural, economic.”

Cartea are 7 capitole:

 1. Manipularea prin cuvinte;
 2. Limba de lemn – o universalie în contextul românesc;
 3. Analiza unui text din „Epoca-de-Aur”;
 4. Ersatz-uri de dialog. Unele „Conferințe de presă”. Unele interivuri cu – „dialog cu X”;
 5. Pulbere de false diamante. Invazia brutală de termeni străini;
 6. Abuzul de putere și tragicul non-dialog: interogatoriile sub tortură în detenția politică;
 7. Un refugiu compensatoriu, dar și o acțiune virulentă.
Publicat în ghid, informatică, istoria Basarabiei, management, psihologia adolescentului, religie, Sociologie

Noutăți editoriale la Biblioteca Centrală a BM. 12 cărți noi (decembrie 2020)


În ultima zi a anului 2020, venim cu recomandări de cărți noi, care pot fi citite în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Expoziție virtuală de carte

Runcan, Remus. Capcanele Facebook-ului: Comunicarea virtuală și efectele ei asupra relațiilor umane / Remus Runcan. – București: Editura Didactică și Psihologică., 2016. – 350 p.

Rețelele sociale și comunicarea virtuală au schimbat radical dinamica vieții personale a milioane de oameni. Cartea „Capcanele Facebook-ului” oferă o analiză profundă a problematicii comunicării – nevoia umană de comunicare, elementele componente și tipologia formelor de comunicare, relațiile umane în comunicare – cu un accent particular pe comunicarea virtuală, mediată de computer, și a efectelor acesteia asupra individului si relațiilor sale.

Cartea are șapte capitole:

 1. Comunicarea – o perspectivă sociologică;
 2. Facebook-ul – vârful comunicării virtuale;
 3. Metodologia de cercetare etc.

Șărănuță, Silvia. Cultura materială și spirituală a românilor din Basarabia sec. XIX-XX: Schițe și studii etnografice / Silvia Șărănuță. – Chișinău: Tipografia Centrală., 2019. – 354 p.

În spatele acestei cărți stă o impresionantă experiență de cercetare, de creație, de migăloase căutări și remarcabile descoperiri. Autoarea acestei cărți, doamna Silvia Șărănuță, este dintre specialiști rarisimi cu o singură consemnare, despre un singur loc de muncă de-a lungul vieții: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Națională, cercetător științific, șefă a secției de etnografie.

Cartea are 14 capitole:

 1. Generalități;
 2. Așezările și gospodăriile tradiționale a românilor basarabeni;
 3. Ocupațiile principale etc.

Florești, Dumitrache Vasile. Mitropolia Munteniei și Dobrogei: Eparhii, mănăstiri și schituri / Vasile Dumitrache Florești. – București: Saeculum I. O.., 2002 – 351 p.

La început a fost o biserică de mănăstire fundată în anul 1656 de Constantin Șerban Basarab, domnul Țării Românești (1654-1658). S-a sfințit în anul 1658 cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Patriarhul Macarie al Antiohiei și al întregului Orient, împreună cu Mitropolitul și episcopii țării.

Cartea are opt capitole:

 1. Arhiepiscopia Bucureștilor;
 2. Arhiepiscopia Tomisului;
 3. Arhiepiscopia Târgoviștei etc.

Pavlenko, Lilia. Adolescența – vârsta dilemelor / Lilia Pavlenko. – Chișinău: Institutul de Științe ale Educației., 2015 – 55 p.

După cum ne-o demonstrează practica, în pofida cercetărilor realizate dedicate cunoașterii vârstei adolescentine atât în Republica Moldova cât și peste hotarele ei, adolescența rămâne o vârstă cu multe semne de întrebare. Relațiile nemijlocite între adolescenți, dintre adolescenți și adulți se caracterizează prin schimbări rapide și dramatice, printr-o varietate de dificultăți.

Cartea are cinci capitole:

 1. Rolul relațiilor interpersonale în dezvoltarea personalității adolescentului;
 2. Problemele de relații și comportament cu care se confruntă adolescentul;
 3. Diagnosticare problemelor de relaționare și comportament în activitatea cu elevii, profesorii și părinții etc.

Mihailov, Veronica. Dezvoltarea reprezentării sociale la adulți în realizarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții / Veronica Mihailov. – Chișinău: Tipografia Centrală., 2018 – 88 p.

Studiem reprezentarea socială a învățăturii la adulți pe tot parcursul vieții, datorită faptului că sunt recunoscute condițiile actuale ale societății ce prevede o mobilitate a cetățenilor din R. Moldova de a face față schimbărilor din interior.

