Arhive categorie: Sociologie

Despre Traficul de ființe umane


DSC_0130Astăzi, 12 decembrie, la Biblioteca Centrală (împreuna cu Centrul Internațional La Strada) a avut loc o lecție publică despre traficul de ființe umane.

Azi Centrul Internaţional ”La Strada” activează în patru domenii: prevenirea traficului de persoane, prevenirea violenței în familie, prevenirea exploatării sexuale comerciale a copiilor și siguranța copiilor online.

La Strada, consideră traficul de ființe umane o încălcare a drepturilor omului și aceasta trebuie tratată corespunzător.

Conform legii Republicii Moldova cu privire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane prin traficul de fiinţe umane se va intelege recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare cu forţa sau prin folosirea forţei ori a unor alte mijloace de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării acesteia.

La Strada este o organizație care își propune să contribuie la edificarea unei societăți în care drepturile omului sunt respectate, o societate sensibilă la problemele ce afectează femeile și copiii, o societate capabilă să contribuie la crearea condițiilor favorabile celor afectați.

Sursa: lastrada.md

 

14 noiembrie – Ziua Sociologului


„Puţină sociologie te îndepărtează de drept, iar multă sociologie te readuce la el”.

Maurice Hauriou

ob_a0c0ae_image-previewAceastă zi este consemnată în mai multe ţări ale lumii, cu prilejul instituirii în anul 1901, la Paris a primei Şcoli Superioare de Ştiinţe Sociale.

„A fi sociolog înseamnă, în primul rând, a fi un cercetător al vieţii sociale. Aşa cum un medic explorează organismul individual, tot aşa un sociolog explorează organismul social. Prin urmare, o societate are multiple activităţi şi domenii care nu sunt funcţionale aşa cum ar trebui şi manifestă anumite disfuncţionalităţi şi pe care, prin cercetare, un sociolog le dezvăluie şi propune soluţii pentru ameliorarea sau soluţionarea acestora“.

dr. Dumitru Otovescu

Vă recomandăm cărţi din domeniul sociologiei. Lectură plăcută!

Expoziţie virtuală

sociologie-generala-concepte-fundamentale-si-studii-de-caz_1_fullsizeMihailescu, Ioan. Sociologie generală: concepte fundamentale și studii de caz / Ioan Mihăilescu. – Iași : Polirom, 2003. – 400 p.

Cartea de față reprezintă o lucrarea foarte utilă pentru orice persoană. Apariția și dezvoltarea sociologiei, noțiunile fundamentale, reperele teoretice, metodologice, organizarea, produsele și relațiile sociale se regăsesc perfect sistematizate în acest volum. Înțelegerea conceptelor de bază și cunoașterea articulată pe criteriile observației științifice sunt susținute prin glosarele de termeni specifici fiecărei teme și prin studii de caz centrate pe realități românești contemporane.

456953m.jpgLarousse. Dicționar de sociologie / Larousee. – București : Editura Univers Enciclopedic, 1996. – 365 p.

Dicționarul de sociologie constituie un mijloc de acces rapid și eficient la vocabularul, orientările și diferitele domenii ale sociologiei. El acoperă cele mai importante și mai actuale sectoare de cercetare, prin cei peste 300 de termeni tratați, deschizînd astfel noi piste de analiză și reflecție. Din cele 45 de articole consacrate principalilor reprezentanți ai sociologiei, 13 se referă la sociologi români. Lucrarea include un tabel orientativ, un glosar de termeni englez-francez-român, precum și o bogată bibliografie de specialitate.

sociologia-comunicarii-si-a-spatiului-public-produs_imagineBeciu, Camelia. Sociologia comunicării și a spațiului public / Camelia Beciu. – Iași : Polirom, 2011. – 301 p.

O abordare a comunicării ca fenomen social, din perspectiva relației actorului social cu sfera publică, imaginarul cotidian și diversele sisteme, care descrie modelele explicative ale comunicării, dar și influențele reciproce dintre științele sociale, științele comunicării și analiza de discurs. Fiecare capitol conține, pe lîngă o prezentare generală a subiectului, unul sau mai multe studii de caz ce plasează expunerea teoretică în contexte specifice. Structurat în funcție de o serie de macroteme care pot explica legătura dintre comunicare, discurs și societate – comunicarea mediatică, spațiul public, televiziunea și viața cotidiană – volumul se adresează studenților și profesorilor de la facultățile de profil, precum și specialiștilor domeniului.

downloadBoza, Mihaela. Atitudinile sociale și schimbarea lor / Mihaela Boza. – Iași : Polirom, 2010. – 212 p.

Structurat ca un manual, volumul definește atitudinile și trece în revistă cele mai importante abordări clasice și moderne în studiul acestora. Cele nouă capitole oferă explicații detaliate și exemple privind stabilitatea sau maleabilitatea atitudinilor, măsurarea lor și principalele modalități în care pot fi influențate sau modificate. Cartea se adresează studenților de la facultățile din domeniul sociouman, precum și profesioniștilor interesați de studiul și schimbarea atitudinilor, cum sunt cei care lucrează în domeniul publicității și relațiilor publice.

metode-avansate-in-cercetarea-sociala-analiza-multivariata-de-interdependenta-irina-30629-1000x1000.jpgCulic, Irina. Metode avansate în cercetarea socială: analiza multivariată de interdependență / Irina Culic. – Iași : Polirom, 2004. – 230 p.

