Publicat în învățământ, Campanie electorală, critică literară, drept de autor, drepturi conexe, EXPOZIȚII DE CARTE, ghid, ştiinţe sociale

Științe Sociale și Învățământ  la Biblioteca Centrală – cărți noi


În prima lună de iarnă recomandăm cărți noi din domeniul Științelor sociale.

Expoziție virtuală de carte

 Țîgănaș, Ion. Dreptul de autor și drepturile conexe: volum în scheme / Ion Țîgănaș. – Chișinău : S. n., 2018. – 340 p.: scheme

Tiganas Dreptul de autor„Dreptul de autor și drepturile conexe reprezintă o parte importantă a proprietății intelectuale. Evoluția acestei instituții a fost direct determinată de dezvoltarea societății umane. Apariția hârtiei, inventarea tiparului, apariția fonogramei, radioului, televiziunii și a sateliților, inventarea calculatorului sau extidnerea rețelei digitale au favorizat resetarea sistemului dreptului de autor și a drepturilor conexe. Ca rezultat, comunitățile și statele au fost forțate să gândească noi reguli de conduită, să adopte alte convenții internaționale și să găsească compromisul necesar, care să facă față noilor realități” afirmă autorul în Cuvânt înainte.

Cartea are 9 capitole:

 1. Introducere în sistemul dreptului de autor și al drepturilro conexe;
 2. Obiectul dreptului de autor;
 3. Subiectul dreptului de autor;
 4. Conținutul dreptului de autor etc.

Ghidul alesului local destinat femeilor și bărbaților, aleși în funcțiile de primari, consilieri locali sau raionali. – Chișinău : S. n., 2015. – 54 p.

ghidul alesului localGhidul este adresat aleșilor locali – femei și bărbați – persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcționarilor publici, reprezentanți ai administrației publice locale. Aceasta are menirea să contribuie la îmbogățirea și îmbunătățirea condiției de promotori ai egalității de gen a primarilor locali (sătești, orășenești, municipali) și consilieri raionali.

În ultimii ani tot mai des se discută despre necesitatea asigurării egalității de gen într-o societate, care pretinde ambiția unei democrații veritabile, în care fiecare cetățean, femeie sau bărbat, să fie protejat în egală măsură. În drepturile omului să i se asigure fiecăruia conform legii fundamentale – Constituția Republicii Moldova.

Cartea are 10 capitole și un glosar și termeni de gen.

Ghidul candidatei în campania electorală / concept: Ecaterina Mardarovici; elab.: Loretta Handrabura, Doina Bordeianu. – Chișinău : S. n., 2018. – 64 p. : fig., tab.

Ghidul candidatei in campania ele„De ce avem nevoie de mai multe femei ca factori de decizie? În primul rând, pentru că, deși reprezintă 52% din populație și 51,3% din persoanele cu studii superioare, sunt sub-reprezentate la guvernare. Formarea lor personală, expertiza și experiențele lor de viață unice nu sunt valorificate la justa valoare. În al doilea rând, femeile implicate deja în actul decizional demonstrează că sunt abile în rezolvarea conflictelor; au o poziție fermă împotriva crimelor, războaielor; sunt mai receptive față de alegători și redau încrederea acestora în politică; promovează transparență; manifestă mai puțină toleranță față de corupție; împuternicesc pe alții demonstrând astfel, că au stil de lider; susțin egalitatea pentru femei și parteneriatul de gen” se afirmă în Cuvânt-înainte.

Cartea are 6 capitole, un glosar de termeni electorali, bibliografie și anexe.

Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor = Влияние институциональных изменений на элеторальное поведение граждан / Filiala din Chișinău a Ins. Intern. de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale Cetățenilor din Statele Membre ale AIP CSI. – Chișinău : Princeps, 2018. – 108 p. : fig., tab.

Influenta schimbarilorActualul studiu este parte a proiectului comun realizat de Filiala Chișinău a IIMDD AIP CSI și Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova (ASDM) Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor. Perioada derulării: 3 ianuarie – 31 martie 2019.

În cadrul proiectului au fost realziate deja trei studii sociologice (în ianuarie, iulie și noiembrie 2018), ale căror rezultate au fost prezentate publicului în cadrul conferințelor de presă și a mesei rotunde organizate de Filiala Chișinău a IIMDD AIP CSI la 13 decembrie 2018.

Textul cărții e în limbile română și rusă.

Lupu, Corvin. Aspecte privind Europa în sistemul relațiilor internaționale / Corvin Lupu. – Ed. revizuită și adăugită. – București : Ed. Elion, 2016. – 254 p.

Lupu Aspecte privind Europa„Lucrarea de față își propune să sintetizeze aspecte fundamentale din istoria politică a Europei, cu accente pe momente importante, pe care, după părerea mea, unii dintre cei interesați le cunoșteau în forme distorsionate. Din acest punct de vedere, am întocmit cuprinsul lucrării bazându-mă și pe experiența a zeci de ani de profesorat, perioadă care mi-a permis să evaluez o parte din imaginile false care se regăsesc la nivelul tinerilor studenți și masteranzi cu care lucrăm în facultate, imagini false datorate componentei negative a impactului mass-media asupra opiniei publice” afirmă  autorul în prefața cărții.

Cartea are 17 capitole, 3 anexe, abrevieri, bibliografie selectivă și un indice de nume.

Orîndaș, Lilian. Educația parentală în contextul promovării parteneriatului școală-familie : ghid metodologic / Lilian Orîndaș. – Chișinău : S. n., 2018. – 132 p.

Orandas Educatia parentalaGhidul metodologic Educația parentală în contextul promovării parteneriatului școală-familie este util cadrelor didactice și manageriale interesate de construirea eficientă a parteneriatului școală-familie. Directorii, diriginții, cadrele didactice pot înțelege mai bine dinamica, barierele, beneficiile parteneriatelor școală-familie, precum și necesitatea regândirii rolului pe care îl are fiecare pentru construirea și implementarea eficientă a acestora.

Ghidul prezintă interes și părinților care pot găsi aici informații despre activități la care subnt invitați să participe, contribuind – împreună cu școala și cadrele didactice – la succesul școlar și pentru viață al copiilor.

Cartea are 2 capitole:

 1. Perspectiva teoretică și metodologică asupra educației parentale în contextul promovării parteneriatului școală-familie;
 2. Asigurarea parteneriatului școală-familie: activități cu părinții.

Vernochet, Jean-Michel. Stânga versus Dreapta. Războiul civil rece. Războiul civil rece : teoria republicană de la Robespierre la Macron / Jean-Mchel Vernochet; trad.: Ruxandra Iordache. – Chișinău, Suceava: Universitatea Populară, Alexandria Publishing House, 2018. – 160 p.

Vernochet Stanga vs dreapta„Jean-Michel Vernochet este un nume afirmat de decenii în mediul intelectualilor francezi din curentul de gândire nonconformist. Publicist și scriitor prezent în special în instituțiile media și editurile care și-au păstrat independența față de sistemul dominant, care a luat forme totalitare, K.-M. Vernochet reprezintă însăși marca de noblețe a spiritului critic, a lucidității și a probității morale. Noi, esticii din țările ex-comuniste, care am trăit preț de decenii cu fascinația obsesivă în fața unui Occident râvnit, asociat cu libertatea și chiar supranumit cu de la sine putere Lumea Liberă, nu aveam decât acest sistem de referință spre care să tindem” afirmă Iurie Roșca la începutul cărții.

Golubițchi, Silvia. Romanul „Frații Jderi” de Mihail Sadoveanu ca model de educație permanentă / Silvia Golubițchi. – Chișinău : US Tiraspol, 2016. – 183 p.

Golubitchi Romanul Fratii Jderi„Studiul reprezintă o simplă provocare de citire și analiză a romanului istoric Frații Jderi de Mihail Sadoveanu. Orice roman este și un model de educație, nu doar operă artistică. Examinat ca sistem de valori educaționale ale poporului român, romanul Frații Jderi de M. Sadoveanu se prezintă nu numai ca operă literară valoroasă, dar și ca factor important de educație permanentă și educație populară, realizate în contextul educației literar-artistice.

Romanul Frații Jderi însă cuprinde un sistem de valori populare perene, date cititorului prin valorile literar-artistice, pe care acesta le descoperă/le crează prin receptarea/lectura romanului” afirmă autoarea la începutul cărții.

Cartea are 2 părți:

 1. Valorile literar-artistice ale romanului Frații Jderi de M. Sadoveanu ca model de educație populară;
 2. Receptarea de către elevi a valorilor literare și de educație populară ca unitate axiologică paideică.

La final găsiți concluzii generale și recomandări practice, lista abrevierilor, glosar de termeni pedagogici și de termeni arhaici, bibliografie și anexe.

Fără termen de prescripție : aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa / coordonatori : Sergiu Musteață, Igor Cașu. – Chișinău : Cartier, 2011. – 792 p.

Fara termen de prescriptie„Secolul XX a fost marcat de confruntarea dintre două tipuri de regimuri politice: democratice și totalitare. Teritoriul actual al Republicii Moldova a avut nefericirea, în perioadele 1940-1941 și 1944-1990, de a fi supus unui regim totalitar, cel al comunismului sovietic. Acest regim politic a fost unul nedemocratic, deși s-a legitimat de la suveranitatea populară, de la principiul că poporul este unica sursă a puterii. În realitate, Partidul Comunist a luat toată puterea în mâinile sale și i-a eliminat pe toți cei care contestau monopolul puterii în stat și în societate. Eliminarea adversarilor, etichetați adeseori drept „dușmani ai poporului”, s-a produs fie prin ostracizare, fie prin deportare sau asasinare” afirmă coordonatorii cărții în Cuvânt introductiv.

Cartea are 2 capitole și un indice de nume:

Experiența țărilor ex-socialiste în studierea și condamnarea regimului comunist;

Studierea regimului comunist în Moldova.

Compilație de acte normative în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. – Chișinău : S. n., 2015. – 92 p.

Cartea are două capitole și face referință la:compilatie de acte

 1. Instrucțiuni privind intervenția secțiilor/direcțiilor asistență socială și protecție a familiei, instituțiilor medicale și roganelor afacerilor interne în cazurile de violență în familie;
 2. Extrase din legi și alte acte normative.
Publicat în învățământ, istorie, religie, revistă bibliografică virtuală, ştiinţe sociale

Cărți noi din domeniul Științelor sociale: politică, Școala Teologică din Basarabia, Teatrul Tipic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă” etc.


Ca de fiecare dată vă prezentăm achizițiile nou intrate în fondul Bibliotecii Centrale. Azi vă recomandăm opt cărți din domeniul Științelor Sociale. Sperăm să le găsiți utile. Cărțile pot fi consultate în sala de lectură a bibliotecii. Cărțile au apărut la editurile din Chișinău în anii 2018 și 2019.

Vă dorim lectură plăcută!

Revistă bibliografică de carte

Ciobanu, Constantin Gh. Zestrea sufletului. Teatrul Tipic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă”: 30 de ani în luminile rampei / C. Gh. Ciobanu, M. Godorozea. – Chișinău : Cartdidact, 2019. – 120 p.

Ciobanu_Zestrea sufletului„Cartea de față este o încercare de a încredința memoriei tiparului ceva din istoria activității actorilor de la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă”. Lista faptelor descrise și a persoanelor ce figurează aici nu implică o ierarhie de valoare. S-a urmărit o selecție reprezentativă – dar nici pe de parte completă –  în raport cu diversitatea personalităților și generațiilor  implicate în formarea colectivului teatral, a modalităților de expresie și a repertoriului parcurs în acest răstimp.

Cartea face referință la istoria teatrului, stațiunea jubiliară a teatrului, secvențe din spectacole în imagini neretușate etc.

Lisnic, Dumitru. Elitele Moldovei Sovietice: recrutare, rețele informale, identități sociale și etnice în Bălți, 1940-41, 1944-50 / Dumitru Lisnic. – Chișinău : Arc, 2019. – 288 p.

Lisnic_Elitele Moldovei Sovietice„… subiectul cărții corespunde unui curent relativ recent din istoriografia europeană și nord-americană, care pune accentul pe o perioadă oarecum neglijată în comparație cu anii 1917-1941, și anume cea numită a stalinismului tîrziu – de după cel de-al Doilea Război Mondial (1945-1953).  Pe de altă parte, cartea lui Dumitru Lisnic se înscrie într-un trend istoriografic care pune accent pe istoria regională – în cazul dat, istoria orașului Bălți și a raionului de după război, cînd, din punctul de vedere al modului de selectare a cadrelor, s-a pus accent la limitarea la maximum a accesului etnicilor români/moldoveni la funcțiile de răspundere și unde rusificarea a fost promovată sistematic și în deceniile ulterioare (mai mult decât la Chișinău, de pildă)” afirmă Igor Cașu în Cuvânt-înainte.

Cartea are 5 capitole:

 1. Particularitățile cazului Bălți;
 2. Formarea elitelor sovietice locale în Basarabia;
 3. Crearea rezervei de cadre și a bazei sociale a regimului;
 4. Legitimarea elitelor locale și percepții privind rolul lor în societatea basarabeană;
 5. Rolul rețelelor informale locale și tranreionale în relațiile centru-periferie.

La final sunt concluzii, bibliografie, anexe și abrevieri.

Patrimoniul educațional universitar : dascăli și discipoli : [în vol.] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie și Folozofie; resp. Ed.: Rodica Ursu Naniu, Igor Lșarov. – Chișinău : Cartdidact.

Vol. 1. – 2019. – 240 p.: fot.

Ursu Naniu_Patrimoniul educational„Lucrarea a fost realizată în cadrul Proiectului «Istoricul învățământului superior din Republica Moldova prin instituții: Universitatea de Stat din Moldova» al direcției strategice 5. Cod 16.06: «Patrimoniul național și dezvoltarea societății», înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 15.817.06.24F prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 285 din 17 decembrie 2014.”

Cartea face referință la aheologie, evul mediu, Legea Patrimoniului Național, etc.

Populația Țării Moldovei la începutul secolului al XIX-lea. – Chișinău : Lexon-Prim.

Vol. 1 : Izvoarele fiscale și statistice din anul 1808 / ed.: Tudor Ciobanu, Eugen Cernenchi; consultant șt.: Demir Dragnev. – 2019. – 446 p. – Indice geogr., de nume: p. 356-418.

POpulatia Tarii Moldovei„Începutul secolului al XIX-lea aduce importante schimbări în destinul Țării Moldovei, în general, și în cel al spațiului Pruto-Nistrean, în particular. Ele au fost de ordin multiplu – politice, administrative, sociale, teriotriale, eclesiastice, etnice, demografice etc. – asupra evoluției cărora și-au lăsat amprenta războaielor ruso-turce din a doua jumătate a secolului al XVIII și, mai ales, cel din anii 1806-1812. De aceea, pentru istorici, acest început de secol, când, prin anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru la Rusia în 1812, a fost divizată Țara Moldovei, rămâne a fi o problemă care necesită o abordare științifică multilaterală” afirmă Demir Dragnev, prof., dr habilitat, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova.