Cartea are trei capitole:

 1. Abordarea științifico-metodologică a intervenției psihologice în dezvoltarea reprezentării sociale a învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova;
 2. Proiectul metodologic de intervenție psihologică în dezvoltarea reprezentării sociale a învățării pe tot parcursul vieții;
 3. Intervenție psihologică pentru dezvoltarea reprezentării sociale în cadrul procesului de învățare pe tot parcursul vieții.

Benedict, Gerald. Profețiile maya pentru 2012 / Gerald Benedict. – București: Litera., 2009 – 213 p.

În lucrarea de faţă, cercetătorul britanic Gerald Benedict, teolog  şi specialist în filosofia religiilor, îşi propune să redea profeţiile ce ne-au fost lăsate de civilizaţia maya şi care privesc îndeosebi anul 2012 şi să explice, pe înţelesul tuturor, semnificaţia lor reală. Respingând concepţiile nefondate şi alarmiste, Benedict ne asigură că profeţiile nu pot fi privite şi înţelese altfel decât pătrunzând în contextul culturii maya (prezentat pe scurt în introducerea cărţii), cu tot ce a reprezentat aceasta, şi analizând legătura strânsă între aceste profeţii ale iniţiaţilor şi cunoştinţele lor în domenii precum astronomia sau matematica. Astfel, autorul se îndoieşte că viaţa pe Pământ se va sfârşi, la modul propriu, odată cu solstiţiul de iarnă al anului 2012, dar ne spune că această dată marchează o schimbare în plan spiritual şi intrarea într-o nouă eră. De noi depinde însă cum vom reuşi să întâmpinăm aceste transformări, care, inevitabil, vor avea loc.

Cartea are 21 capitole:

 1. Profețiile despre venirea străinilor și apariția unei noi religii;
 2. Profeția despre apariția învățătorilor și a inițiaților maya contemporani;
 3. Profeția despre întoarcerea la locurile ceremoniale maya etc.

Susanu, Monica. Finanțe Publice / Monica Susanu. – București: Editura Didactică și Pedagogică RA., 2004 – 262 p.

Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a reprezentat un moment de crucială importanţă, în însăşi evoluţia societăţii umane. Nevoile private, tot mai cuprinzătoare şi mai diverse, s-au distanţat de nevoile comune, aflate, de asemenea, în continuă amploare şi a căror satisfacere organizată a impus apariţia şi dezvoltarea raportului juridic special dintre stat şi cetăţeni. Suportul material şi financiar al funcţionării acestui raport s-a constituit pe seama banului public, a cărui mobilizare şi dirijare au fost subordonate interesului general. Un mecanism complex şi ramificat s-a format şi s-a dezvoltat, ca expresie a generalizării relaţiilor băneşti, de forma instituţiilor şi principiilor ce compun politicile specifice ale oricărui stat modern şi care activează pentru binele general al societăţii. Finanţele publice acţionează încă de la apariţia statului, pentru instituirea și clarificarea motivaţiilor şi resorturilor în baza cărora bunul public se acumulează şi, apoi, se administrează pentru buna funcţionare a raportului stat-societate.

Cartea are patru secțiuni:

 1. Elemente introductive în teoria finanțelor publice;
 2. Sistemul veniturilor publice;
 3. Sistemul cheltuielilor publice etc.

Mihail, Zamfira. Rezistența prin cultură în Basarabia (secolul XIX) I Scrieri parenetice / Zamfira Mihail. – București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”., 2019 – 279 p.

În 2019, Zamfira Mihail a publicat Rezistența culturală în Basarabia (secolul XIX), vol. I (Scrieri parenetice). Cartea cuprinde patru capitole: I. Introducere (Importanța bibliotecilor sătești din Basarabia în păstrarea identității lingvistice în România) al XIX-lea; Rezistența culturală din Basarabia în secolul al XIX-lea). II. Rezistență prin limba română în Basarabia în secolul al XIX – lea (Circulația din Carte religioasă românească în Basarabia în secolul al XIX-lea; Biblia în limba română, Sankt Petersburg, 1819; Scrieri omiletice tipărite în Basarabia în secolul al XIX-lea; Predicări în limba română scrisă în Basarabia în secolul al XIX-lea: Predicări ale mitropolitului Gavriil; Predicări ale preotului Gheorghe; Predicări ale preotului Dumitru). III. Normă și utilizare lingvistică în limba română scrisă în Basarabia în secolul al XIX-lea. IV. Scrieri parenetice. Ediție și studiu filologic: Predicări ale mitropolitului Gavriil; Predicări ale preotului Dumitru. Cu volumul ei Rezistența culturală în Basarabia (secolul al XIX-lea) Zamfira Mihail își continuă cercetările publicate ulterior în mai multe studii de-a lungul timpului.