Orice efort de cercetare socială pretinde cunoașterea temeinică a faptului sau fenomenului social studiat. În acest sens, extrem de utile se dovedesc tehnicile cantitative de analiză prezentate în cartea de față, alături de reperele teoretic-conceptuale necesare în identificarea structurii unui fapt social, a unui set de date sau a unei populații. Fiecare capitol ce abordează o tehnică anume cuprinde cel puțin un model complet de analiză. Nu trebuie ignorat un aspect esențial: nu orice tehnică se potrivește oricînd, oricum, oriunde, iar această carte dezvoltă un astfel de simț discriminativ.

download-1Gavriluță, Cristina. Sociologia sportului: teorii, metode, aplicații / Cristina Gavriluță, Nicu Gavriluță. – Iași : Polirom, 2010. – 246 p.

Cum se explică faptul că sportul exercită o puternică fascinație? Care sunt mecanismele sociale ale succesului în sport? Cum pot fi interpretate afectele sociale generate de fenomenul sportiv? În ce măsură sportul se pretează unei analize sociologice? Volumul încearcă să răspundă la aceste întrebări și să rezolve, totodată, problema absenței unei analize de sociologia sportului din circuitul lucrărilor de specialitate.

055-500x500.jpgGîndirea socială: perspective fundamentale și cercetări aplicate / volum coordonat de: Michel-Louis Rouquette.  – Iași : Polirom, 2010. – 338 p.

Lucrările și perspectivele asupra gîndirii sociale s-au multiplicat și diversificat considerabil de aproape patru decenii, de cînd noțiunea a fost propusă. Manualul oferă o tratare comprehensivă și actualizată a temei, menită să pună în evidență unitatea de inspirație și pluraltatea metodologică din cadrul psihologiei sociale.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPetre, Andrei. Sociologia revoluției: studii de sociologie politică / Andrei Petre. – Iași : Polirom, 1998. – 233 p.

Prezentul volum face parte dintre cele mai importante studii consacrate de Petre Andrei sociologiei revoluției și sociologiei culturii, două teme de meditație pe cît de complexe, pe atît de actuale, astăzi. Se poate schimba societatea de azi prin revoluție sau nu? Revoluția este sau nu un mijloc de transformare socială? Scuză scopul mijloacele sau nu? Așa devine revoluția o problemă politică și etică în același timp.

e7746e889f2893597b34d211113de7dd-5397377-400_400 (1).jpgPopescu, Raluca. Introducere în sociologia familiei: familia românească în societatea contemporană / Raluca Popescu. – Iași : Polirom, 2009. – 197 p.

Lucrarea abordează problematica familiei dintr-o perspectivă integrativă, incluzînd, pe lîngă temele clasice ale sociologiei familiei, aspecte teoretice legate de calitatea vieții și stilurile de viață, sociologia valorilor, demografie sau politici sociale. Volumul se adresează studenților și profesorilor de la facultățile de sociologie și asistență socială, precum și specialiștilot din domeniu.

sociologia-migratiei-teorii-si-studii-de-caz-romanesti-remus-gabriel-anghel-istva-30735-1000x1000.jpgSociologia migrației: teorii și studii de caz românești / volum coord.: Remus Gabriel Anghel, Istvan Horvath. – Iași : Polirom, 2009. – 211 p.

Migrația este unul dintre procesele sociale care influențează profund societatea românească actuală; totuși, din bibliografia de specialitate lipsesc încă lucrările științifice care să redea complexitatea acestui fenomen. Volumul reunește studii semnate de sociologi români și străini cunoscuți, ce îmbină aspectele teoretice cu analiza de caz. Rezultatul este o imagine complexă, în care migrația românească devine subiect de reflecție alături de teme centrale astăzi în științele sociale: globalizarea, transnaționalismul, schimbările impuse de dezvoltarea comunicațiior transportului etc. Recontextualizarea discuțiilor despre migrație și centrarea pe teme de importanță sociologică și politică oferă astfel o perspectiva mai larga, utilă pentru înțelegerea adecvată a migrației contemporane.

sociologie-si-modernitate-tranzitii-spre-modernitatea-reflexiva_1_produs.jpgVlăsceanu, Lazăr. Sociologie și modernitate: tranziții spre modernitatea reflexivă / Lazăr Vlăsceanu. – Iași : Polirom, 2007. – 302 p.

Acest volum este despre tranziţia către modernitate din perspectiva unei societăţi central-est-europene. Abordează o poziţie care, pe de o parte, este în conexiune cu lucrările unor autori ca A. Giddens şi U. Beck despre modernitatea înalt-reflexivă, încercând să completeze punctele lor de vedere, care sunt de cele mai multe ori deconcentrate pe societăţile vest-europene, şi, pe de altă parte, se distanţează de acele puncte de vedere privind tranziţia în societăţile post-comuniste, care operează cu concepte sociologice şi ipoteze ideologice care conservă diviziunea socieală tradiţională şi ascund multe configuraţii sociale emergente.

419180-1Moscovici, Serge. Influență socială și schimbare socială / Serge Moscovici. – Iași : Polirom, 2011. 201 p.

„Una dintre impresiile puternice cu care rămîne cititorul este ca, deși centrată pe chestiunea schimbării sociale și a inovației minoritare, cartea deschide un acces direct și privilegiat la o construcție totalizantă, aceea a gîndirii și experienței lui Moscovici asupra societății, experiența unui gînditor major al secolelor XX și XXI care, în linia lui Durkheim și Koyré, depistează căi noi și ne angajăm în aventura explorării lor.” (Adrian Neculau, Andreea Ernst)

 

%d blogeri au apreciat asta: