Arhive etichetă: aniversari

Compozitorul Joseph Haydn – Părintele simfoniei


download             Franz Joseph Haydn (n. 31 martie 1732, Rohrau / Austria – d. 31 mai 1809, Viena) a fost un compozitor austriac. Alături de Wolfgang Amadeus Mozart şi Ludwig van Beethoven face parte din rândul marilor personalităţi muzicale ale epocii clasice vieneze. A fost unul din cei mai influenţi maeştri ai tradiţiei muzicale din Europa apuseană.

       Importanţa lui Haydn în istoria muzicii constă, mai ales, în dezvoltarea simfoniei şi cvartetului de coarde, precum şi în perfecţionarea formei de sonată. În perioada 1774 – 1783, după ce compusese deja peste 50 de simfonii, perfecţionează acest gen în forma care se va numi „simfonia clasică vieneză”. La cvartetele sale de coarde a lucrat timp de peste 30 de ani, deşi această formă muzicală nu făcea parte din îndatoririle sale. În 1782 apar cele şase cvartete op. 33 (Hob. III:37-42), care reprezintă un punct culminant al genului şi care vor influenţa în mod covârşitor creaţiile lui Mozart şi Beethoven.

           Totalitatea compoziţiilor lui Joseph Haydn au fost reunite în anul 1957 de Antony von Hoboken în „Catalogul Hoboken” (Hoboken-Verzeichnis, prescurtat: Hob.). Urmează o selecţie a principalelor sale creaţii: 104 simfonii; 83 cvartete de coarde; peste 20 trio-uri pentru instrumente cu coarde; 120 trio-uri pentru diferite combinaţii instrumentale; peste 60 sonate pentru pian; un mare număr de concerte pentru diverse instrumente (vioară, pian, violoncel, trompetă, oboi, orgă etc.) şi orchestră; mai multe oratorii, de ex.: Die Schöpfung („Creaţia”), Die Jahreszeiten („Anotimpurile”); 14 messe, printre care Missa in tempore belli, Nelsonmesse, Harmoniemesse, Schöpfungsmesse; peste 100 divertismente (Divertimenti), Cassaţiuni?, Nocturne etc.; 13 opere în stil italian.

Revistă bibliografică virtuală

3Stendhal. Vieţile lui Haydn, Mozart şi Metastasio / Stendhal. Bucureşti: ed. muzicală a uniunii compozitorilor, 1974. – 284 p.

          În 1808 mă aflam la Viena. Am scris unui prieten cîteva scrisori despre elebrul compozitor Haydn cu care, printr-o fericită întîmplare, făcusem cunoştinţă cu cîţiva ani mai înainte. La întoarcerea mea la Paris aflu că scrisorile mele au avut un mic succes, că cineva şi-a dat osteneala să scoată copii de pe ele. Sînt ispitit să devin şi eu un autor şi să mă văd tipărit în viaţă. Adaug deci cîteva lămuriri, şterg cîteva repetări şi mă prezint prietenilor muzicii sub forma unui mic in-8.

66Стендаль. Жизнеописания Гайдана,  Моцарта и Метастазио. Жизнь Россини / Стендаль. Москва: Правда, 1987. – 678 стр.

«..В 1808 году мне довелось побывать в Вене. Я написал одному из своих друзей ряд писем о прославленном композиторе Гайдне, с которым по счастливой случайности познакомился несколько лет тому назад. Вернувшись в Париж, я обнаружил, что мои письма пользуются некоторым успехом; кое-кто потрудился их даже переписать. Я подался искушению стать писателем и попасть в печать еще при жизни..»

2Новак, Леопольд. Иозеф Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение / Леопольд Новак. Москва: Музыка, 1973. – 390 стр.

Книга Новака о Гайдне – подробная, тщательно подготовленная и не менее тщательно изложенная биография замечательного композитора. События творчества Гайдна рассматриваются как события его жизни, в такой форме построения книги содержится глубокий смысл – жизнь большого художника в любой области искусства и есть его творчество, именно в нем заключается цель и содержание жизни мастера.

9Михеева, Л.И. 166 биографий знаменитых композиторов / Л.И. Михеева. СПб: Композитор, 2000. – 208 стр.

     Данный справочник охватывает всю обозримую историю музыкального искусства от XIV века и до сегодняшнего дня. Он рассчитан на увлекательное чтение и интерес к человеческому облику известных музыкантов. В первом разделе книги читателю представлена биография отца современной инструментальной музыки.

Vă aşteptăm la Biblioteca Centrală!

Sursa: http://muzicaclasica.weebly.com/joseph-haydn.html

Anunțuri

Un istoric literar „de frontieră”


10000628           Nicolae Bileţchi (12 martie 1937, Oprişeni, Bucovina, azi Dubovka, Ucraina) – critic şi istoric literar. A absolvit Facultatea de Filologie (secţia germano-romanică) la Universitatea din Cernăuţi (1959). Doctorand la Institutul de Literatură Universală „Maxim Gorki” al Academiei de Ştiinţe din URSS, între 1964 şi 1967, şi-a luat doctoratul în filologie în 1987. Este cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. A fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992). A debutat editorial cu studiul monografic Epiceskie i liriceskie elementî v moldavskoi sovetskoi dramaturgii (Elementele epic şi liric în dramaturgia sovietică moldovenească) (1972).

Revistă bibliografică virtuală

1Bileţchi, Nicolae. Analize şi sinteze critice / Nicolae Bileţchi; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie. – Chişinău: Elan Poligraf, 2007. – 336 p.