Cartea are patru capitole:

 1. Introducere;
 2. Statornicie întru limba română în Basarabia, în secolul al XIX-lea;
 3. Normă și uz lingvistic în limba română scrisă în Basarabia etc.

Brezuleanu, Olguța Carmen. Managementul Educațional Pentru Învățământul Agronomic: Ghid Metodologic / Carmen Olguța Brezuleanu. – Iași: Editura Ion Ionescu., 2016 – 335 p.

Reușita școlară și profesională este unul din motivele esențiale pentru care adulții urmează școala după încheierea învățământului obligatoriu. Deoarece societatea actuală se remarcă prin tendința de creștere a calității capitalului uman, determină individul să învețe pe durata întregii vieți. Managementul educațional în învățământul agronomic, ca suport de curs pentru studenții agronomi și pentru cadrele didactice își propune să familiarizeze pe aceștia cu problematica de specialitate a acestui segment important din științele educației. În urma parcurgerii acestei cărți studenții agronomi vor putea să opereze cu termenii si conceptele specifice managementului educațional, analizând elementele de baza ale comunicării educaționale. Managerilor de școli li se prezintă modalități de identificare a competențelor educaționale ale personalului didactic implicat în procesul educațional. Cartea oferă posibilitatea specialiștilor agronomi să surprindă elemente specifice proiectelor educaționale agronomice, prezentându-le modele concrete de realizare a acestora.

Cartea are opt capitole:

 1. Generalități privind managementul educațional cu specific agronomic;
 2. Managerul în domeniul educațional agricol;
 3. Managementul clasei de elevi în învățământul de specialitate agronomică etc.

Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric: in honorem Valeria Cozma. – Chișinău: Pontos., 2014 – 280 p.

Doctorul în istorie, conferențiarul universitar Valeria Cozma ocupă un loc deosebit în istoria științei și învățământului din Republica Moldova. Pe parcursul a 47 de ani doamna Cozma slujește la cele mai înalte cote știința istorică și misiunea de pregătire a pedagogilor de înaltă calificare. Graţie capacităţilor intelectuale şi muncii asidui, a fost posibil să desfăşoare o activitate multilaterală şi expresivă, să devină cunoscută în societate ca una dintre cele mai nobile reprezentante a intelectualităţii naţionale contemporane.

Cartea are două părți:

 1. Conferențiarul universitar Valeria Cozma la 70 de ani;
 2. Materialele conferinței științifice 13-14 noiembrie 2014.

Politica externă a Republicii Moldova 2009 – 2011: în sinteze și dezbateri. – Chișinău: MS Logo., 2011 – 320 p.

Promovarea integrării europene a Republicii Moldova s-a înscris întotdeauna printre obiectivele principale ale Fundației Friedrich Ebert. De la lansarea sa la Chișinău în 2012, Fundația a sprijinit mai multe proiecte menite să sprijine Republica Moldova pe calea integrării sale europene. Willy Brandt, un social-democrat german renumit, spunea că cooperarea internațională este mult prea importantă pentru a fi lăsată doar pe seama guvernelor. Moldova este un exemplu elocvent unde domeniul afacerilor interne și cel al afacerilor externe depind extrem de mult unul de celălalt, având, ambele, un impact semnificativ asupra viitorului țării. Anume din această perspectivă este importantă implicarea societății civile într-un dialog constructiv pe probleme de politică externă și integrare europeană. Pornind de la acest raționament, Fundația Friedrich Ebert și-a asumat o implicare activă în acest domeniu, urmărind două obiective – cel de a avea un public și o societate civilă informată în probleme de politică externă și integrare europeană și cel de a dezvolta cooperarea pe probleme de integrare europeană dintre societatea civilă și factorii decizionali.

Cartea are patru capitole:

 1. Anul 2009: Resetarea relațiilor cu partenerii externi;
 2. Anul 2010: Sub zodia parteneriatelor strategice;
 3. Anul 2011: De la parteneriat, la asociere politică și integrare economică cu EU etc.