Volumul I face referință la următoarele aspecte:

 • Condica Visteriei Țării Moldovei din anul 1808;
 • Condica localităților și gospodăriilor din ținutul Iași, întocmită la 15 aprilie 1808;
 • Registrul supușilor ruși din Țara Moldovei înregistrați în perioada aprilie-octombrie 1808;
 • Catagrafiile locuitorilor și membrilor familiilor din satele Jabreni, Vilkov și împrejurimi din 23 iunie 1808;
 • Catagrafia locuitorilor din orașul Chilia din 25 iulie 1808.

Bejan, Octavian. Republica Moldova la răscruce / Octavian Bejan, Tudor Tomozei. – Chișinău : Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 2019. – 203 p.

„Republica Moldova se zbate în neputință din chiar clipa înființării ei. Dincolo de unele sclipiri înălțătoare, ea a tot mers din rău în rău. Zbuciumul pe care l-a cunoscut părea firesc la început, având în vedere  greutățile nașterii și ale trecerii de la o rânduire comunistă la una capitalistă de tip democrat. După aproape douăzeci de ani, schimbările  mult așteptate nu s-au văzut. Roadele binefăcătoare ale unei schimbări sociale nu poate să întârzie atît timp, atunci când este bien făcut” afirmă autorii în Cuvânt înainte.

Autorii fac referință la situația politică a Moldovei de la obținerea independenței.

Cojocaru, Natalia. Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri : conceptualizări teoretico-metodologice și ilustrări empirice / N. Cojocaru. – Chișinpu : S. n., 2018. – 158 p.

„În această lucrare, propunem un studiu teoretic privind calsificarea RS (Moscovici, 1988), axându-ne, cu precădere, asupra analizei conceptului de RS polemică, inclusiv a obiectelor sociale de reprezentare, pe care o considerăm utilă în fundamentarea cadrului refelxiv care demarează procesul investigațional privind studiul unei RS. A fost sugerat teoretic și dovedit empiric faptul că obiectele de reprezentare prezintă niște caracteristici distincte în funcție de tipul acestora” afirmă Natalia Cojocaru în Semnificația teoretică a lucrării.

Cartea are 4 capitole:

 1. Câmp social, obeicte sociale, reprezentări sociale;
 2. Studiul obiectelor de reprezentare sensibile: confluențe dificile, dileme etice și implicații afectiv-cognitice;
 3. Reprezentări polemice „”: analiza unor evenimente de protest;
 4. Reprezentări polemice „re-trăite”: reconstituiri narative ale unui ´89 evocativ.

Ețco, Dina. Școala teologică din Basarabia (1812-1917) / Diana Ețco. – Chișinău : Editura „TEHNICA-INFO”, 2018. – 447 p.

„Lucrarea se bazează pe un substanțial suport documentar, fiind selectate, generalizate șistudiate diverse materiale inedite din fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova, precum și pe variate informații statistice și descriptive, colectate fdin diferite surse documetnare publicate, din lucrările unor autori din secolulu al XIX- prima jumătate al secolului al XX-lea, ceea ce evident sporește valoarea ei științifico-cognitivă. Bazându-se pe acest important suport factologic, autoarea a refelctat exhaustiv procesul de constituire a segmentului teologic al sistemului de învățământ din Basarabia în perioada respectivă și a părților constituante ale acestuia, evoluția politicii autorităților țariste în domeniul instruirii populației imperiului în ansamblu și, în special, a celei de la periferiile naționale ale acestuia, consolidarea tendințelor de centralizare a sistemului de dirijare a învățământului, mwenit să fortifice baza politico-ideologică a bisericii ruse țariste” afirmă Demir Dragnev în prefața cărții.

Cartea are cinci capitole:

 1. Istoriografia și sursele referitoare la istoria Școlii Teologice din Basarabia;
 2. Școala Teologică din Basarabia de la anexarea provinciei la Rusia până la reformele modernizatoare (1812-1868);
 3. Școala Teologică din Basarabia în perioada reformelor din anii ’60-’70 ai secolului al XIX-lea;
 4. Școala Teologică din Basarabia în perioada reacției țariste din anii 1884-1905;
 5. Școala Teologică din Basarabia la început de secol XX.