Cartea de față este compusă din trei compartimente:

  1. Din persprectiva înnoirii și integrării.
  2. Cu cărțile pe masă. Relecturi din Ion Druță.
  3. Profiluri și medalioane literare.

Cartea Analize și sinteze critice este un rezultat al alinierii eforturilor nobile.

 

 

Scan

Bileţchi, Nicolae. Consemnări critice / Nicolae Bileţchi. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1976. – 197 p.

             Nicolae Bilețchi ia în dezbatere o seamă de probleme ale literaturii de azi, căutînd să-l încadreze pe cititor în descifrarea sensurilor ideologico-artistice ale operelor. Nu lipsesc paralelele întemeiate și instructive între lucrările autorilor moldoveni și unele opere ale scriitorilor din alte republici.

    Bileţchi s-a afirmat ca un avizat cercetător al dramaturgiei şi prozei contemporane din Republica Moldova. Plătind o vreme tribut înţelegerii literaturii prin prisma realismului socialist, Bileţchi realizează totuşi exegeze serioase, în care predomină analiza psihologică a personajelor şi atenţia concentrată asupra procedeelor artistice.

5Bileţchi, Nicolae. Romanul şi contemporanietate. Problema constituirii geniului romanesc / Nicolae Bileţchi; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Onisifor Ghibu”. – Iaşi: Tipo Moldova, 2015. – 265 p.

          Efortul de sincronizare cu statutul criticii şi istoriei literare moderne se vădeşte în studiul Romanul şi contemporaneitatea (1984), unde Bileţchi apelează la un instrumentar critic complex şi la un limbaj estetic înnoit, atunci când se referă la particularităţile formale (Zbor frânt de Vladimir Beşleagă), la substratul dramatic al timpului încremenit (Vămile de Serafim Saka), la „direcţia estetică” (Disc de George Meniuc), la interferenţa timpurilor (Unchiul din Paris de Aureliu Busuioc) sau la cronotopul basmului (Povestea cu cocoşul roşu de Vasile Vasilache). Bileţchi formulează tot aici şi rezerve critice, abordând cu luciditate şi în toată complexitatea lui procesul literar.

Alte lucrări.

downloadVasile Coroban: un arbitru într-o lue a arbitrarului, coord.: M. Cimpoi / Academia de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: Ştiinţa, 2010. – 324 p.

        Vasile Coroban a fost istoric și critic literar din Republica Moldova, doctor habilitat în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor. S-a consacrat studiului adâncit al literaturii române şi universale, însuşind limbile franceză, germană şi rusă şi cunoscând bine literaturile scrise în aceste limbi. Şi-a asigurat prin autodidacticism o solidă formaţie de tip universitar şi universalist, adică enciclopedic.

     Cartea este prilejuită împlinirii a o sută de ani de la naşterea distinsului profesor şi om de ştiinţă şi este structurată în cinci compartimente distincte:

  1. Profiluri. Analize. Interpretări
  2. Referințe critice. Evocări. Mărturii. Dedicații
  • Vasile Coroban prin el însuși
  1. Mărturii ale dezmățului totalitar (addenda)
  2. Viața în imagini– fotografii cu Vasile Coroban, cu familia, colegii și prietenii.

Lucrarea include un text introductiv semnat de președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca şi un tabel cronologic al vieții și operei lui Vasile Coroban.

Vladimir Beşleagă, omul luminat / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Instit. de Filologie. – Chişinău: Ştiinţa, 2011. – 328 p.

0_coperta-personalitati-notorii-besleaga-vladimir-omul-luminat

          Inegal  în tot ce scrie, ca un om viu în toate ce este, Beşleagă este personajul deschis interpretărilor şi deschis literaturii. Nu putem aştepta de la el decât o surpriză, pentru care vom căuta multă vreme cheia înţelegerii, pentru că nu este scriitorul care îşi va alimenta orgoliul cu laurii unui succes de altă dată. […]

Mircea V. Ciobanu

 

 

Sursa: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/31/vasile-coroban-un-arbitru-intr-o-lume-a-arbitrarului/

www.crispedia.ro 

Scriitorul John Irving,75 ani de la naștere


 

john_irving„Cititori adevărați nu sunt lenoși”

John Irving (n. 1942) a fost pe rând antrenor de lupte, profesor universitar, actor, prozator și scenarist.

    Încurajat de întâlnirea pe care și azi o socotește providențială cu John Yount, un tânăr romancier din sudul Americii, își alege teme atractive, unele surprinzătoare, și debutează cu Setting Free the Bears, un roman despre tentativa unor iubitori de animale de a elibera urșii de la Grădina zoologică din Viena.

         Cu un box-office mai bun cu fiecare titlu, publică o serie de cărți care fie cunosc transpuneri cinematografice de calitate (The World According to Garp, The Cider House Rules), fie rămân borne epice ale unui palmares elogiat de revistele literare (The Water-Method Man, The 159-Pound Marriage, A Prayer for Owen Meany, A Son of the Circus, A Widow for One Year).

        Cărțile lui Irving demontează tabuuri dragi societății americane, propun personaje greu de uitat și radiografiază o viață la care mulți râvnesc fără să-i cunoască dedesubturile.

Mai jos sunt prezentate cărțile lui John Irving din colecția Bibliotecii Centrale.

Vă așteptăm la noi!

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/John_Irving