Cadrul Didactic – promotor al politicilor educaționale: materialele conferinței științifice internaționale 11-12 octombrie 2019 / ministerul educației, culturii și cercetării al Republicii Moldova, institutul de științe ale educației – Chișinău: institutul de științe ale educației., 2019 – 740 p.

Speranța lumii noastre, asigurarea viitorului umanității se întrevăd în copii. Actualmente, devine tot mai distinctă și pregnantă nevoia condițiilor adecvate în favoarea și pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Așadar, multe dintre expectanțele și răspunsurile la problematica lumii contemporane se identifică în educație și în modalitatea în care fiecare dintre noi înțelegem provocările și influențele ei asupra personalității umane. În atare context se prefigurează și se înalță pe piedestalul educației cadrul didactic – măreț și admirabil! Activitatea cadrului didactic, în esența sa măreață și admirabilă, se califică prin demersul corectiv ce presupune educarea elevilor în procesul de adaptare la schimbările permanente ale lumii contemporane – celei de astăzi și celei de mâine.

Cartea are șase capitole:

 1. Cadrul didactic și mediul de realizare a procesului educațional;
 2. Asistența psihologică a cadrelor didactice pentru implementarea politicilor educaționale;
 3. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice în contextul politicilor educaționale etc.

Publicat în ACTIVITĂȚI BC, familie, LECȚII PUBLICE, Republica Moldova, Sociologie, tineri, Zi de informare

Despre Traficul de ființe umane


DSC_0130Astăzi, 12 decembrie, la Biblioteca Centrală (împreuna cu Centrul Internațional La Strada) a avut loc o lecție publică despre traficul de ființe umane.

Azi Centrul Internaţional ”La Strada” activează în patru domenii: prevenirea traficului de persoane, prevenirea violenței în familie, prevenirea exploatării sexuale comerciale a copiilor și siguranța copiilor online.

La Strada, consideră traficul de ființe umane o încălcare a drepturilor omului și aceasta trebuie tratată corespunzător.

Conform legii Republicii Moldova cu privire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane prin traficul de fiinţe umane se va intelege recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare cu forţa sau prin folosirea forţei ori a unor alte mijloace de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării acesteia.

La Strada este o organizație care își propune să contribuie la edificarea unei societăți în care drepturile omului sunt respectate, o societate sensibilă la problemele ce afectează femeile și copiii, o societate capabilă să contribuie la crearea condițiilor favorabile celor afectați.

Sursa: lastrada.md

 

Publicat în carti in limba engleza, Colecția de Carte Engleză, ENGLISH BOOK HALL, etică și morală, expozitie virtuala, familie, lectura, LISTE BIBLIOGRAFICE, Sociologie

Colecţia de carte în limba engleză Etică şi moralitate


Recomandăm atenţiei DVS! colecţia de carte din domeniul Etică şi moralitate în limba engleză. Cărţile sunt despre cum împărţim între viaţa de familie şi cea profesională, ghid în carieră în business din lume, etica business, etica pentru manageri etc.

Listă bibliografică virtuală

Barrett, Tom. Walking the tight rope. Balancing family life & professional life / Tom Barrett. – Vienna : s.a., 1994. – 191 p.

Bellas, Patricia H. Your Career in the business world. A guide for young women / Patricia H. business ethicBellas. – New York : Arco Publishing, 1981. – 116 p.

Brown, Judith C. Immodest acts. The life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy / Judith C. Brown. – New York; Oxford: Oxford University Press, 1986. – 214 p.

Bussiness etchics 08/09. – New York : Higher Education, 2008. – 192 p.

Coffey, Wayne. Straight Talk about drinking teenagers speak out about alcohol / Wayne Coffey. – New York : New American Library, 1986. – 169 p.

Ellis, Yi S. 101 stories for foreigners to understand Chinese people / Yi S. Ellis, Bryan D. Ellis. – Shenyang: Liaoning Education Press, 2006. – 210 p.

Forni, Pier Massimo. Choosing civility / Pier Massimo Forni. – New York: St. Martin’s griffin, 2002. – 196 p.

Gortner, Harold F. Ethics for public managers / Harold F. Gortner. – London : Westport, Connecticut, 1991. – 187 p.

Hamilton, Marcia. Loop yor life. Plan your future in ten Simple Steps / Marcia Hamilton. – 101 stories forS.l.: S.a. – 143 p.

Hirshberg, Gary. Stirring it up. How to make money and save the world / Gary Hirshberg. – New York: Hyperion, 2008. – 210 p.

Long, Deborah H. Doing the Right Thing. A real estate practitioner’s guide to ethical decision making / Deborah H. Long. – New Jersey: Gorsuch / Prentice Hall, 1998. – 138 p.

Make gentle the life of this world : the vision of Robert F. Kennedy / edited and with an Introduction by Maxwell Tazlor Kennedy. – New York : Harcourt Brace & Company, 1998. – 188 p.

Rachels, James. The elements of Moral Philosophy / James Rachels. – Boston: McGraw Hill, 2003. – 220 p.

Sommers, Christina. Vice & Virtue in every Life / Christina Sommers, Fred Sommers. – Belmont : Thomson, Wadsworth, 2007. – 594 p.

Steele, R. Don. Office politics : The woman’s guide to beat the system and again financial success / R. Don Steele. – S. l.: s. a., 1994. – 330 p.

The way we think: Chinese view of life philosophy / Beijing: Sinolingua, 2009. – 162 p.

Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în etică și morală, EXPOZIȚII DE CARTE, familie, Sociologie

Etică și moralitate în viața de familie


Recomandăm atenției dvs cîteva cărți ce fac referință la viața de familie, ce este iubirea și fericirea, cum ne putem înțelege aproapele și cum ne putem gestiona banii. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii noastre.

Schlessinger, Laura. Cum să-ți îngrijești soțul / Laura Schlessinger. – București: Curtea Veche, Publishing, 2008. – 212 p.

Femeile vor să fie îndrăgostite, să se mărite şi să trăiască fericite până la adânci bătrâneţi. Cu toate acestea, dispreţul manifestat faţă de bărbaţi şi dezinteresul în ceea ce priveşte valorile, sentimentele şi nevoile soţilor au devenit o caracteristică a relaţiei bărbat-femeie în zilele noastre. Nenumăratele femei nefericite în căsnicie care îi telefonează dr. Laura în timpul emisiunii sale radiofonice par să nu înţeleagă aproape deloc pute-rea incredibilă pe care o au asupra bărbaţilor în a crea tipul de mariaj pe care şi-l doresc. În această carte, dr. Laura vă învaţă – prin exemple reale şi prin soluţii concrete – cum să vă folosiţi de această forţă pentru a obţine plăcerea sexuală, intimitatea, iubirea, bucuria şi pacea interioară de care aveţi nevoie pentru a trăi o viaţă de cuplu echilibrată şi fericită.

Principiile sale simple au salvat şi au revitalizat deja nenumărate mariaje aflate pe buza prăpastiei, schimbând existenţa a milioane de oameni. Pot face asta şi pentru dumneavoastră!

Pentru că toţi ne naştem, creştem, ne îndrăgostim, ne căsătorim, iubim, înşelăm, facem copii, divorţăm, plângem, uităm şi iertăm. Pentru că suntem singuri sau împreună, pentru că suntem părinţi sau copii, pentru că ne pasă de cine suntem, de cei din jur, şi mai ales pentru că fiecare  dintre noi are o familie pe care o iubeşte şi vrea să o protejeze.

O colecţie intimă de sfaturi, probleme şi soluţii pentru fiecare membru al familiei; o familie cu adevărat fericită.


Smalley, Gary. Cum să-ți înțelegi soția / Gary Smalley. – București: Curtea Veche, Publishing, 2007. – 214 p.

Vreţi ca soţia dumneavoastră să vă înţeleagă? Să vă admire? Să vă fie sprijin în clipele grele? Doriţi o viaţă sexuală cât mai bună? Vreţi o familie cu adevărat fericită şi să fiţi un model în viaţa copiilor dumneavoastră?

Autorul, cu o experienţă de zeci de ani în consilierea cuplurilor, vă oferă un adevărat manual practic de căsnicie, cu sfaturi şi sugestii ce vă vor ajuta să construiţi o relaţie armonioasă cu soţia. Punându-le în aplicare, veţi învăţa că aproape orice problemă ar apărea într-o căsnicie poate fi rezolvată şi vă veţi face soţia să se simtă preţuită şi iubită.

Pentru că toţi ne naştem, creştem, ne îndrăgostim, ne căsătorim, iubim, înşelăm, dăm naştere, divorţăm, plângem, uităm şi iertăm. Pentru că suntem singuri sau împreună, pentru că suntem părinţi sau copii, pentru că ne pasă de cine suntem, de cei din jur, şi mai ales pentru că fiecare dintre noi are o familie pe care o iubeşte şi vrea să o protejeze.

O colecţie intimă de sfaturi, probleme şi soluţii pentru fiecare membru al familiei — o familie cu adevărat fericită.


Onfray, Michel. Dorința de a fi vulcan: jurnal hedonist / Michel Onfray. – Târgoviște: Pandora-M, 2003. – 315 p.

Pot fi săracii libertini? Ce le spun prostituatele filosofilor? Unde se află mormântul prințului dandy?Există o rațiune moleculară?

La aceste întrebări Michel Onfray le oferă răspunsurile sale, care alcătuiesc aceste jurnal hedonist.

Scott, Steven K. Jurnalul unui milionar/ Steven K. Scott. – București: Curtea Veche, 2003. – 269 p.

Jurnalul unui milionar nu este un ghid de făcut milioane, deşi sfaturile cuprinse în el te vor conduce cu siguranţă într-acolo. El te îndrumă pas cu pas către succes, în orice domeniu, la orice vârstă. Jurnalul urmăreşte viaţa lui Steve Scott, student mediocru şi angajat ratat, care devine un întreprinzător de succes, având 12 companii în industrii diferite, cu vânzări de peste un miliard de dolari în produse. Dacă vrei să ai un succes mai mare decât ţi-ai putut imagina vreodată, această carte este cea mai importantă pe care o vei citi.

Steven K. Scott este cofondatorul American Telecast Corporation. A scris şi a regizat mai mult de 800 de reclame TV. Cher, Jane Fonda şi Michael Landon sunt câţiva dintre cele peste 70 de celebrităţi care au apărut în reclamele lui.


Pleșu, Andrei. Minima moralia: elemente pentru o etică a intervalului / Andrei Pleșu. – București: Humanitas, 2008. – 149.

Singura autoritate pe care constiința individuală nu și-o pune niciodată sau aproape niciodată la indoială e autoritatea morală. Capacitatea de a distinge între bine și rău, între viciu și virtute, dreptate și nedreptate pare a fi la îndemâna tuturor.În materie de etică, functionăm constant printr-o nedemolabilă autocomplezență. Trăim într-o inflație barocă a competenței morale, într-o lume a cărei principală dezordine riscă să fie faptul ca toți membrii ei se simt moralmente în ordine sau că toți resimt dezordinea proprie drept neglijabilă. L’enfer c’est les autres – părem a concede cu toții. Prin urmare, le paradis c’est nous-memes.

 Andrei Pleșu


Schoch, Richard. Secretele fericirii: ce putem învăța din trei milenii de căutări. – București: Humanitas, 2008. – 247 p.

„O cercetare intelectuală de primă mână.”

Sunday Telegraph

 „Sper că această carte vă va ajuta să deveniți arhitectul propriei voastre fericiri.”

 Richard Schoch

„O explorare în adâncime, foarte bine documentată.”

Stanley Wells

Pe drumul de la Platon la Prozac, recitindu-i pe stoici și epicurieni, trecând prin valorile utilitariste și tradițiile orientale, până la religiile monoteiste, putem descoperi în „nefericita istorie a fericirii” acea înțelepciune personalizată – am putea spune -, proprie fiecăruia în parte, de a vedea fericirea în insăși căutarea ei.


Ortega Y Gasset. Jose. Studii despre iubire /
Jose Ortega Y Gasset. – București: Humanitas, 2008. – 249 p.

„Într-un cămin predomină totdeauna climatul pe care-l aduce şi-l reprezintă femeia.“

„O minimă diferenţă în modul de a simţi viaţa, în femeia preferată de bărbatul de azi, multiplicată de constanţa influenţei sale şi de numărul crescând de cămine în care se repetă, are ca rezultat o enormă modificare istorică, observată la câte treizeci de ani.“

José ORTEGA Y GASSET

„Femeia ca femeie“ acţionează, în viziunea raţională şi prudentă a lui Ortega y Gasset, ca forţă majoră în evoluţia societăţii omeneşti, îndeobşte interesată doar de rolurile curente ale femeii, ca mamă, soră, soţie şi fiică. Iubirea, fenomen activ ţinând de sfera atenţiei, proces de alegere care impune concentrarea întregului potenţial biopsihic al individului, modelează nu numai destinul personal, ci şi destinul istoric al generaţiilor succesive. Arii culturale vaste (Antichitatea greacă, Evul Mediu european, poezia trubadurescă şi dantescă, islamul, civilizaţiile amerindiene etc.) intră în atenţia filozofului ca material argumentativ în serviciul unei gândiri originale şi strălucitoare ca expresie stilistică.